Flash Feed Scroll Reader

Arhivă | Economic – Financiar

Ordonanța militară 4 din 29 martie 2020

Ordonanța militară 4 din 29 martie 2020

Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 15 din 29.03.2020,

În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct.1 și 3 din anexa nr. 2 la același decret și al art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare, Ministrul afacerilor interne emite următoarea Ordonanță militară:

Art.1 – (1) Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în exteriorul locuinței/gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11.00-13.00 dacă aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natură medicală, precum tratamentele oncologice planificate, dializă etc. folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în situațiile prevăzute la alin. (1) se prezintă o declarație pe propria răspundere completată în prealabil, care trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.

(3) Circulația persoanelor prevăzute la alin.(1), în afara locuinței/gospodăriei, este permisă și în intervalul orar 20.00 – 21.00, dacă aceasta se face pentru a asigura nevoile animalelor de companie/domestice doar în proximitatea locuinței/gospodăriei.

Declarația pentru acest interval orar nu este necesară atunci când deplasarea se face în acest scop.

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.2 – (1) Operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în perioada stării de urgență își vor organiza programul de lucru pentru a facilita și a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalul orar 11.00-13.00, limitând, în acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de vârstă.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 30 martie 2020.

Art.3 – (1) Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea autorităților competente, vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.

(2) Persoanele care nu respectă condițiile izolării la domiciliu și sunt identificate în afara spațiului de izolare, vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.

(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare

în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Șoferii de tir pot opta pentru locul unde vor sta în izolare sau carantină

Art.4 – (1) La intrarea în țară, pentru protejarea propriilor familii, conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone optează pentru carantinare/izolare, dar nu mai mult de 14 zile, în perioada dintre curse, pentru una dintre următoarele modalități de protecție împotriva răspândirii COVID-19:

 1. a) carantinarea în spații puse la dispoziție de către angajator;
 2. b) izolarea la domiciliu împreună cu toate persoanele cu care locuiesc/se „gospodăresc, sau singuri, în alt spațiu locativ disponibil;
 1. c) carantinarea la cerere, în spațiile puse la dispoziție de autoritățile administrației publice, cu suportarea cheltuielilor aferente carantinării.

(2) Opțiunea pentru una dintre modalitățile prevăzute la alin. (1) se materializează prin completarea, de către conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, a unei declarații pe propria răspundere prin care își asumă una dintre cele 3 variante de carantinare/izolare.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și piloților de aeronave și personalului navigant.

(4) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Art.5 – (1) Se instituie, pentru o perioadă stabilită de angajator, măsuri de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcții esențiale pentru asigurarea funcționării producției, transportului și distribuției energiei electrice și gazelor naturale, a activităților de întreținere și mentenanță a echipamentelor și instalațiilor specifice, precum și a celorlalte activități de aprovizionare, respectiv, extracție, producție și procesare a resurselor și materiilor prime și/sau semiprocesate energetice necesare funcționării corespunzătoare Sistemului Energetic Național în concordanță cu prevederile Planurilor proprii de continuitate a activităților de bază în cazul instituirii stării de urgență pe teritoriul României.

(2) Refuzul izolării preventive de către personalul prevăzut la alin.(1) atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020, ora 12.00.

Art.6 – (1) Autoritățile administrației publice locale vor asigura montarea de dispozitive cu soluții dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuințe situate pe raza unității administrativ-teritoriale și vor dezinfecta periodic lifturile, casa scărilor și alte spații comune.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Art.7 – (1) Ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile administrației publice locale care au în subordine sau în coordonare unități sanitare vor asigura la cerere spații hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi personalului din sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19 în rândul cadrelor medicale sau al familiilor acestora.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Art.8 – (1) În perioada stării de urgență prețurile la energie electrică și termică, gaze naturale, alimentare cu apă, salubritate și carburanți nu pot fi majorate peste nivelul practicat la data emiterii prezentei ordonanțe militare, acestea putând fi doar diminuate în funcție de cerere și ofertă.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.9 – (1) În perioada în care este instituită starea de urgență, alertele sanitare, comunicatele, textele, materialele fotografice și audio-video cu mesaje de interes public care sprijină măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, guvernamentale și/sau sponsorizate de către operatorii economici publici sau privați, persoane fizice sau organizații neguvernamentale, vor fi mediatizate gratuit și se vor adăuga ca timp suplimentar spațiului alocat pentru publicitate.

(2) Difuzarea categoriilor de mesaje prevăzute la alin. (1) va fi solicitată radiodifuzorilor sau instituțiilor mass-media de către Grupul de comunicare strategică din cadrul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și se vor identifica în momentul difuzării cu mențiunea „Mesaj de utilitate publică.”

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.10 – (1) Pe perioada stării de urgență se autorizează Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare, Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN1 și Ecologie, Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” pentru avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor și dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.11 – (1) Transportul maritim și pe căile navigabile interioare, accesul navelor în porturile românești, precum și inspectarea și operarea navelor se desfășoară fără restricții, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a infectării cu COVID19, impuse de Ministerul Sănătății.

(2) Se interzice accesul piloților la bordul navelor maritime și fluvio-maritime, sosite din zonele de risc roșu sau galbene, dacă nu dispun de echipamentul de protecție stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.12 – (1) După alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanța militară nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins: „(3) Interdicția privind circulația persoanelor într-un grup mai mare de 3 persoane se aplică exclusiv circulației pietonale.”

Art.13 – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:

a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art.1;

b) Poliția Română, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și poliția locală, pentru măsura prevăzută la art.2;

c) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română, poliția locală, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art.3 și 4;

d) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pentru măsura prevăzută la art.5;

e) Ministerul Sănătății și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsurile prevăzute la art.11.

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1-5 și art.11 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art.14 – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

Consultati aici Ordonanta militara 4 /29.03.2020

Sursa: www.mai.gov.ro 

 

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Ordonanța militară 4 din 29 martie 2020

Raport monitorizarea presei 27 martie 2020, ora 14.00

Raport monitorizarea presei 27 martie 2020, ora 14.00

CCIR

Ziarulevenimentul.ro: Diferenţele dintre Certificatul de Situație de Urgență și avizul de forță majoră

PiataFinanciara.ro: Diferenţele dintre Certificatul de Situație de Urgență și avizul de forță majoră

Comisarul.ro: Firmele se vor confrunta cu dilema dacă să solicite un CSU sau un aviz de forţă majoră (Deloitte)

Stirileproprahova.ro: Studiu: Firmele se vor confrunta cu dilema dacă să solicite un CSU sau un aviz de forţă majoră

Albinaromaneasca.ro: Diferentele dintre Certificatul de Situatie de Urgenta si avizul de forta majora

Ziare.com: Diferentele dintre Certificatul de Situatie de Urgenta si avizul de forta majora

Agerpres.ro: Firmele se vor confrunta cu dilema dacă să solicite un CSU sau un aviz de forţă majoră (Deloitte)

Birouinfo.ro: Diferenţele dintre Certificatul de Situație de Urgență și avizul de forță majoră

Financial Market.ro: Care sunt diferenţele dintre Certificatul de Situație de Urgență și avizul de forță majoră?

