Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

C O M U N I C A T D E P R E S Ă ANAF referitor colectare venituri

A- A A+

C O M U N I C A T  D E  P R E S Ă ANAF referitor colectare venituri
„Dimensiunea reformei ANAF este uriașă și aparent de neînțeles pentru cei care nu sunt implicați direct. Cu toate acestea, avem deja primele rezultate vizibile și cuantificabile, prin surplusul de venituri din 2015 care depășește cu 100% creșterea economică. A fost un an în care corul criticilor de profesie a fost extrem de activ, chiar dacă nu sunt buni cunoscători ai  mecanismelor administrării fiscale. Un an în care am preferat să demonstrăm prin fapte și printr-o comunicare publică intensă și transparentă, și nu prin prezențe la simpozioane, conferințe sau prin studiourile de televiziune. Acolo este locul celor care trebuie să explice acum de ce toate previziunile catastrofice care priveau nivelul veniturilor bugetare au fost contrazise in totalitate de realitate.

În 2016, vom rămâne consecvenți principiului „toleranță zero la evaziune”, pentru că unul dintre scopurile noastre principale este de a asigura în continuare resursele necesare pentru a susține o politică fiscală relaxată care să conducă la prosperitatea mediului de afaceri.

Totodată, țin să subliniez faptul că anul 2016 va fi un an decisiv pentru toți contribuabilii onești. Pe lângă asigurarea unui mediu concurențial fara distorsiuni, ne propunem să reformăm complet mecanismele rambursării TVA, diminunând drastic termenele, prin reducerea la minimum a inspecțiilor fiscale în cazul contribuabililor onești din categoria celor mari și mijlocii.

Cu sprijinul Guvernului, reforma ANAF va avea rezultatul scontat. Ultimii doi ani, și în special 2015, sunt o prima garanție atât prin prisma încasărilor, cât și a încadrării în calendarul de implementare a  programului de modernizare derulat împreună cu Banca Mondială.

În maximum 2 ani, România va avea un decalaj fiscal sub media UE. Acesta este obiectivul meu și echipei mele de la ANAF.” – Gelu Ștefan Diaconu, președinte ANAF

Sumar colectare 2015/2014

 • în 2015, veniturile în sumă de 196,24 mld lei reprezintă o depăşire cu 8% (indice nominal) și cu 13,69 mld lei (în cifre absolute) a veniturilor colectate în 2014
  ·        încasările din TVA au fost cu 6,21 mld lei (+12%) mai mari decât în 2014, cu o TVA la alimente de doar 9% și o creștere a consumului sub rata creșterii colectării
  ·        de asemenea, raportat la programul inițial de încasări, gradul de realizare este de 104%Sumar colectare decembrie 2015
  ·        în decembrie 2015, s-a colectat cu 1,52 mld lei mai mult (+11%) decât în decembrie 2014
  ·        la TVA s-a înregistrat o creștere de 33%, în condițiile în care s-a asigurat restituirea unei sume aproape echivalente cu cea din dec. 2014 (2,98 mld lei, față de 3,13 mld lei), inclusiv o tranșă suplimentară
  ·        la profit s-a înregistrat o creștere de 97,77%, ca urmare directă a reducerii evaziunii prin diminuarea sumelor deductibile prin utilizarea lanțurilor de firme de tip „fantomă”Observații generaleA. Se observă faptul că principalele creșteri se regăsesc la categoriile de impozite afectate de fenomenul evaziunii fiscale: TVA, profit, accize. Iar la bugetul de stat, care include aceste impozite, ponderea colectării în PIB a crescut cu 1pp.

  B. Creșterea consistentă a colectării este rezultatul direct al presiunii exercitate pe creșterea conformării voluntare atât de către inspectorii antifraudă în zona vânzării cu amanuntul și a comerțului engros(în special zona engros), precum și de către activitatea de inspecție fiscală.

  C. Creșterea conformării voluntare din zonele cu categorii de contribuabili recunoscute pentru comportamentul fiscal de tip evazionist se datorează reducerii drastice a lanțurilor de firme de tip „fantomă”.

