Flash Feed Scroll Reader

Arhiva autorilor | admin

COMUNICAT DE PRESÃ ANAF – referitor Programul de asigurare a conformãrii fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal

COMUNICAT DE PRESÃ

Ref: Programul de asigurare a conformãrii fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal  (PFRF)

Situația pe intervale de risc fiscal – diferența între alocãrile de fonduri (cheltuieli, constituiri de depozite, investiții etc) dintr-o perioadã, din care au fost scãzute         eventualele surse neimpozabile, și veniturile declarate în aceeași perioadã – pentru primele 313 persoane selectate pentru verificãri fiscale prealabile documentare (VFPD) urmare analizelor de risc efectuate de ANAF în luna mai 2015 se prezintã dupã cum urmeazã:

Diferențe de justificat (lei) Nr. persoane fizice selectate pentru VFPD
50.000 – 100.000 9
100.000 – 500.000 45
500.000 – 1.000.000 40
1.000.000 – 5.000.000 118
5.000.000 – 10.000.000 48
10.000.000 – 20.000.000 35
Peste 20.000.000 18

Persoanele care prezintã risc de nedeclarare mai mic de 1 milion de lei au fost selectate, în cea mai mare parte, datoritã faptului cã sunt rude sau afini cu persoane încadrate în tranșele superioare de risc, selectarea fãcându-se concomitent, potrivit prevederilor legale.

Art. 178 din H.G. nr. 248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, introdus prin H.G. nr.  773/2011,  prevede urmãtoarele:

Activitatea de gestionare a riscurilor pe care persoanele fizice le prezintã pentru administratia fiscalã se realizeazã prin:
a) procesarea si elaborarea listei persoanelor care depãsesc riscul minim;
b) elaborarea propunerilor pentru efectuarea verificãrii fiscale prealabile  documentare, având în vedere valoarea riscului de nedeclarare, în ordinea         descrescãtoare stabilitã potrivit art. 17^7 lit. b), cu respectarea valorii riscului minim stabilit potrivit art. 17^7 lit. c). Dacã din informatiile detinute organul fiscal identificã         existenta în lista prevãzutã la lit. a) a unor persoane care au calitatea de sot/sotie, rude sau afini pânã la gradul al II-lea inclusiv, elaborarea propunerilor se face concomitent pentru toate aceste persoane.
Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESÃ ANAF – referitor Programul de asigurare a conformãrii fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal

Oportunitate export clorură calciu pentru BULGARIA

Oportunitate export clorură calciu pentru BULGARIA

Ambasada Romaniei la Sofia prin intermediul Biroului de Promovare Comercială si Economică vă supune atentiei posiblitatea de depunere a ofertelor ca potentialii participant la cerereclorura calciu pentru  Bulgaria :

oportunitate export clorura de calciu in Bulgaria

Informaţii suplimentare se pot obţine:

Moldovan Radu – Calin

Ministru consilier – Economic

Ambasada României Sofia

Biroul de Promovare Comercial Economică

Tel/fax: +359 2 971 24 78

Fax: +359 2 973 34 12

GSM: +359  876 95 21 00

Email: sofia.economic@mae.ro /bcesofia@mfaro.bgradu.moldovan@dce.gov.ro

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Oportunitate export clorură calciu pentru BULGARIA

COMUNICAT DE PRESÃ Grup infracțional organizat din domeniul farmaceutic, destructurat de inspectorii DGAF

COMUNICAT DE PRESÃ

Grup infracțional organizat din domeniul farmaceutic, destructurat de inspectorii DGAF

