Flash Feed Scroll Reader

Arhiva autorilor | admin

Marea Unire – România, la 100 de ani

Publicat in : Evenimente, Vizite la CCIComentariile sunt închise pentru Marea Unire – România, la 100 de ani

Lege – Cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Proiect Lege – Cadru privind salarizarea personal platit din fonduri publice

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Lege – Cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Raport de Monitorizare a Presei – 21 august 2015

Raport de Monitorizare a Presei  – 21 august 2015

Raport de Monitorizare – 21 august 2015, ora 13.00

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport de Monitorizare a Presei – 21 august 2015

Statul DELAWARE- oportunitati de afaceri

Reprezentantii firmelor romanesti interesate sa isi largeasca orizontul investitional si sa isi diversifice relatiile de colaborare in afaceri, pot afla care sunt principalele atu-uri care recomanda statul american Delaware drept o potentiala destinatie de afaceri consultand urmatorul material – Why Delaware (click pentru descarcare)

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Statul DELAWARE- oportunitati de afaceri

Raport de Monitorizare a Presei – 20 august 2015

Raport de Monitorizare a Presei  – 20 august 2015

Raport de Monitorizare – 20 august 2015, ora 13.00

Raport de Monitorizare – 20 august 2015, ora 17.00.doc

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport de Monitorizare a Presei – 20 august 2015

OFERTĂ de VÂNZARE Râmnicu Vâlcea

OFERRâmnicu VâlceaTĂ de VÂNZARE

Cabinetul Individual de Insolvenţă BRAD EMILIA – înscris în Registrul formelor de organizare a practicienilor în insolvenţă a U.N.P.I.R.  sub nr. 1 B 1861, cu sediul profesional îm Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada General Magheru, nr.8, blocul S.1, scara “Sediul Ad-tiv SCM Arta Populară” , etajul 1, biroul 19, judeţul Vâlcea ,

în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. ITACA  SRL, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada Morilor, nr. 28, CIF 2989147, număr de ordine în registrul comerţului J 38 / 1217/ 1992,

Informează toţi oamenii de afaceri din judeţ în conformitate cu dispoziţiile Legii insolvenţei  – a iniţiat publicaţiile de vânzare ( ofertă publică / licitaţie deschisă cu strigare)  a activului TEREN ( 3.708 mp) si SPAŢIU DE PRODUCŢIE ( hală industrială, clădire administrativă, depozit materiale)  proprietatea debitoarei ITACA SRL în faliment judiciar ( dosar nr 1922/ 90/2010)  situată în Municipiul Râmnicu Valcea, str. Morilor, nr. 28, jud. Valcea.

Adunarea creditorilor debitoarei a aprobat lichidatorului să organizeze şedinţele de licitaţie sau să identifice un potenţial ofertant pornind cu  preţul de 268.125 euro fără tva .

Întregul imobilul a fost evaluat în luna ianuarie 2013. Imobilul se află în Rm. Valcea, cartierul Petrişor, la cca 1 km de centrul Municipiului  Râmnicu Vâlcea .

Zona cuprinde imobile locative ( vile de tip familial şi blocuri ANL)  si industriale. În perioada 2002 – 2014 Cartierul Petrişor  a cunoscut o dezvoltare mare datorită amplasamentului cuprins între Dealul Petrişor şi Râul Olăneşti  care asigură atât linişte şi aer curat cât şi  o distanta relativ mica faţă de punctul 0 al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

In zonă s-au dezvoltat în timp proprietaţi imobiliare rezidentiale de către proprietari care au dorit sa locuiască individual , precum si proprietati imobiliare comerciale dezvoltate de proprietarii de pensiuni .

Accesul auto rapid si in conditii favorabile şi utilitatile zonei au permis dezvoltarea activităţii de mică industrie .

Terenul în suprafata totala de  3.708,00 mp, cu nr. cadastral  35646 in Cartea Funciara nr. 35646 este inclus in categoria  curti constructii. Terenul are deschiderea cumulata de 58,43 ml la strada Morilor .

Vecinătatea cu Râul Olăneşti şi Dealul Petrişor  permite imobilului să fie destinat  unei pensiuni pentru vârsta a III-a, scoli gimnaziale cu after school , baze medical /  sportive dar şi industriei alimentare asociată unui market .

Considerând că activul reprezintă o oportunitate pentru membrii dumneavoastră, vă rugăm să aprobaţi afişarea  OFERTEI de VÂNZARE anexate pentru informarea oricărui potențial investitor.

Pentru orice precizări vă rugăm să ne solicitaţi la adresa de e-mail sau telefoanele de mai jos.

