Flash Feed Scroll Reader

Arhivă | Oportunitati

Departamentul Resurse Umane şi Formare Profesională al Camerei de Comerţ  şi  Industrie  Cluj vă invită să vă perfecţionaţi în următoarele domenii

Departamentul Resurse Umane şi Formare Profesională al Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj vă invită să vă perfecţionaţi în următoarele domenii

Managementul proceselor: noţiuni de bază

Perioada: 7 iulie 2011, orele 15,00 – 20,00

Se adresează managerilor, şefilor de departamente, tuturor celor interesaţi.

Tematica: Introducere. Prezentarea pe scurt a standardului ISO 9001 : 2000. Definiţie. Detalii. PDCA. Peisajul de procese. Fazele în managementul proceselor. Diagrama Ishikawa (7M). Exerciţiu, discuţii.

Taxa de înscriere: 65 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 72 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 6 iulie 2011

Iniţiere în contabilitate pentru manageri

Perioada:  13 iulie – 14 iulie 2011, orele 16,00 – 20,00

Tematica:  Legea contabilitatii nr.82/1991, republicată si modificată. Reglementari contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene. Aria de aplicabilitate şi metode de raportare. Patrimoniul agentilor economici, obiect de studiu a contabilitătii. Structura patrimoniului agentilor economici.Situatiile financiare anuale. Formatul si continutul bilantului contabil. Continutul economic, functia contabilă şi importanţa conturilor din planul de conturi general aprobat prin Ordinul M.F.P. 3055/2009. Structura veniturilor şi cheltuielilor agentilor economici. Cifra de afaceri (definire si structura acesteia). Impozite, taxe si contribuţii datorate de agentii economici.Structura impozitelor si taxelor datorate de agentii economici. Contributii si taxe aferente salariilor. Termene de raportare si plată a impozitelor, contribuţiilor şi taxelor. Taxa pe valoarea adaugată (definire, faptul generator-exigibilitatea-tva, platitori de tva). Intrebări si raspunsuri.

Loc de desfăşurare: CCI Cluj, Str Horea  nr.3, et.III, cam.303.

Taxa de înscriere: 200 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 220 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Informaţii şi înscrieri: la sediul CCI Cluj,  cam 302,  tel: 0364 730 989 fax: 0364 730991

Data limită de înscriere: 12 iulie 2011

Formator

Curs de perfecţionare autorizat

Perioada: 19 iulie – 11 august 2011, orele 16,00 – 20,00 în zilele de marţi şi joi.

Tematica: Pregătirea formării. Realizarea activităţilor de formare. Evaluare. Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare. Marketingul formării. Proiectarea programelor de formare. Organizarea programelor şi a stagiilor de formare. Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare.

Loc de desfăşurare: CCI Cluj, Str Horea  nr.3, et.III, cam.303.

Taxa de înscriere: 800 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 880 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Informaţii şi înscrieri: la sediul CCI Cluj,  cam 302,  tel: 0364 730 989 fax: 0364 730991

Data limită de înscriere: 18 iulie 2011

Marketingul afacerii

Curs de perfecţionare autorizat

26 iulie  – 27  iulie 2011, orele 16,00 – 20,00

Tematica:Politica de produs. Politica de distribuţie. Politica de preţ. Politica de comunicaţii.Organizarea activităţii de marketing. Eficienţa marketingului. Decizii de marketing. Marketing neconvenţional. Planul de marketing.

Taxa de înscriere: 250 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 275 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 25 iulie 2011

Adresa: str.Horea nr.3, et.III, cam.302,  tel:0364-730989,

Persoană de contact – Aurelia Reut

Publicat in sectiunea : CCICJ, Economic - Financiar, OportunitatiComentariile sunt închise pentru Departamentul Resurse Umane şi Formare Profesională al Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj vă invită să vă perfecţionaţi în următoarele domenii

Departamentul Resurse Umane şi Formare Profesională al Camerei de Comerţ  şi  Industrie  Cluj vă invită să vă perfecţionaţi în următoarele domenii:

Departamentul Resurse Umane şi Formare Profesională al Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj vă invită să vă perfecţionaţi în următoarele domenii:

CURS DE SECRETARIAT

4  mai – 6  mai 2011, orele 16,00 – 20,00

Tematica: Cunoştinţe administrative de bază (scrisori, documente, contracte, procese verbale etc.). Gestionarea documentelor. Gestionarea electronică a documentelor. Calculatorul. Telefonul. Telefax. Reguli în exercitarea funcţiei de secretar. Protocol. Cunoştinţe etice în munca de secretariat.