Inspectorii antifraudã au efectuat în perioada octombrie 2014 – august 2015 verificãri privind respectarea prevederilor legislatiei fiscale si contabile de cãtre șase societãti din județul Bihor, având ca obiect de activitate comercializarea cu produse farmaceutice. Urmare acțiunilor de control efectuate, inspectorii antifraudã au identificat un prejudiciu cauzat bugetului de stat și al asigurãrilor de sãnãtate în valoare de 3.166.616 lei, pentru recuperarea cãruia au sesizat organele de urmãrire penalã și au dispus instituirea de mãsuri asigurãtorii, prin indisponibilizare de bunuri și popriri pe conturile bancare.
În data de 13.08.2015, procurori din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea au emis mandate de aducere pentru 20 de persoane (medici, asistente, farmaciști și reprezentanți ai unor societãti farmaceutice) din județul Bihor, despre care existã suspiciunea rezonabilã cã au constituit un grup infracțional organizat, specializat în sãvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscalã prin crearea unui circuit tranzacțional fãrã conținut economic real, în vederea fraudãrii bugetului Casei Județene de Asigurãri de Sãnãtate Bihor.
Pentru medicamentele achiziționate fictiv, una dintre aceste societãți a solicitat ulterior decontarea acestora la Casa Județeanã de Asigurãri de Sãnãtate Bihor, în baza unui numãr de 13.444 de rețete emise fictiv, cu complicitatea unor medici de familie și medici specialiști din județul Bihor, în numele unor pacienți care nu au beneficiat în fapt de tratamentele respective.
Operatiunile de achizitie/livrare declarate si înregistrate în contabilitate, în perioada 2012-2015, de cãtre societãtile din circuit au avut la bazã operatiuni fictive, fiind create circuite scriptice de tranzactionare, cu scopul de a crea în mod artificial TVA deductibila și de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat.
Firmele fantomã interpuse în lanțul evazionist, respectiv societãți care figurau cu sediul social la adrese din mediul rural, au fost înființate pe numele unor interpuși, persoane cu cetãțenie românã și domiciliu în județul Bihor. Societãțile în cauzã nu au avut angajati, nu au depus la termene toate declaratiile fiscale, parte dintre acestea nedeclarând achizitii sau livrãri.
Demersurile de cooperare interinstitutionalã între Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizatã și Terorism si DGAF au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecãreia dintre cele douã structuri, în conditiile stabilite prin documentele de cooperare încheiate în acest sens.

Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESÃ Grup infracțional organizat din domeniul farmaceutic, destructurat de inspectorii DGAF

Raport de Monitorizare a Presei – 13 august 2015

Raport de Monitorizare a Presei  – 13 august 2015

RAPORT MONITORIZARE 13 august ora 13.00

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport de Monitorizare a Presei – 13 august 2015

COMUNICAT DE PRESA Agenţia Naţională de Administrare Fiscală rambursează în luna august TVA în valoare de 1.546,57 milioane lei

COMUNICAT DE PRESA
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală rambursează în luna august TVA în valoare de 1.546,57 milioane lei
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) rambursează în luna august suma de 1.546,57 mil. lei aferentă deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare pentru care exista decizie de rambursare aprobata.

În selecţia lunii august au fost cuprinse în ordinea vechimii toate deconturile de TVA, solutionate prin decizii de rambursare inregistrate in baza de date D.N.O.R. pana la data de 10.07.2015, exceptie facand deconturile de TVA aferente operatiunilor de import solutionate pana la 27.07.2015.

Deconturile de TVA au fost organizate astfel:
1)        Deconturi cu compensare şi restituire care totalizează 1.338,03 mil. lei, din care se compensează suma de 47,01 mil. lei şi se restituie suma de 1.291,02 mil. lei;
2)        Deconturi cu compensare integrală în valoare de 123,06 mil. lei;
3)        Deconturi cu compensare parţială în valoare de 85,48 mil. lei (iar suma de 650,02 mil. lei se va restitui în perioada următoare).

În cazul compensărilor totale sau parţiale se soluţionează toate deconturile pentru care  s-a emis decizia de rambursare, iar în cazul sumelor de restituit, care totalizează 1.291,02 mil. lei, plata efectivă a fost programată după cum urmează:

Tranşa I (12 august): respectiv 323,08 mil. lei;
Tranşa II (31 august): respectiv 967,94 mil. lei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESA Agenţia Naţională de Administrare Fiscală rambursează în luna august TVA în valoare de 1.546,57 milioane lei

Raport de Monitorizare a Presei – 12 august 2015

Raport de Monitorizare a Presei  – 12 august 2015

RAPORT MONITORIZARE 12 august ora 13.00

RAPORT MONITORIZARE 12 august ora 17.00

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport de Monitorizare a Presei – 12 august 2015

INFORMARE asupra principalelor actiuni si activitati derulate in luna iulie 2015 de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj

INFORMARE

asupra principalelor actiuni si activitati derulate in luna iulie 2015 de

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj este unitate a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj – Napoca prin care se realizeaza, in mod unitar, strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si se aplica politica fiscala a statului.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj are in componenta activitati de colectare si inspectie fiscala la contribuabili mici si mijlocii, compartimente independente precum si serviciile fiscale municipale si orasenesti .

