Flash Feed Scroll Reader

Arhivă | Economic – Financiar

Lansare apeluri Microindustrializare și Comerț și Servicii

Lansare apeluri Microindustrializare și Comerț și Servicii

Clusterul Agro-Food-Ind Napoca Vă informează că Ministerul Mediului de Afaceri, Comert și Antreprenoriat a lansat două programe de finantare, prin care susțin societățile care activează în domeniile de producție respectiv servicii și comerț.

Pentru domeniile de producție este activ Programul național multianual de microindustrializare, prin care se pot atrage maxim 450.000 lei, cu aport de 25% pentru obținerea de punctaj. Pot beneficia de sprijin societăţile care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii situate într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru (microîntreprinderile din aceste regiuni sunt excluse) sau în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii din Bucureşti-Ilfov. Înscrierile în acest program se pot face în perioada 13 – 29 august 2018.

Prin al doilea program, destinat societăților din domeniile de servicii și comerț, se poate atrage o finanțare de maxim 250.000 lei, cu un aport de 25% pentru obținerea de punctaj. Pot aplica la program societățile din categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii, din toate regiunile.

Se punctează  societățile care au înregistrat profit net și profit din exploatare la finalul anului fiscal 2017 și care au activitatea autorizată, pe care se depune proiectul, de minim 3 luni înainte de depunerea proiectului.

Proiectele se finanțează în funcție de punctaj, pentru a intra la finanțare trebuie întrunite 100 de puncte.

Descărcați aici: 1.1.Material informativ- Microindustrializare 2018   și 2.1.Material informativ Comert si Servicii 2018 următoarele materiale: prezentare detaliată a programelor inclusiv domeniile de activitate care se finanțează.

În cazul în care doriți mai multe informații, vă rog să o contactați pe colega noastră, Dina Chifor, e-mail: diana.chifor@agrocluster.ro, telefon 0 753 311 205.

Sursa:

AgroTransilvania Cluster

telefon: +40 (364) 730 049; +40 (753) 311 200

e-mail: florina.deiac@agrocluster.ro

Agrotransilvania Cluster

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Lansare apeluri Microindustrializare și Comerț și Servicii

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL NIVEL 3  DE CALIFICARE, FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ – ZI ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL NIVEL 3

 DE CALIFICARE, FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ – ZI ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

 

Camera de Comert si Industrie Cluj supune spre consultare proiectul

Descărcați aici: PLAN DE SCOLARIZARE AN SCOLAR 2018 – 2019) în format .pdf.

Sursa:

Inspectoratul Școlar Județean Cluj

Piața Ștefan cel Mare 4, Cluj-Napoca

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU CLASA A IX-A ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL NIVEL 3  DE CALIFICARE, FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ – ZI ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

Finantare nerambursabila de maxim 450.000 de lei pentru activitati de productie

Finantare nerambursabila de maxim 450.000 de lei pentru activitati de productie

Incepand cu data de 13 august timp de 10 zile lucratoare  se vor putea depune proiecte in cadrul Programului national multianual de microindustrializare.
 
Este o schema de finantare care intra sub incidenta ajutorului de minimis si se adreseaza societatilor care au minim un an vechime, din categoria mici sau mijlocii (societati care au intre 10 si 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri de maxim 50 milioane euro sau detin active de maxim 43 milioane euro) din regiunile de dezvoltare Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est, Nord-Est, Centru, sau societatilor din categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici sau mijlocii din regiunea de dezvoltare Bucuresti- Ilfov, care desfasoara activitate in domeniul productiei.
 
Finantarea nerambursabila este de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului dar nu poate depasi 450.000 lei / beneficiar.
 
Sunt eligibile în cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:
 
– 10 Industria alimentară
– 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
– 13 Fabricarea produselor textile;
– 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
– 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
– 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
– 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
– 1811 Tiparirea ziarelor
– 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a
–  20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.-  21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
– 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
– 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
– 24 Industria metalurgică;
– 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
– 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
– 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
– 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
– 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
– 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;
– 31 Fabricarea de mobilă;
– 32 Alte activităţi industriale n.c.a. 
 
Categorii de cheltuieli eligibile in cadrul programului:
 
a)      Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
Prin echipamente tehnologice se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate;
b)     Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale; 
c)     Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G,  ; 
d)     Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse si servicii (francize etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
e)      Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie funcţionale la locul implementării proiectului, la momentul decontului; La momentul plății AFN, spaţiul trebuie să figureze ca punct de lucru şi cu codul CAEN accesat autorizat în respectiva locaţie; 
f)      Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile şi modificările ulterioare;
g)      Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare a AFN și pe toată perioada de monitorizare;
h)      Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
i)      Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie; 
j)      Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul / acționarul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4.500 lei. 
k)      Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului;
l)       Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului

Daca aveti intrebari sau nelamuriri puteti sa-l contactati pe: domnul Dan Sicobean

 

Sursa:

DS Invest SRL
Str. Lunii, nr. 18/10
Cluj Napoca
tel. fix 0264 524 114
tel. mobil 0745 782 111
e-mail: dan.sicobean@dsinvest.ro

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Finantare nerambursabila de maxim 450.000 de lei pentru activitati de productie

OPORTUNITĂŢI DE AFACERI  SPANIA

OPORTUNITĂŢI DE AFACERI  SPANIA

Biroul de Promovare Comerciala si Economica – BPCE Madrid anunță oportunitatea de afaceri.

Considerând că aceste informaţii vă pot fi utile descărcaţi aici: Spania – cerere oferta mufe otel

Companiile românești care pot furniza produsul  sunt rugate să ia legătura cu Biroul de Promovare Comercială și Economică din cadrul Ambasadei României la Madrid:

Adresa: 157 Avda. de Alfonso XIII, 28016 Madrid, Spania

Sursa:

Ambasada României în Regatul Spaniei

Biroul de Promovare Comercială și Economică

Avda. Alfonso XIII, 157, Madrid 28016
 

 

 

Tel +34 91 359 7623
Fax +34 91 345 2917
Email madrid.economic@mae.ro
Web http://madrid.mae.ro
www.facebook.com/ambasada.madrid

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru OPORTUNITĂŢI DE AFACERI  SPANIA

PROGRAM SĂPTĂMÂNAL AL CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ PE PERIOADA 06.08.2018 – 10.08.2018.

PROGRAM SĂPTĂMÂNAL AL CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ PE PERIOADA 06.08.2018 – 10.08.2018.

Camera de Comerț și Industrie Cluj, principalul sustinător și promotor al mediului de afaceri și al antreprenoriatului din județul Cluj, vă prezintă programul săptămânal  pe perioada 06.08.2018 – 10.08.2018.

Descărcați aici spre consultare:

program-saptamanal-Curtea de Arbitraj si oficiul Juridic 06 08 – 03 08 2018

program departamentul de Relatii internationale si Programe Europene 06 08 – 10 08 2018

program departamentul consultanta, membrii, arhiva electronica 06 08 -10 08 2018

program Consilier Afaceri Europene 06.08.2018 – 10.08.2018.

PROGRAM SĂPTĂMÂNAL PROIECT POCU 03.08.2018

Program Expo Transilvania 06 08 – 10 08 2018

 

 

 

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru PROGRAM SĂPTĂMÂNAL AL CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ PE PERIOADA 06.08.2018 – 10.08.2018.

Forum International „PETROCHIMIE”, 26-30 noiembrie 2018 la Minsk, Belarus

Forum International „PETROCHIMIE”, 26-30 noiembrie 2018 la Minsk, Belarus

Ambasada Republicii Belarus în România vă aduce la cunoștință că în perioada 26-30 noiembrie 2018 la Minsk (Republica Belarus) se va desfășura Forum International „PETROCHIMIE”.

Descărcați aici: Petrochemistry Forum

Relații suplimentare puteți obține la Ambasada Republicii Belarus în România,Str. Tuberozelor nr.6, Sector 1, 011411 Bucureşti,  telefon: (0040-21) 223.17.76, Fax: (0040-21) 223.17.63, E-mail: romania@mfa.gov.by.

Sursa:

Ambasada Republicii Belarus în România

Str. Tuberozelor nr.6, Sector 1, 011411 Bucureşti

Telefon: (0040-21) 223.17.76; 222.42.88

Fax: (0040-21) 223.17.63

E-mail: romania@mfa.gov.by

Website: http://www.romania.mfa.gov.by

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Forum International „PETROCHIMIE”, 26-30 noiembrie 2018 la Minsk, Belarus

Program zboruri care vor opera in luna august  2018 de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

Program zboruri care vor opera in luna august  2018 de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj transmite programul zborurilor pe luna august  2018 pe și de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj. 

Companiile aeriene care operează pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj își rezervă dreptul de a aduce modificări în programul de operare al zborurilor.