Descărcați aici: Anunt_vanzare_ITACA 280815 pentru CCI

Ramnicu Valcea

Cabinet Individual de Insolvenţă ec. E.Brad

0742 0800835

fax. 0350413049

tel fix 0350413350

email. licitatii.valcea@yahoo.com

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru OFERTĂ de VÂNZARE Râmnicu Vâlcea

Raport de Monitorizare a Presei – 19 august 2015

Raport de Monitorizare a Presei  – 19 august 2015

Raport de Monitorizare – 19 august 2015, ora 13.00.doc

Raport de Monitorizare – 19 august 2015, ora 17.00.doc

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport de Monitorizare a Presei – 19 august 2015

COMUNICAT DE PRESĂ – Legea 52/2003 transparenta decizionala

COMUNICAT DE PRESĂ – Legea 52/2003 transparenta decizionala

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” și a formularului “Decizie privind desființarea deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate”

Începând cu data de 1 ianuarie 2014, veniturile din cedarea folosinţei bunurilor urmează regulile de impunere aplicabile veniturilor de la capitolul II al Titlului IX2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin urmare, persoanele fizice care realizează aceste categorii de venituri, sunt obligate să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, iar stabilirea obligaţiilor de plată se face în cursul anului de către organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei de venit estimat/declaraţiei privind venitul realizat, potrivit regulilor prevăzute la art. 82 din Codul fiscal.
De asemenea, potrivit art.296^25 alin.(4) şi alin.(4^1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, stabilirea obligaţiilor anuale de plată se realizează de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală, pe baza căreia se regularizează sumele datorate cu titlu de plăţi anticipate.
Totodată, potrivit prevederilor de la lit.E pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr.367/ 27.05.2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, date în aplicarea art. 296^25 alin.(4^1) din Codul fiscal, în vederea acordării deducerii potrivit prevederilor Titlului III „Impozitul pe venit” din Codul fiscal, pentru stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru încadrarea în plafonul maxim prevăzut la art. 296^22 alin. (2^1) şi (2^2) din Codul fiscal, baza anuală de calcul se determină ca sumă a bazelor de calcul anuale aferente veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, asupra cărora se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
În vederea acordării deducerii potrivit prevederilor titlului III „Impozitul pe venit”, contribuția anuală datorată se alocă venitului corespunzător fiecărei surse, proporțional cu ponderea în baza de calcul a bazelor de calcul anuale aferente fiecărei surse.

În același timp, precizăm că, în procesul de administrare a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate, poate să apară situația în care este necesară corectarea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate, stabilite persoanelor fizice care se încadrează în excepțiile specifice prevăzute de cap.2 și 3 ale Titlului IX din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și pentru care, la data stabilirii obligațiilor de plată, organele fiscale nu dețineau informațiile necesare aplicării respectivelor excepții.
Ca urmare, în astfel de situații, organul fiscal competent, în temeiul art.47 din Codul de procedură fiscală, va desființa total  sau parțial, decizia de impunere anuală emisă și comunicată.

Astfel, ca urmare a celor menţionate, în vederea derulării în mod unitar a procesului de stabilire şi de regularizare a obligaţiilor reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate, prin prezentul proiect de ordin se propun următoarele:
– modificarea corespunzătoare a formularului 630 “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”,
– aprobarea modelului şi conţinutului  formularului 632 “Decizie pentru desființarea deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate”
*   *  *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
    ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
    ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.
SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ – Legea 52/2003 transparenta decizionala

Raport de Monitorizare a Presei – 18 august 2015

Raport de Monitorizare a Presei  – 18 august 2015

Raport de Monitorizare – 18 august 2015, ora 13.00

Raport de Monitorizare – 18 august 2015, ora 17.00

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport de Monitorizare a Presei – 18 august 2015

Licitații internaționale din BULGARIA

Licitații internaționale din BULGARIA

Ambasada Romaniei la Sofia prin intermediul Biroului de Promovare Comercială si Economică vă supune atentiei posiblitatea de depunere a ofertelor ca potentialii participant la  licitatiile internationale din Bulgaria :

Licitatie Bulgaria Achizitie Camioane basculante

Licitatie Bulgaria Achizitie Echipament feroviar

Licitatie Bulgaria Achizitie Vehicule cu 4 roţi motoare

Licitatie Bulgaria Achizitie Vehicule de salvare

Informaţii suplimentare se pot obţine:

Moldovan Radu – Calin

Ministru consilier – Economic

Ambasada României Sofia

Biroul de Promovare Comercial Economică

Tel/fax: +359 2 971 24 78

Fax: +359 2 973 34 12

GSM: +359  876 95 21 00

Email: sofia.economic@mae.ro /bcesofia@mfaro.bgradu.moldovan@dce.gov.ro

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Licitații internaționale din BULGARIA

ROMEXPO anunţă prima ediție FABRICAT IN ROMÂNIA – ÎMPREUNA PENTRU AFACEREA TA

ROMEXPO anunţă prima ediție FABRICAT IN ROMÂNIA – ÎMPREUNA PENTRU AFACEREA TA

FABRICAT IN ROMÂNIA – ÎMPREUNA PENTRU AFACEREA TA este un eveniment organizat in parteneriate cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in perioada 14-17 octombrie 2015.

