Parteneriat Camera de Comerţ şi Industrie Cluj – Creditreform în sprijinul dumneavoastră


Miercuri 2 iunie a.c. Camera de Comerţ şi Industrie Cluj a fost gazda seminarului având ca temă supusă  dezbaterii rolul şi importanţa consultanţei financiare adresată mediului de afaceri aşa cum este concepută aceasta de către CREDIREFORM INTERNAŢIONAL  liderul european al pieţei informaţiilor de afaceri. Totalitatea experienţelor acumulate pe baza colaborărilor cu cei peste 180000 clienţi deserviţi de-a lungul existenţei sale de peste 130 de ani în domeniu conferă societăţii un grad ridicat de credibilitate, siguranţă şi eficienţă.

Pentru a realiza acest lucru CREDITREFORM INTERNAŢIONAL – Germania membră a FEBIS şi FENCA, colaborează în perfectă sinergie prin intermediul celor, 176 birouri, 4500 angajaţi din cele 20 ţări din Europa, în care îşi desfăşoară activitatea cu persoanele responsabile cu conducerea şi organizarea pentru a pune în aplicare soluţii specifice  menite să prevină şi să minimizeze riscul în afaceri. În egală măsură societatea oferă servicii constând în colectarea creanţelor comerciale bazate exclusiv pe modalităţi şi tehnici amiabile (în afara instanţei).

Reprezentantele societăţii CREDITREFORM ROMÂNIA, Valeria Tomescu – vicepreşedinte, Alexandra Popa – director marketing – vânzări şi Anda Vlad coordonator departament recuperări debite au expus pe larg – celor prezenţi elementele definitorii ale serviciilor prestate, natura acestora (consultanţă investitorilor, colectare creanţe, monitorizare parteneri de afaceri, rapoarte de bonitate, date de marketing) şi avantajele oferite din rândul cărora se detaşează verificarea şi analiza gratuită, prealabilă, a companiei debitoare pe baza căreia se pot estima şansele de succes, se poate prezenta oferta de colaborare şi perfecta raporturile (condiţiile) contractuale.

Concluzia seminarului FOLOSIND SERVICIILE CREDITREFORM PUTEŢI EVITA PARTENERII INSOLVABILI.