Descărcați aici:  Program site AUGUST 2018

Sursa:

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

Birou Marketing

Str. Traian Vuia nr. 149-151,RO-400397
Tel:+40.264.307.500  I Fax:+40.264.416.712
marketing@airportcluj.ro
www.airportcluj.ro

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Program zboruri care vor opera in luna august  2018 de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

Raport monitorizare a presei 31 iulie 2018, ORA 14,00

Raport monitorizare a presei 31 iulie 2018, ORA 14,00

ccir

CCIR

Timpul.info: Delegație oficială a CCIR în vizită la Camera Economică Federală a Austriei

Camera de Comerț Britanico – Română

Prwave.ro: Nomade Communication – partenerul media al evenimentului aniversar organizat de Camera de Comerț Britanico – Română

CCI NEAMȚ

Zch.ro: Premieră CCI Neamț: 400 ani de istorie într-o inedită expoziție de fotografie

Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană

Bzv.ro: Povestea fabuloasa a romanului care a reusit sa ajunga de la muncitor in fabrica, doar cu scoala profesionala, la directorul unuia dintre cele mai mari business-uri din Romania

AGRICULTURĂ

Agerpres.ro: APIA: Apicultorii pot depune până la 1 august cererile pentru obţinerea fondurilor din PNA

Zf.ro: Analiză Saxo Bank: Grâul conduce creşterile de preţuri de pe piaţa produselor agricole din cauza secetei

Zf.ro: Ce spune ministrul Agriculturii Petre Daea despre peste porcină: Nu are nici antidot, nici vaccin. Nu vede nimeni cum circulă

Capital.ro: Fermierii din Germania cer ajutor special din cauza secetei

Mediafax.ro: Ministrul Daea, despre pesta porcină: Nu are nici antidot, nici vaccin. Nu vede nimeni cum circulă/ Discuţii la Guvern cu premierul Dăncilă

ENERGIE

Agerpres.ro: ANRE: Preţul gazelor naturale pentru consumatorii finali casnici va creşte cu 5,83% de la 1 august

FISCALITATE

Agerpres.ro: INS: Rata şomajului în formă ajustată sezonier a scăzut la 4,5% în luna iunie a acestui an

Zf.ro: Grupul german Metro caută un cumpărător pentru proprietăţile imobiliare din România şi Bulgaria. Portofoliul imobiliar local este evaluat la 400-600 milioane de euro

Zf.ro: Sindicaliştii de la Metrou protestează faţă de provocarea unei pierderi de 110 mil. euro Metrorex

Zf.ro: Pwc România: Repartizarea trimestrială a dividendelor – beneficii vs. costuri

Zf.ro: Lovitură de teatru: încă o investiţie trece pe lângă România şi merge la vecini. Gigantul german BMW va construi o fabrică de un miliard de euro în Ungaria, unde va produce 150.000 de maşini pe an

Capital.ro: Cutremur în Pro Tv! Unul din oamenii de bază pleacă din companie! Cu ce se va ocupa de acum

Mediafax.ro: Video Protest al sindicatelor de la Metrou. Milioane de euro, pierdute într-un proces pentru care Metrorex a garantat cu vagoane de metrou: „De fapt, trenurile s-ar putea opri”

Mediafax.ro: Încă o investiţie trece pe lângă România şi merge la vecini. Gigantul german BMW va construi o fabrică de un miliard de euro în Ungaria, unde va produce 150.000 de maşini pe an

Economica.net: Scumpirile locuinţelor încetinesc pe fondul scăderii cererii şi numărului de tranzacţii – analiză

Profit.ro: Tranzacția prin care compania Lagardère, proprietarul Europa FM și Virgin Radio, vinde posturile de radio din România, Polonia, Cehia și Slovacia către Czech Media Invest, a fost finalizată

Profit.ro: Piața imobiliară: scădere pentru prima dată în ultimii 3 ani

Profit.ro: BMW va construi o nouă fabrică lângă granița cu România, investiție de 1 miliard euro. Datele anterioare că România ar fi fost în cărți pentru investiție – infirmate de companie

GUVERN

Economie.hotnews.ro: Petru Cojocaru, ministrul Comunicațiilor: Poșta Română nu poate utiliza banii din capitalizarea de 170 milioane lei, din cauza unor „mofturi” ale Fondului Proprietatea care a demarat acțiuni în instanță

Stiri.tvr.ro: Deficitul bugetar s-a dublat. 1,6% din PIB, cel mai mare nivel semestrial din 2011 până acum

Stiri.tvr.ro: Despăgubiţi şi în caz de furtună. Parlamentarii vor să modifice legea asigurărilor obligatorii pentru locuințe

Agerpres.ro: Gavrilescu, despre taxa auto: Până la finele anului vom avea o variantă finală; cel care poluează va plăti o penalitate

Economica.net: Sindicaliştii de la metrou rămân fără spaţiile comerciale, în ciuda pichetului de marţi de la Ministerul Transporturilor

IMM

Agerpres.ro: Schimbările legislative, povara conformării şi controalele fiscale în creştere, principalele preocupări ale grupurilor multinaţionale

Zf.ro: Multinaţionalele sunt îngrijorate din cauza schimbărilor legislative, a poverii conformării şi a controalelor fiscale din ce în ce mai frecvente

Economica.net: Schimbările legislative, povara conformării şi controalele fiscale în creştere, principalele preocupări ale grupurilor multinaţionale

INVESTIȚII

Zf.ro: Erste a înregistrat în primul semestru un profit net de 774 mil.euro, în creştere cu 24%. Andreas Treichl: ”Economiile din Europa Centrala si de Est îşi vor menţine ritmul superior de creştere, cu rate scăzute ale şomajului, salarii reale în creştere şi competitivitate economică sporită”.

Zf.ro: Achiziţiile realizate în cursul anului trecut au dublat afacerile grupului Teraplast în S1 2018, la 338 mil.lei

Zf.ro: Avocaţii de la Clifford Chance au asistat grupul Czech Media Invest în preluarea radio-urilor deţinute de francezii de la Lagardere, inclusiv posturile din România

Zf.ro: Brandul de bere Heineken a avut o creştere de peste 10% în primul semestru

Stiri.tvr.ro: Se poate circula pe autostradă între Aiud și Turda. Două dintre cele patru loturi ale A10 au fost deschise circulației

Agerpres.ro: Investiţii de 400 de milioane de euro pe piaţa de birouri în prima parte a anului, în creştere cu 18% (studiu)

IT

Capital.ro: Abonamentele online pentru TV, filme, muzică sau cărți electronice pot fi accesate în orice țară UE

Capital.ro: KISS FM, radioul nr. 1 în România dă voce generației Millennials! (P)

Startupcafe.ro: 40.000 de dolari de la Google pentru producători de filmulețe pe YouTube

Economie.hotnews.ro: WhatsApp poate, în sfârşit, să realizeze conferinţe video. Un beneficiu cu o limitare

Startupcafe.ro: Google lansează oficial browserul Chrome în realitate virtuală

Profit.ro: Profitul net al Samsung Electronics a stagnat în trimestrul al doilea, din cauza declinului vânzărilor de telefoane

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Agerpres.ro: Numărul autorizaţiilor eliberate pentru construirea de clădiri rezidenţiale s-a majorat cu 8,5%, în S1 (INS)

Ziare.com: Citu: Rectificarea bugetara trebuie sa fie negativa, altfel vom ajunge la cresterea taxelor

Mediafax.ro: Marţi, 31 iulie, este ultima zi de depunere a Declaraţiei Unice. Amenda de întârziere: 50-500 de lei

Startupcafe.ro: Fonduri europene 2018: Se cer cei 50.000 Euro pentru tineri fermieri și 15.000 Euro pentru ferme mici, de la 1 august. Descarcă ghidurile

Economie.hotnews.ro: Cheltuielile gospodăriilor din România pe taxe și impozite au crescut anul trecut

Economie.hotnews.ro: Cheltuielile gospodăriilor din România pe taxe și impozite au crescut anul trecut

Economica.net: Gavrilescu, despre taxa auto: Până la finele anului vom avea o variantă finală. Cel care poluează va plăti o penalitate

SISTEM BANCAR

Agerpres.ro: BCR a realizat un profit net de 697 milioane lei în S1 2018; creditarea persoanelor fizice a crescut cu 50%

Zf.ro: Raport dur de la ING: Aşteptările de creştere economică au scăzut la cel mai jos nivel din ultimii 4 ani

Zf.ro: Grupul BCR, profit net atribuit acţionarului Erste de 122,5 mil.euro în primul semestru, în creştere de peste două ori faţă de S1 2017

Capital.ro: Ce profit a realizat BCR în S1 2018. Creditarea persoanelor fizice a crescut cu 50%

Economie.hotnews.ro: ING Bank: Aşteptările de creștere economică au scăzut la cel mai jos nivel din ultimii 4 ani

Zf.ro: BCR, profit net de 697 mil.lei în primul semestru, dublu faţă de S1 2017.Sergiu Manea, CEO BCR: ”Vom intensifica eforturile să oferim să promovăm în mod particular servicii bancare şi creditare responsabilă”

Economica.net: Rata anuală a inflaţiei în zona euro a depăşit obiectivul stabilit de Banca Centrală Europeană

Profit.ro: Indicele Robor la trei luni a stagnat la 3,47%

TELECOM

Economie.hotnews.ro: Nokia şi T-Mobile au convenit un acord de 3,5 miliarde de dolari – prima tranzacţie majoră în domeniul 5G la nivel mondial

Zf.ro: Europenii vor să cucerească piaţa telecom din SUA: Nokia şi T-Mobile au bătut palma, printr-un deal de 3,5 mld. dolari, pentru a trece la tehnologia 5G

Economica.net: CERT-RO: Noi campanii de tip #scam vizează Orange şi Lidl

Profit.ro: Vodafone România introduce în ofertă BlackBerry KEY2. La ce preț este comercializat

Sursa:

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Biroul Comunicare Publică

Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti

tel.  0213190085, fax: 021319015

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport monitorizare a presei 31 iulie 2018, ORA 14,00

CTP Cluj-Napoca S.A. anunta orarele de transport in perioada UNTOLD 2018

CTP Cluj-Napoca S.A. va opera urmatoarele modificari de programe si trasee, ca urmare a restrictionarii circulatiei rutiere in zona Parcului Central, pe perioada Festivalului Untold, in intervalul 31.07.2018 (ora 04:30) – 08.08.2018 (ora 4:30):

