C O M U N I C A T D E P R E S Ă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală rambursează TVA în luna ianuarie în valoare de aproape 870 milioane lei


C O M U N I C A T  D E  P R E S Ă

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală rambursea TVA în luna ianuarie în valoare de aproape 870 milioane lei

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) rambursează, în luna ianuarie, TVA  în valoare de 869,63 milioane lei.

În selecţia lunii ianuarie 2016 au fost cuprinse, în ordinea vechimii, toate deconturile de TVA, soluţionate prin decizii de rambursare înregistrate în baza de date până la 11.01.2016, excepţie făcând deconturile de TVA aferente operaţiunilor de import soluţionate până la 21.12.2015.

Deconturile de TVA au fost organizate astfel:

  • Deconturi cu compensare şi restituire care totalizează 829,13 mil. lei, din care se compensează suma de 83,48 mil. lei şi se restituie suma de 745,65 mil. lei;
  • Deconturi cu compensare integrală în valoare de 40,50 mil. lei;

În cazul compensărilor totale sau parţiale se soluţionează toate deconturile pentru care s-a emis decizia de rambursare, iar în cazul sumelor de restituit, care totalizează 745,65 mil. lei, plata efectivă a fost programată după cum urmează:

Tranşa I (14 ianuarie): 270,60 mil. lei;

Tranşa II (29 ianuarie): 475,05 mil. lei.

În Tranşa I au fost incluse şi toate deconturile al căror termen de soluţionare era întârziat cu peste 180 de zile şi care au fost cuprinse în selecţia lunii curente

 

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

 

Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti