Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

CALENDARUL OBLIGAŢIILOR FISCALE PENTRU LUNA MARTIE

A- A A+
CALENDARUL OBLIGAŢIILOR FISCALE PENTRU LUNA MARTIE

(100) -Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat   – termen de depunere 26.03.2012.

(101) Declaratia privind impozitul pe profit anual aferent anului 2011 de către toţi agenţii economici plătitori de impozit pe profit – termen de depunere 26.03.2012;

(112) Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă –  termen de depunere 26.03.2012;

(300) Decontul de taxă pe valoarea adăugată şi plata TVA aferent lunii februarie –  termen de depunere 26.03.2012;.

(301) Decontul special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă si plata TVA – termen de depunere 26.03.2012;

(390 VIES) Declaraţia recapitulativa privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută – termen de depunere 26.03.2012;

(394) Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna februarie  ) -termen de depunere 26.03.2012;

(096) Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care au ca perioadă fiscală luna calendaristică şi care în cursul anului precedent nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal  – termen 12 martie 2012;

(204) Depunerea  Declaraţiei anuale de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică,  pentru anul 2011- termen de depunere 15.03.2012;

(223) Depunerea  Declaraţiei estimative  de venit de către  asociaţiile fără personalitate juridică,  pentru anul 2012 – termen de depunere 15.03.2012;

(222) Declaraţie informativă privind începerea / încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate (OPANAF 52/2012) ;

(224) Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate, obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România  pentru luna precedentă –  termen de depunere 26.03.2012;

Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. I 2012 de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente are ca termen data de 26 martie.

Nedepunerea la organul fiscal a declaraţiilor prevăzute de lege, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 1000 la 5000 lei pentru persoanele juridice, conform Codului de Procedură fiscală art. 219 alin.2 lit d).

Related Posts with Thumbnails