Curentul.info: Diferenţele dintre Certificatul de Situație de Urgență și avizul de forță majoră

Forbes.ro: Opinie Reff & Asociații: Diferenţele dintre Certificatul de Situație de Urgență și avizul de forță majoră

Juridice.ro: Diferenţele dintre Certificatul de Situație de Urgență și avizul de forță majoră

Bizlawyer.ro: Diferenţele dintre Certificatul de Situație de Urgență și avizul de forță majoră

Zf.ro: Opinie de Andreea Artenie, Mihnea Galgoţiu–Săraru şi Ana Galgoţiu-Săraru, Reff & Asociaţii: Diferenţele dintre Certificatul de Situaţie de Urgenţă şi avizul de forţă majoră

FinancialIntelligence.ro: Reff & Asociaţii: Diferenţele dintre Certificatul de Situație de Urgență și avizul de forță majoră

PRwave.ro: Diferenţele dintre Certificatul de Situație de Urgență și avizul de forță majoră

SecundaTV.ro: Dilema firmelor: Certificat de Situaţie de Urgenţă (CSU) sau aviz de forță majoră?

Romaniapozitiva.ro: Diferentele dintre Certificatul de Situatie de Urgenta si avizul de forta majora

FloteAuto.ro: Certificat de Situaţie de Urgenţă sau Aviz de forţă majoră

Depozitinfo.ro: Diferenţele dintre Certificatul de Situație de Urgență și avizul de forță majoră

PSnews.ro: Care sunt diferenţele dintre Certificatul de Situație de Urgență și Avizul de forță majoră

ZiuaCargo.ro: CSU sau aviz de forță majoră?

DoingBusiness.ro: Diferentele dintre Certificatul de Situatie de Urgenta si avizul de forta majora

Agendaconstructiilor.ro: Agenda Constructiilor – REFF & Asociatii: Diferentele dintre CSU si avizul de forta majora

Capital.ro: Să solicite CSU sau aviz de forță majoră?

CCI MARAMURES

Graiul.ro: CCI Maramureș, în dialog deschis cu comunitatea de afaceri

Camera de Comert Romania-Turcia

B1.ro: EXCLUSIV// Culisele contractului de 12 milioane euro pentru cele 1,7 milioane de măști de protecție. Cătălin Hideg, patronul companiei SANIMED: „“Sunt cel mai mare producător, dar sunt cel mai sărac patron din România”

Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa CCIR

Legalmarketing.ro: GUEST WRITER | Popovici Nițu Stoica & Asociații | Raluca Petrescu, Partner și Alexandru Stan, Senior Associate: COVID-19: Arbitration – Where to?

AGRICULTURĂ

Zf.ro: Guvern: Am adoptat un program de ajutor de până la 3.000 de euro pe an pentru producătorii de tomate, pentru a stimula producţia internă de alimente

Agerpres.ro: Silviu Năstase a fost numit vicepreşedinte al ANSVSA

ENERGIE

Economica.net: Rompetrol Rafinare, investiţii de 125 milioane USD în 2020, producţie în scădere din cauza reviziei generale de la Petromidia

FinancialIntelligence.ro: Ministerul Economiei propune o HG pentru decalarea termenului de punere în funcțiune a noii centrale de la Iernut de la 30 iunie 2020, la 31 decembrie 2020, ca să beneficieze de finanțare nerambursabilă din PNI

FISCALITATE

Mediafax.ro: Sorin Bota cere reducerea salariilor parlamentarilor cu 25 %, iar banii să ajungă la sănătate

Agerpres.ro: Ministrul Finanţelor: Vom veni rapid cu normele de aplicare a Ordonanţei privind suspendarea ratelor

FinancialIntelligence.ro: Dancă: Taxa clawback a fost plafonată la nivelul trimestrului IV al anului trecut, respectiv la 27,65%

Zf.ro: Ministrul Muncii, Violeta Alexandru: Niciun angajator nu trebuie să plătească din propriile resurse contribuţiile de şomaj, urmând să fie decontate ulterior. Procedura este să se depună solicitările, iar banii vor fi primiţi în cel mai scurt timp. Dacă angajatorii au resurse, pot completa veniturile angajaţilor şi peste nivelul de 75% din salariul mediu primit de la stat

Mediafax.ro: Una dintre cele mai bogate ţări ale Europei a pierdut 124 miliarde din cauza coronavirusului. E a treia la PIB-ul pe cap de locuitor

Mediafax.ro: Economist român: Ipoteze precum „nu vine, domnule, nicio criză”, ne fac vulnerabili. România ar putea avea nevoie de FMI

Zf.ro: Ordonanţă de urgenţă: Firmele mari şi microîntreprinderile care-şi plătesc la timp impozitul pe profit beneficiază de o bonificaţie de 5-10%

FinancialIntelligence.ro: ASF propune ca la Adunările Generale să se voteze online sau prin corespondență, pe perioada stării de urgență

GUVERN

Digi24.ro: Orban spune că va face consultări cu partidele pentru alegerile locale. AEP a cerut amânarea scrutinului

Hotnews.ro: Orban, despre amânarea alegerilor locale: Voi avea consultări cu partidele, vom găsi soluția legală

Zf.ro: Orban despre controversa achiziţiilor de echipamente medicale la nivelul firmelor: Dacă nu au fost respectate procedurile, contractele vor fi reziliate

Mediafax.ro: Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, şi Ionel Dancă, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, susţin o conferinţă de presă / LIVE VIDEO

Hotnews.ro: Orban a trimis Ministerul Finanțelor să verifice cum a ajuns un comerciant de băuturi să vândă statului 1,7 milioane măști/ Premierul: Mi se pare ciudat

FinancialIntelligence.ro: Orban, despre contractul cu firma giurgiuveană pentru măşti de protecţie: Am cerut ministrului Finanţelor o anchetă la Oficiul Naţional de Achiziţii Centralizate

FinancialIntelligence.ro: Orban: România a luat din primul moment măsuri împotriva epidemiei; nu am fost pregătiţi iniţial

Zf.ro: Guvernul a decis: Fără concedii şi pensionări anticipate pentru militari şi poliţişti, pe perioada stării de urgenţă

INVESTIȚII

Zf.ro: Lucian Băltaru, CEO al companiei de curierat Sameday: Plăţile la curier au scăzut de la 80% la 50% în ultimele două săptămâni. În Bucureşti, procentul a scăzut la 40%

Profit.ro: CEO Sameday, business ridicat pe fond de coronavirus: Plățile online au crescut foarte mult, traficul rutier scăzut a diminuat durata de livrare

Zf.ro: Renovatio a cumpărat fostul sediu al UPC de pe Str. Nordului, de la un fond spaniol

Hotnews.ro: VIDEO Metrul de autostradă din Moldova e de vânzare. Mandachi anunță o strângere de fonduri: 1 cm = 10 Euro / „Eu am donat deja. Provoc toți președinții, toți prim-miniștrii, toți miniștrii de la Sănătate și Educație să-și ia centimetrul”

Zf.ro: Bursa de la Bucureşti a deschis în creştere ultima şedinţă a săptămânii, cu plusuri timide, de 0,5-1,5%, pe toţi indicii

Zf.ro: Electrolux închide temporar fabrica de aragazuri de la Satu Mare pe fondul scăderii comenzilor. Unitatea de producţie are 850 de salariaţi

Zf.ro: Ford România se retrage din Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile, menţionând că anumite aspecte legate de industrie, semnalate de companie de-a lungul anilor, nu au fost gestionate cu prioritatea necesară