Taxa de înscriere: 240 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 264 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 3 mai 2011

STABILIREA CRITERIILOR DE EVALUARE  PROFESIONALĂ

A ANGAJAŢILOR

11 mai 2011, orele 16,00 – 20,00

Tematica: Stabilirea criteriilor de evaluare a activităţii profesionale în contractul individual de muncă. Includerea criteriilor şi procedurilor de evaluare profesională a salariaţilor în Regulamentul intern. Criteriile de performanţă şi efectele pozitive pe care le au în managementul resurselor umane. Elaborarea criteriilor de performanţă(analiza postului;elaborarea catalogului de competenţe; tipologia criteriilor de performanţă; stabilirea criteriilor de performanţă).Stabilirea în practică a criteriilor de performanţă (integrarea la locul de muncă; evaluarea performanţei; formarea personalului; dezvoltarea carierei).

Taxa de înscriere: 240 lei + TVA/participant.

Data limită de înscriere: 10 mai 2011

COMUNICAREA ÎN AFACERI

18  mai – 19 mai 2011, orele 16,00 – 20,00

Curs de perfecţionare autorizat

Tematica: Procesul comunicării. Comunicarea activă. Critica versus feedback. Interpretarea mesajelor verbale şi nonverbale. Managementul conflictelor. Comunicare orală. Comunicare scrisă.

Taxa de înscriere: 250 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 275 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 17 mai 2011

Elaborarea strategiilor de marketing

24 mai – 26  mai 2011, ora 16,00 – 20,00

Tematica: Teoria şi practica elaborării unei strategii de marketing eficientă pentru firmă. Punctele cheie ale elaborării strategiilor de marketing, componenţa şi conducerea echipei de planificare, capcanele care duc la un eşec sigur. Etapele prin care ajungem la rezultatele dorite şi modul de implementare a planului prin programe de marketing. Scurtele prezentări teoretice vor fi urmate de activităţi practice apelîndu-se la jocuri situaţionale şi lucrul în echipă, pentru a fixa mai bine cunoştinţele dobândite.

Taxa de înscriere: 200 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 220 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 23 mai 2011

Adresa: str.Horea nr.3, et.III, cam.302,  tel:0364-730989,

Persoana de contact – Aurelia Reut

Publicat in sectiunea : CCICJ, Economic - Financiar, OportunitatiComentariile sunt închise pentru Departamentul Resurse Umane şi Formare Profesională al Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj vă invită să vă perfecţionaţi în următoarele domenii:

Oportunitati de afaceri

Oportunitati de afaceri

In Taiwan vor avea loc o serie de intalniri de afaceri de promovare a achizitiilor. Aceste vor fi organizate special pentru firmele cu experienta in domeniul licitatiilor publice in Romania, cu o posibila cifra de achizitie din Taiwan de peste 1.000.000 USD.

Evenimentul va oferi participantilor mai multe oportunitati de colaborare directa cu producatori/furnizori taiwanezi.

Firmele interesate vor beneficia de decontarea integrala a biletului de avion, clasa economic, si cazare in Taipei, doua nopti, pentru un reprezentant al firmei.

Taitra va organiza intalniri bilaterale de afaceri cu potentiali furnizori taiwanezi in Taipei conform solicitarilor dvs., oferindu-va posibilitatea alegerii perioadei de deplasare in Taiwan.