  D. Menționăm faptul că, potrivit prognozei de toamnă a Comisiei Naționale de Prognoză, creșterea economică a fost de 3,6%, în timp ce încasările suplimentare din 2015 au crescut cu 8% față de cele înregistrate anul trecut. De asemenea, subliniem faptul că, în perioada de creștere economică, sarcina fiscală a fost diminuată considerabil printr-o serie de măsuri care au micșorat, implicit, impactul pozitiv al creșterii economice în colectare.
  Totodată, în perioada analizată, deflația de 1.14% a afectat nominal veniturile colectate de ANAF.

  E. Măsurile de relaxare fiscală care au influențat nivelul colectării sunt:

 1. scăderea CAS cu 5 pp
 2. neimpozitarea profitului reinvestit
 3. diminuarea taxei „pe stâlp”de la 1,5% la 1%
 4. creșterea vărsămintelor la pilonul II de pensii
 5. scăderea TVA la alimente de la 24% la 9% (aici facem precizarea că nu doar alimentele au beneficiat de o cotă redusă de TVA dar și băuturile non-alcoolice, animalele şi păsările din specii domestice, seminţele şi ingredientele alimentare, serviciile de restaurant şi catering)
 6. Din aceste motive, plusul de venituri este, în principal, consecința nemijlocită a acțiunilor de combatere a evaziunii fiscale. De altfel, evoluția gradului de conformare pe categorii de contribuabili și zone geografice atestă fară dubii faptul că veniturile suplimentare din 2015 s-au înregistrat în zone recunoscute ca având un potențial evazionist ridicat.În acest sens, exemplificăm cu zona București-Ilfov unde creșterea din 2015, raportată  2014, la aceleași categorii de contribuabili, a fost de 18,62%; din cele 13,69 mld lei colectate în plus în 2015, 6,11 mld lei provin din zona București-Ilfov.
 7.        Colectarea veniturilor bugetare cumulat  2015

Totalul veniturilor bugetare colectate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală in anul 2015 a însumat 196.239,7 mil.lei, ceea ce reprezintă :

        – o depăşire cu 8%indice nominal, cu 13.693,6 mil.lei în cifre absolute mai mult decât în perioada similară a anului 2014 (182.546,1 mil.lei).

În structură, pe bugete şi în cadrul bugetului de stat pe principalele impozite şi taxe, situaţia privind realizarea veniturilor bugetare în perioada analizată, se prezintă astfel:
Ø          bugetul de stat  s-au încasat  136.899,6 mil.lei, cu 13.754,0 mil. lei (11 % indice nominal ) mai mult faţă de aceeaşi perioadă din 2014 (123.145,7 mil.lei).

 • la impozitul pe profit s-au încasat 13.764,5 mil. lei, cu 1.574,2 mil.lei ( 13% indice nominal ) mai mult decât în 2014 (12.190,3 mil.lei). Cresterea incasarilor din perioada analizata, la acest impozit, s-a datorat :

~ cresterilor de viramente inregistrate de la agentii economici (+11,1%, respectiv cu 1.328,0 mil.lei mai mult), cat si impozitului virat de catre bancile comerciale (+88,8%, respectiv cu 246,2 mil.lei);
– reducerii evaziunii prin diminuarea sumelor deductibile prin utilizarea lanțurilor de firme de tip „fantomă”

~ intensificarii inspecţiilor fiscale la contribuabili identificaţi cu risc fiscal asociat preţurilor de transfer, selectaţi în baza analizei de risc. Rezultatele acestor controale se cuantifică atât prin stabilirea de sume suplimentare, cât şi prin diminuarea pierderilor fiscale înregistrate de contribuabili, cu consecinţă directă în creşterea nivelului sumelor declarate cu titlu de impozit pe profit ;

·        la impozitul pe venit s-au încasat  26.146,9 mil. lei, cu 2.705,2 mil.lei (12% indice nominal ) mai mult decât în 2014 (23.441,7 mil.lei).

~   cresterii nivelului salariului minim pe tara ;
~ intensificarii controalelor privind combaterea subdeclarării impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale, creşterea gradului de colaborare cu Inspecţia Muncii. Incepând cu luna ianuarie 2015 s-a extins la nivel naţional „Proiectul pilot” vizând „Reducerea salariilor subdeclarate” la contribuabilii care prezintă risc fiscal ridicat privind nedeclararea/subdeclararea veniturilor din salarii şi/sau de natură salarială, prin efectuarea de inspecţii fiscale parţiale la contribuabilii selectaţi.
        Aspectele prezentate mai sus influenteaza pozitiv si nivelul realizarilor la bugetele contributiilor de asigurari sociale.