Numărul  contribuabililor administraţi in luna iulie 2015…………………………………..280780

a) contribuabili  PJ  administrati pe baza de cod fiscal….………….. ………. ……64775

– activi ………….. ………….50750

– inactivi fiscal ……………14025

– contribuabili mijlocii…………………..986

– contribuabili  mici………………….63789

b) persoane fizice cu  CUI  ..………………………………………………….……33134

-asociaţii familiale    ………………..1246

c) contribuabili inregistrati pe baza de CNP…………………………………………….182871

Situatia incasarilor la bugetul general consolidat in luna curenta

comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut:

mil. lei

Incasari

iulie 2015

Incasari iulie 2014 %
BUGET DE STAT (fara vama) 260,58 222,35 117,19
BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT 120,90 118,11 102,36
BUGET FOND NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SANATATE 55,27 47,38 116,65
BUGET ASIGURARI SOMAJ 4,78 3,97 120,40
TOTAL BUGET CONSOLIDAT 441,53 391,81 112,69

I.   Principalele activitati ale structurii de administrare venituri – colectare

a) in domeniul executarii silite:

Numar Suma
PF in executare silita la 31.07.2015 32.896 41.537.476
PJ in executare silita la 31.07.2015 13.037 286.633.792

– somatii emise : 16.882 cazuri cu suma de 61.035,79 mii lei;sume incasate: 26.005,65 mii lei;
– popriri infiintate : 4.451 cazuri cu suma de 85.057,89 mii lei;sume incasate: 15.439,64  mii lei;
– sechestre infiintate: 30cazuri cu suma de 5.538,99  mii lei; sume incasate:564,08 mii lei;

La  30.06.2015 au fost publicate pe Portalul ANAF 3.828 societati comerciale cu datorii totale de 417.559.286 lei fata de 31.03.2015 cand au fost publicate 4.111 societati comerciale cu datorii totale de 427.594.098 lei.

Prezentam mai jos cei mai mari datornici la nivelul judetului Cluj:

DENUMIRE SC                                         LOCALITATE                   SUMA (lei)

————————————————————————————-

HILCO SRL                                                                      Gherla                            27,116,258

ARCADOM EPITOIPARI ZRT UNGARIA                    Cluj-Napoca                   26,298,420

ARGOS SA                                                                      Cluj-Napoca                   13,045,507

INTESA LOGISTICS SRL                                              Cluj-Napoca                   12,546,530

GOSPODARIE COMUNALA SI                        Campia Turzii                   9,433,542

CLUJANA S.A.                                                                Cluj-Napoca                     9,040,632

TOPCAR LINK S.R.L.                                                    Floresti                             7,988,100

STATIUNEA DE CERCETARE                                    Cluj-Napoca                     7,121,966

SPIN ORIGINALS S.R.L.                                   Cluj-Napoca                     6,947,632

I & D DEMOLATION S.R.L.                                           Luna                                 6,872,818

ENNESSE STORES SRL                                             Cluj-Napoca                      6,382,310

PARADISUL FRUCTELOR SRL                      Cluj-Napoca                      6,223,139

AUTOTOP LINKS SRL                                       Floresti                              5,776,075

EXTREM MULTICONSULT SRL                      Cluj-Napoca                      5,448,206

SMAV EXIM S.R.L.                                                         Cluj-Napoca                      5,442,430

UNIREA S.A.                                                                   Cluj-Napoca                      4,858,479

94 CSA SRL                                                                     Bagara                              4,802,057

REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.                                 Cluj-Napoca                      4,175,856

b) activitatea de valorificare bunuri:

– valorificarea si incasarea la bugetul de stat a sumei de 20.900 lei, asigurandu-se preluarea, stabilirea preturilor si valorificarea bunurilor.

– prin magazinul propriu de desfacere a produselor confiscate au fost valorificate bunuri in valoare totala de 10.751 lei.

Stocul scriptic de bunuri nevalorificate a fost de 401.179 lei.

c) in domeniul servicii  pentru contribuabili si cazier fiscal:

– s-au primit 74 solicitari scrise (adrese, e-mal-uri) de la contribuabili privind asistenta;

– au fost solutionate 68 de solicitari scrise;

– au fost asistati telefonic 768 persoane;

– au fost asistati la sediul institutiei 978 contribuabili;

– au fost verificate cereri de revendicare pt.728 persoane castigatoare la Loteria bonurilor fiscale

Cazier fiscal:

– au fost eliberate un numar de 553 certificate de cazier fiscal;

– au fost intocmite fise de inscriere a faptelor in cazierul pentru un numar de 231 contribuabili;

– stergeri din cazierul fiscal 169 cazuri.

