Norme metodologice de aplicare a codului fiscal


Sub ingrijirea Monitorului Oficial a aparut ediţia martie 2010 care conţine ultimele modificări aduse Normelor prin H.G. nr. 1.620/2009. Aceste clarificări vizează în principal regimul TVA, al accizelor şi impozitul pe profit

* condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul realizării veniturilor pentru a putea fi deduse

* venitul brut

* cheltuielile deductibile

* operaţiunile impozabile

* calculul plafonului de achiziţii intracomunitare

* persoanele impozabile şi activitatea economică

* implementarea grupului fiscal

Se adresează atât celor cu atribuţii în domeniul financiar-contabil, cât şi oricărei persoane interesate.

Mai multe informatii pe: www.monitoruloficial.ro