Sesiunile intalnirilor de afaceri vor fi organizate astfel:

A. Intalnirile vor fi segmentate pe diferite industrii/componente

B. Firmele vor fi programate pentru intalnirile bilaterale in functie de solicitarile de achizitii.

Informatii suplimentare legate de eveniment se pot obtine la nr. de tel: 021 311 9971/2/3

fax: 021 311 99 74

Persoana de contact: Catalina Butincu

Publicat in sectiunea : CCICJ, Economic - Financiar, OportunitatiComentariile sunt închise pentru Oportunitati de afaceri

Camera de Comert a Nordului si Ministerul dezvoltarii economice a regiunii Murmansk/Rusia cauta parteneri in Romania

Camera de Comert a Nordului si Ministerul dezvoltarii economice a regiunii Murmansk/Rusia cauta parteneri in Romania

Camera de Comert si Industrie Romano-Rusa impreuna cu Camera de Comert  si Industrie a Nordului /Murmansk si Ministerul Dezvoltarii Economice a Regiunii Murmansk/Federatia Rusa va invita sa participati la proiectul de atragere de parteneri si investitori in sectorul intreprinderilor mici si mijlocii din Regiunea Murmansk.

Scopul proiectului este acela de a stabili relatii de cooperare, reciproc  avantajoase, cu parteneri potentiali din Romania, in domeniul dezvoltarii si implementarii de noi tehnologii in sectorul industrial si in sectoarele de servicii,  pentru crearea de noi IMM-uri  care sa utilizeze in productie cele mai noi tehnologii.

Domeniile de interes sunt urmatoarele: petrol si gaze, transport, energie electrica, constructii, pescuit, minerit, gospodarie comunala, consultanta si engineering.

Ofertele celor ce doresc sa ia parte la acest proiect vor fi adunate intr-un catalog de prezentare.

Firmele inscrise in catalog vor beneficia de asistenta acordata de Camera de Comert si Industrie a Nordului/Murmansk si de Ministerul Dezvoltarii Economice a Regiunii Murmansk,  respectiv  colectarea si transmiterea de oferte de colaborare ale firmelor din Murmansk in conformitate cu cele inscrise de firmele romanesti in formularul de inscriere in catalog, transmiterea de informatii de tipul indrumar de afaceri in regiunea Murmansk, organizarea de contacte bilaterale directe intre firmele din regiune si firmele romanesti, furnizarea de informatii referitoare la facilitatile oferite de parcurile industriale din Murmansk si asupra sprijinului  acordat de guvernul local rezidentilor acestor parcuri industriale.

Formularele se depun la sediul  CCI Romano-Rusa pana la data de 28.02.2011

Taxa de inscriere in catalog este de 400 lei, membri CCIRR beneficiaza de o reducere de 50%.

Mai multe informatii referitoare la inscrierea in catalog puteti obtine la urmatoarele adrese de e-mail: sgccirr@gmail.com, andreeaccirr@gmail.com

Persoana de contact: Andreea Mereuta

Publicat in sectiunea : CCICJ, Economic - Financiar, OportunitatiComentariile sunt închise pentru Camera de Comert a Nordului si Ministerul dezvoltarii economice a regiunii Murmansk/Rusia cauta parteneri in Romania

Oportunitati de afaceri

Oportunitati de afaceri

SC SERVELECT SRL cu sediul in Cluj Napoca,  REDUCE GARANTAT COSTURILE electrice si termice la marii consumatori industriali de energie.

SERVELECT, realizeaza activitati de audit energetic complex (autorizat ANRE), bilanturi energetice si implementeaza masurile ce conduc la reducerea costurilor energetice.

Economiile de energie obtinute, se estimeaza intr-un palier de 30-50 % din totalul facturii energetice.

Masurile de eficienta aplicate, se garanteaza prin contract.

Informatii suplimentare, se pot obtine la sediul firmei: strada Teleorman nr. 33 la tel: 0364 730808 pe info@servelect.ro sau accesand: www.servelect.ro

Publicat in sectiunea : Economic - Financiar, OportunitatiComentariile sunt închise pentru Oportunitati de afaceri

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj investeşte în oameni

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj investeşte în oameni

INVESTEŞTE ÎN OAMENI !

Fondul Social European

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenţie: 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

Contract nr: POSDRU/104/5.1/G/80609

Titlul proiectului: „Orientarea, consilierea şi facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor tineri şi de lungă durată din judeţul Cluj (O.C.U.P)”

Beneficiar: Camera de Comerţ şi Industrie Cluj

24.01.2011

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE CLUJ INVESTEŞTE ÎN OAMENI

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj în parteneriat cu Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic, Tils Romania şi IF Italia Forma lansează proiectul “Orientarea, consilierea şi facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor tineri şi de lungă durată din judeţul Cluj” (O.C.U.P).