2. În domeniul registrului contribuabililor si al declaratiilor fiscale

– Total declaraţii gestionate, pe fiecare tip de formular (declaraţii de impozite, taxe şi contribuţii, declaraţii privind impozitul pe venit,  declaraţii informative).. ………………………………………127191

din care:  – depuse electronic :……………………………………………………………….97855

–  Număr decizii de impunere emise pentru plăţi anticipate ……………………………………….3610

–  Număr de decizii de impunere anuală emise ………………………………………………………..3527

–  Număr deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare (depuse):…………415

–  Sume TVA efectiv  restituite în luna  iulie 2015……………………………………………22232487 lei

–  Număr notificări nedepunere declaraţii, deconturi: …………………………………………………1451

–  Numar certificate de rezidenta emise:………………………………………………………………………72

De asemenea:

S-au înregistrat si prelucrat 325 declaratii 070 pentru înregistrarea persoanelor fizice care desfasoară activitati independente, 72 declaratii 092 pentru schimbarea perioadei fiscale la TVA, 10 declaratii 091 pentru inregistrare în scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare, 14 declaratii 020 ale persoanelor fizice beneficiare de contract de mandat si  de  prestari de servicii, 2147 cereri de înregistrare în/ radiere din/ Registrul operatorilor intracomunitari, declaratii/cereri de inregistrare / mentiuni privind înregistrarea fiscală şi modificări în vectorul fiscal,  416 situatii financiare anuale şi raportări contabile  semestriale.

3.   In domeniul REGISTRU CONTRIBUABILI

Persoane Fizice

– contribuabili persoane fizice administraţi                                                                         114.560

– declaratii fiscale depuse în luna iulie  2015                                                                      20.608

– decizii de impunere privind plăţile anticipate emise în iulie 2015                                 2.647

– decizii de impunere anuală  emise în iulie 2015                                                        2.601

– decizii de impunere anuală emise pentru venituri din transferul                                              718 proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal  an  2015

– contracte de Inchiriere inregistrate an 2015                                                                       9.748

– decizii taxă pe poluare/emisii/timbru de mediu  emise – cumulat                                     61.288

– declaratii privind veniturile realizate,cod 200 depuse pentru anul 2014                         20.256

– cereri 230 pentru sponsorizare entităţi nonprofit depuse pentru anul 2014                 42.196

– număr dosare preluate de la CASA DE ASIGURARI DE SANATATE                        47.991

– număr dosare preluate de la CASA DE PENSII                                                               7.074

Persoane Juridice

– incarcarea in baza de date a 86.089 declaratii fiscale , din care preluate la ghiseu 9.321

– inregistrarea, verificare si operarea in bazele de date a 1. 186 declaratii de inregistrare fiscala

– stabilirea de sanctiuni pentru nerespectarea termenelor legale de depunere a         declaratiilor  fiscale, de  inregistrare fiscala si bilanturilor contabile 853

– s-au emis si comunicat un numar total de 744 decizii (decizii de inregistrare in scopuri de TVA, de inregistrare in Registrul Operatorilor Intracomunitari, de calcul a timbrului de mediu pentru autovehicule, de declarare in inactivitate,  de reactivare, de aprobare/respingere  a regimului derogatoriu de depunere a declaratiilor fiscale, de indreptare a erorilor materiale din deconturile de TVA, de inregistrare, din oficiu, in scopuri de TVA (la reluarea activitatii, reactivare sau pe baza de RIF), de radiere, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA);

– generat si transmis 572 notificari pentru actualizarea evidentelor fiscale: notificari pentru nedepunerea declaratiilor fiscale si a sitatiilor financiare anuale, notificari pentru clarificarea neconcordantelor dintre datele declarate prin diferite formulare;

– efectuat analiza de risc pentru un numar de 219 de deconturi de TVA cu sume negative si optiune de  rambursare pentru o suma totala de 22.044.765 lei

– solitionat 199 deconturi de TVA cu sume negative si optiune de rambursare (emitere decizie, compensare si-sau restituire) pentru suma totala de 14.956.089  lei

4. In domeniul EVIDENTEI PE PLATITOR

Persoane fizice

– cereri certificate de atestare :                                                                                       111

– cereri adeverinte:                                                                                                                    1122

– adeverinte politie:                                                                                                                                 283

– certificate de evitarea dublei impuneri:                                                                                    74