Zf.ro: Acum la ​ZF 15 minute cu un antreprenor: Cum facem economia să funcţioneze în continuare? Cum se vor schimba economia şi consumul ca urmare a pandemiei actuale. O discuţie cu Dan Ostahie, fondator şi proprietar al Altex, liderul pieţei de electroIT

Zf.ro: Gerocossen intră pe segmentul dezinfectanţilor. „Avem în curs de avizare două produse biocide pentru igienă umană.“

Agerpres.ro: Ford România iese din Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile, de la 1 aprilie

IT&C

Hotnews.ro: Informații utile pentru companii și angajați privind implicațiile pandemiei COVID-19. PwC România a lansat o platformă online în acest scop

Zf.ro: Marian Şeitan, Mediapost Hit Mail: Anul acesta estimăm o adevărată explozie în comerţul online, generată de criza COVID-19, care va duce probabil la o dublare a vânzărilor

Agerpres.ro: Zainea (USR) cere Ministerului Transporturilor să realizeze o aplicaţie care se reducă timpul de aşteptare la filtrele de la intrarea în oraşe

Agerpres.ro: Bulgarii şi românii sunt pe ultimele locuri în UE la căutare de informaţii medicale pe Internet

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

FinancialIntelligence.ro: Europarlamentarul Iuliu Winkler (UDMR, PPE): “Soluțiile de combatere a crizelor multiple trebuie formulate la nivel european, dar trebuie implementate la nivelul regiunilor în așa fel încât beneficiarii acțiunii europene să fie oamenii”

Zf.ro: Schimbări importante anunţate de guvern. Ionel Dancă, şeful cancelariei premierului: Toate tipurile de companii se califică pentru ajutorul de şomaj; Nu mai e limitat la 75% din angajaţi; Companiile sunt obligate să transfere în 3 zile banii către angajat

Hotnews.ro: Obținerea Certificatului de Situație de Urgență: Întrebări frecvente și răspunsurile Ministerului Economiei

Stiri.tvr.ro: INS: Rata şomajului în ultimele trei luni din 2019 a fost de 3,9%, în creștere cu 0,1% față de trimestrul anterior

Agerpres.ro: VIDEO Ministrul Muncii: Procedura de acces la fondurile pentru şomajul tehnic a fost simplificată; angajatorii nu avansează de la ei plăţile

Digi24.ro: Statul suportă șomajul tehnic doar pentru perioada stării de urgență. Proceduri simplificate pentru obținerea ajutorului de stat

Ziare.com: Ministrul Muncii a simplificat procedura pentru somajul tehnic: Se depun mai putine acte, iar perioada in care se face plata a fost redusa la 15 zile

Zf.ro: Ionel Dancă, şeful cancelariei premierului: Toate tipurile de companii se califică pentru ajutorul de şomaj; Nu mai e limitat la 75% din angajaţi; Companiile sunt obligate să transfere în 3 zile banii către angajat

Hotnews.ro: VIDEO Procedura de acordare a autorului pentru șomajul tehnic a fost simplificată și extinsă la mai multe tipuri de angajatori/ Vor primi indemnizație și cei cu drepturi de autor

FinancialIntelligence.ro: Ministrul Muncii: Plăţile privind şomajul tehnic se vor face direct de AJOFM, astfel încât la începutul lunii aprilie angajatorii să dispună de fonduri pentru acoperirea costurilor

Bursa.ro: IONEL DANCA: ‘Toţi angajatorii care au luat măsura de suspendare a contractelor de muncă se califică pentru ajutorul de stat’

Bursa.ro: Ministrul Muncii cere pregătirea documentelor pentru accesarea şomajului tehnic

Adevarul.ro: VIDEO Şomaj tehnic: Violeta Alexandru cere angajatorilor să pregătească documentele

Ziare.com: Guvernul ar vrea sa preia Hexi Pharma, dar instanta mentine interdictia firmei de a produce biocide

Stiri.tvr.ro: Societatea care a preluat Oltchim a primit avizul de la Ministerul Sănătății pentru a produce ingredientul ce stă la baza dezinfectanților necesari în lupta împotriva COVID-19

Zf.ro: Renania, furnizor de echipamente pentru protecţia muncii: un produs pentru care în mod obişnuit plăteam la achiziţie 1 dolar, acum este disponibil la 11 dolari

Zf.ro: Violeta Alexandru, ministrul Muncii: Am redus termenul până la care se efectuează plăţile pentru şomajul tehnic. Plăţile vor fi efectuate în maxim 15 zile, nu 30

Zf.ro: Antreprenori locali. Producătorul IRUM din Reghin: „E nevoie ca şomajul tehnic să meargă către toate societăţile unde activitatea este afectată de această pandemie“

Zf.ro: INS: România avea la finele anului trecut 345.000 de şomeri şi 8,65 milioane de persoane care aveau un job, din care 6,5 milioane salariaţi

Economica.net: Guvernul uşurează plata şomajului tehnic: firmele afectate depun doar o cerere la AJOFM, primesc banii în 15 zile, facilitatea se extinde

Bursa.ro: Tomac afirmă că România va putea utiliza 3,1 miliarde de euro pentru lupta împotriva COVID-19

Bursa.ro: COMUNICAT DE PRESA ‘Domeniul construcţiilor este un sector foarte important pentru economie!’

Agerpres.ro: ASFOR: Afacerile din industria forestieră suferă în aceste zile de criză; domeniul trebuie să funcţioneze în continuare

Agerpres.ro: INS: Rata şomajului a urcat la 3,9% în trimestrul IV 2019

SISTEM BANCAR

Agerpres.ro: Guda: Cea mai bună soluţie era subvenţionarea dobânzilor de stat pentru cei care nu pot plăti

Agerpres.ro: Consiliul BNR a decis amânarea cu 3 luni a termenului de colectare a contribuţiilor anuale la fondul de rezoluţie bancară

Mediafax.ro: Precizările lui Cîţu după suspendarea ratelor la bancă: Vom veni cu normele de aplicare foarte rapid

Mediafax.ro: Leul a continuat să crească în raport cu euro. Cursul indicat de BNR: 4,8332 lei/euro

Bursa.ro: Euro s-a depreciat la 4,8332 lei

Digi24.ro: Cîțu: „Dacă e nevoie, vom prelungi perioada pentru cererile de suspendare a ratelor și după perioada stării de urgență”

Zf.ro: BNR prelungeşte cu 3 luni termenul de colectare a contribuţiilor anuale de la bănci pentru fondul de rezoluţie bancară pentru 2020

Zf.ro: Mastercard a majorat limita pentru plăţile contactless fără PIN la 200 de lei, de la 100 lei pe tranzacţie

Bursa.ro: Ordonanta de urgenta privind suspendarea ratelor bancare – ajutor real sau fake news?