Cele patru organizaţii au decis să lucreze împreună deoarece deţin mix-ul ideal de competenţe pentru a se implica şi contribui activ la dezvoltarea economică şi socială a judeţului Cluj. Conştientizând necesitatea îmbunătăţirii şi creşterii eficacităţii serviciilor de consiliere în carieră, orientare şi formare profesională pentru şomeri şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi considerând că pot crea acele pârghii, care să faciliteze angajarea acestor persoane, Camera de Comerţ şi Industrie (CCICJ) şi partenerii au accesat o finanţare nerambursabilă în valoare de 2.088.001,87 milioane lei prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 5, domeniul major de intervenţie 5.1.

Rezultatele anticipate în urma implementării proiectului sunt:

–       150 persoane vor beneficia de consiliere, orientare şi medierea accesului pe piaţa muncii în cadrul Centrului nou înfiinţat;

–       120 de persoane vor participa la programe de instruire profesională, dintre care 60 vor urma cursuri de specializare/perfecţionare, iar restul cursuri de calificare;

–       25 de persoane vor fi instruite pentru dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale;

–       24 de participanţi îşi vor găsi locuri de muncă prin intermediul proiectului;

–       15 persoane vor demara propria afacere sau vor deveni liber profesionişti ca urmare a proiectului;

–       3 câştigători ai concursului de planuri de afaceri vor primi consultanţă pentru iniţierea activităţii;

–       se va realiza un portal interactiv al Centrului cu aplicaţii conforme cu nevoile grupului ţintă şi o bază de date cu locuri de muncă disponibile;

–       vor fi organizate 3 seminarii pentru promovarea măsurilor active de ocupare la Turda, Dej şi Cluj-Napoca şi 2 târguri de locuri de muncă cu peste 150 de participanţi fiecare;

–       vor fi organizate 48 de job club-uri;

–       vor fi organizate 8 cursuri certificate CNFPA: 4 de specializare şi 4 de calificare.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să îl contactaţi pe domnul Horea Cămărăşan, expert în comunicare, la telefon 0364/730.984 sau pe e-mail – horea@ccicj.ro.

MANAGER PROIECT

ELISABETA DUMITRESCU

Publicat in sectiunea : CCICJ, Economic - Financiar, OportunitatiComentariile sunt închise pentru Camera de Comerţ şi Industrie Cluj investeşte în oameni

SIMAC – TANNING TECH 2010

SIMAC – TANNING TECH 2010

ASSOMAC – Asociaţia Naţională a producătorilor italieni de maşini pentru încălţăminte, marochinărie şi tăbăcărie, organizează la Bologna, în perioada 12-14 octombrie 2010 cele două manifestări internaţionale tradiţionale:

– SIMAC, cea mai inportantă manifestare expoziţională în sectorul de maşini şi tehnologii pentru încălţăminte, marochinărie şi confecţii din piele;

– TANNING – TECH, salonul maşinilor şi tehnologiilor pentru tăbăcării;

Informaţii suplimentare pot fi obţinute accesând site-urile: www.simac-fair.it şi www.tanning-tech.it (sau http://fairs.assomac.it/index.php?name=formicula&form=0 unde, până la data de 15 septembrie 2010, este posibilă şi înregistrarea on-line a potenţialilor vizitatori).

Publicat in sectiunea : CCICJ, Economic - Financiar, Expozitii, OportunitatiComentariile sunt închise pentru SIMAC – TANNING TECH 2010

Misiune EEFF in Cluj Napoca

Misiune EEFF in Cluj Napoca

Publicat in sectiunea : CCICJ, Economic - Financiar, Oportunitati1 Comentariu

O noua reuniune a Comitetului Consultativ pentru Accesul pe Piete

O noua reuniune a Comitetului Consultativ pentru Accesul pe Piete

Directia de relatii publice din cadrul Camerei de Comert si Industrie a Romaniei informeaza ca la nivelul Comisiei Europene a fost constituit un Parteneriat de Acces pe Piete, care are ca punct central de abordare Comitetul Consultativ pentru Accesul pe Piete (MAAC), comitet in care Romania este membra cu drepturi depline.