– cereri de restituire, compensare, corectie eroare:                                                                265

– cereri rest taxa prima inmatriculare                                                                                                         2

– cereri restituire taxa poluare                                                                                                                 124

Persoane juridice

– intocmirea si eliberarea certificatelor de atestare fiscala: de transfer, curente, de rezidenta  nerezidenta fiscala, de esalonare la plata, pentru diferite institutii publice ale statului:  602

– eliberarea adeverintelor privind restituirea/nerestituirea taxei de poluare: 291

– restituirea taxei de poluare in baza Hotararilor Judecatoresti:2

– esalonari la plata cf. OG.29/2011: 601

– intocmire documentatie pt. rambursare/compensare TVA:  390 deconturi

– cereri de compensare din alte surse decat TVA: 80

– cereri restituire: 3

– compensari din oficiu:  82

– compensari si restituiri din contul de popriri:  224

– cereri restituire consuli: 4

– vize registru jocuri de noroc: 0

– decizii de calcul accesorii:6136

– reglare evidenta fiscala ca urmare:a adreselor depuse de agenti economici, declaratii depuse cu intarziere de agenti economici, declaratii rectificative depuse de agenti economici, erori corectate din oficiu datorate aplicatiei informatice, sume prescrise, recalculare accesorii in urma preluarii in evidenta fiscala a deciziilor de impunere transmise de inspectia fiscala, declaratii operate in aplicatia DECIMP si nepreluate in aplicatia SACF, fuziuni dintre agenti economici, reglare ca urmare a indreptarii erorilor din documentele de plata intocmite de debitori, generarii eronate de accesorii ca urmare a rambursarii de TVA, deciziilor privind solutionarea contestatiilor si a sentintelor judecatoresti, radierii ag. economici din evidentele ORC Cluj : 245

-deschiderii procedurii de insolventa a agentilor economici: 2

II Principalele rezultate ale structurii de inspectie fiscala

In perioada de raportare, organele de control din cadrul structurilor cu atributii de inspectie fiscala, avand un efectiv de 109 persoane cu atributii de inspectie fiscala, au efectuat un numar de 170 actiuni de verificare din care 154 la contribuabili persoane juridice, in urma carora au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 34.314 mii lei si 16 actiuni de verificare la contribuabili persoane fizice, in urma carora au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 415 mii lei.

Unul din obiectivele dispuse prin programul de activitate a fost  verificarea realitatii si legalitatii sumelor negative din deconturile de TVA cu optiune de rambursare primite pentru inspectie fiscala, precum si solutionarea acestora. Astfel, in cursul lunii iulie 2015 au fost solutionate un numar de 47 cereri de rambursare TVA cu control anticipat, reprezentand 16.492 mii lei TVA solicitat la rambursare.

Un alt obiectiv al activitatii de inspectie fiscala in perioada de raportare a fost si efectuarea de actiuni de control cu caracter operativ in vederea sprijinirii activitatii de impulsionare a colectarii veniturilor bugetare. Astfel, s-au efectuat un numar de 9 controale operative la contribuabilii persoane juridice de pe raza judetului Cluj, incasandu-se la bugetul general consolidat ca urmare a acestor actiuni suma de 37 mii lei.

Solicitarile conducerii ANAF, ale D.G.C.I.F. transmise prin circulare, tematici, pentru actiuni de control pe diverse domenii, au fost finalizate si raportate la termenele stabilite.

In conditiile si cerintele Programului lunar de activitate aprobat de catre D.G.C.I.F., s-au desfasurat si actiuni urmare unor solicitari ale altor institutii.

De asemenea, ca urmare a activitatii desfasurate pe linia combaterii evaziunii fiscale, au fost transmise organelor in drept in vederea continuarii cercetarilor un numar de 7  sesizari penale, valoarea prejudiciului potential fiind de 7.837  mii lei, un numar de 7 contribuabili au fost propusi pentru inactivare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, cu modificarile ulterioare, au fost instituite masuri asiguratorii la 7 contribuabili, suma estimata potrivit acestora fiind de  2.930 mii lei si s-a diminuat pierderea fiscala declarata de contribuabili cu suma de 5.281 mii lei.

III Activitati desfasurate  in domeniul serviciilor Independente

Compartimentul comunicare aferent perioadei de raportare, a efectuat 28 lucrari catre/de la persoane juridice sau fizice si in jur de 17 interpelari telefonice.

