Atenţie, în interesul celor din domeniul HoReCa! Proiect pentru securitatea şi sănătatea în muncă


Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) Cluj susţine un proiect pe tema securităţii şi sănătăţii în muncă, o premisă pentru competitivitate, adresat operatorilor din sectorul HoReCa (hoteluri, restaurante, catering). Astfel, cei care activează pe această nişă economică, fie că sunt manageri sau angajaţi, vor primi  prin intermediul CCI o mapă care cuprinde un ghid de securitate şi sănătate în muncă, un CD, o broşură cu referire la implementarea legislaţiei şi trei fişe informative (de evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire din HoReCa, de protecţie individuală a lucrătorilor şi pentru riscuri ergonomice şi afecţiuni musculoscheletice).

De asemenea, iniţiativa, finanţată de Fondul Social European, prin POSDRU, oferă posibilitatea beneficiarilor de a urma gratuit cursuri de formare profesională pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi pentru inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Cursurile sunt destinate managerilor , întreprinzătorilor privaţi sau angajaţilor şi sunt autorizate CNFPA.

Participarea la aceste acţiuni îi poate ajuta pe reprezentanţii HoReCa să-şi îmbunătăţească performanţele din activitatea întreprinsă şi să poată oferi propriilor clienţi servicii de o calitate crescută, respectând şi aplicând normele din domeniu.

De altfel, demersul poate aduce şi alte avantaje managerilor. Cum ar fi cel al diminuării unor costuri, întrucât mulţi dintre ei apelează la servicii externalizate, însă, acum au posibiliatea de a-şi pregăti oameni din interior pentru a putea gestiona aspecte legate de securitatea şi sănătatea în muncă.

Pentru detalii suplimentare şi înscrierea în acest proiect, cei interesaţi pot contacta următoarele adrese de e-mail: rares.iancu@ccicj.ro sau rlucia@ccicj.ro.