Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

C O M U N I C A T D E P R E S Ă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

A- A A+

C O M U N I C A T  D E  P R E S Ă ANAF

Ref:

I. Activitatea Direcției Antifraudă în primele 3 luni din 2015 pe linia combaterii marii   evaziunii și a micii evaziunii

II. Activitatea de executare silită în cazul marilor datornici

III. Activitatea de  executare a hotărârilor judecătoreşti definitive comunicate in anul    2014


I. Activitatea Direcției Antifraudă în primele 3 luni din 2015 pe linia combaterii marii evaziunii și a micii evaziunii

Direcția Generală Antifraudă Fiscală, din cadru ANAF, alocă 90% din resursele umane și materiale acțiunilor de combatere a marii evaziuni. Deși rezultatele DGAF au fost făcute publice în repetate rânduri, o mare parte din mass-media, lideri de opinie, lideri politici și europarlamentari continuă să prezinte activitatea ANAF, în ce privește combaterea   evaziunii fiscale, ca fiind concentrată pe controlul buticurilor, tarabelor, cofetăriilor sau confiscărilor de urzici, în ciuda faptului că toate aceste cazuri au fost dezmințite și s-au dovedit a fi pure invenții.

În plus, acțiunea de combatere a micii evaziuni este prezentată în continuare ca        distrugând cea mai mare parte a micilor întreprinzători și aruncând în șomaj angajații, în         ciuda datelor oficiale care contrazic aceste prezentări distorsionate ale realității, date care au fost prezentate în repetate rânduri reprezentanților presei spre a fi aduse la cunoștința opiniei publice.

În realitate, la nivel național, în perioada 01-30 martie 2015 au fost dispuse 1.495             amenzi contraventionale pentru incalcarea obligatiei legale de a utiliza casa de marcat electronica fiscala si de a emite bon fiscal, iar cele 281 suspendari de activitate (la nivel național) dispuse în martie 2015, pentru refuzul emiterii bonului fiscal, reprezinta doar 18,8% din totalul celor 1.495 sanctiuni dispuse in aceasta perioada.

Subliniem faptul că din 1,5 milioane contribuabili mici și mijlocii și PFA-uri, cele         281 de suspendări reprezintă 0,018%, ceea ce nu poate reprezenta sub nicio formă un atac la buna funcționare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii.

În ce privește linia prioritară de acțiune a DGAF, care este reprezentată de analiza, investigarea și instrumentarea cazurilor de fraudă fiscală organizată sistematică, aveți prezentate sintetic principalele realizări din primul trimestru din 2015, însoțite de câteva exemple concrete, privind destructurarea unor rețele care fraudau în mod sistematic bugetul de stat. Menționăm că, în ce privește exemplele prezentate, care reprezintă doar o parte din dosarele instrumentate de DGAF în primele 3 luni din 2015, nu putem oferi detalii suplimentare întrucât toate aceste cazuri se află în cursul cercetării penale.

Indicatori (trim 1 2015)

 • Nr. actelor de sesizare a organelor de urmărire penală: 138
 • Valoare estimată a prejudiciilor: 125,59 milioane euro
 • Măsuri asiguratorii: 129,70 milioane euro
 • Confiscări numerar, bunuri și venituri ilicite: 6,57 milioane euro

Exemple cazuri destructurare rețele de firme organizate sistematic în vederea fraudării bugetului de stat pentru care s-au întocmit sesizări penale (trim 1 2015)
 • Caz 1: S-a prejudiciat bugetul de stat prin aplicarea ilegală a regimului special al TVA pentru autoturisme second-hand, sustrăgându-se astfel de la plata TVA datorată şi de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
 • Prejudicii:36.151.801 lei (cca 8.179.140 euro)
 • Caz 2: Achiziţii fictive de consumabile pentru construcţii şi carburanţi auto, realizate în scopul deducerii ilegale de TVA şi a diminuării nejustificate a bazei impozabile.
 • Prejudicii: 25.964.060 lei (cca 5.874.221 euro)
 • Caz 3: Achiziţii fictive de forţă de muncă în scopul deducerii ilegale de TVA şi a diminuării nejustificate a bazei impozabile.
 • Prejudicii: 17.919.530  lei (cca. 4.054.192 euro)
 • Caz 4: Supraevaluări şi achiziţii fictive, inclusiv de la societăţi inactive, de materiale de construcţii şi servicii, realizate în scopul decontării ilegale din proiecte finanţate din fonduri europene.
 • Prejudicii: 15.740.432 lei (cca 3.561.183 euro)
 • Caz 5: Realizarea de tranzacţii succesive şi circuite artificiale fără fundament real, realizate în scopul deducerii ilegale de TVA şi a diminuării nejustificate a bazei impozabile, aferente unor achiziţii intracomunitare de materiale de construcţii.
 • Prejudicii: 12.199.053 lei (cca 2.759.966 euro)
 • Caz 6: Achiziţii fictive de utilaje şi servicii realizate în perioada 2011-2014 în scopul deducerii ilegale de TVA şi a diminuării nejustificate a bazei impozabile.
 • Prejudicii: 12.174.566 lei (cca 2.754.426 euro)