 1. Circulatia tramvaielor pe linia 102 se suspenda. Tramvaiele vor fi inlocuite cu autobuze, care vor circula pe linia 101A Str. Bucium – P-ta Garii (traseu deviat in ambele sensuri din Spl. Independentei pe str. Garibaldi – P-ta 14 Iulie – Str. O. Goga – str. Dragalina – Str. Horea – P-ta Garii). Se suspenda statiile Cluj Arena, Parcul Central si G. Baritiu. Pe linia 100 P-ta Garii – B-dul Muncii vor circula tramvaie
 2. Linia 30 de autobuze va circula deviat, dupa cum urmeaza:
  • Dus: Din P-ta 14 Iulie, pe Str. O. Goga – Pod Napoca – Spl. Independentei – G. Baritiu – P-ta M. Viteazul – Str. Cuza Voda – B-dul 21 Decembrie 1989.
  • Intors: Din B-dul 21 Dec. 1989, pe Str. Reg. Ferdinand – G. Baritiu – Spl. Independentei – Pod Napoca – Str. O.Goga – P-ta 14 Iulie.
 3. Linia metropolitana M 26 va circula deviat din Spl. Independentei pe Str. Garibaldi – P-ta 14 Iulie – Str. O. Goga – Pod Napoca – Spl. Independentei – Str. G. Baritiu – Str. Horea – Str. Dragalina – Str. O. Goga – P-ta 14 Iulie.
  In aceasta perioada pentru liniile de autobuze 30 (ambele sensuri) si M26 (sensul spre Horea) se infiinteaza statii suplimentare pe str. G. Baritiu, in vecinatatea Universitatii Tehnice.
 4. Liniile urbane din vecinatatea Parcului Central vor fi suplimentate in perioada 02.08–05.08.2018.
 5. Pe timpul noptii, in perioada 02.08–05.08.2018 (intre orele 23:00–06:00) CTP va asigura transport de noapte in regim de curse speciale, pe urmatoarele trasee:
  • Linia 25N autobuze: Str. Unirii – Str. Bucium ( in intervalul orar 23.00 – 01.00 )
  • Linia 6 de troleibuze: Str. A. Vlaicu – Str. Bucium;
  • Linia 25 de troleibuze: Str. Unirii – Str. Bucium;
  • Linia 30 de autobuze: B-dul 1 Decembrie 1918 – Str. A. Vlaicu;
  • Linia 46 de autobuze: Cart. Zorilor – Parcul Central;
  • Linia M 26 de autobuze: Floresti Cetate – Str. G. Baritiu.

In intervalul 23:00 – 04:30 frecventa pe liniile 6, 25, 30, 46 va fi de aprox. 30 minute. Linia M 26 de autobuze Floresti Cetate – P-ta 14 Iulie va circula din ora in ora. Dupa ora 04:30, cand se estimeaza terminarea spectacolelor, frecventa va fi de aprox. 10 minute. In functie de gradul de incarcare al mijloacelor de transport in comun, va fi suplimentat numarul autovehiculelor. Mijloacele de transport suplimentare de pe liniile 6 si 25 vor astepta imbarcarea calatorilor in statiile Memorandumului, Spitalul de copii si Agronomia pe ambele directii de mers (Marasti si Manastur) iar pentru linia M26 in statia Sala Sporturilor.

Pe perioada Festivalului Untold, tonetele de vanzare bilete si abonamente de pe strada Memorandumului, Motilor (Spitalul de copii) si G. Baritiu vor functiona non stop.
Titlurile de calatorie disponibile pentru cursele de noapte(23:00 – 06:00) sunt:

 1. Biletul de noapte, 1 calatorie, pret 3 lei, se achizitioneaza de la conducatorul auto, de la personalul de control din statii si de la tonetele cu program non stop;
 2. Abonament pe toate liniile 1 saptamana, pret 41 lei

 

sursa: CTP Cluj-Napoca S.A.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru CTP Cluj-Napoca S.A. anunta orarele de transport in perioada UNTOLD 2018

Raport monitorizare a presei 31 iulie 2018, ORA 11,00

Raport monitorizare a presei 31 iulie 2018, ORA 11,00

ccir

CCIR

Psnews.ro: Mihai Daraban (CCIR), despre constructia autostrazilor din Romania: Este o urgenta!

Ziuanews.ro: Mihai Daraban (CCIR), despre constructia autostrazilor din Romania: Este o urgenta!

Radioconstanta.ro: Prea putine IMM-uri apeleaza la banci. Romania este pe ultimele locuri in UE la inovatie si productivitate

CCI ARAD

Glsa.ro: Aradul, printre orașele beneficiare ale programului „Digital Cities Challenge”

CCI BISTRIȚA-NĂSĂUD

Mesagerul.ro: Imbunatatirea sprijinului pentru IMM-urile inovative in mediul rural, prioritate a proiectului RURAL SMEs

CCI BRAȘOV

Coronapress.ro: Fonduri nerambursabile, pentru firmele romanesti, asigurate de guvernul norvegian

Radiomures.ro: Brasovul se pregateste pentru editia 2018 a Galei Premiilor Excelentei in Afaceri

Infobrasov.net: A 13-a editie a Galei Premiilor Excelentei in Afaceri

CCI BUCUREȘTI

Legalmagazin.ro: Sorin Dimitriu (CCIB): Romania si Etiopia pot colabora in domeniul metalurgie, aviatie, dar si in sectorul academic

CCI CONSTANȚA

Radioconstanta.ro: Calendarul zilei – 31 mai

CCI NEAMȚ

Inroman.ro: Vom avea petrecere in iunie si tarif mai mare la gunoi

CCI SIBIU

Sibiu100.ro, preluat de sibiunews.ro, sibiu.ro: De 1 iunie, intrare gratuita pentru copii la Zoo, la Baia Populara si la un spectacol al Teatrului Gong

Turnulsfatului.ro: Intrare gratuita la teatru, bazin si Zoo, de Ziua Copilului

Tribuna.ro: Finlanda a deschis Consulat Onorific la Sibiu. Elena Lotrean il conduce

News.oradesibiu.ro: Surprize de 1 iunie la Sibiu – Intrare gratuita la ZOO, Baia Neptun si Teatrul Gong

CCI TIMIȘ

Banatulmeu.ro: Ultima sansa pentru inscrierea in competitia de idei LAUNCHPAD 2018

Debanat.ro: Ai o idee „verde”? Daca te inscrii la Climate Kic, ai putea castiga 10.000 de euro

CCI TULCEA

Ziuaconstanta.ro: O calatorie prin orasul Tulcea (1878 -1918) (II) – economie, administratie si populatie (galerie foto)

CCI VASLUI

Monitoruldevaslui.ro: Primaria Vaslui va fi marele cistigator al Topului Firmelor

Monitoruldevaslui.ro: Multe credite, zero investitii!

Vaslui.robo-stiri.ro: Primaria Vaslui va fi marele cistigator al Topului Firmelor

Camera de Comert Romano- Germana

Obiectivdesuceava.ro: Contre intre Putere si Opozitie in CJ cu privire la participarea la Targul International Expo Real din Munchen

AGRICULTURĂ

Zf.ro: Valoarea creditelor acordate de Agricover fermierilor români s-a majorat cu 39%

ENERGIE

Economica.net: Confirmare că Exxon şi Petrom vor scoate gazul din Marea Neagră? Transgaz anunţă rezervarea capacităţii în punctul de la Tuzla

Agerpres.ro: Tariful de transport al gazelor va scădea cu 6% în medie, de la 1 octombrie

FISCALITATE

Zf.ro: În România, plăţile întârzie 36 de zile şi sunt o piedică în calea angajărilor de personal

Economica.net: Cea mai mare pensie civilă: un magistrat ia peste 56.000 lei brut lunar. Din cât a contribuit, ar fi meritat doar 3.600 lei

Economica.net: Teodorovici: Blocajul aproape total din zona achiziţiilor publice ne costă foarte mulţi bani din bugetul de stat şi nu numai

Ziare.com: Credite cu dobanda zero. De unde are bani Guvernul, ce se ascunde in spatele programului si cum platesc romanii fara job ratele?

Ziare.com: Florin Citu, despre creditele cu dobanda zero: O idee tampita. Guvernul nu are bani de salarii si pensii, dar face astfel de propuneri

Mediafax.ro: Eugen Teodorovici: Noua ordonanţă privind regimul achiziţiilor publice va fi publicată joi în Monitorul Oficial | DOCUMENT

Agerpres.ro: Companiile cu datorii mai mici de 10.000 lei vor putea participa la licitaţiile pentru achiziţii publice

GUVERN

Profit.ro: Premierul Dăncilă preia structura care gestionează offset-ul pentru achizițiile militare ale României. Salariile în instituție vor fi ca la ASF sau ANRE

INVESTIȚII

Zf.ro: Producătorul de vagoane Astra Rail Industries din Arad, afaceri de 494 mil. lei, în scădere cu 30%

Zf.ro: România primeşte 27 mld. euro de la UE. Numai să-i luăm

Zf.ro. Bogdan Stanca obţine 25 mil. euro finanţare cu Coco Rico de la polonezii de la CVI. Afacerile pe 2017: 127 mil. euro

Zf.ro: Metro Cash & Carry: Reţeaua LaDoiPaşi are 550 de magazine în franciză. Vrem să ajungem la 2.000 de unităţi partenere până în 2020

Zf.ro: Şantierul naval Damen şi-a crescut profitul net de zece ori şi a finalizat cu afaceri de 531 mil. lei

Zf.ro: Afacerile germanilor de la Heraeus au crescut cu 48%, până la 41 mil. euro

Zf.ro: Austriecii de la Kapsch au avut afaceri de 77 mil. lei în România, în 2017, plus 4%

Zf.ro: Coreenii de la Kamtec au investit 5 milioane de euro într-o fabrică de valve auto

Profit.ro: Planul CA Immo pentru clădirea cu piste de alergat pe acoperiș din București preluată recent de la Skanska: 4 milioane euro anual, 20% din încasările actuale din România

Profit.ro: După ce a extins fabrica din Bihor, grupul canadian Celestica, furnizor pentru Alcatel, HP, Honeywell și NEC, trimite în România încă 10 milioane dolari

Profit.ro: EXCLUSIV Un nou jucător: Marius Pandel, acționar al Christian Tour, a intrat pe piața imobiliară

Profit.ro:

IT

Zf.ro: Integratorul de soluţii IT&C System Plus a explodat în 2017: plus 55%, până la 80,2 milioane de lei

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Profit.ro: DOCUMENT Noi modificări la achiziții publice: crește plafonul de datorii la buget până la care firmele pot participa. Prețul cel mai mic va fi aplicat sub pragurile europene, polița de asigurare pentru bună execuție va fi eliminată

Startupcafe.ro: Presa străină: România, mare câștigătoare la alocarea viitoarelor fonduri europene

SISTEM BANCAR

TELECOM

Zf.ro: GTS Telecom a făcut un profit net de aproape trei ori mai mare în 2017

Sursa:

