BPCE Ankara – exprimare interes proiect identificare și cartografiere potențialului energetic eolian și al valurilor in Turcia


 

BPCE Ankara – exprimare interes proiect identificare și cartografiere potențialului energetic eolian și al valurilor in Turcia

BPCE Ankara a publicat un anunt privind exprimarea interesului de participare la proiectul http://portaldecomert.ro/Licitatii–22753.htm
Rugam diseminarea anuntului.

 

BPCE Ankara – exprimare interes proiect identificare și cartografiere potențialului energetic eolian și al valurilor in Turcia

Invitație pentru exprimarea interesului

Identificarea și cartografierea potențialului energetic eolian și al valurilor in Turcia

Numărul /codul de identificare la organizator

74571

Obiectul licitaţiei

  • să actualizeze și să actualizeze atlasul potențialului de energie eoliană existentă care se extinde până la țărmul Turciei și să creeze un atlas al energiei valurilor.

  • posibilitatea revizuirii diferitelor cerințe privind erorile pentru turbinele eoliene din țările care au o experiență semnificativă în domeniul energiei eoliene.

BERD intenționează să angajeze un consultant („Consultantul”) pentru a îndeplini următoarele sarcini:

· Identificarea potențialului energetic eolian offshore în Turcia, efectuarea unei evaluări a pieței în ceea ce privește tehnologia eoliană off-shore și revizuirea provocărilor, a riscurilor și a oportunităților în fazele de construcție și de exploatare a parcurilor eoliene off-shore;

· Să pregătească o analiză a costurilor și analiza investițiilor pentru potențialele ferme eoliene off-shore din Turcia.

· Îmbunătățirea atlaselor potențialului de energie regenerabilă din Turcia prin utilizarea principalelor intrări meteorologice și a hărților de bază care vor fi furnizate.

Atlasele vor include:

o Atlasul potențial al energiei eoliene (REPA), care include atât potențialul on-shore, cât și potențialul off-shore în Turcia; Un studiu pilot privind potențialul eolian off-shore al unei regiuni selectate din țară va precede studiul complet;

o Atlasul potențialului energetic al valurilor (DEPA) care identifică potențialul energetic generat de valuri, ciclul curent și termic în mările Turciei.

· Să dezvolte o metodologie pentru a defini defecțiunile tuturor tipurilor de centrale electrice eoliene din Turcia, bazate pe reglementările UE și luând în considerare cele mai bune practici din lume.

Produsele licitate

Servicii de consultanta

Numele firmei organizatoare

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

Persoana contact:Elena Kolodiy

e-mail: kolodiyo@ebrd.com (submissions should be sent through eSelection and NOT to this email address)

Document standard exprimare interes

Conform anexa Turcia prezentare interes EBRD

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

27 Aug 2018 23:59 Londra

Alte detalii

Conform anuntului

Relaţii suplimentare si sprijin

BPCE Ankara

email: bce.ankara@dce.gov.ro

Sursa:

Corneliu DIACONITA  

Minister Counsellor
Economic & Commercial Affairs / Ticaret Ataşesi

Embassy of Romania / Romanya Büyükelçiliği

Ankara – Turkey