Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Autorizațiile de antrepozit fiscal, valabile cinci ani

A- A A+

Autorizațiile de antrepozit fiscal, valabile cinci ani
Perioada de valabilitate a autorizațiilor de antrepozit fiscal se modifică de la 3 la 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2016. Modificarea este făcută în  vederea aplicării unitare a prevederilor art. 365 alin. (2) lit. f) din Legea nr.227/2015.

În prezent, potrivit art. 20624 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, perioada de valabilitate a autorizațiilor de antrepozit fiscal este de 3 ani.

Totodată, potrivit prevederilor articolului menționat mai sus, perioada de valabilitate a autorizațiilor de antrepozit fiscal emise anterior datei de intrare în vigoare a noului Cod fiscal și care sunt valide la  data de 1 ianuarie 2016, se prelungește de drept, până la 5 ani, fără nicio solicitare din partea antrepozitarului autorizat și fără a fi necesară depunerea unei documentații de reautorizare.

În ceea ce privește autorizațiile de antrepozit fiscal emise anterior datei de intrare în vigoare a noului Cod fiscal și care expiră la  data de 31 decembrie 2015, precizăm că acestea nu intră sub incidența prevederilor referitoare la prelungirea de drept a perioadei de valabilitate. În acest caz sunt aplicabile prevederile art.20624 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Informații despre autorizațiile de antrepozit fiscal pot fi găsite și pe paginile de twitter (MFP Romania) și  facebook (www.facebook.com/mfpromania/) ale MFP.

Sursa:

Biroul de presă
Ministerul Finanţelor Publice
Tel./fax: 021/319.97.35

 

 

 

Related Posts with Thumbnails