·         încasările din taxa pe valoarea adăugată au fost de 57.093,1 mil. lei, cu 6.214,7 mil.lei ( 12% indice nominal ) mai mari decât  încasările din perioada similară a anului 2014 ( 50.878,5 mil. lei), chiar si in conditiile recentelor modificări ale Codului Fiscal, ( respectiv reducerea cotei de TVA pentru alimente şi băuturi non-alcoolice, animale şi păsări din specii domestice, seminţe şi ingrediente alimentare, servicii de restaurant şi catering,  de la 24% la 9%).

Acest fapt se datoreaza, pe lângă creșterea economică:

~ modificarii legislaţiei primare şi secundare specifice, urmărind înăsprirea criteriilor pentru înregistrarea în scopuri de TVA, crearii unui mecanism de evaluare periodică ulterioară înregistrării şi simplificarii procedurilor de anulare a înregistrării în scopuri de TVA ;

~ intensificării controalele antifraudă care sunt concentrate pe acţiuni de investigare şi instrumentare a unor lanţuri tranzacţionale organizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscal in materie de TVA.

ü        în domeniul  accizelor (inclusiv taxa pe viciu), faţă de încasările din perioada analizată a anului precedent (24.000,5 mil.lei),  accizele au fost mai mari cu 8% (în termeni nominali ),  veniturile colectate in 2015 fiind de 25.918,7 mil. lei ( plus 1.918,1 mil.lei)
        Cresterea incasarilor din accize s-a datorat si actiunilor specifice de monitorizare si control realizate la nivelul activitatilor de inspectie fiscala, vamala si antifrauda fiscala, actiuni orientate catre domeniile economice în care se manifestă fenomene de evaziune fiscală, indisciplină financiară sau slabă conformare ( in special in zona Bucuresti – Ilfov).

ü        încasările la capitolul „rest venituri” au fost mai mari cu 1.270,7 mil.lei ( 11%) fata de cele din aceeasi perioada a anului 2014 (realizări 2014: 11.718,9 mil.lei, respectiv 12.989,7 mil.lei in anul 2015).
Incasarile mai mari la acest capitol se datoreaza cresterii, fata de anul anterior, a :
~   volumului varsamintelor din dividende efectuate de companiile cu    capital de stat, cu  451 mil.lei ;
~   sumelor recuperate in urma deciziilor de incompatibilitate a ajutorului de stat, cu 507,6 mil.lei ;
~    Varsaminte din veniturile nete ale B.N.R., cu 509,26 mil.lei ;
~   sumelor incasate din taxele de licentiere/autorizare pentru jocurile de noroc, cu  505,72 mil.lei  ;
~  veniturile suplimentare obținute din reglementarea prețului la gazele naturale, cu  11,88 mil lei ,

coroborata  cu scaderea incasarilor din impozitul pe constructii speciale datorata reducerii cotei de impunere de la 1,5% la 1% ( minus de 492 mil.lei ).

Ø        La   bugetul fondului naţional unic pentru asigurări de sănătate  se constată o creştere a volumului sumelor încasate cu 11% indice nominal ( 21.042,1 mil. lei cumulat an  2015 faţă de 19.026,8 mil. lei în perioada similară a anului 2014). Realizările şi programul de încasări includ, la bugetul FNUASS, contribuţia datorată pentru medicamentele finanţate din bugetul Fondul naţional unic de asigurări de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii (taxa de clawback ) in suma de 1.623,4 mil.lei ).