Adevarul.ro: Cîţu despre amânarea ratelor bancare: termenul de depunere a cererilor ar putea fi prelungit. Când vor apărea normele de aplicare

Economica.net: Florin Cîțu: OUG pentru suspendarea plății ratelor e unică în Europa. Normele de aplicare apar săptămâna viitoare

Mediafax.ro: Scad dobânzile creditelor în lei: Robor la trei luni a ajuns la 2,57%

Hotnews.ro: Consumatorii de servicii financiar-bancare dezaproba cu fermitate actul normativ privind amanarea ratelor

FinancialIntelligence.ro: Ramona Ioana Bruynseels, Președintele RE:START ROMÂNIA, le cere băncilor să renunțe la dobânzile aferente celor 9 luni de amânare a plății ratelor: ”Nu e corect ca oamenii să plătească dobândă la dobândă”

Bursa.ro: ROBOR la trei luni a scăzut la 2,57%

Adevarul.ro: Consumatori: Amânarea ratelor la credite împovărează şi mai mult împrumutaţii, ajutând de fapt băncile

Hotnews.ro: Normele de aplicare ale ordonanței privind amânarea plății ratelor, cel târziu joia viitoare (Florin Cîțu)

TELECOM

Mediafax.ro: Operatorii de telefonie mobilă vor oferi statului datele de localizare ale clienţilor

TURISM

Agerpres.ro: Valabilitatea voucherelor de vacanţă emise în anul 2019, prelungită până la 31 mai 2021

Sursa:

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Biroul Comunicare Publică

Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti

tel.  0213190085, fax: 021319015

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport monitorizarea presei 27 martie 2020, ora 14.00

Raport monitorizarea presei 27 martie 2020, ora 11.00

Raport monitorizarea presei 27 martie 2020, ora 11.00

CCIR

Stiripesurse.ro, preluat de Diacaf.com: UNPR: ‘Propunem să folosim o platformă unică de comunicare pentru informaţiile importante ce privesc mediul de afaceri’

PRwave.ro: Martie 2020: Sondaj realizat de INSCOP în parteneriat Verifield la comanda revistei Capital – Partea a II-a

FinancialIntelligence.ro: Sondaj Inscop: Marea majoritate a românilor este de părere că statul trebuie să ajute prin măsuri speciale firmele private afectate economic de epidemia de coronavirus

Inscop.ro: 26 MARTIE 2020: Sondaj realizat de INSCOP în parteneriat cu Verifield la comanda revistei Capital

PSnews.ro: SONDAJ 89,9% dintre români consideră că statul ar trebui să ia măsuri speciale pentru ajutorarea firmelor private

Inscop.ro: 26 MARTIE 2020: Sondaj realizat de INSCOP în parteneriat Verifield la comanda revistei Capital – Partea a II-a

Inscop.ro: Graficul săptămânii – sondaj INSCOP – Verifield, la comanda revistei Capital

Ppusl.ro: Maria Grapini, scrisoare pentru Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Bursa.ro: PENTRU COMBATEREA EFICIENTĂ A PANDEMIEI LA NIVEL NAŢIONAL, Pro România doreşte guvern de uniune naţională – 27.03.2020

GazetadeCluj.ro: Victor Ponta, atac dur la adresa lui Klaus Iohannis

Stiripesurse.ro: VIDEO Victor Ponta: E nevoie să moară în continuare români că să înțeleagă Iohannis că nu putem cu guvernul lui?

LupulDacicblogg.wordpress.com: Șoc la MAI: Despescu pleacă după Costache!

IncisivdePrahova: Își ia Vela ministerul înapoi de la Despescu?/Șoc la MAI: Despescu pleacă după Costache!

CCI BUCURESTI

Viata-medicala.ro: Refugiu în lectură – Viața Medicală

Stiripesurse.ro, preluat de Ziarelive.ro: CCIB a suplimentat personalul care se ocupă de primirea, analizarea și eliberarea certificatelor de forţă majoră

Focus-energetic.ro: Începe să se vadă criza în România: CCIB a suplimentat personalul care se ocupă de certificatele de forţă majoră

Camera de Comert Romania-Turcia

Octavpelin.wordpress.com: Un punct de vedere pentru o achiziție de măști de 12 mil €!

Qmagazine.ro: „Băiatul deștept din Sănătate” și-a vândut afacerea și pleacă din România – Q Magazine

Dcmedical.ro: SANIMED: explicații privind contractul pentru MĂȘTI FFP2 și FFP3 pentru spitale

Camera de Comerţ şi Industrie Româno –Germană

Canal 33, Youtube Post: Economia şi banii în vremuri de criză

AGRICULTURĂ

Zf.ro: ​Norofert, cea mai recentă listare de la Bursa românească, vrea să distribuie acţionarilor câte trei acţiuni gratuite la fiecare o acţiune deţinută şi să-şi majoreze capitalul social cu 2,4 mil. lei

Zf.ro: Grupul Fox, producător de mezeluri, a avut afaceri de 334 mil. lei în 2019, plus 12%

Agerpres.ro: Premierul Orban, către ministrul Agriculturii: Vă solicit să faceţi o analiză foarte serioasă, să vedem ce oportunităţi avem

Digi24.ro: Coronavirusul distruge și legumele. Producătorii nu mai au cui și unde să-și vândă marfa

Jurnalul.ro: Vom cumpăra miel de Paște direct de la ciobani

Profit.ro: Ministrul Agriculturii: Plafonarea prețului alimentelor e o prostie, distruge producătorul român și încurajează specula

Mediafax.ro: Pieţele rămân deschise. Oros: Sunt singurele locuri unde producătorii locali îşi pot vinde mărfurile

Economica.net: Plafonarea preţurilor la raft este „o prostie mare”, spune ministrul Agriculturii

Bursa.ro: Guvernul nu ia în calcul plafonarea preţurilor la alimente

Adevarul.ro: Ministrul Agriculturii, despre plafonarea preţurilor: O mare prostie, îl distrugem pe producător şi încurajăm specula

Jurnalul.antena3.ro: Exporturile româneşti din carne de porc au fost trimise în izolare

ENERGIE

Zf.ro: Hidroelectrica plăteşte la termen taxe şi impozite de 223 mil. lei. Compania menţionează că poate acorda dividende de 870 mil. lei către statul român, adică 90% din profitul pe 2019

Profit.ro: Propunere: entități de stat să preia datoriile ELCEN față de furnizorii privați de utilități

Adevarul.ro: Sisteme fotovoltaice sau eoliene? Beneficii, costuri şi eficienţă

Economica.net: CEZ continuă procesul de vânzare a activelor din România, în ciuda crizei coronavirus. Dacă nu obţine câţi bani vrea, nu vinde

Hotnews.ro: Companiile de stat din energie, puse de Guvern să genereze „mișcare în economie”

Financialintelligence.ro: Transelectrica propune dividende de 35,18 milioane lei, din rezultatul reportat

Profit.ro: Transelectrica, dividend doar din rezerve și cu randament mic

Profit.ro: După un șoc suferit la începutul anului 2017 pe piața de energie, Electromagnetica – dividend cu randament net de 3%

FISCALITATE

Zf.ro: În prima săptămână din martie vânzările de bunuri de larg consum au crescut 3%. „În aceste zile s-a înregistrat o pauză în acumularea de stocuri”

Zf.ro: Cum s-a schimbat consumul în cinci etape. De la mâncare sănătoasă şi wellbeing la shopping online şi stocuri limitate

Zf.ro: Guvernul face apel la Comisia Europeană: Ministerul Finanţelor solicită scutirea de taxe vamale şi TVA a importurilor destinate prevenirii şi combaterii COVID-19

Zf.ro: Ministerul Finanţelor a împrumutat joi 1,36 miliarde lei de la bănci, în două emisiuni de obligaţiuni de stat, la dobânzi de 3,98% şi 3,7% pe an

Agerpres.ro: MFP a solicitat scutiri de taxe vamale şi TVA pentru importurile destinate prevenirii şi combaterii COVID-19

Agerpres.ro: Orban: Trebuie să pregătim rectificarea de buget, să redirecţionăm sumele către priorităţi

Stiri.tvr.ro: Importatorii de kituri de testare, medicamente și echipamente de protecție pentru COVID-19 vor beneficia de amânarea plății TVA în vamă

Hotnews.ro: Ministerul Finanțelor a împrumutat 1,36 miliarde lei de la bănci în două emisiuni de obligaţiuni de stat

Zf.ro: Dan Şucu, proprietarul Mobexpert: Vom asista la o criză cât se poate de evidentă, la falimente nu doar de afaceri mici, ci şi de businessuri mari. „Cred că industria mobilei este la fel de afec­tată de această criză ca sec­torul turismului. Dar vor mai urma şi alte in­dus­trii. Nu există un antidot cunoscut la lipsa de interes a clientului.”