Au  fost publicate / confirmate pe Portalul ANAF : acte administrativ fiscale, licitatii, valorificari bunuri si alte informatii fiscale de interes public.

S-a acordat  1 interviu radio/tv pe diverse tematici.

S-au transmis la Mass-Media  16 comunicate de presa ( 4 Cluj si 12  ANAF/ MFP ) in urma carora au fost monitorizate 7 articole in presa locala.

A fost solutionata 1 cerere  in baza Legii 544/2001 pentru mass-media.

Activitatea desfasurata de serviciul tehnologia informatiei

– publicarea pe portalul ANAF a 133 acte administrativ fiscale, s-a asigurat asistenta tehnica la nivel ANAF privind problemele ridicate de contribuabili pe portalul admin.portal, aproximativ 275 de intrebari,

– centralizarea si raportarea lunara a datoriei publice pentru cele 82 de primarii.

– actualizarea bazei de date pt. aplicatia de facturare a registrelor unice,  bazei de date locala de cod fiscal si  a bazei de date LEX.

ec.Nicolae CAMPAN                                                             ec.Gligor GAVRIS

SEF AJFP CLUJ                                                            COMP. COMUNICARE

Sursa:
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj
Gligor GAVRIS
Compartiment  Comunicare Cluj                                
P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj
Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854
Gligor.Gavris.CJ@mfinante.ro

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru INFORMARE asupra principalelor actiuni si activitati derulate in luna iulie 2015 de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj

Raport de Monitorizare a Presei – 11 august 2015

Raport de Monitorizare a Presei  – 11 august 2015

Raport de monitorizare 11 august, ora 13

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport de Monitorizare a Presei – 11 august 2015

Informare de presă privind distributia pe judete a primelor 313 persoane verificate in cadrul programului PFRF (Programul de asigurare a conformarii fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal)

Informare de presă privind distributia pe judete a primelor 313 persoane verificate in cadrul programului PFRF (Programul de asigurare a conformarii fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal)

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Informare de presă privind distributia pe judete a primelor 313 persoane verificate in cadrul programului PFRF (Programul de asigurare a conformarii fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal)

Raport de Monitorizare a Presei – 10 august 2015

Raport de Monitorizare a Presei  – 10 august 2015

Raport de Monitorizare – 10 august 2015, ora 13.00

Raport de Monitorizare – 10 august 2015, ora 17.00

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport de Monitorizare a Presei – 10 august 2015

COMUNICAT DE PRESÃ – ref materialele de presã conform cãrora ANAF intenționeazã sã acceseze conturile tuturor românilor care muncesc în strãinãtate și sã-i oblige pe aceștia sã plãteascã retroactiv orice contribuție socialã pe care aceștia ar fi trebuit sã o plãtească

COMUNICAT DE PRESÃ
Ref: materialele de presã conform cãrora ”ANAF intenționeazã sã acceseze conturile tuturor românilor care muncesc în strãinãtate și sã-i oblige pe aceștia sã plãteascã retroactiv orice contribuție socialã pe care aceștia ar fi trebuit sã o plãteascã în țarã și nu au plãtit-o, chiar dacã aceasta se întinde pe mai mulți ani în urmã.”

Aceastã informație este nerealã.

În fapt este vorba despre o modificare care vizeazã transmiterea de catre entitatile DIN ROMÂNIA care au DEJA obligatia transmiterii de informatii cãtre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spãlãrii Banilor, potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spãlãrii banilor, precum si pentru instituirea unor mãsuri de prevenire si combatere a finantãrii terorismului, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ȘI CÃTRE ANAF.

Aceasta masura adoptata de catre Parlamentul Romaniei va avea ca obiectiv principal combaterea marii evaziuni fiscale,  urmarind pe de o parte identificarea societatilor de tip “fantoma”, conform datelor din bazele de date proprii ale ANAF coroborate cu datele din tranzactiile bancare, iar pe de alta parte luarea masurilor legale in timp real de catre structurile subordonate ANAF, inclusiv recuperarea sumelor stabilite ca prejudicii la bugetul de stat.

Avem speranta ca masurile adoptate vor contribui la cresterea eficientei actiunilor ANAF si crearea unui cadru concurential real pentru toti contribuabilii onesti si cinstiti din Romania.

