Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | CCICJ

Camerele de Comert si Industrie din Romania se mobilizeaza pentru un mediu de afaceri responsabil!

A- A A+
Camerele de Comert si Industrie din Romania se mobilizeaza pentru un mediu de afaceri responsabil!

O firmă pentru care angajaţii sunt consideraţi cele mai valoroase resurse, o altă companie care investeşte în tehnologii de vârf ce îi vor permite reducerea emisiilor de particule în atmosferă, un IMM ce se implica în comunitatea locală în care activează pentru a contribui la dezvoltarea acesteia, o firmă care îşi evaluează performanţele sociale şi de mediu într-un raport extra-financiar…

Veştile bune pot continua! Toate aparţin unor companii din România care au început să se mobilizeze pentru responsabilizarea socială şi de mediu a activităţilor economice pe care le desfăşoară. Pentru ca aceste iniţiative să devină practici curente în mediul de afaceri naţional, este nevoie ca ele să fie cunoscute, promovate şi comparate cu experienţele europene pentru a fi îmbunătaţite în mod continuu.

Conştiente de rolul pe care îl pot juca în atingerea acestui obiectiv în calitate de reprezentante, promotoare şi mediatoare ale mediului de afaceri românesc, cele 42 de Camere de Comerţ şi Industrie din ţară, sub coordonarea Camerei de Comerţ şi Industrie a României, şi-au unit eforturile pentru implementarea proiectului “Birouri de asistenţă pentru promovarea Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor”!

În perioada octombrie 2009 – septembrie 2011, o serie de chestionare (la care au răspuns 632 de firme de la nivel naţional) şi analize ale responsabilităţii sociale a întreprinderilor (RSI), de dezvoltare organizaţională a Camerelor de Comerţ şi Industrie din ţară şi de formare şi informare RSI a resurselor umane din aceste organizaţii vor permite crearea a 42 de birouri de asistenţă RSI în cadrul fiecărei Camere de Comerţ judeţene şi a unui Punct Naţional de Coordonare gestionat de CCIR, pentru ca veştile bune RSI să se răspândească şi să circule mai repede!

Website-ul csr.ccir.ro vă stă acum la dispoziţie pentru a afla mai multe despre situaţia şi resursele RSI în România şi Europa, precum şi despre proiect, activităţile, rezultatele şi partenerii care îl implementează! Abonarea pe website la newletterul proiectului vă va permite să staţi la curent cu evoluţiile acestuia. În calitate de angajat al Camerelor de Comerţ şi Industrie, pe csr.ccir.ro puteţi accesa o secţiune special creată pentru schimbul de informaţii şi documente privind birourile de asistenţă RSI.

Proiectul « Birouri de asistenţă pentru promovarea Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor » este coordonat de Camera de Comerţ şi Industrie a României în parteneriat cu Ecosistemi SRL şi este co-finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă”, Contract nr.  POSDRU64/3.3/S/34198.

Related Posts with Thumbnails