Ø                  La    bugetul asigurărilor sociale de stat  se constată  o scadere cu 6%  (36.602,7 mil. lei cumulat an 2015 faţă de 38.845,1 mil. lei în perioada similară a anului 2014).
De asemenea, facem precizarea că încasările din 2015 la acest buget sunt influentate negativ de :
~   reducerea cu 5 p.p. a contributiei datorate de angajator, masura    aplicata incepand cu 01.10.2014 ;

~  cresterea volumului varsamintelor la Pilonul II de pensii; datorită creşterii cotei de contribuţie de la 4,5% in anul 2014, la 5% în anul 2015, suma virată la fondul privat de pensii a fost cu 1.083,2 mil. lei mai mare faţă de cea virată în 2014, respectiv 3.798,8 mil.lei – cumulat  an 2014  fata de  4.882,1 mil.lei – in perioada similara din 2015 ;

Ø        La  bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj se constată o creştere cu 11% (1.695,3 mil lei cumulat an 2015 faţă de 1.528,5  mil lei în perioada similară a anului 2014).

 1.       Colectarea veniturilor bugetare in luna decembrie 2015Totalul veniturilor bugetare realizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală in luna decembrie 2015 a însumat 15.651,1 mil.lei, ceea ce reprezintă :
  un grad de realizare de 108% a programului de incasari conform legilor bugetare anuale rectificate, prin corelare cu incasarile efective din operatiuni tip „swap”si taxa clawback;
          – o depăşire cu 11 %indice nominal, respectiv cu 1.524,5 mil.lei in cifre absolute mai mult decat in perioada similara din anul 2014 (14.126,6 mil.lei).
   
  În structură, pe bugete şi în cadrul bugetului de stat pe principalele impozite şi taxe, situaţia privind realizarea veniturilor bugetare în perioada analizată,  se prezintă astfel:·        la bugetul de stat  s-au încasat 9.764.3 mil.lei, cu 1.198,1mil. lei mai mult faţă de anul 2014 ( 8.566,2 mil.lei ), ceea ce reprezintă  o creştere cu  14%indice nominal, astfel:

ü         la impozitul pe profit s-au încasat 275,4 mil. lei, cu 134,5 mil.lei mai mult decât în luna decembrie a anului 2014 când s-au încasat 140,9 mil.lei.

ü        la impozitul pe venit s-au încasat 2.563,1 mil. lei, cu 130,2 mil.lei mai mult decat in 2014 (2.432,9 mil.lei).

ü         Incasările nete din TVA pentru luna decembrie au fost mai mari fata de perioada similară a anului 2014 cu 1.066.0 mil.lei, respectiv cu 33% indice nominal;

In structura, detaliat, sumele colectate din TVA au fost mai mari atat pentru operaţiunile interne cu 12,9% ( 756,1 mil. lei) cat si pentru importul de bunuri cu 25,1% ( 127,5 mil. lei).

ü        în domeniul  accizelor, faţă de  luna decembrie a anului precedent, încasările au fost mai mari cu 7 % (în termeni nominali),  respectiv  2.092,0 mil. lei în 2015 faţă de 1.955,2 mil.lei în luna decembrie 2014.

ü        încasările la capitolul „rest venituri” au fost mai mici cu 153,6 mil.lei faţă de perioada similară a anului 2014.
Nerealizarea  programului de incasari s-a constatat la taxele pentru jocurile de noroc precum si la impozitele suplimentare introduse in martie 2013, respectiv, Impozitul pe veniturile suplimentare obtinute ca urmare a reglementarii pretului din sectorul gazelor naturale, Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale, Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice si al gazului natural.

·        la   bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate veniturile încasate au înregistrat o crestere cu 79,4 mil. lei, faţă de anul precedent, ceea ce în termeni nominali reprezintă o crestere cu 4%, (1.897,0 mil.lei in 2015, faţă de 1.817,5 mil.lei în 2014).

·        la  bugetul asigurărilor sociale de stat veniturile încasate au înregistrat crestere cu 237,6 mil. lei, faţă de anul precedent. Menţionăm faptul că încasările din 2015 la acest buget sunt influentate negativ si de  cresterea volumului varsamintelor la Pilonul II de pensii cu 105,8 mil.lei, respectiv cu 31,6% fata de luna decembrie 2014, urmare creşterii cotei de contribuţie de la 4,5% in anul 2014, la 5% in anul 2015.

·         la  bugetul asigurărilor pentru şomaj veniturile încasate au înregistrat o crestere cu 9,3 mil. lei, fata de anul precedent, ceea ce în termeni nominali reprezintă o creştere cu 6 % (161,5 mil.lei in 2015,  faţă de 152,2 mil.lei in 2014).

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Related Posts with Thumbnails