II. Activitatea de executare silită în cazul marilor datornici

În ce privește acuzațiile aduse de jurnaliști și politicieni, cu privire la lipsa acțiunilor ANAF în vederea recuperării banilor de la marii datornici, vă prezentăm mai jos, spre exemplificare, o listă a celor mai mari debitori împotriva cărora ANAF a demarat procedurile de executare silită.

-lei-

Denumire Obligatii fiscale nestinse la 06.04.2015 din care: Observații
în executare silită
ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA 838.552.445 803.369.714 Executare silita; Sechestre bunuri; Contestatie administrativa in faza finala de solutionare
BENZ OIL S.R.L. 701.143.371 701.135.371 Popriri bancare si terti; Sechestre bunuri; Solicitare evaluare bunuri in vederea valorificarii bunurilor sechestrate
SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE 447.571.839 418.041.188 Sechestre pe bunurile din patrimoniul privat
OANA MANAGEMENT 335.890.047 335.889.014 Popriri bancare; nu are bunuri; procedura de declansare a starii de insolvabilitate in curs
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI RA 255.535.230 255.535.230 Executare silita; Contestatie in curs de solutionare
ARAL SRL 164.568.139 162.652.440 Popriri bancare si terti; Sechestre bunuri; Solicitare evaluare bunuri in vederea valorificarii bunurilor sechestrate
BIRDA GROUP INTERNATIONAL S.R.L. 119.131.870 119.131.870 Popriri bancare si terti; Nu are bunuri – procedura de declansare a starii de insolvabilitate in curs
GOLD & PLATIN MOLDOVA SRL 90.177.866 90.177.866 Popriri bancare si terti; sechestre bunuri; Procedura de declansare a starii de insolvabilitate in curs
DONAU CHEM S.R.L. 87.728.111 82.148.651 A pierdut esalonarea la plata in luna martie 2015, s-a reluat procedura de executare silita inclusiv solicitare de valorificare a garantiilor
INTRETINERE MECANIZATA A CAII FERATE SA 60.579.974 60.579.974 Popriri bancare si terti; sechestre bunuri;
REMAT EURO SUDEST SRL 60.249.111 60.249.111 Popriri bancare; nu are bunuri; procedura de declansare a starii de insolvabilitate in curs;
UPETROM 1 MAI SA 50.125.985 47.500.539 Popriri bancare;Suspendare cf. art. 148 cu garantii imobiliare; Sechestre; Solicitare evaluare bunuri in vederea valorificarii
MANZAT PROD SRL 49.344.104 49.344.104 Popriri bancare si terti; sechestre bunuri; Solicitare evaluare bunuri in vederea valorificarii acestora
CHEMGAS HOLDING CORPORATION S.R.L. 46.503.838 45.277.056 Popriri bancare si terti; sechestre bunuri; Solicitare evaluare bunuri in vederea valorificarii acestora

III. Activitatea de  executare a hotărârilor judecătoreşti definitive comunicate în anul  2014

Evaluarea situației existente

Din inventarierea, analizarea şi centralizarea tuturor informaţiilor privind titlurile executorii primite de la instanţele judecătoreşti de către A.N.A.F. , în perioada  01.01.2014 – 31.12.2014,  reprezentând sentinţe penale prin care s-a dispus recuperarea prejudiciului/confiscarea specială (conform prevederilor specifice din Codul Penal),  au rezultat următoarele :

În perioada analizată s-au primit spre executare silită un numar total de 2.140             sentinţe/hotărâri judecătoreşti pronunţate în cauze penale.  Valoarea totală a prejudiciului stabilit prin acestea este de 1.985,07 mil.lei.