Zf.ro: Adrian Vascu, Veridio: Măsurile anticriză de până acum sunt o perdea de fum, s-au zguduit munţii şi a ieşit un şoricel. „Problemele cu care se va confrunta economia în urma pandemiei nu au fost identificate şi nu sunt monitorizate, singura zonă protejată fiind cea politică şi bugetară, unde angajaţii nu au veniturile periclitate.“

Hotnews.ro: Autoritățile comunică bonificațiile pentru firmele care își plătesc taxele. Așteptăm să vedem și Monitorul oficial

Economica.net: Stimulentul pentru persoanele cu handicap, acordat de Primăria Capitalei, se suspendă o lună. Celelalte beneficii se acordă în continuare

Bursa.ro: Guvernul amână plata TVA pentru importurile de echipamente medicale şi materiale sanitare

Adevarul.ro: Firmele care îşi plătesc anticipat impozitul pe profit vor primi bonusuri

Agerpres.ro: Ministrul Finanţelor: Contribuabilii plătitori de impozit pe profit vor primi o bonificaţie, de 5 şi 10%

Hotnews.ro: Noi măsuri fiscale: Bonificații la plata impozitului pe profit și scutirea de TVA pentru importurile de echipamente medicale

Hotnews.ro: Noi măsuri fiscale: Bonificații la plata impozitului pe profit și scutirea de TVA pentru importurile de echipamente medicale

Mediafax.ro: VIDEO Declaraţiile ministrului de Finanţe Florin Cîţu după şedinţa de guvern

Ziare.com: Guvernul vrea scutirea de taxe vamale si TVA a importurilor destinate prevenirii si combaterii COVID

Profit.ro: INFOGRAFICE Statul a împrumutat 1,4 miliarde de lei. Băncile au început să cumpere din nou titluri de stat

Profit.ro: Exemplu de la una din cele mai mari companii de stat: Hidroelectrica plătește la termen taxe și impozite de 223 milioane lei. Renunță la posibilitatea de amânare

Mediafax.ro: Guvernul vrea scutirea de taxe vamale şi TVA a importurilor destinate prevenirii şi combaterii COVID-19

Hotnews.ro: Finanțele au solicitat Comisiei Europene aplicarea unor scutiri pe taxe vamale și TVA la echipamente medicale

Hotnews.ro: Acum avem o economie mobilizată, ca de război. Soluții economice recomandate de Daniel Dăianu: folosirea unei părți din cota la FMI, swap valutar între BCE și BNR, un nou acord Viena, o taxă de solidaritate

Economica.net: Guvernul pregăteşte rectificarea bugetară. Care sunt priorităţile

Bursa.ro: Ludovic Orban a cerut să se permită autorităţilor locale o flexibilizare a cheltuielilor

Adevarul.ro: Orban, despre rectificarea bugetară: Nu vorbesc că pun panseluţe, ci de cheltuielile cu persoanele vulnerabile

Mediafax.ro: Firmele care plătesc anticipat impozitul pe profit vor primi o bonificaţie

Economica.net: CNAS spune ce trebuie să facă medicii ca să fie plătiţi pentru serviciile acordate în martie, când sistemele informatice au picat

GUVERN

Agerpres.ro: VIDEO Şedinţă de Guvern; urmează să se adopte o serie de măsuri în contextul pandemiei COVID-19

Jurnalul.ro: Ludovic Orban: Vineri dimineață voi avea o discuție cu Nelu Tătaru pentru a adopta un nou set de măsuri în domeniul sănătății

Bursa.ro: Guvernul nu ia în calcul plafonarea preţurilor la alimente

IMM

INVESTIȚII

Zf.ro: Americanii de la CGS au făcut un profit net de 36 mil. lei în România în 2019, mai mare cu 4%. Afacerile au crescut de trei ori mai repede

Zf.ro: ​În plină criză, dezvoltatorul imobiliar Impact, controlat de omul de afaceri Gheorghe Iaciu, anunţă că vrea să împrumute până la 100 mil. euro de la Bursă: dobândă maximă de 7% şi scadenţă între trei şi şapte ani

Zf.ro: ZF Audio Special: 15 MINUTE CU UN ANTREPRENOR. Cristian Erbaşu, Construcţii Erbaşu: Investiţiile în infrastructură au reprezentat soluţiile cele mai bune în istorie pe timp de criză şi aşa trebuie să fie şi acum

Zf.ro: România rămâne în top 10 european la producţia de autovehicule, însă Ungaria „ne-a luat faţa“. Producţia din România a urcat în 2019 cu 3% faţă de anul anterior, iar Ungaria a avut un avans de 7,6%

Zf.ro: Cinci companii controlează mai bine de jumătate din vânzările de hârtie igienică din România. Doar o firmă românească e în top. „Este o achiziţie bazată pe impuls“

Zf.ro: ANALIZĂ ZF. Oprirea fabricilor de mobilă ar putea tăia un miliard de euro din exporturile României. „Impactul acestei crize generate de coronavirus va fi distrugător“

Zf.ro: Ce strategie de investiţii are pe timp de criză cel mai mare administrator de pensii private din România? Andreea Pipernea, CEO al NN Pensii: Investiţii diversificate şi în active cât mai puţin corelate între ele

Zf.ro: ​Ioan Nani, Antibiotice Iaşi: Cel mai probabil vom opri producţia cu o săptămână înainte de Paşte

Zf.ro: Ce este de cumpărat în aceste zile tulburi la Bursă: brokerii mizează pe companii care dau dividende. Marcel Murgoci, Estinvest: „Cei cu apetit la risc, adică speculatorii, urmăresc acţiunile lichide. Iar aici pot aminti de Banca Transilvania, Fondul Proprietatea, Transgaz, Romgaz, Petrom, în special acţiunile din BET“

Zf.ro: Egger România: Situaţia comenzilor înregistrate este încă bună. Primim în fiecare zi solicitări pentru a nu întrerupe furnizarea produselor

Zf.ro: Veşti bune: Ministrul Economiei Virgil Popescu anunţă că România va produce pe lună, 15 milioane de măşti de protecţie

Zf.ro: Pastila zilnică de bursă. 10 minute despre investitii. Ce perspective are bursa românească în criza COVID-19

Zf.ro: Cea mai linistită şedinţă bursieră de la Bucureşti din luna martie: lichiditate de doar 37 mil. lei

Agerpres.ro: Bode: Lucrările la magistrala M5 Drumul Taberei rămân în grafic; termenul pentru finalizare rămâne iunie 2020