Descărcaţi aici: Fabricat-in-Romania_PREZENTARE COMERCIALA

În speranta ca aceste informatii sunt de interes pentru Dumneavoastăa, pentru detalii suplimentare privind participarea la FABRICAT IN ROMÂNIA – ÎMPREUNA PENTRU AFACEREA TA vă puteţi adresa doamnei Diana POPA, Manager proiect, mobil 0757 065658, fax: 021207 70 70, e-mail: diana.popa@romexpo.ro, web: www.expo-fabricatinromania.ro.

Sursa:

ROMEXPO S.A.

Diana BĂRBULESCU

Specialist Marketing

Fairs & Exhibition Department

Phone: +40 21 207.70.00 /  1080
Fax: +40 21 207 70 70
Mobile: +40 758.044.591
E-Mail: dana.barbulescu@romexpo.ro
B-dul Mărăști nr 65-67 Marasti , cod postal 011465, București
Phone + 40 21 207.70.00  –  Fax + 40 21 207.70.70

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ROMEXPO anunţă prima ediție FABRICAT IN ROMÂNIA – ÎMPREUNA PENTRU AFACEREA TA

Raport de Monitorizare a Presei – 17 august 2015

Raport de Monitorizare a Presei  – 17 august 2015

Raport de Monitorizare – 17 august 2015, ora 13.00

Raport de Monitorizare – 17 august 2015, ora 17.00.doc

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport de Monitorizare a Presei – 17 august 2015

Rapoarte săptămânale – 10 – 16 august 2015

Rapoarte săptămânale – 10  – 16 august 2015

Raport saptamanal Energie – 10-16 august 2015

Raport saptamanal Fiscalitate – 10-16 august 2015

Raport saptamanal Legislatie Economica – 10-16 august 2015

Raport saptamanal Sistem Bancar – 10-16 august 2015

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Rapoarte săptămânale – 10 – 16 august 2015

Raport de Monitorizare a Presei – 14 august 2015

Raport de Monitorizare a Presei  – 14 august 2015

Raport de Monitorizare – 14.08.2015, ora 17.00

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport de Monitorizare a Presei – 14 august 2015

COMUNICAT DE PRESÃ ANAF – referitor Programul de asigurare a conformãrii fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal

COMUNICAT DE PRESÃ

Ref: Programul de asigurare a conformãrii fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal  (PFRF)

Situația pe intervale de risc fiscal – diferența între alocãrile de fonduri (cheltuieli, constituiri de depozite, investiții etc) dintr-o perioadã, din care au fost scãzute         eventualele surse neimpozabile, și veniturile declarate în aceeași perioadã – pentru primele 313 persoane selectate pentru verificãri fiscale prealabile documentare (VFPD) urmare analizelor de risc efectuate de ANAF în luna mai 2015 se prezintã dupã cum urmeazã:

Diferențe de justificat (lei) Nr. persoane fizice selectate pentru VFPD
50.000 – 100.000 9
100.000 – 500.000 45
500.000 – 1.000.000 40
1.000.000 – 5.000.000 118
5.000.000 – 10.000.000 48
10.000.000 – 20.000.000 35
Peste 20.000.000 18

Persoanele care prezintã risc de nedeclarare mai mic de 1 milion de lei au fost selectate, în cea mai mare parte, datoritã faptului cã sunt rude sau afini cu persoane încadrate în tranșele superioare de risc, selectarea fãcându-se concomitent, potrivit prevederilor legale.

Art. 178 din H.G. nr. 248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, introdus prin H.G. nr.  773/2011,  prevede urmãtoarele:

Activitatea de gestionare a riscurilor pe care persoanele fizice le prezintã pentru administratia fiscalã se realizeazã prin:
a) procesarea si elaborarea listei persoanelor care depãsesc riscul minim;
b) elaborarea propunerilor pentru efectuarea verificãrii fiscale prealabile  documentare, având în vedere valoarea riscului de nedeclarare, în ordinea         descrescãtoare stabilitã potrivit art. 17^7 lit. b), cu respectarea valorii riscului minim stabilit potrivit art. 17^7 lit. c). Dacã din informatiile detinute organul fiscal identificã         existenta în lista prevãzutã la lit. a) a unor persoane care au calitatea de sot/sotie, rude sau afini pânã la gradul al II-lea inclusiv, elaborarea propunerilor se face concomitent pentru toate aceste persoane.
Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESÃ ANAF – referitor Programul de asigurare a conformãrii fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal

Oportunitate export clorură calciu pentru BULGARIA

Oportunitate export clorură calciu pentru BULGARIA

Ambasada Romaniei la Sofia prin intermediul Biroului de Promovare Comercială si Economică vă supune atentiei posiblitatea de depunere a ofertelor ca potentialii participant la cerereclorura calciu pentru  Bulgaria :

oportunitate export clorura de calciu in Bulgaria

Informaţii suplimentare se pot obţine:

Moldovan Radu – Calin

Ministru consilier – Economic

Ambasada României Sofia

Biroul de Promovare Comercial Economică

Tel/fax: +359 2 971 24 78

Fax: +359 2 973 34 12

GSM: +359  876 95 21 00

Email: sofia.economic@mae.ro /bcesofia@mfaro.bgradu.moldovan@dce.gov.ro

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Oportunitate export clorură calciu pentru BULGARIA