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Biroul Comunicare Publică

Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti

tel.  0213190085, fax: 021319015

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport monitorizare a presei 31 iulie 2018, ORA 11,00

Raport monitorizare a presei 30 iulie 2018, ORA 14,00

Raport monitorizare a presei 30 iulie 2018, ORA 14,00

ccir

AGRICULTURĂ

Mediafax.ro: Miniştrii agriculturii ţărilor G20, îngrijoraţi de utilizarea frecventă a măsurilor protecţioniste

Mediafax.ro: Uniunea Europeană va avea producţii de lapte, brânză şi unt mai mari decât anul trecut. Cum vor fi influenţate preţurile

Stiri.tvr.ro: Efectele pestei porcine. Marii fermieri cer interzicerea creșterii porcilor în gospodăriile țărănești

Zf.ro: Smartree: România a început să importe forţă de muncă din ţările asiatice pentru HoReCa, producţie uşoară şi agricultură; în 50 de ani importul forţei de muncă va fi o necesitate

ENERGIE

Mediafax.ro: În 2017, România a produs mai puţină electricitate decât în 2016 şi în 2015

Mediafax.ro: GTG, automobilul electric ”Made in România”, costă de la 13.700 de euro/ Ce autonomie au maşinile electrice româneşti | GALERIE FOTO

Mediafax.ro: Producţia globală de petrol va fi mai mare decât consumul până la finalul anului

FISCALITATE

Agerpres.ro: Tranzacţii de 4 milioane de lei, luni, în deschiderea şedinţei bursiere

Economie.hotnews.ro: Creditul pentru locuință. Tinerii de azi se împrumută la vârste mai mici decât cei de acum 10 ani, pe perioadă mai scurtă și cu sume mai mici

Economica.net: Rata şomajului – 3,48 % în iunie, cea mai mică valoare din ultimii 26 de ani, pentru a doua lună consecutiv

Profit.ro: Fenomenul atragerii de personal din țări considerate exotice, pe fondul lipsei forței de muncă locală, ia amploare. România aduce muncitori din din Filipine, Nepal, Vietnam, India, Indonezia, Thailanda. „În 50 de ani, importul forței de muncă va fi o necesitate”

Capital.ro: România se UMPLE de nepalezi și vietnamezi. Vin la joburi pe care românii le refuză

Ziare.com: Eurostat: Romania, printre statele care angajeaza cei mai multi migranti din afara UE

GUVERN

Zf.ro: Veşti noi de la Tudorel Toader despre concursul pentru înlocuirea lui Kovesi: Să se înscrie mai mulţi pentru şefia DNA, să aibă program cu măsuri. Asta a lipsit celor patru

Zf.ro: Primăria Capitalei preia încă un monument şi acordă fonduri pentru restaurarea acestuia

Capital.ro: Ce așteaptă Tudorel Toader de la candidații pentru funcția de procuror-șef al DNA

Mediafax.ro: AVERILE PARLAMENTARILOR, estimate şi în icoane, diamante, picturi şi timbre: Topul celor mai bogaţi senatori şi deputaţi la capitolul ”bunuri preţioase”

Mediafax.ro: Ministrul de Finanţe a demarat verificări la minister şi la ANAF în cazul casei familiei Iohannis

Economie.hotnews.ro: Miliardele în plus pe care Finanțele le-ar putea încasa din dividende nu vor ajuta prea mult bugetul

Startupcafe.ro: VIDEO Cum putem cheltui 23 de miliarde de euro. În ce domenii ne ajută politica de coeziune a UE

Economica.net: Discuţii despre rectificarea bugetară la Guvern

Capital.ro: EXCLUSIV Mutare-șoc pregătită de PSD: un ministru, șef peste zeci de miliarde de euro

IMM

Economica.net: Consiliul pentru IMM-uri: IMM-urile nu susţin amnistia fiscală, proiectul încurajează neachitarea debitelor bugetare

Profit.ro: Consiliul pentru IMM-uri: IMM-urile nu susțin amnistia fiscală, proiectul încurajează neachitarea debitelor bugetare

INVESTIȚII

Agerpres.ro: Eurostat: Cehia, România, Portugalia şi Polonia, cea mai ridicată rată a angajării în rândul migranţilor născuţi în afara Uniunii Europene

Zf.ro: Omul de afaceri Emil Cristescu vrea să deschidă în 2020 primul Ibis din Timişoara, în parteneriat cu Orbis Hotel Group

Zf.ro: Brandul american de produse cosmetice NYX Professional Makeup va ajunge la cinci magazine în România, odată cu deschiderea unei unităţi în Timişoara

Capital.ro: Apare o nouă monedă: MacCoin, o moneda unică in lume

Mediafax.ro: Aproximativ 24 de milioane de locuri de muncă ar putea fi create datorită economiei verzi

Economica.net: Competiția statelor UE pentru atragerea investitorilor străini. Ce trebuie să facem să aducem mai mulți investitori strategici în România?

Economica.net: Bucureştenii alocă între doi şi trei ani pentru construcţia casei în regim propriu – experţi imobiliari

IT

Zf.ro: Un nou scandal la TV: Şeful CBS, unul dintre cele mai mari posturi de televiziune din SUA, este acuzat de hărţuire sexuală

Capital.ro: Un parlamentar vrea să „curețe” internetul şi social media: SE DĂ LEGE!

Startupcafe.ro: Google elimină aplicațiile care mineresc criptomonede din Play Store. Cotația bitcoin scade

Stratupcafe.ro: Google elimină din magazinul său o serie de aplicaţii

Stiri.tvr.ro: Facebook a pierdut 120 de miliarde de dolari, într-o singură zi

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Capital.ro: Autoritățile se contrazic în privința legalității numărului utilizat de un șofer cu mașina înmatriculată în Suedia

Capital.ro: ATENȚIE: Până mâine mai poate fi depusă DECLARAȚIA UNICĂ

Ziare.com: Maine este ultima zi de depunere a Declaratiei Unice

Mediafax.ro: A mai rămas o zi pentru depunerea declaraţiei unice: „Sunt multe persoane care nu ştiu dacă trebuie să depună declaraţia şi cum să calculeze impozitul“

SISTEM BANCAR

Zf.ro: Un nou salt la început de săptămână: Robor la 3 luni ajunge la 3,47%

Zf.ro: Oamenii pierd lupta în faţa roboţilor în industria bancară din Suedia, după ce şeful Nordea Bank anunţă 6.000 de concedieri

Mediafax.ro: ROBOR la 3 luni face un nou salt, ajungând la 3,47%

Zf.ro: Aproape jumătate din românii care cumpără online preferă plata la livrare, faţă de media europeană de 11%

Economica.net: Indicele Robor la trei luni a crescut la 3,47%, cel mai mare nivel din ultimii patru ani şi jumătate

Economica.net: Românii, sub media europeană la cumpărăturile online – raport ING Bank

Profit.ro: Deutsche Bank a transferat o mare parte din operațiunile de cliring în euro de la Londra la Frankfurt

Profit.ro: Românii, printre europenii care aleg să cumpere cel mai rar online. Aproape jumătate plătesc la livrare

TELECOM

Economie.hotnews.ro: VIDEO Undă verde de la Primăria București pentru o nouă etapă de dezvoltare a rețelei subterane de fibră optică NetCity / Arbitrul telecom vrea să impună, în următoarele două luni, reducerea tarifelor de acces

TURISM

Mediafax.ro: ANAT: Valoarea voucherelor de vacanţă a ajuns la un nivel record în luna iunie. Este de 42 de ori mai mare faţă de perioada similară de anul trecut

Mediafax.ro: Un student din Iaşi reclamă condiţii mizere de cazare pentru angajaţi, pe litoral: „Angajatorii te tratează ca pe un sclav” | GALERIE FOTO

Economie.hotnews.ro: Când turismul te sufocă. Din cauza numărului prea mare de turiști, mai multe state încearcă să limiteze valul de vizitatori

Zf.ro: Cum au decurs controalele sanitare pe litoral: Inspectorii ANSVSA au aplicat amenzi de 47.000 de lei în doar şase zile

Sursa:

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Biroul Comunicare Publică

Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti

tel.  0213190085, fax: 021319015

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport monitorizare a presei 30 iulie 2018, ORA 14,00

Raport monitorizare a presei 30 iulie 2018, ORA 11,00

Raport monitorizare a presei 30 iulie 2018, ORA 11,00

ccir

CCIR

Ziar.com: Ilan Laufer: SmartStart USA este șansa celor care îndraznesc să aspire la internaționalizarea rapidă, reală și concretă a afacerilor lor

Stiripesurse.ro(preluat de jurnal-actualitati.ro, ziarelive.ro, Romania.shafaqna.ro): Ilan Laufer: SmartStart USA este șansa celor care îndraznesc să aspire la internaționalizarea rapidă, reală și concretă a afacerilor lor

Ct100.ro: Mihai Darban vorbește, de la Viena, despre reducerea dependenței Europei de gazul rusesc

Camerei de Comerț și Industrie România – Belgia

Jurnalulbucurestiului.ro: Flux24.ro : Dragoste si afaceri…

Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană

Bzv.ro: Ce salariu castiga un ospatar in Romania? ”Cred ca veniturile sunt undeva la 1.000 de euro pentru fiecare lucrator din aceasta industrie”

Bzv.ro: Povestea fabuloasa a romanului care a reusit sa ajunga de la muncitor in fabrica, doar cu scoala profesionala, la directorul unuia dintre cele mai mari business-uri din Romania

CCI SUCEAVA

Svnews.ro: Catalin Nechifor i-a prezentat pe primii membri din conducerea judeteana a Pro Romania Suceava

Monitorulsv.ro: Cătălin Nechifor a prezentat conducerea judeţeană a Pro România Suceava

CCI TI MIȘ

Banatulazi.ro: SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale

Gazetadinvest.ro(preluat de ziarelive.ro): CCIAT organizează cursuri gratuite de antreprenoriat!