Agerpres.ro: Virgil Popescu: Am vorbit cu prima companie privată care va începe producţia de măşti; vom produce 600.000 de măşti pe zi

Zf.ro: Când coronavirusul începea să facă ravagii în China, investitorii din Bucureşti deschideau şampania pe rezultatele din 2019. Acum au pierderi chiar şi de 30%

Zf.ro: Afaceri de la zero. Daniel Jolţa a plecat din industria construcţiilor şi a deschis Atelier Lignum, un business în producţia de tocătoare din lemn, în care a investit aproape 40.000 de euro

Zf.ro: Loredana Butnaru, Miele: Abia de două zile am început să simţim efectele pandemiei. Vom încheia luna martie cu o creştere de 25-30%

Zf.ro: Dezvoltatorul imobiliar Impact vrea să dea dividende cu un randament de 3% şi vizează o finanţare prin obligaţiuni de până la 100 mil. euro

Zf.ro: ANALIZĂ. România are 388 de fabrici care produc echipamente de protecţie, inclusiv pentru sectorul medical

Zf.ro: Consultanţii imobiliari: Tranzacţiile de investiţii planificate au fost amânate până la „clarificarea“ epidemiei, în timp ce tranzacţiile în derulare continuă

Zf.ro: Deschiderea bursieră de astăzi: o pastilă de 10 minute despre investiţii. CE CUMPĂRĂM, CE VINDEM, ÎNCOTRO NE ÎNDREPTĂM. Cum se desfăşoară adunările generale ale acţionarilor în contextul coronavirus?

Financialintelligence.ro: Grupul ALRO a înregistrat o cifră de afaceri de 2,78 miliarde RON în 2019 şi o pierdere netă de 67 de milioane RON, comparativ cu un profit net de 235 milioane RON, în 2018

Bursa.ro: Impact vrea să emită obligaţiuni de cel mult 100 milioane euro

Bursa.ro: TeraPlast vrea să acorde o acţiune gratuită la 3,3 titluri deţinute

Economica.net: Fostul antrenor al Universităţii Craiova şi FCSB, Victor Piţurcă, dezvoltă un proiect cu 91 de apartamente lângă Catedrala Mântuirii Neamului

Economica.net: BVB s-a apreciat joi, în ciuda extinderii epidemiei de coronavirus

Mediafax.ro: Raport îngrijorător de la INS: Jumătate din manageri nu pot estima evoluţia activităţii în aprilie

Agerpres.ro: Tranzacţii de aproape 40 milioane lei, joi, la BVB

Mediafax.ro: Ministrul Economiei: România va produce 15 milioane de măşti de protecţie pe lună

Adevarul.ro: Ministrul Economiei afirmă că România va produce 150.000 de măşti şi 1000 de combinezoane pe zi

Adevarul.ro: Bode: Metroul Drumul Taberei va fi gata la termen. Noi i-am plătit, să îşi plătească subcontractorii. Ce alte proiecte s-au discutat în şedinţa de Guvern

Profit.ro: Surpriză: Armătura, o legendă a industriei din Cluj, își închide porțile

IT&C

Zf.ro: Exploratist: Discutăm cu firme mari implementarea unei soluţii germane pentru comunicarea la distanţă cu angajaţii

Zf.ro: ETA2U, cel mai mare integrator IT&C din afara Bucureştiului, a crescut cu 31% în 2019, la 315 milioane de lei. Compania deţinută de antreprenorul Romulus Lucaciu a făcut un profit net de 6 mil. lei anul trecut

Zf.ro: Cristian Prichea, Ford: Mizăm puternic pe online. Clienţii vor putea comanda o maşină nouă prin aplicaţie. „Ce era tratament VIP până acum, acum devine normal.”

Zf.ro: ZF IT Generation. Daniel Mateescu, CEO al Keez, platformă online pentru contabilitate: Vrem să luăm o finanţare de minimum 650-700.000 euro pentru a ne extinde în afara României

Zf.ro: BitDefender: Nu completaţi online decât declaraţia pe proprie răspundere de la MAI

Zf.ro: Gorkem Tursucu, CEO TotalSoft: Am început să mergem noi către clienţi să le propunem soluţii pentru industria lor. „Am angajat agronomi, doctori, oameni din retail – experţi în diferite domenii – pentru a înţelege businessul clienţilor“

Zf.ro: Premieră. A paisprezecea ediţie a conferinţei de resurse umane a Ziarului Financiar HR Trends 2020 a fost integral video online: 60.000 de afişări, 40.000 de unici, 2.900 de simultani pe zf.ro la vârful de trafic de la ora 11.00

Zf.ro: Distribuitorul ELKO România: În perioada februarie-martie am remarcat o creştere pentru notebookuri, dar şi pentru componente PC. Distribuitorul IT se aşteaptă de asemenea la creşterea cererii pentru echipamente rugged şi industriale dedicate infrastructurii critice

Zf.ro: Cristian Milea, APIA: Online-ul schimbă piaţa auto, de la felul în care vom casa prin Rabla maşina veche la livrarea maşinii noi. „Există posibilitatea să plătim online şi să primim maşina acasă“

Zf.ro: ZF Live. Irina Stoica, Tknos Teleworking: Munca de acasă poate să însemne mai multă productivitate, este un beneficiu atât pentru angajator, cât şi pentru angajat

Financialintelligence.ro: Bittnet organizează adunarea generală a acționarilor în format complet electronic

Hotnews.ro: Ce fac companiile listate pe bursă în criza Covid-19: Mihai Logofătu, CEO Bittnet, invitat online #deladistanță, vineri, 27 martie, ora 12

Ziare.com: Tranzactiile online au crescut cu 25%, iar valoarea medie a comenzilor cu 22%

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Zf.ro: ANPC şi AMRCR recomandă măsuri speciale pentru a evita răspândirea coronavirusului în magazine

Zf.ro: Contzilla.ro: Certificatul pentru situatii de urgenta vs avizul privind existenta fortei majore. Unde se utilizeaza certificatul si cum se obtine?

Zf.ro: Cine mai face angajări în această perioadă când specialiştii în resurse umane acuză că cererile de recrutare au scăzut cu 60%, iar 40% dintre contractele semnate au fost îngheţate?

Zf.ro: NanoSystems MC, care va furniza 82 de camere de izolare într-un contract cu statul: Producătorii sunt din România, Marea Britanie, Germania, Franţa şi Cehia

Zf.ro: Dragoş Petrescu, fondator al City Grill: Cea mai importantă resursă sunt angajaţii. Industria HoReCa să folosească facilitatea şomajului tehnic! „Aveam 320.000 de oameni angajaţi în industrie, care astăzi sunt fără activitate. Riscul ca ei să intre în şomaj sau să se reorienteze către alte industrii este foarte mare.”