Din totalul de 2.140 sentinţe/hotărâri judecătoreşti comunicate în cursul anului 2014, 31 de hotărâri  cu o valoare a prejudiciului de 549,2 mil.lei (cca 130 milioane euro) provin din dosare penale instrumentate de către Direcţia Naţionala   Anticorupţie ( dintre care se remarca cazul ICA 701/26.09.2013 T.B. / DP        888/a/08.08.2014 cu un prejudiciu stabilit la  60.482.615 euro, respectiv  cca.  266,2     mil. lei, adică jumătate din totalul prejudiciilor).

Pentru evaluarea corectă și obiectivă a posibilităţilor reale de recuperare a prejudiciilor       rezultate din sentinţele/hotărârile emise de instanţele de judecată, sunt necesare          următoarele precizări :

 • pentru un numar de 63 sentinţe/hotărâri judecătoreşti prin care s-au stabilit prejudicii în valoare de 596,49 mil.lei  ( 30 %  din valoarea totală) sunt în curs formalităţile legale de partaj / iesire din indiviziune forţată, fiind vorba de valorificarea părţii din bunurile deţinute în comun de persoane juridice sau ce revine persoanelor fizice condamnate penal;
 • pentru un număr de 693 sentinţe/hotărâri judecătoreşti prin care s-au stabilit prejudicii în valoare de 433,1 mil.lei  ( 21,8 %  din valoarea totală) s-au pronunţat pentru persoane fizice care nu deţin bunuri sau venituri urmăribile sau pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate;
 • pentru un număr de 12 sentinţe/hotarari judecătoresti prin care s-au stabilit prejudicii în valoare de 33,03 mil.lei s-au pronunţat pentru persoane juridice aflate sub incidenţa prevederilor Legii Insolvenţei nr.85/2006, modificată şi completată în anul 2014 .

Deşi organele fiscale teritoriale au întreprins toate formele legale de executare silită            impuse de legislaţia în vigoare, recuperarea prejudiciului stabilit pentru situaţiile prezentate mai sus este extrem de dificilă şi influenţează decisiv gradul de recuperare         redus al acestuia. Astfel, volumul sumelor recuperabile prin executare silită  ( exclusiv valoarea prejudiciilor aferente stărilor de insolvenţă, insolvabilitate, inexistenta de bunuri sau venituri urmaribile, formalitatilor legale de partaj / iesire din indiviziune aflate in curs)  se reduce  de la 1.985,07 mil.lei  la 922,45 mil.lei, ceea ce reprezinta 46,4% din valoarea totală a prejudiciului de recuperat comunicat. Diferența de 53,6% constituie,     în fapt, un prejudiciu nerecuperabil similar arieratelor nerecuperabile.

Cauzele  recuperarii  reduse

Cauzele principale care conduc la un grad mic de recuperare a creanţelor           provenite din sentinte penale transmise spre recuperare A.N.A.F.  sunt:

1.  întarzieri semnificative în transmiterea către organele fiscale teritoriale a hotărârilor penale ramase definitive spre recuperare;

Exemplificăm:

–          Sentinţa penală nr.458/15.11.2010 a Tribunalului Iaşi a rămas definitivă la data de 06.06.2013  şi  a fost transmisă A.N.A.F. în data de 04.04.2014;

–          Sentinţa penală nr.222/21.12.2011 a Tribunalului Satu Mare a fost transmisă A.N.A.F.  în data de 18.06.2014;

–          Sentinţa penală nr.494/30.10.2012 a Judecatoriei Bârlad a rămas definitivă la data de 13.11.2012   şi  a fost transmisă A.N.A.F.  în data de 10.07.2014;

–          Senţinta penală nr.467/20.10.2010 a Judecatoriei Suceava a rămas definitivă la data de 30.12.2010  şi  a fost transmisă A.N.A.F.  în data de 24.11.2014.

Având în vedere şi timpul scurs de la data începerii cercetarii penale  pana la pronunțarea hotararii penale definitive, comunicarea cu mare intarziere conduce la deteriorarea bunurilor ce fac obiectul sechestrelor asiguratorii și/sau la scaderea valorii de piața a acestora.