SERVICIUL COMUNICARE, RELATII PUBLICE SI MASS-MEDIA


Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESÃ – ref materialele de presã conform cãrora ANAF intenționeazã sã acceseze conturile tuturor românilor care muncesc în strãinãtate și sã-i oblige pe aceștia sã plãteascã retroactiv orice contribuție socialã pe care aceștia ar fi trebuit sã o plãtească

Rapoarte săptămânale – 3 – 9 august 2015

Rapoarte săptămânale – 3  – 9 august 2015

Raport saptamanal Energie – 3 – 9 august 2015

Raport saptamanal Fiscalitate – 3 – 9 august 2015

Raport saptamanal Legislatie Economica – 3 – 9 august 2015

Raport saptamanal Sistem Bancar – 3 – 9 august 2015

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Rapoarte săptămânale – 3 – 9 august 2015

Invitație Școala de Leadership, Turda, 20-23 august

Invitație Școala de Leadership, Turda, 20-23 august

Programul “Liga liderilor”

20 – 23 august 2015

Wilfried Martens Centre for European Studies, Institutul de Studii Populare – fundaţia oficială a Partidului Naţional Liberal, Fundația Hanns Seidel şi Asociaţia Societatea Liberală vă invită să participaţi la al doilea eveniment din cadrul Programului “Liga liderilor”. Evenimentul se va desfăşura în Turda, la casa Ion Rațiu, din Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, localitatea Turda, județul Cluj, în perioada 20-23 august 2015 şi va consta într-un seminar dedicat pregătirii tinerilor lideri. Acest al doilea seminar se va adresa participanţilor din zona de centru a ţării.

Programul “Liga liderilor” se va desfăşura în perioada iulie – decembrie 2015 şi va consta în organizarea de cursuri – în vederea familiarizării cu anumite concepte de bază din “leadership”, întâlniri cu lideri din domeniul politic, dar şi din domeniul economic sau din societatea civilă, precum şi crearea unei spaţiu virtual în care tinerii lideri să poată fi în contact cvasi-permanent. Obiectivul acestui program este de a identifica şi a acorda suportul necesar pentru promovarea în cadrul organizaţiilor PNL a persoanelor cu o cariera profesionala consistentă care au, în acelaşi timp, şi abilităţi de lideri. Primul eveniment din acest program a avut loc la Bucureşti, în perioada 24-26 iulie 2015 şi s-a bucurat de o apreciere generală în rândul participanţilor.

Înscrierile se fac la adresa: office@isp.org.ro, pe bază de CV, cu acceptul preşedintelui de filială în care vă desfăşuraţi activitatea. Cazarea este asigurată de Institutul de Studii Populare la casa Ion Rațiu.

Persoane de contact:                    Violeta Vijulie, coordonator curs, 0722.566.223

Andrei Dan, asistent curs, 0736.860.735

Programul seminarului „Liga Liderilor”

Răzvan Orășanu a fost președintele AVAS (2006), consilierul de stat al prim-ministrului pe probleme economice (2005-2009), director în cadrul Consiliului Concurenței (2010-2011), consultant al Băncii Mondiale (2011). A absolvit London School of Economics și este masterand al John F. Kennedy School of Government.

Violeta Vijulie este specialist în comunicare instituțională, trainer autorizat ANC şi preşedinte al Asociaţiei Societatea Liberală. A absolvit Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice la Universitatea Bucureşti şi Masterul de comunicare audio-vizuală la SNSPA. Lucrează de peste 15 ani în domenii ale comunicării precum: publicitate, comunicare de companie sau comunicare politică. Susţine cursuri de formare pentru participanţi din cele mai diverse domenii de activitate. A îndrumat mai multe generaţii de tineri lideri care acum îşi desfăşoară activitatea cu succes în mediul economic sau politic.

Alfred Bulai este prodecanul Facultății de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrație, doctor în sociologie din 1996, autor a multe publicații și articole în domeniul sociologiei.

Politolog, comentator politic și activist pentru democrație și drepturile omului. Profesor de stiinta politica, decan din 2005 la Facultatea de Stiinte Politice din cadrul SNSPA. Intre 1999 si 2013 Presedinte al Asociatiei Pro Democratia, iar din 2013 Presedinte de Onoare al aceleiasi asociatii. Participă curent la dezbateri pe teme civice și politice în mass-media și publică comentarii politice în presa scrisă.

Radu Nechita, master în Analiza Economică a Instituțiilor și doctorat în Economie la Universitatea Aix-Marseille, Conferențiar la Facultatea de Studii Europene (Universitatea Babeș-Bolyai), unde organizează din 2003 dezbaterile săptămânale ale Seminarului F. A. Hayek. Este formator în domeniul educației economice și financiare.