Agerpres.ro: BNS: Preşedintele să ceară Consiliului European emiterea de titluri de creanţă europene contra impactului social al pandemiei

Agerpres.ro: Ministrul Agriculturii: Plafonarea preţurilor la raft este din punct de vedere economic o prostie mare

Agerpres.ro: Ion Ştefan: Ministerul Lucrărilor Publice nu a oprit niciun şantier, CNI şi ANL îşi continuă lucrările

Zf.ro: „Aţi luat măsuri pentru IMM-uri, dar cu industria mare ce faceţi?“

Profit.ro: Soft Business Union câștigă la Primăria Sector 5 în fața Orange și a altor operatori. Firma – afaceri în 2018 sub valoarea contractului câștigat

Profit.ro: INFOGRAFIC Diferența prețurilor pentru transportul public în lume. Unde este în România cel mai scump bilet de transport

Profit.ro: EXCLUSIV Mii de moștenitori își pot face gratuit succesiunea anul acesta. Până acum au fost eliberate abia 1.100 de documente

Mediafax.ro: Analiză ZF: Marii câştigători ai epidemiei de coronavirus. Patru firme româneşti au contracte de sute de milioane de lei cu statul

Hotnews.ro: Mașini electrice 2020. Ce poți cumpăra prin Rabla Plus

Economica.net: Coronavirus. Zeci de mii de români riscă să rămână fără mașini. Service-urile anunță: „De azi nu se mai comandă piese de import. Lucrăm din stoc”

Bursa.ro: SUSPENDAREA SI INCETAREA CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCA IN CONTEXTUL CRIZEI COVID-19 Reflecţii Juridice, posibile soluţii practice

Bursa.ro: Certificatele de urgenţă pentru firme, aprobate de Ministerul Economiei

Bursa.ro: Transportul rutier de persoane, doborât de starea de urgenţă

Stiri.tvr.ro: Scumpirea alimentelor a intrat în vizorul autorităților. La Protecția Consumatorului se primesc zilnic reclamații

Ziare.com: CNAIR: Valabilitatea rovinietei nu se prelungeste automat in perioada starii de urgenta

Profit.ro: EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Guvernul schimbă legislația legată de pandemia Covid 19. Indemnizația pentru firme – doar cu certificat de urgență. Ajutorul social – fără verificări. Șomajul se cere pe email

Mediafax.ro: LIVE. Şedinţă de guvern. A fost aprobată Ordonanţa de Urgenţă privind amânarea ratelor la bănci / Vor fi incluse şi contractele de leasing

Bursa.ro: PIAROM solicită guvernelor atenţie asupra menţinerii activităţii economice

Hotnews.ro: Ford România anunță că se retrage din Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile

Profit.ro: Guvernul trebuie să intervină mult mai concret în sprijinul antreprenorilor. Șeful Ford România: Epidemia va afecta negativ piața auto locală cu minimum 20%. Luna viitoare – efect negativ de 40%

SISTEM BANCAR

Zf.ro: ZF Live. Mişu Negriţoiu, senior advisor EY şi fost preşedinte al ING Bank: Cred că BNR va asigura lichiditatea, dar problema este cum se distribuie aceasta. Trebuie ca toată lumea să facă un plan management al cash-flow-ului pe termen scurt, dar şi un plan de restructurare şi de redresare

Zf.ro: Este oficial: Executivul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă privind amânarea ratelor la bănci pe o perioadă de până la 9 luni

Zf.ro: Moneda naţională a continuat să se aprecieze ieri, cursul leu/euro coborând la 4,8345 lei/euro. Leul a câştigat teren şi în faţa dolarului şi francului elveţian

Zf.ro: ROBOR la trei luni continuă să scadă, antrenând şi scăderea ratelor românilor la creditele în lei

Zf.ro: Românii care au probleme cu plata ratelor la bănci din cauza crizei coronavirus pot să le amâne până la 9 luni. Guvernul a aprobat ieri amânarea ratelor bancare

Economica.net: Explicaţiile ministrului Finanţelor despre amânarea plăţii ratelor la bănci

Bursa.ro: Ratele bancare, leasingul şi creditarea IMM – dezbătute de Guvern

Agerpres.ro: Măsurile cu privire la amînarea ratelor nu sprijină în mod real debitorii, acordă beneficii substanţiale băncilor (asociaţii de consumatori)

Economica.net: Florin Cîţu: Suspendarea plății ratelor se poate face pe o perioada de cel mult nouă luni, dar numai târziu de 31 decembrie 2020

Bursa.ro: GUVERNUL A VOTAT: Ratele bancare – amânate doar pentru debitorii fără restanţe, loviţi de COVID 19

Zf.ro: Florin Cîţu, ministrul de Finanţe: Măsura de suspendare a plăţii ratelor cu până la 9 luni se acordă doar persoanelor fizice şi firmelor ale cărori venituri au fost afectate direct sau indirect de criza generată de pandemia COVID-19

Financialintelligence.ro: Cîţu: Ratele la bănci pot fi suspendate la cererea debitorului pentru o perioadă de până la nouă luni, dar nu mai mult de 31.12 2020

Mediafax.ro: VIDEO. Florin Cîţu: Suspendarea ratelor nu va depăşi termenul de 31 decembrie 2020

Ziare.com: Plata ratelor la banca se suspenda pana la 9 luni. Cine beneficiaza de aceasta masura

Stiri.tvr.ro: Ratele românilor se amână cu nouă luni, nu mai târziu de 31 decembrie 2020. Cererea trebuie depusă până la sfârșitul stării de urgență

Hotnews.ro: VIDEO Suspendarea ratelor la bănci, doar pentru persoanele ale căror venituri au fost afectate „direct sau indirect”

Digi24.ro: Florin Cîțu: Suspendarea ratelor nu va depăși termenul de 31 decembrie 2020. Cererea de amânare, până la sfârșitul stării de urgență

Adevarul.ro: Amânarea ratelor la bănci, aprobată: Ce condiţii trebuie să îndeplinească împrumutaţii

Mediafax.ro: Guvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă privind amânarea ratelor la bănci / Vor fi incluse şi contractele de leasing

Hotnews.ro: Bloch, BRD: Peste 15.000 de clienți ne-au solicitat activarea măsurilor de sprijin

Hotnews.ro: Ordonanța privind amânarea plății ratelor la bănci, în ședința de Guvern/ Sunt incluse și contractele de leasing

Financialintelligence.ro: Debitorii despre proiectul de lege privind amânarea ratelor la bancă : “Absolut dezamăgitor. Și, așa cum anticipam, avem de a face cu noi beneficii pentru bănci”; “Mult așteptata OUG de amânare a ratelor este o mizerie”

Economica.net: BREAKING NEWS: EXCLUSIV Proiectul OUG pentru suspendarea ratelor bancare. Până la 9 luni păsuire pentru românii fără restanțe. Condițiile pentru IMM

TELECOM

Zf.ro: Video ZF HR Trends 2020. Carmen Dumitrache, director executiv de resurse umane, Telekom România: Performanţa angajaţilor este legată de obiective. Dacă obiectivele sunt clare, performanţa poate fi măsurată şi de acasă

Zf.ro: Orange vine cu un nou concept de abonament – Yoxo – fără perioadă minimă contractuală, care poate fi administrat digital, fără vizite în magazin

Profit.ro: Mai mulți operatori telecom se bat pe un contract STS

Hotnews.ro: VIDEO Huawei a lansat noile telefoane de vârf de gamă din seria P40. Prețurile pornesc de la 3.800 lei

Hotnews.ro: Pentru a doua oară pe masa Guvernului: Prelungirea licențelor 3G ale Orange și Vodafone contra sumei de 60 milioane de euro la bugetul de stat

Profit.ro: EXCLUSIV Guvernul acceptă să extindă licențele pentru Vodafone, Orange, Telekom, Digi

Profit.ro: ULTIMA ORĂ Digi Communications își listează în Irlanda obligațiunile plasate în ianuarie

TURISM

Zf.ro: Ministrul economiei: Vrem să prelungim valabilitatea voucherelor de vacanţă

Bursa.ro: Comisia Europeană anunţă măsuri pentru asigurarea continuităţii serviciilor esenţiale de transport aerian de marfă

Profit.ro: EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Valabilitatea voucherelor de vacanță, prelungită pentru 1 an

Jurnalul.ro: Hotelierii cer explicații Guvernului

Hotnews.ro: Guvernul prelungește valabilitatea voucherelor de vacanță

Sursa:

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Biroul Comunicare Publică

Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti

tel.  0213190085, fax: 021319015

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport monitorizarea presei 27 martie 2020, ora 11.00

Raport monitorizarea presei 26 martie 2020, ora 17.00

Raport monitorizarea presei 26 martie 2020, ora 17.00

CCIR

CCIR

Obiectiv.net: Aviz de forţă majoră și CERTIFICATUL de Situație de Urgență – comparație, documente necesare, tarif

Economistul.ro: StațI Acasă ?!? Da, Dar Nu Cu ToțIi.