Timis24.ro: SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale

Banatulmeu.ro: Vrei să începi o afacere? Înscrie-te la cursuri gratuite de antreprenoriat

Opiniatimisoarei.ro: CCIA Timis lanseaza o noua serie a cursului acreditat de arhivar

Monitoruldestiri.ro: CURSURI GRATUITE DE ANTREPRENORI LA TIMIȘOARA. AȚI PUTEA PRIMI ȘI FINANȚARE PENTRU PRIMA AFACERE

Debanat.ro: Cursuri gratuite de antreprenori la Timișoara. Ați putea primi și finanțare pentru prima afacere

Oficialmedia.com(preluat de feedler.ro): CCIAT lansează o nouă serie a cursului acreditat de arhivar

AGRICULTURĂ

Agerpres.ro: Virusul pestei porcine africane a fost confirmat într-o anexă gospodărească din judeţul Galaţi

Zf.ro: IRUM Reghin, afaceri de 20 mil. euro pe an: Pregătim lansarea oficială a primului tractor agricol 100% românesc

Zf.ro: O microfermă din Argeş vinde mure de 13.000 de euro direct consumatorului prin Facebook. Marja de profit e de 85% în al treilea an de la înfiinţare

Zf.ro: Acţionarul majoritar al Boromir vrea să preia compania şi oferă minoritarilor un preţ cu 32% mai mare faţă de cel din piaţă

Ziare.com: Sute de pesti morti in Jijia. Localnicii spun ca de vina sunt lucrarile de sistematizare a raului

Economica.net: Preţul cărnii de porc este în cădere liberă, însă vom mânca mai mult din import, din cauza pestei porcine

Profit.ro: Ministerul Agriculturii vrea să acorde firmelor din sectorul vitivinicol un sprijin de 7 milioane lei

ENERGIE

Agerpres.ro: Transgaz scoate la licitaţie capacităţile de export şi import de gaze naturale de la graniţele cu Ungaria şi Bulgaria

Agerpres.ro: Hidroelectrica a distribuit dividende record în valoare de 1,134 miliarde de lei, adică 90% din profit

Zf.ro: Proba gazului: Judeţele alimentate cu gaz metan, primele în topul cifrei de afaceri

Zf.ro: Ecuaţia accesului la resurse: judeţele cu cea mai mare infrastructură de gaze – printre cele mai bogate din România, iar cele fără reţele – condamnate la sărăcie

Zf.ro: În 2017, România a produs mai puţină electricitate decât în 2016 şi în 2015

Zf.ro: Ploile turează turbinele Hidroelectrica: producţia de energie, plus 20% la şase luni. Ne aşteptăm să depăşim toate recordurile de profitabilitate

Bursa.ro: Hidroelectrica a dat dividende de 1,134 miliarde lei

Bursa.ro: Enel împrumută 115 milioane euro pentru staţiile de încărcare a maşinilor electrice

Capital.ro: Transgaz scoate la licitaţie capacităţile de export şi import de gaze naturale de la graniţele cu Ungaria şi Bulgaria

Profit.ro: Transgaz scoate la licitație capacitățile de export și import de gaze naturale de la granițele cu Ungaria și Bulgaria

FISCALITATE

Agerpres.ro: ONRC: Numărul insolvenţelor scade cu 4% în primul semestru al anului; suspendările şi dizolvările cresc cu 26,6%, respectiv 46,3%

Agerpres.ro: CFR Marfă, blocată – cu riscul de a fi chiar strivită – între două ansambluri de interese foarte puternice (analiză)

Zf.ro: Lira turcească se scufundă şi la cel mai mic şoc, semn că investitorii se sperie repede şi se retrag din Turcia. Va deveni această mare economie emergentă un focar de criză?

Bursa.ro: „Aş vota un Romexit cu amândouă mâinile”

Ziare.com: Pasagerii afectati de greva Ryanair ar putea primi compensatii de peste 33 milioane euro

Economica.net: ONRC: Numărul insolvenţelor scade cu 4% în primul semestru al anului; suspendările şi dizolvările cresc cu 26,6%, respectiv 46,3%

Economica.net: Despăgubiri de peste 33 milioane euro pentru pasagerii afectaţi de greva Ryanair

Economica.net: Magazinele de bricolaj şi mobilă trebuie să inventeze unităţi mai mici dacă vor să ajungă în zonele dens populate. IKEA face teste

Profit.ro: Numărul insolvențelor scade cu 4% în primul semestru al anului; suspendările și dizolvările cresc cu 26,6%, respectiv 46,3%

Profit.ro: CEO-ul Ford este nemulțumit de performanța companiei din Europa și anunță că se va concentra pe producția de SUV-uri și vehicule comerciale

GUVERN

Agerpres.ro: Ministrul pentru Mediul de Afaceri: Domeniul inovării şi al cercetării va fi finanţat prin programul de internaţionalizare

Capital.ro: Lucian Boia: Politicienii au fost preocupați să se ÎMBOGĂȚEASCĂ decât să conducă ȚARA

Economica.net: Ministrul pentru Mediul de Afaceri: Domeniul inovării şi al cercetării va fi finanţat prin programul de internaţionalizare

Profit.ro: Guvernul vrea ca polițele de asigurare obligatorie a locuințelor să acopere și pagubele produse de furtuni. Prima de asigurare ar putea fi, însă, majorată

Profit.ro: Sindicaliștii din penitenciare anunță calendarul protestelor față de „indolența și incompetența ministrului Justiției”: grevă japoneză în 10 august, miting și marș de protest în 3 octombrie

IMM

Capital.ro: Atenție angajați! Începând cu 31 iulie, angajatorii vă vor putea supraveghea conversațiile în aceste condiții

INVESTIȚII

Agerpres.ro: Loteria Română: Reportul la categoria I a jocului Joker ”sare” de 20,5 milioane de lei

Agerpres.ro: BIAS 2018: Spectacol de forţă aeriană cu 150 de aeronave şi peste 100 de piloţi şi paraşutişti din 13 ţări

Zf.ro: Vânzările Carrefour s-au apropiat de 1 mld. euro în S1/2018, plus 8%. Gigantul francez deţine în România 328 de magazine sub mai multe formate

Zf.ro: Boaje, McDonald’s: Mizăm pe o nouă creştere de peste 10% susţinută de creşterea consumului şi expansiune

Zf.ro: Mihai Bârsan, Ursus Breweries: Prima parte a anului a fost bună pentru piaţă, dar se văd nori la orizont din cauza scăderii încrederii în viitor

Zf.ro: Centrul comercial Bucur Obor, afaceri de 16 mil. lei la un profit net de 9,3 mil. lei în S1/2018

Zf.ro: Avioanele TAROM aterizează la Odesa şi Tbilisi din septembrie. Compania ar vrea să cumpere şi o aeronavă de lux

Zf.ro: România, a treia piaţă pentru suedezii de la Medicover. Laboratoarele Synevo, cele mai importante pentru business

Zf.ro: Belgianul Yves Weerts livrează la sfârşitul lunii septembrie birourile Unirii View. Gradul de ocupare a ajuns la 70%

Zf.ro: Distribuitorul de plăci ceramice şi amenajări interioare Pazo Group mizează pe afaceri de 2 mil. euro în 2018

Zf.ro: Românii apreciază maşinile înalte: vânzările de SUV-uri au urcat cu 55% în S1

Capital.ro: EXCLUSIV Tun imobiliar cu terenuri gratuite de la stat: Judeţul Vaslui

Capital.ro: România va avea încă 300 km de cale ferată modernizată în 2020

Capital.ro: O NOUĂ AUTOSTRADĂ în România! Se deschide ASTĂZI!

IT

Zf.ro: ZF Live. Teodor Blidăruş, managing partner al companiei IT Softelligence şi CEO Softech: În 10 luni Fintech OS a ajuns la venituri de peste un milion de euro. Suntem aproape să atragem o investiţie semnificativă

Zf.ro: Mirajul salariilor din IT atrage absolvenţii de liceu la Matematică-Informatică: Concurenţă de 20 de candidaţi pe loc la facultatea care a dat primul miliardar român din IT

Zf.ro: Mihai Pătraşcu, evoMAG: Scăderea afacerilor şi pierderea din 2017 au fost cauzate de schimbările din portofoliul de produse şi de investiţiile făcute în platformă

Zf.ro: Facebook intră în istorie prin „pierderea“ a 100 mld. dolari din capitalizare într-o singură zi. După prăbuşirea de 20% de joi, acţiunile au închis vineri cu minus 0,7%

Zf.ro: Viaţă foarte grea pentru reţelele de socializare: Twitter se prăbuşeşte cu 20% din cauza scăderii numărului de utilizatori

Ziare.com: De ce ti se descarca telefonul mai repede decat te astepti?

Ziare.com: Angajatii Facebook si Google si-ar putea pierde unul dintre cele ravnite beneficii dintr-un motiv total neasteptat

Ziare.com: Motivul pentru care Samsung vrea sa lanseze un telefon pliabil, cu ecran indestructibil

Ziare.com: Un copil de sapte ani a devenit multimilionar pe YouTube

Ziare.com: La piata, cu un singur click! S-a lansat marketplace-ul produsedingospodarie.ro

Ziare.com: Facebook a fost data in judecata de un actionar, dupa prabusirea actiunilor

Economica.net: Companiile tech ca Facebook ar trebui făcute răspunzătoare pentru „ştirile false” de pe site-urile lor – parlamentari britanici

Profit.ro: Apple ar putea renunța ieșirea audio de 3,5 mm și la butonul fizic în cazul următoarei versiuni de iPad Pro

Profit.ro: Google va elimina din Play Store o serie întreagă de categorii de aplicații care nu corespund noilor reguli

Profit.ro: Telegram lansează o funcție care face posibilă folosirea automatizată a documentelor de identitate pentru accesarea serviciilor digitale

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Zf.ro: A mai rămas o zi pentru depunerea declaraţiei unice: „Sunt multe persoane cu venituri din chirii care nu ştiu dacă trebuie să depună declaraţia şi cum să calculeze impozitul la veniturile în valută“

Capital.ro: Omenirea trăiește din ce în ce mai mult pe datorie. Ce se întâmplă după epuizarea resurselor

Capital.ro: Este LEGE! Cei care stau la bloc pot fi scutiți de aceste CHELTUIELI de întreținere! Iohannis a semnat!