2.  existenţa unor perioade mari de timp între momentul emiterii unei sentinţe penale de către prima instanţă de judecată şi momentul rămânerii definitive şi executorii a acesteia, perioada în care, în multe cazuri,  inculpaţii înstrăinează  bunurile din patrimoniu.

Din analiza efectuată a rezultat un număr de peste 500 sentinţe/hotărâri      penale (pentru prejudicii de peste 175,6 mil.lei ) primite de A.N.A.F. în anul 2014  a căror durată de instrumentare în justiție este foarte lungă.

Exemplificăm:

–          Sentinţa penală nr. 387/P/2006 a Judecătoriei Galaţi a ramăs definitivă în anul 2014;

–          Sentinţa penală nr. 87240/P/2006 a Judecătoriei Ploieşti a ramăs definitivă în 2014;

–          Sentinţa penală nr. 1342/04.11.2008 a Judecătoriei Tg.Mureş a ramăs definitivă    la data de 07.02.2014;

–          Sentinţa penală nr. 123/10.02.2010 a Judecătoriei Tg.Mureş a ramăs definitivă la data de 05.08.2014 .

3.   imposibilitatea înscrierii măsurilor asiguratorii la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în cazul bunurilor pentru care nu este deschisă carte funciară de către debitori.

Exemplificăm:

–          Decizia Penală nr. 888 / 08.08.2014 : bunul imobil situat în sos.Kiseleff, nr.2.2, etaj 2, ap.6, sector 1, Bucureşti sechestrat anterior de DNA, nu era înscris în evidenţa O.C.P.I.;

4.comunicarea dificilă cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară și cu alte institutii ( Direcţiile / Compartimentele de impozite şi taxe locale, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, Autoritatea Navală Română, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Depozitarul Central, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ), astfel :

 • nu există niciun criteriu de prioritate pentru lucrările cu instituţiile statului, astfel functionarii A.N.A.F. au stat la cozi imense pentru înregistrarea actelor iar raspunsurile au fost primite în intervale de minimum 30 de zile;

 • necesitatea asigurării accesului experţilor/evaluatorilor în incinta imobilelor supuse evaluării, a impus notificarea persoanelor condamnate aflate în detenţie, acordul acestora sau desemnarea unui reprezentant legal, situații care trebuiesc înlesnite de către conducerile penitenciarelor;

 • neconcordante cu privire la informaţiile privind unele imobile (terenuri şi clădiri) confiscate, existente în bazele de date de la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, respectiv ANCPI;

 • nesolutionarea cu celeritate a acţiunilor de iesire din indiviziune, în vederea ducerii la îndeplinire a procedurii de valorificare a bunurilor.

Exemplificăm :

–          SP 701/26.09.2013 definitivă prin DP888A/08.08.2014 pentru imobilul din bdul. Decebal, nr.6,ap. 21, sector 3, dosar Voiculescu, inculpat Sandu Jean Cătălin;

–          Sin Gheorghe – Sentinţa Penală nr. 701/2013. Sin Gheorghe şi Sin Elisabeta Rodica sunt coproprietari ai apartamentului nr. 9 situat în Bucureşti, Sector 2, str. Elev Ştefănescu, nr. 3, bl. 444. S-au înaintat Biroului juridic contencios, adresa nr. 424370/02.09.2014 şi adresa nr. 424370/09.10.2014 prin care s-a solicitat introducerea unei acţiuni în instanţă de iesire din indiviziune în vederea valorificării bunului imobil sechestrat;

–          Punerea în executare a H.P. nr. 1207/14.10.2014, cazul „Iancu-RAFO”, implică investigaţii  complexe cu privire la patrimoniul supus executării silite pentru 20 persoane fizice şi 13 societăţi comerciale. Dificultăţile întâmpinate în punerea în executare a acestei sentinţe penale se referă, în principal, la :

*  respingerea de către A.N.C.P.I a  cererii de trecere in proprietatea statului a          imobilului din Bucuresti, Int.Catedrei, nr.17-23, măsura dispusă de instanţa de judecată motivând existenta altui proprietar (cerere de reexaminare respinsă, acţiune în instanţă);

* pentru măsurile asiguratorii instituite prin PV 154003/24.09.2014 de către organele fiscale, aferente imobilului situat în Bucureşti, str. Intrarea Catedrei nr 17-23, anterior Deciziei Penale 1207/14.10.2014, ANCPI a respins cererea de trecere în proprietatea statului. Mentionăm că bunul respectiv a fost înstrainat anterior, la data de 18.09.2014, motiv pentru care s-a iniţiat acţiune în instanţă ( Dosar nr.7276/99/2015).