Programul seminarului „Liga Liderilor”

Joi, 20 august 2015
18:00 Cazare – Casa Ratiu
19:30 Welcome dinner
Vineri, 21 august 2015
10:00 – 10:30 Cuvânt de deschidere, prezentarea partenerilor Wilfried Martens Centre for European Studies, Fundația Hanns Seidel și Asociația Societatea Liberală, lideri politici din zona Transilvaniei Organizatori, invitaţi, parteneri
10:30 – 12:00 Managerul face profit, liderul face istorie Violeta Vijulie
12:00 – 12:15 Pauză de cafea
12:15 – 13:45 Managerul face profit, liderul face istorie Violeta Vijulie
14:00 – 15:00 Prânz
15:00 – 16:30 Leadership fără demagogie Radu Nechita
16:30 – 16:45 Pauză
16:45 – 18:15 Leadership fără demagogie Radu Nechita
19:00 – 20:00 Cina
Sâmbata, 22 august 2015
10:00 – 11:30 Două tipuri de lideri politici: Tipul ideal și tipul carismatic  –  două strategii de construcție a imaginii liderului” Alfred Bulai
11:30 – 11:45 Pauza de cafea
11:45 – 13:15 Două tipuri de lideri politici: Tipul ideal și tipul carismatic  –  două strategii de construcție a imaginii liderului” Alfred Bulai
13:30 – 14:30 Pauză de masă
14:30 – 16:00 Profilul liderului: comportament şi atitudine Cristian Pîrvulescu
16:00 – 16:15 Pauză
16:15 – 18:15 Profilul liderului: comportament şi atitudine Cristian Pîrvulescu
19:00 – 20:00 Cina
Duminică, 23 august 2015
9:00 – 10:30 Joc de rol – Harvard Leadership Case Study Răazvan Orășanu
10:30 – 10:45 Pauză
10:45 – 12:15 Joc de rol – Harvard Leadership Case Study Răzvan Orășanu
12:15 – 13:30 Concluzii, înmânarea diplomelor
13:30 Plecarea participanților

Sursa:

INSTITUTUL DE STUDII POPULARE

Adresa: Str. Alecu Russo nr. 13-19, Ap. 3, Sector 2, Bucureşti, Romania

Email: office@isp.org.ro

Telefon/Fax: (+40)31 1076645

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Invitație Școala de Leadership, Turda, 20-23 august

Raport de Monitorizare a Presei – 7 august 2015

Raport de Monitorizare a Presei  – 7 august 2015

Raport de Monitorizare – 7 august 2015, ora 13.00

Raport de Monitorizare – 7 august 2015, ora 17.00

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport de Monitorizare a Presei – 7 august 2015

Licitatie internationala ARGENTINA

Licitatie internationala ARGENTINA

Printre licitatiile internationale care au loc în Argentina este si cea de care are ca obiect achizitionarea unui sistem informatic de stocare si gestiune a datelor, un contract in cadrul Proiectului de dezvoltare a sistemelor publice provinciale de asigurari de sanatate.

Informatia a fost postata si pe Portalul de Comert.

Descărcați aici: Anunt licitatie ARGENTINA

Formular licitatie Argentina septembrie 2015

Sursa:

Ambasada României

în Republica Argentina

Calle Arroyo 962-970,

C1007AAD, Buenos Aires, Argentina

Tel: +54-911-4328 1786, 4326 5888

Fax: 54-911-4322-2630

Mob: +54-911-5463 6224

E-mail: oficina.comercial@rumania.org.ar

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Licitatie internationala ARGENTINA

Probleme & solutii POSDRU

Probleme & solutii POSDRU

Pe site-ul MFE a fost publicat un articol despre seria noastra de sesiuni de dialog, dar mai important, au fost publicate toate problemele si potentialele solutii ridicate de dumneavoastra.

http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/2950-autoritatea-de-management-si-organismele-intermediare-pos-dru-in-dialog-deschis-cu-beneficiarii (click pe “ probleme și potențiale soluții “ din articol).

Sursa:

Cristina Macarie

Senior Consultant | Consulting
Deloitte Consultanta SRL
4-8 Nicolae Titulescu Road, East Entrance, 3rd Floor,

Sector 1, 011141, Bucharest, Romania
Tel: + 40 21 222 16 61 | Fax: +40 21 222 16 60 | Mobile: + 40 722 210 257
amacarie@deloittece.com | www.deloitte.ro

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Probleme & solutii POSDRU