Capital.ro: Un nou model de proces-verbal de contravenție intră în vigoare. Ce amenzi vor fi ANULATE

Capital.ro: Va fi introdusă o nouă TAXĂ! Cine o va plăti

Capital.ro: Orașul din România în care primăria a decis un nou supra-impozit

Economica.net: Din 2015 până acum, CNAS a pierdut definitiv 162 de procese privind clawback, cea mai contestată taxă din industria medicamentelor

Profit.ro: Agenția Europeană a Medicamentelor recomandă noi tratamente ale GSK, AstraZeneca și Bayer pentru astm, cancer pulmonar și anticoagulare

SISTEM BANCAR

Agerpres.ro: BVB: Valoarea tranzacţiilor pe segmentul principal al pieţei scade cu 7,3% în această săptămână

Zf.ro: Topul celor mai profitabile companii de leasing financiar: UniCredit, Deutsche şi BCR Leasing

Zf.ro: ZF Bankers Summit ’18. Dana Demetrian, vicepreşedinte al BCR: Fintech-urile nu reprezintă o ameninţare la adresa businessului bancar

Zf.ro: Garanti Bank a obţinut un profit net de 65 mil. lei în S1/2018. Şeful băncii: Rezultatele sunt în linie cu obiectivele stabilite pentru 2018

Zf.ro: BRD tocmai a încheiat a treia cea mai bună săptămână din 2013 încoace: plus 9%

Zf.ro: Reduceri de personal: gigantul bancar UBS anunţă zeci de concedieri

Zf.ro: Indicii ROBOR la 3 şi 6 luni au scăzut uşor, cei la 9 şi 12 luni au stagnat

Zf.ro: Şeful BVB: Suntem în discuţii cu bursele vecine pentru a crea un ETF regional care să fie listat pe pieţele internaţionale

Bursa.ro: „Banca mi-a returnat comisionul perceput abuziv, dar nu l-a scos din graficul de rambursare”

Bursa.ro: Va fi Draghi primul conducător al unei bănci centrale care nu a majorat niciodată dobânda?

Capital.ro: Oficial BNR, declarație SURPRIZĂ: „Sunt grupuri care traiesc mai PROST decât în 1989”

Economica.net: BVB: Valoarea tranzacţiilor pe segmentul principal al pieţei scade cu 7,3% în această săptămână

Profit.ro: Trei români vor reprezenta interesele consumatorilor în domeniul asigurărilor și pensiilor private în grupurile de la Frankfurt ale supraveghetorului european EIOPA

TELECOM

Capital.ro: Dezastru pentru Adrian Sârbu! Ce lovitură cruntă a încasat fostul șef de la Pro Tv

Profit.ro: Orange România capitalizează cu aproape 2 milioane de lei retailerul Universal 2002

Profit.ro: Licitația pentru licențele 2K Telecom, evaluate la aproape un milion de euro, va avea loc la 14 august

TURISM

Zf.ro: Vouchere de vacanţă de 125 de milioane de euro în iunie

Zf.ro: Lidl Tour, agenţia de turism a discounterului german, a ajuns la 15.000 de clienţi în doi ani de activitate

Zf.ro: Valamar Riviera din Croaţia achiziţionează un hotel din Austria

Zf.ro: Industria de turism din Croaţia va avea un deficit de 15.000 de muncitori anul viitor

Capital.ro: ANAT: Valoarea voucherelor de vacanţă a ajuns la un nivel record în luna iunie

Capital.ro: Îngenunchiat în România de un cunoscut ministru, premiat în Austria! Cine este românul obligat acum să facă performanță pentru străini

Economica.net: FPTR: Avem acelaşi număr de turişti pe litoral ca şi anul trecut, în pofida vremii, mulţumită voucherelor pentru bugetari

Profit.ro: FPTR: Avem același număr de turiști pe litoral ca și anul trecut, în pofida vremii, mulțumită voucherelor pentru bugetar

Profit.ro: STUDIU: Doar 28% dintre clienții hotelurilor de 4 și 5 stele din România susțin că au fost ajutați să-și care bagajele

Sursa:

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Biroul Comunicare Publică

Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti

tel.  0213190085, fax: 021319015

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport monitorizare a presei 30 iulie 2018, ORA 11,00

COMUNICAT DE PRESĂ Aeroportul Internațional Cluj, 27 iulie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ Aeroportul Internațional Cluj, 27 iulie 2018

                                                                    COMUNICAT DE PRESĂ

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj anunță lansarea zborurilor pe ruta Cluj-Napoca-Liverpool-Cluj-Napoca operate de compania aeriană Wizz Air

 Cluj-Napoca, 27 iulie 2018: Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj anunță astăzi, 27 iulie 2018, lansarea unei noi destinații de city break, Liverpool, din Marea Britanie. Zborurile vor fi operate de compania aeriană Wizz Air, începând cu data de 29 octombrie 2018.

Liverpool este unul dintre cele mai populare orașe din Marea Britanie, port la Marea Irlandei, recunoscut în special pentru performanțele echipelor de fotbal, FC Liverpool și FC Everton, și a faptului că acolo s-a format legendara trupă The Beatles. Cu o istorie de peste 700 de ani, Liverpool are o moștenire culturală considerabilă și găzduiește, printre altele, cea mai mare catedrală anglicană din Marea Britanie și prima bibliotecă publică. Noua destinație anunțată este al patrulea oraș englezesc disponibil în rețeaua extinsă WIZZ, care oferă acum 144 de rute către 22 de țări din întreaga Europă și dincolo de granițele ei.

Astfel, ca parte a strategiei sale de dezvoltare, Wizz Air continuă extinderea rețelei de rute pe Aeroportul Cluj, asigurând conexiunea cu o nouă destinație a Regatului Unit, respectiv Liverpool, care se alătură celor operate în prezent, Doncaster Sheffield și Londra Luton, respectiv anunțate spre operare, Birmingham.

Zborurile de legătură dintre cele două mari orașe, vor fi operate cu o aeronavă Airbus A320, având o capacitate de 180 locuri, cu două frecvențe săptămânale, în zilele de luni și vineri, din data de 29 octombrie 2018, după următorul program:

Ruta Zile de operare Orele de operare Debut rută
Cluj-Napoca-Liverpool Luni, Vineri   18:05 ( CLJ )  –

           19:10 (LPL)

29 octombrie 2018
Liverpool- Cluj-Napoca 19:40 (LPL) –

           00:45 (CLJ)

Biletele se află deja în vânzare și pot fi rezervate pe wizzair.com sau prin aplicația WIZZ. Mai multe detalii privind zborurile și rezervările puteți regăsi accesând site-ul https://wizzair.com/#/

Biroul de presă

 

 

Sursa:

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

Birou Marketing

Str. Traian Vuia nr. 149-151,RO-400397
Tel:+40.264.307.500  I Fax:+40.264.416.712
marketing@airportcluj.ro
www.airportcluj.ro

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ Aeroportul Internațional Cluj, 27 iulie 2018

Raport monitorizare a presei 27 iulie 2018, ORA 11,00

Raport monitorizare a presei 27 iulie 2018, ORA 11,00

ccir

CCI CONSTANȚA

Cugetliber.ro: Un festival al aromelor și gusturilor internaționale: Summer Street Gourmet

CCI PRAHOVA

Jurnalulph.ro: Filarmonica Paul Constantinescu Ploieşti, alături de sinistraţii din Grecia

Camera de Comert si Industrie Romano – Germana AHK

Comunicatedepresa.ro: Combustibili alternativi si economie circulara la forumul GREEN Logistica by TransLogistica EXPO

Cronicavj.ro: Hans Erich Tischler: „Ce îmi cade bine la suflet este învãtãmântul dual”

Zvj.ro: Petroșani / Întâlnire cu consulul Germaniei

CCI TIMIȘ

Debanat.ro: Campanii de informare pentru tineri antreprenori, la CCIAT

Opiniatimisoarei.ro: Campanii de informare pentru tineri antreprenori, organizate de CCIA Timis

Banatulmeu.ro: CCIAT lansează o nouă serie a cursului de arhivar. În ce perioadă are loc

Debanat.ro: CCIAT face încă un curs de arhivar

Monitoruldestiri.ro: CCIAT FACE ÎNCĂ UN CURS DE ARHIVAR

Timis24.ro: CCIAT face încă un curs de arhivar

Banatulazi.ro: CCIAT lansează o nouă serie a cursului acreditat de arhivar

Ziarelive.ro: CCIAT face încă un curs de arhivar

AGRICULTURĂ

Agerpres.ro: Brănescu (ANSVSA): Suntem în alertă şi acţionăm pentru gestionarea pestei porcine africane; avem 440 de focare în 7 judeţe

Zf.ro: Cerealcom Dolj i-a adus lui Mihai Anghel afaceri de 162 mil. euro în 2017, minus 16%

Zf.ro: Ipoteză şoc: focarul de pestă porcină africană a fost provocat

Zf.ro: ANSVSA: Evoluţia pestei porcine africane este agresivă în sud-estul României

Ziare.com: Un lider sindical acuza ca focarul de pesta porcina ar fi fost provocat: Fermele noastre sunt inchise si importam

Ziare.com: Oficial: Pesta porcina a fost identificata intr-o ferma cu 17.000 de animale. Intr-un alt caz au fost sacrificati 45.000 de porci

ENERGIE

Zf.ro: Grupul de rafinare Orlen lansează staţii de încărcare pentru autovehicule electrice

Zf.ro: Europa l-ar putea dezamăgi pe Trump ca mare cumpărător de GNL american

Profit.ro: Pensionarii din energie vor beneficia și după liberalizare de electricitate gratuită, dar costurile nu vor mai fi suportate direct de ceilalți consumatori

Profit.ro: Veste bună pentru guvern: începând de astăzi se distribuie dividendele Romgaz. Statul va încasa 1,35 miliarde lei

Profit.ro: BRM a finalizat implementarea platformei BRM Gaz Day-ahead destinată pieței spot

FISCALITATE

Agerpres.ro: Şova: Lucrul cel mai greu care se petrece la TAROM este că a crescut gradul de încărcare al aeronavelor cu 22%.

