Flash Feed Scroll Reader

Arhivă | Hotarari de Guvern

Norme metodologice de aplicare a codului fiscal

Norme metodologice de aplicare a codului fiscal

Sub ingrijirea Monitorului Oficial a aparut ediţia martie 2010 care conţine ultimele modificări aduse Normelor prin H.G. nr. 1.620/2009. Aceste clarificări vizează în principal regimul TVA, al accizelor şi impozitul pe profit

* condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul realizării veniturilor pentru a putea fi deduse

* venitul brut

* cheltuielile deductibile

* operaţiunile impozabile

* calculul plafonului de achiziţii intracomunitare

* persoanele impozabile şi activitatea economică

* implementarea grupului fiscal

Se adresează atât celor cu atribuţii în domeniul financiar-contabil, cât şi oricărei persoane interesate.

Mai multe informatii pe: www.monitoruloficial.ro

Publicat in sectiunea : Acte normative, Economic - Financiar, Hotarari de GuvernComentariile sunt închise pentru Norme metodologice de aplicare a codului fiscal

Monitorul Oficial 15mai-16iunie 2008

Acte normative cu incidenţă în materie fiscal publicate în Monitorul Oficial în perioada 15 mai – 6 iunie 2008 (M.Of.nr. 370-428)

Hotărârea Guvernului nr. 231/2008 privind aprobarea modi fi cării Normelor de finanţare cu do bândă subvenţională a operato ri lor economici, în numele şi în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) (M.Of.nr. 380 din 20 mai 2008). Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi ( M.Of. nr. 404 din 29 mai 2008). Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 880/2008 privind intrarea în vigoare a unor tra tate internaţionale (M.Of. nr. 416 din 3 iunie 2008) Ordin prin care se face cunoscută intrarea în vigoare a tratatelor in ternaţionale încheiate de România cu alte state, constatând că părţile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale. A se vedea art.17, art.24, art.25 şi art.28: La data de 30 octombrie 2007 a intrat în vigoare Acordul dintre România şi Republica Islamică Iran pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital. La data de 1 ianuarie 2007 au intrat în vigoare: Acordul dintre România şi Jersey privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori; Acordul dintre România şi Guernsey privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori; Acordul dintre România şi Insula Man privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori; La data de 15 august 2007 au intrat în vigoare: Convenţia dintre România şi Regatul Ţărilor de Jos pentru Antilele Olandeze privind schimbul automat de informaţii referitoare la veniturile din economii sub forma plăţilor de dobânzi, convenită prin schimb de scrisori; Convenţia dintre România şi Regatul Ţărilor de Jos pentru  Aruba privind schimbul automat de informaţii referitoare la venitu – rile din economii sub forma plă – ţilor de dobânzi, convenită prin schimb de scrisori; La data de 11 februarie 2008 a intrat în vigoare: Convenţia dintre România şi Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi protocolul la acesta.

Publicat in sectiunea : Acte normative, Hotarari de GuvernComentariile sunt închise pentru Monitorul Oficial 15mai-16iunie 2008