5.neinstituirea măsurilor asiguratorii de către organele de cercetare penală

Exemplificăm :

–          Prin Sentinţa penală nr. 67/03.04.2012, pronunţată de Tribunalul Olt, rămasa definitivă conform Deciziei Penale nr. 639/20.02.2014 pronunţată de Înalta Curte de Casatie si Justiţie – Sectia Penala, s-a stabilit un prejudiciu în sarcina debitorului în suma de  2.655.708 lei.

S-a procedat la verificarea bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul debitorului prin adresele OT52383/11.07.2014 către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliara Olt şi OT52389/11.07.2014, către Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Slatina şi de asemenea s-a procedat la verificarea bazei de date a OCPI şi Sistemul Naţional de Evidenţă Auto, la care are acces organul de executare silită. Din informaţiile obtinute din bazele de date interne şi răspunsurile autorităţilor solicitate, s-a constatat faptul că debitorul nu figurează înregistrat cu bunuri mobile şi imobile în patrimoniu.

De asemenea s-a procedat la verificarea aplicatiei BANCI în vederea identificării eventualelor instituţii bancare la care debitorul figurează cu conturi deschise şi verificarea situaţiei eventualelor declaraţii 205 depuse de angajatori, precum şi situaţia tuturor declaraţiilor depuse de contribuabil sau terţi în evidenţa fiscală, rezultând faptul că debitorul nu a realizat venituri ce pot fi supuse executării silite şi nu figurează cu conturi deschise la bănci.

Menţionam faptul că prin sentinţa indicată mai sus, nu s-au stabilit de către instanţa măsuri asiguratorii asupra patrimoniului sau veniturilor debitorului.

6. bunurile supuse executării silite nu  prezintă interes pentru piață și apartin, de regulă, unor persoane private de libertate, şi au un grad avansat de uzură fizică şi morală.

Exemplificăm :

–          prin sentinţa penală nr. 248/10.03.2014 s-a stabilit un prejudiciu de 179.232 lei, cu măsuri asiguratorii stabilite de Parchetul de pe langă Tribunalul Mehedinţi şi menţinute de acelaşi Tribunal.

Valoarea măsurilor asiguratorii instituite este de 45.356 lei pentru apartament şi de 160.814 lei pentru casă (valoare de inventar) iar valoarea stabilită în urma evaluarii este de 53.760 lei pentru apartament şi de 391.270 lei pentru casă. Au fost organizate 3 licitaţii în anul 2014 şi s-a reluat procedura de valorificare în ianuarie 2015, bunurile nefiind vândute din lipsă de oferte. Se continuă procedura de executare silită.

–          prejudiciu stabilit prin sentinţa penală nr. 41/06.03.2014 a Tribunalului Mehedinţi în sumă 211.321 lei. Au fost înfiinţate popriri asupra disponibilitatilor băneşti la BRD, Banca Comercială Romană şi Raiffeisen Bank din data de 19/11/2014 dar în care nu au fost virate sume.

Din consultarea bazei de date Dispecer, debitorul figureaza cu bunuri mobile, respectiv un autoturism  Dacia 1310, an fabricaţie 1995, stare „certificat retinut”.

7.  în unele situaţii sentinţele penale definitive se comunică fără a fi însoţite de documente din care să rezulte măsurile asiguratorii, punerea acestora în executare nefiind posibilă.

Exemplificăm :

–      urmare Sentinţei penale nr. 238/03.04.2012, (sumele provin din evaziune fiscală fiind în valoare de 17.136.765 lei ), s-au demarat procedurile de executare silită împotriva debitorului Becali Ioan, rezultând :

 • conform adresei nr. 16722/11.11.2014 transmisă de către ANCPI, persoana fizică Becali Ioan nu figurează cu bunuri mobile şi imobile ;
 • conform adresei nr. 96499/23.10.2014 transmisa de catre OCPI Constanta, persoana fizica Becali Ioan nu figureaza cu bunuri mobile si imobile ;
 • conform adresei nr. 20905, 20920 /27.05.2014 transmisa de catre Servciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, persoana fizica Becali Ioan nu figureaza cu autoturisme in proprietate ;
 • conform adresei nr. R-S 40105 /29.05.2014 transmisa de catre SPIT(UAT) Constanta, persoana fizica Becali Ioan nu figureaza cu bunuri mobile si/sau imobile declarate pe raza municipiului Constanta .