Zf.ro: Unde se pot ascunde investitorii de un război comercial mondial: în SUA sau Coreea de Sud şi la companiile locale cu expunere minimă la comerţul internaţional. Europa ar fi locul cel mai înspăimântător

Zf.ro: (P) Anunţ privind retragerea acţionarilor minoritari ai Boromir Prod SA, în conformitate cu Art. 42 din Legea Nr. 24/2017

Zf.ro: Dezvoltatorii ajung să plătească despăgubiri de milioane de euro dacă nu livrează la timp

Zf.ro: Veniturile bugetului au crescut cu 12% în S1 2018, iar cheltuielile cu 19%

Zf.ro: Producătorul de ulei Ardealul ia fonduri de peste 9 mil. lei pentru o nouă linie de procesare

Zf.ro: Costurile pentru proiectarea, construcţia şi dotarea viitorului spital regional din Cluj sunt de 377 mil. euro

Economica.net: Deficitul bugetar creşte de aproape două ori în iunie şi ajunge, după primele 6 luni, la 1,61% din PIB

Economica.net: Moment istoric: s-a emis prima factură pentru Golden Gate-ul peste Dunăre

Profit.ro: Vânzările slovenilor de la KRKA în România, cea mai importantă piață din regiune pentru grup, au scăzut în primul semsetru

GUVERN

Agerpres.ro: Lucian Şova: Studiul de prefezabilitate pentru realizarea Comarnic-Braşov în parteneriat public-privat ar putea fi aprobat în prima şedinţă de Guvern

Agerpres.ro: Ministrul Transporturilor: România are în prezent 13 şantiere, care însumează 169 kilometri de autostradă

Zf.ro: Deficitul bugetar a ajuns la 15 mld. lei la şase luni. „Reduta deficitului de 3% din PIB nu mai poate fi apărată“

Zf.ro: Primăria Bucureşti alocă 130 mil. lei pentru autobuze, dar şi bani pentru ochelari şi eco vouchere, pentru maşini şi electronice

Capital.ro: Băsescu către Daea: O rușine pentru națiune! Marș afară din guvern, Daia!

Ziare.com: Deficitul bugetului, la sase luni, de doua ori mai mare decat anul trecut. Statul cheltuieste tot mai mult pe salarii, bunuri si servicii

Ziare.com: Ministrul Transporturilor zice ca autostrada Deva-Lugoj trebuie terminata in 2019. Programul de guvernare este sfant

Economica.net: Şova: Studiul de prefezabilitate pentru realizarea Comarnic-Braşov în PPP ar putea fi aprobat în prima şedinţă de Guvern

Economica.net: Ministrul Transporturilor: România are 13 şantiere, unde se lucrează la 169 de kilometri de autostradă

IMM

Zf.ro: Radiografia afacerilor mici şi mijlocii: Capitala aduce mai bine de un sfert din cifra de afaceri a IMM-urilor. La polul opus stau judeţe precum Mehedinţi, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Tulcea sau Covasna, unde toate afacerile mici şi mijlocii nu ajung la un business de 3 mld. lei

INVESTIȚII

Zf.ro: Lucian Preotu, Sfara Tours, face afaceri de 2 mil. euro cu un festival de schi şi distracţie în Franţa

Zf.ro: Grupul grec Olympus a investit 20 mil. euro în fabrica din Braşov

Zf.ro: Casa solară made in Ro pleacă într-o lună în Dubai. Care sunt şansele ca un prototip imaginat de 60 de studenţi să se transforme în cartiere solare în România?

Zf.ro: Ropharma a vândut produse fără reţetă de 140 mil. lei în 2017. Ponderea OTC-urilor, cremelor şi suplimentelor merge spre 30%

Zf.ro: Un tânăr de 22 de ani construieşte un ansamblu de 56 de locuinţe în zona Iancului din Bucureşti

Zf.ro: O companie din Bihor a vândut fructe de pădure de 1,7 mil. euro în Carrefour, Profi şi Lidl în al treilea an de la înfiinţare

Zf.ro: Constructorul arădean care a ridicat patru magazine Lidl în Marea Britanie caută 240 de oameni

Zf.ro: Fondatorul clinicii Neuroaxis din Bucureşti: Ne gândim la extindere dacă vom evolua în acelaşi ritm

Zf.ro: Un antreprenor operează zece restaurante Spartan în sistem de franciză şi mai vrea alte şase până la final de 2018

Zf.ro: Compania care produce berea Zăganu lucrează la capacitate maximă. Produsele ajung în magazinele Lidl, Mega Image, Auchan şi Kaufland

Zf.ro: Italienii de la Custom atacă direct piaţa locală a caselor de marcat: Am deschis birou local la Timişoara şi în august punem pe piaţă 5.000 de echipamente vândute

Zf.ro: Pasărea Phoenix a transporturilor. Edy Spedition a revenit în business şi se pregăteşte să devină „atractivă pentru noi investiţii sau investitori“

Zf.ro: Farmec Cluj-Napoca investeşte 2,4 mil. euro în extinderea reţelei proprii de magazine la nivel local, dar şi internaţional

Zf.ro: Afacerile nemţilor de la Bosch Service au crescut cu 30% în 2017 pe piaţa locală

Zf.ro: Proiect de 45,8 mil. euro pentru finalizarea şoselei de centură a municipiului Arad

Capital.ro: Primele magazine Zara Home și Oysho din Timişoara se vor deschide în ansamblul mixt Openville

Economica.net: Competiţia pentru corvete. Oferta Fincantieri: 230 de ani de experienţă în construcţia de nave pentru viitorul Forţelor Navale Române

Profit.ro: Marea Britanie: Medicamentele pe bază de canabis vor fi legale din toamnă

IT

Zf.ro: Scăderea acţiunilor Facebook cu 20% şterge peste 100 de miliarde din capitalizarea de piaţă

Zf.ro: Mark Zuckerberg primeşte o lovitură în avere de 16 miliarde de dolari dintr-o singură mişcare şi ajunge din al treilea, al şaselea cel mai bogat om al planetei. Prăbuşirea acţiunilor Facebook face ca scăderea valorii companiei să fie cea mai mare din istoria pieţelor bursiere americane

Zf.ro: Câţi bani se fac din vânzările online de cadouri? Urmăriţi ZF Live vineri 27 iulie 2018 ora 12.20 cu Oana Pascu, fondator al Complice.ro, magazin online de cadouri experienţiale

Zf.ro: În ce stadiu a ajuns digitalizarea sistemului financiar- bancar din România? Urmăriţi ZF Live vineri 27 iulie 2018 ora 12.00 cu Teodor Blidă­ruş, managing partner al companiei IT Softelligence

Ziare.com: Facebook a inregistrat cea mai mare cadere din istoria bursei americane. A pierdut 124 miliarde de dolari

Economica.net: În timp ce Budapesta se promovează pe CNN, Bucureştiul nu are actualizat de doi ani site-ul plătit de Primărie

Profit.ro: Mark Zuckerberg a pierdut aproape 16 miliarde de dolari din cauza scăderii acțiunilor Facebook cu 20%

Profit.ro: Google lansează o funcție pentru descoperirea evenimentelor chiar în paginile de căutare

Profit.ro: Samsung spune că a creat un ecran indestructibil

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Agerpres.ro: AFM a aprobat 178 de dosare în Programul ”Rabla” destinat persoanelor juridice; 22 sunt la „Rabla Plus”

Zf.ro: Şeful Adecco România: „Creşterile salariale sunt spectaculoase, dar se aplică la salarii foarte mici“

Zf.ro: Salariile sunt în creştere în Europa, dar economiştii habar n-au de ce şi dacă această creştere este sustenabilă

Zf.ro: În mai puţin de o săptămână începe sezonul raportărilor financiare semestriale pe bursa bucureşteană

Capital.ro: Iohannis a promulgat legea care obligă românii să plătească pentru apa de ploaie

Capital.ro: Proprietarii clădirilor care nu reabilitează faţadele vor fi amendaţi

Economica.net: Anchetă finalizată de Consiliul Concurenţei. Soluţii propuse: amenzi de 4% din cifra de afaceri pentru asigurătorii de RCA – surse

SISTEM BANCAR

Agerpres.ro: Deficitul bugetar creşte de aproape două ori în iunie şi ajunge,după primele 6 luni, la 1,61% din PIB

Agerpres.ro: Bursa de la Bucureşti închide în creştere şedinţa de joi; rulajul coboară la 17,4 milioane lei

Zf.ro: Petros Papanikolaou, CEO pentru Europa Centrală şi de Est în cadrul Allianz: România este o piaţă unde ne dorim în mod special să creştem

Zf.ro: ZF Bankers Summit ’18. Liviu Voinea, viceguvernator al BNR: Băncile au cam epuizat stocul de NPL-uri din trecut, dar trebuie să avem grijă la creditele noi, mai ales pe fondul creşterii dobânzilor

Zf.ro: Indicele BET reuşeşte să închidă peste pragul de 8.000 de puncte, după o creştere de 0,7%

Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: La 100% inflaţie… 50% dobândă

Zf.ro: BCE îşi menţine planul de încheiere a programului de achiziţii de active

Zf.ro: Americanii de la Euronet Services şi-au majorat afacerile locale cu 10% în 2017

Capital.ro: Avertisment dur de la şeful bancherilor europeni

Profit.ro: Volumul plăților procesate de PayPoint în România a crescut cu 44% în primul trimestru fiscal, mult peste avansul la nivel de grup

Profit.ro: Deficitul bugetar explodează la 1,61% din PIB la jumătatea anului. Ținta anuală de 3%, în pericol. Cheltuielile de personal și dobânzile, cele mai mari creșteri

TELECOM

Zf.ro: Veniturile Orange România au crescut în primul semestru la peste 520 mil. euro

Zf.ro: Altă plecare la Telekom România: Răzvan Ionescu, directorul de marketing B2B, părăseşte compania la 1 august

Zf.ro: Digi deţine un sfert din piaţa de internet şi o treime din cea de televiziune din Ungaria

TURISM

Capital.ro: România devine tot mai interesantă pentru străini. Se cheltuiesc sume enorme

Profit.ro: Numărul pasagerilor care au tranzitat aeroporturile din București a crescut cu 7% în primul semestru

Sursa:

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Biroul Comunicare Publică

Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti

tel.  0213190085, fax: 021319015

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport monitorizare a presei 27 iulie 2018, ORA 11,00

PROGRAM SĂPTĂMÂNAL AL CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ PE PERIOADA 30.07.2018 – 03.08.2018

PROGRAM SĂPTĂMÂNAL AL CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ PE PERIOADA 30.07.2018 – 03.08.2018

Camera de Comerț și Industrie Cluj, principalul sustinător și promotor al mediului de afaceri și al antreprenoriatului din județul Cluj, vă prezintă programul săptămânal  pe perioada 30.07.2018 – 03.08.2018.