Acest Comitet vizeaza mecanismele de sustinere a exportatorilor comunitari pe principalele piete tinta din afara UE: China, India, America Latina, Japonia.

Informatii suplimentare privind discutiile care au avut loc la reuniunea Comitetului Consultativ sus mentionat la data de 23 iunie 2010 pot fi obtinute accesandu-se urmatoarea adresa de e-mail: secam@ccir.ro.

Publicat in sectiunea : CCICJ, Economic - Financiar, Oportunitati7 Comentarii

Oportunităţi de afaceri

Oportunităţi de afaceri

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, în colaborare cu centrul de afaceri CSI, au plăcerea să vă invite la simpozionul „Informare privind oportunităţile de afaceri pentru investitori români oferite la Forumul internaţional de investiţii de la Soci  – 2010”.

Simpozionul  va avea loc în data de 22 iunie a.c. cu începere de la ora 11.00 în incinta Clubului Oamenilor de afaceri „Dr. Augustin Raţiu” din Cluj Napoca, str. Horea nr. 3.

În cadrul acestui simpozion, participanţii vor primii informaţii în legătură cu  Forumul internaţional de la Soci din acest an, unde vor fi prezentate  oportunităţile de afaceri prilejuite de organizarea Jocurilor Olimpice de iarnă din anul 2014 în acest oraş.

La evenimentul de la Cluj Napoca vor participa din partea Ambasadei Federaţiei Ruse, Excelenţa Sa consilierul economic dl. Igor Sidorov, şeful secţiei de comerţ şi domnul Yury Matvezchuk  Secretarul I al Ambasadei.

Publicat in sectiunea : CCICJ, Economic - Financiar, OportunitatiComentariile sunt închise pentru Oportunităţi de afaceri

Joi 3 iunie a avut loc la Hotel Golden Tulip prezentarea companiei MP Consulting & Partners S.p.A

Joi 3 iunie a avut loc la Hotel Golden Tulip prezentarea companiei MP Consulting & Partners S.p.A

“MP Consulting & Partners S.p.A.”, companie lider în Italia ce operează în sectorul consultanţei antreprenoriale oferind asistenţă firmelor mici şi mijlocii în ceea ce priveşte proiectarea financiară, gestiunea şi dezvoltarea companiei. Cifra de afaceri pentru anul 2009 a fost de peste 8.000.000 € la un numar de peste 200 de angajaţi.

Principalele servicii ale companiei sunt: Finanţări antreprenoriale, Finanţări avantajoase, Controlul gestiunii, Finanţe corporative, Certificări, Marketing strategic ,Internaţionalizare

Organizare antreprenorială,Cotări la bursă, Formare managerială.

Pentru anul 2010 MP Consulting & Partners S.p.A. intenţionează să se internaţionalizeze şi să evalueze piaţa Românească în vederea extinderii serviciilor de consultanţă şi pentru companiile românesti.

Misiunea declarată a MP Conulting & Partners este „Transferarea “Know how”-ului adecvat pentru a permite întreprinzătorului să conducă societatea cu siguranţă si competenţă, beneficiind de avantajele unei gestiuni adecvate punând în valoare avantajele concurenţiale.”

Mai multe informaţii la adresa de web www.mpconsultingpartners.com

Publicat in sectiunea : CCICJ, Economic - Financiar, OportunitatiComentariile sunt închise pentru Joi 3 iunie a avut loc la Hotel Golden Tulip prezentarea companiei MP Consulting & Partners S.p.A

Parteneriat  Camera de Comerţ şi Industrie Cluj – Creditreform în sprijinul dumneavoastră

Parteneriat Camera de Comerţ şi Industrie Cluj – Creditreform în sprijinul dumneavoastră

Miercuri 2 iunie a.c. Camera de Comerţ şi Industrie Cluj a fost gazda seminarului având ca temă supusă  dezbaterii rolul şi importanţa consultanţei financiare adresată mediului de afaceri aşa cum este concepută aceasta de către CREDIREFORM INTERNAŢIONAL  liderul european al pieţei informaţiilor de afaceri. Totalitatea experienţelor acumulate pe baza colaborărilor cu cei peste 180000 clienţi deserviţi de-a lungul existenţei sale de peste 130 de ani în domeniu conferă societăţii un grad ridicat de credibilitate, siguranţă şi eficienţă.