În acest caz, exista suspiciuni intemeiate privind sustragerea de sub sechestru.

–          prin sentinţa penală nr. 61/11.02.2013, DP nr. 8719/3/2006 şi DP nr. 842/19.06.2014 Curtea de Apel Craiova pentru suma de 71.162.782 lei emisa pentru Sprinceana Samir Ionel.

Măsurile asiguratorii dispuse de instanţă încă nu au fost comunicate,  în vederea executării, deoarece se afla la dosarul cauzei, desi A.J.F.P. Dolj s-a adresat în acest sens următoarelor instanţe: Curtea de Apel Craiova, Tribunalul Dolj şi Parchetul de pe lângă ÎCCJ-DIICOT – adresele nr. 266286/12.08.2014 şi 266316/16.09.2014.

Debitorul nu figurează cu bunuri mobile şi imobile , din informaţiile deţinute de A.J.F.P. Dolj.

8.evaluarea bunurilor sechestrate de natura imobilelor nu poate fi realizată în absenţa proprietarului sau imputernicitului acestuia .

Exemplificăm cu cazul Pantiş Sorin, Sentinta Penala nr. 701/2013. S-au înaintat Biroului juridic contencios 2 adresele nr.306235/15.01.2015, 452213/30.10.2014 si 462628/24.02.2015 prin care s-au solicitat intreprinderea demersurilor necesare pentru obtinerea unei Ordonanţe presedintiale care să permită accesul in imobil.

9. persoane cu debite de valori foarte mari, privaţi de libertate, fără bunuri şi venituri urmăribile:

Exemplificăm :

–          Sentinta civila nr. 4274 / 21.10.2011, transmisă la A.F.P. Tulcea in data de 21.03.2012,  Stanescu Nicolae a fost obligat la plata pasivului debitoarei SC Cori Computers SRL Tulcea în suma de 86.301.940 lei. Aceasta sentinţă a fost dispusă în cadrul procedurii de insolvenţă şi a fost pusă in executare de către instituţia noastra, in urma carora au fost instituite poprirea nr. 741005 / 07.06. 2012 asupra veniturilor rezultate datorate de CJP debitorului urmarit Stănescu Nicolae şi procesul verbal de sechestru înregistrat sub nr. 11756 / 05.06.2012, asupra unui imobil (garaj). Procesul verbal de sechestru a fost instituit in lipsa debitorului, in baza informatiilor si documentelor  primite de la Primăria Municipiului Tulcea, fără a se reusi identificarea faptica a bunului sechestrat .

Din informatiile detinute de către organul fiscal a rezultat că debitorul nu mai deţine niciun bun mobil / imobil, iar în cursul anului 2010 (14.10.2010) s-a efectuat partajul voluntar asupra unui bun  imobil (apartament deţinut de debitor împreună cu soţia), acţiune în urma căreia bunul a revenit soţiei debitorului .

Prin Sentinţa penală nr. 332 din 05.06.2014, Tribunalul Tulcea a  condamnat la o pedeapsă de 4 ani inchisoare pe inculpatul Stănescu Nicolae şi la  plata în folosul statului a sumei de 108.992.623 lei ( din care face parte şi suma de 86.301.940 lei la     care a fost obligat prin Sentinţa civilă nr. 4274 / 21.10.2011 ). Alte bunuri urmăribile nu au mai fost identificate, la data prezentei încasându-se prin poprire 1/3 din pensia lunară de 245 lei.

*          *

*

În scopul creşterii volumului sumelor recuperate din punerea în executare a sentinţelor         penale, începand cu data de 01.01.2016, va deveni operaţională o aplicatie informatică centrală şi  baza de date dedicată acesteia prin care se va  monitoriza stadiul executarii silite al fiecareia dintre hotărârile penale definitive comunicate A.N.A.F.

De asemenea se va înfiinţa, în cadrul A.N.A.F. – aparat central, o direcţie specializată      cu structuri  teritoriale corespondente care va avea ca atribuţiuni exclusive ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin sentinţe definitive de către instanţele de judecată.

Sursa:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Serviciul comunicare, relatii publice si mass media

Related Posts with Thumbnails