Descărcați aici spre consultare:

program-saptamanal-Curtea de Arbitraj si oficiul Juridic 30 07 – 03 08 2018

program departamentul de Relatii internationale si Programe Europene 30 07 – 03 08 2018

program departamentul consultanta, membrii, arhiva electronica 30 07 -03 08 2018

program Consilier Afaceri Europene 30.07.2018 – 03.08.2018.

PROGRAM SĂPTĂMÂNAL PROIECT POCU 27.07.2018

Program Expo Transilvania 30 07 – 03 08 2018

 

 

 

 

 

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru PROGRAM SĂPTĂMÂNAL AL CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ PE PERIOADA 30.07.2018 – 03.08.2018

Raport monitorizare a presei 26 iulie 2018, ORA 14,00

Raport monitorizare a presei 26 iulie 2018, ORA 14,00

ccir

CCI ARAD

Racnetul.ro: CCIA : Cursuri gratuite de competenţe antreprenoriale

Racnetul.ro: CCIA : CURS DE CONTABIL

Monitoruldestiri.ro: CONTABILII SE FORMEAZĂ LA CAMERA DE COMERȚ

CCI CONSTANȚA

Replicaonline.ro: În premieră în Constanța, Summer Street Gourmet, în parcarea VIVO!

CCI TIMIȘ

Oficialmedia.ro: Campanii de informare pentru tineri antreprenori

Feedler.ro: Campanii de informare pentru tineri antreprenori

AGRICULTURĂ

Zf.ro: Grupul Agricola merge spre afaceri de 770 mil. lei în 2018 după un avans de 13% la S1

Agerpres.ro: Combinatul de Îngrăşăminte Chimice Năvodari ţinteşte dublarea cotei de piaţă până la 10% în următorii ani

Capital.ro: VESTEA pe care o aşteaptă toţi TINERII FERMIERI! Data la care începe depunerea proiectelor la AFIR

Profit.ro: Combinatul de Ingrășăminte Chimice Năvodari țintește dublarea cotei de piață, după investiții de 1 milion de euro

ENERGIE

Zf.ro: Romgaz a urcat pe primul loc la capitolul tranzacţiilor din ultima lună, cu un rulaj aproape dublu faţă de Banca Transilvania, ocupanta locului secund

FISCALITATE

Zf.ro: Acţiunile Fiat Chrysler scad cu 9% în ziua decesului lui Sergio Marchionne, omul care a salvat de la dispariţie cele două mărci legendare

Zf.ro: Record nedorit în România: 505 zboruri au avut întârzieri de peste trei ore în primele şase luni

Zf.ro: Viitorul industriei fintech din România şi dincolo

Economie.hotnews.ro: Unul din patru medici români a plecat să lucreze în străinătate / Când sunt întrebați de ce nu doresc să se întoarcă, românii plecați invocă mediul politic și lipsa meritocrației (studiu Banca Mondială)

Economica.net: Capitalizarea de piaţă a grupului PSA a depăşit-o pentru prima dată din 2009 pe cea a Renault

Economica.net: Taxele vamale ar putea costa Ford 1,6 miliarde de dolari, în America de Nord

GUVERN

Agerpres.ro: Daea: Îmi declar respectul pentru membrii comunităţii evreieşti; am vrut să descriu situaţia cu care se confruntă fermierii

Zf.ro: Primarul Gabriela Firea vrea să cumpere 600 de locuinţe pentru medici

Zf.ro: Încă un proiect major intră în linie dreaptă. Primarul Gabriela Firea: Au fost obţinute certificatele de urbanism pentru realizarea Spitalului Metropolitan

Zf.ro: Ce spune Gabriela Firea despre finanţarea Catedralei Neamului prin rectificare bugetară: Încă două milioane de euro pentru Catedrală nu e mult. La consolidări dăm 10 milioane

Zf.ro: Ce proiecte mai anunţă Gabriela Firea: Vom construi un centru de protonoterapie în Capitală. E o terapie revoluţionară

Capital.ro: USR cere demisia Vioricăi Dăncilă și a lui Petre Daea: „Prostia nu e o scuză!”

Capital.ro: Petre Daea îşi cere scuze public! Gafa pe care a făcut-o Ministrul Agriculturii

Capital.ro: Firea nu a reuşit să cumpere locuinţele de serviciu promise medicilor

Capital.ro: Protest în fața Primăriei Capitalei: ”Dupa 2 ani nu a facut absolut nimic”

Economica.net: Primăria Bucureşti va da eco-vouchere de 9.000 de lei pe maşina veche. Bonul poate fi folosit la cumpărarea de maşini noi sau electrocasnice

INVESTIȚII

Agerpres.ro: Exporturile de cauciuc prelucrat ale României au depăşit 762 milioane euro, în primele patru luni

Zf.ro: Festivalul Electric Castle din Cluj şi-a dublat anul acesta încasările din bilete şi sponsorizări, la 5 mil. euro

Zf.ro: Primul pas a fost făcut: RATB a finalizat un tronson pentru separarea liniilor 1 şi 10 de circulaţia maşinilor

Zf.ro: Acum la ZF Live: Cum arată agenda unui CEO care conduce o companie cu afaceri de peste 400 de milioane de lei?

Zf.ro: Grupul spaniol Inditex intră cu brandurile Zara Home şi Oysho în Timişoara şi extinde cele cinci magazine operate deja în oraş

Zf.ro: Antreprenorul timişorean Remus Cosovanu vrea să ducă brandul de restaurante Spartan în Ungaria şi Austria

Da.zf.ro: Un român de 30 de ani a proiectat unul dintre cele mai spectaculoase iacht-uri din lume. CNN, GQ sau Architectural Digest l-au intitulat drept revoluţionar. Cum arată „bijuteria”? GALERIE FOTO

Zf.ro: eJobs a lansat primul comparator de salarii din România, care arată utilizatorilor cum sunt plătiţi faţă de media pieţei locale sau regionale

Capital.ro: Un fost elev al lui Gică Hagi vrea să îşi extindă afacerea în Ungaria şi Austria

Economica.net: Planul de reorganizare al CET Govora: 100 de milioane de lei către creditori şi investiţii de mediu şi retehnologizare de 187 milioane lei

Profit.ro: Lanțul fast-food Spartan a deschis un nou restaurant, investiție de 150.000 de euro făcută de fostul fotbalist Remus Cosovanu

Profit.ro: Alessandro Dambrosio, designer la Audi și anterior la Maserati și Alfa Romeo, este noul designer șef al Mitsubishi

IT

Zf.ro: Mark Zuckerberg pierde aproape 17 miliarde de dolari din avere

Capital.ro: Cât de aproape suntem de înfiinţarea proiectului „WI-FI Gratuit în Bucureşti”

Economica.net: CGMB şi-a dat acordul de principiu pentru proiectul „WI-FI Gratuit în Bucureşti”

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Zf.ro: Producătorii de medicamente generice vor să plătească taxa clawback diferenţiat

Economie.hotnews.ro: Noua lege cashback a fost publicată în Monitorul oficial și va intra în vigoare din 27 iulie

Capital.ro: JUDEȚUL în care oamenii vor plăti TAXE pe apa de PLOAIE

Capital.ro: Primăria acordă 9.000 de lei pentru achiziţia de maşini sau electronice

Capital.ro: Pensionarii bucureșteni vor primi bani pentru a-şi cumpăra ochelari de vedere

Economica.net: Profitul Daimler, afectat de noile proceduri mai stricte de testare a poluării şi de războiul comercial dintre SUA şi China

Economica.net: Peste 6.500 de câştigători ai programului Start-Up Nation 2017 au primit deja banii – ministru

Profit.ro: Depunerea declarației unice de venit, misiune imposibilă cu câteva zile înainte de termenul limită. Erori și blocaje în lanț în sistemul informatic al ANAF

SISTEM BANCAR

Agerpres.ro: ROBOR la trei luni urcă la 3,46% pe an

Zf.ro: ROBOR la 3 luni face un nou salt, ajungând la 3,46%

Economica.net: Indicele Robor la trei luni a crescut la 3,46%, cel mai mare nivel din februarie 2014

Profit.ro: Indicele Robor la trei luni a crescut la 3,46%, cel mai mare nivel din februarie 2014

TELECOM

Capital.ro: Orange câştigă tot mai mulţi clienţi pe segmentul de televiziune. La câţi abonaţi a ajuns

Capital.ro: Antena 1 şi Antena 3 vor mai putea fi recepționate doar cu contract

TURISM

Agerpres.ro: Numărul pasagerilor care au tranzitat aeroporturile din Bucureşti a crescut cu 7% în primul semestru

Profit.ro: Grupul hotelier Orbis, care operează brandurile Sofitel, Pullman, Novotel, ibis – venituri de 163 milioane euro în primul semestru

Sursa:

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Biroul Comunicare Publică

Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti

tel.  0213190085, fax: 021319015

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport monitorizare a presei 26 iulie 2018, ORA 14,00