Pentru a realiza acest lucru CREDITREFORM INTERNAŢIONAL – Germania membră a FEBIS şi FENCA, colaborează în perfectă sinergie prin intermediul celor, 176 birouri, 4500 angajaţi din cele 20 ţări din Europa, în care îşi desfăşoară activitatea cu persoanele responsabile cu conducerea şi organizarea pentru a pune în aplicare soluţii specifice  menite să prevină şi să minimizeze riscul în afaceri. În egală măsură societatea oferă servicii constând în colectarea creanţelor comerciale bazate exclusiv pe modalităţi şi tehnici amiabile (în afara instanţei).

Reprezentantele societăţii CREDITREFORM ROMÂNIA, Valeria Tomescu – vicepreşedinte, Alexandra Popa – director marketing – vânzări şi Anda Vlad coordonator departament recuperări debite au expus pe larg – celor prezenţi elementele definitorii ale serviciilor prestate, natura acestora (consultanţă investitorilor, colectare creanţe, monitorizare parteneri de afaceri, rapoarte de bonitate, date de marketing) şi avantajele oferite din rândul cărora se detaşează verificarea şi analiza gratuită, prealabilă, a companiei debitoare pe baza căreia se pot estima şansele de succes, se poate prezenta oferta de colaborare şi perfecta raporturile (condiţiile) contractuale.

Concluzia seminarului FOLOSIND SERVICIILE CREDITREFORM PUTEŢI EVITA PARTENERII INSOLVABILI.

Publicat in sectiunea : CCICJ, Economic - Financiar, OportunitatiComentariile sunt închise pentru Parteneriat Camera de Comerţ şi Industrie Cluj – Creditreform în sprijinul dumneavoastră

Centrul Comercial Central Cluj-Napoca ofera spre inchiriere spatii comerciale

Centrul Comercial Central Cluj-Napoca ofera spre inchiriere spatii comerciale

Firmele sau persoanele care sunt interesate de inchirierea de spatii in cadrul Centrului Comercial „Central” se pot adresa pentru detalii d-rei Ucenic Adina de la Biroul inchirieri spatii, telefon 0264-594478 int. 141 e-mail : juridic@magazincentral.ro.

Vizitati site-ul www.magazincentral.ro !

Publicat in sectiunea : CCICJ, Oportunitati43 Comentarii

Seminar – „Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor”

ADR N-E în colaborare cu CCI Suceava organizează în data de 10.05.2010 la Suceava un seminar dedicat solicitanţilor în cadrul domeniului de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor”.

Beneficiarii eligibili sunt societăţi comerciale sau coperative din mediul urban care se incadrează în categoria microintreprinderilor şi activează în domeniul producţiei, serviciilor sau construcţilor.

Informaţii suplimentare (persoană de contact) Dna. Liliana Baicu, tel/fax: 0233 224 167; e-mail: lbaicu@adrnordest.ro

Publicat in sectiunea : Oportunitati12 Comentarii

Oportunitati de afaceri – International

*Disclaimer*

Informaţii transmise de Birourile de Promovare Comercial-Economică (BPCE) ale Misiunilor diplomatice ale României în străinătate (ambasade, misiuni permanente, consulate), sau au fost primite de către Ministerul pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale – Direcţia Generală Promovarea Exportului, din reţeaua externă a Birourilor Comercial Economice (BCE), pe care “Gazeta afacerilor” le pune la dispoziţia companiilor interesate de astfel de oportunităţi.
Aceste informaţii sunt bazate strict pe datele furnizate de firmele menţionate, ele fiind pe deplin responsabile de acurateţea lor.
Datele comerciale menţionate sunt considerate ca fiind adevărate, reale şi de bună credinţă, dar nu pot fi garantate de către birourile consulare ale României din statele respective
.

Publicat in sectiunea : CCICJ, OportunitatiComentariile sunt închise pentru Oportunitati de afaceri – International