LegalLand.ro: Avizul privind existența Forței Majore vs. Certificatul de Situație de Urgență

JurnaluldeArges.ro: Lecţia de drept. Certificatul pentru situații de urgență

Profit.ro: GUEST WRITER | Enache Pirtea & Asociații | Simona Pirtea, Managing Partner și Cezara Șerban, Senior Associate: Acordarea certificatelor pentru situații de urgență

Contzilla.ro: Avizul pentru existenta cazurilor de forta majora vs certificatul pentru situatii de urgenta (comunicat Camera de Comert)

Mihai Daraban

Dcnews.ro: Ponta cere demisia lui Orban şi vrea guvern de uniune naţională

Camera de Comert Romania – Turcia

Cotidianul.ro: Un punct de vedere pentru o achiziție de măști de 12 mil €

AGRICULTURĂ

Adevarul.ro: Alimentele ar putea fi date pe raţie. Consiliul Concurenţei recomandă limitarea cantităţilor cumpărate, pentru a nu încuraja specula

Agerpres.ro: Adrian Oros: Nu ar trebui să se permită întârzieri ale livrărilor de alimente la punctele de frontieră

Zf.ro: Adrian Oros, ministrul Agriculturii: Este necesară prelungirea cu un an a termenului pentru programul vitivinicol şi introducerea unei flexibilităţi bugetare temporare pentru pescuit şi afacerile maritime

Economica.net: AFIR va autoriza plățile către fermierii care au proiecte PNDR în derulare fără vizita în teren

Economica.net: Produsele proaspete vor deveni mai rare în Europa din cauza coronavirusului

Agerpres.ro: Numărul focarelor de Pesta Porcină Africană (PPA) a scăzut la 455

Agerpres.ro: AFIR şi-a adaptat vizitele vizitele pe teren, pentru continuarea programelor beneficiarilor

ENERGIE

Profit.ro: Enel a încheiat o poliță cu Aon pentru asigurarea tuturor angajaților, inclusiv a celor 3.150 din România, în cazul spitalizării cu virusul COVID-19

Financialintelligence.ro: CIECH Soda România intră în stand-by prelungit, păstrând echipele de mentenanță și producția de silicați

FISCALITATE

Profit.ro: Aviz: Taxa clawback – redusă în cazul producătorilor români

Digi24.ro: Daniel Dăianu: „Nu avem cum să evităm o recesiune, însă economia nu se va prăbuși”

Ziare.com: BCR: Economia Romaniei va scadea cu 4,7% in 2020. Deficitul bugetar 7,3%, somaj 11%

Financialintelligence.ro: Comisia de buget de la Cameră a adoptat un amendament privind reducerea taxei de clawback pentru producătorii români de medicamente

Economica.net: Erste: Economia românească se va contracta cu 4,7% anul acesta

Bursa.ro: VALENTIN IONESCU: ‘ASF este alături de entităţile pe care le reglementează urmare a contextului generat de COVID-19 privind riscurile cibernetice’

Adevarul.ro: ASF: Hackerii pot ataca datele privind pensiile private şi asigurările auto

Agerpres.ro: Dăianu: Am făcut o propunere ca să se aplice, cel puţin temporar, o taxă de solidaritate

GUVERN

Economica.net: Iohannis a semnat decretul pentru numirea lui Nelu Tătaru în funcţia de Ministru al Sănătăţii

IMM

Bursa.ro: EBW: Măsuri salvatoare pentru IMM-uri

INVESTIȚII

Zf.ro: Dan Şucu, proprietarul Mobexpert, la ZF 15 minute cu un antreprenor: industria mobilei este la fel de afectată de această criză ca şi sectorul turismului. Anul acesta este mult mai dificil decât criza din 2009

Financialintelligence.ro: Stress – test: Efectele crizei COVID19 asupra companiilor de pe bursă

Economica.net: Tipografia Rottaprint: Produţia de etichete pentru produse dezinfectante a crescut de patru ori

Zf.ro: AUDIO ZF Live 15 MINUTE CU UN ANTREPRENOR: CUM FACEM CA ECONOMIA SĂ FUNCŢIONEZE ÎN CONTINUARE? Cum asigurăm necesarul de medicamente? O discuţie cu Ioan Nani, CEO Antibiotice

Zf.ro: TeraPlast Bistriţa, cea mai proaspătă marfă din prima ligă bursieră, vrea să distribuie acţionarilor câte 10 acţiuni gratuite la 33 de acţiuni deţinute şi să-şi majoreze capitalul social cu 40,5 mil. lei

Zf.ro: Consulanţii imobiliari: Tranzacţiile de investiţii planificate au fost amânate până la „clarificarea” epidemiei, în timp ce tranzacţiile în derulare, continuă

IT&C

Zf.ro: Videoconferinţa ZF HR Trends 2020. Angajaţii şi angajatorii, faţă-n faţă cu digitalizarea în vreme de criză. Paradoxul crizei: piaţa muncii va ieşi din deşert mai puternică, mai digitalizată şi mai umană

Zf.ro: Platforma online de programări la doctor Docbook a atras o finanţare de 600.000 de euro de la Next Capital şi urmează să dezvolte o soluţie de telemedicină

Zf.ro: ZF Live. Irina Stoica, Tknos Teleworking: După ce se va încheia această perioadă va trebui să ne reorientăm către munca de acasă, care ar putea să însemne mai multă productivitate

Hotnews.ro: Al doilea site acuzat de autorități de fake news putea fi încă accesat joi în unele rețele: Ce amenzi riscă furnizorii de internet dacă nu blochează imediat accesul la conținut

Agerpres.ro: Investiţie de 600.000 de euro în prima soluţie completă de telemedicină din România

Bursa.ro: PENTRU SUSTINEREA AFACERILOR LOCALE MerchantPro alocă o echipă dedicată de suport în tranziţia rapidă către eCommerce

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Financialintelligence.ro: Consiliul Concurenţei recomandă companiilor implementarea unor măsuri pentru menţinerea echilibrului pieţei

Financialintelligence.ro: Inspectorii ANPC au verificat lanțurile Metro, Cora, Penny și Auchan

Agerpres.ro: CNAIR atrage atenţia că valabilitatea rovinietei nu se prelungeşte automat în perioada stării de urgenţă

Zf.ro: ZF Live. Laurenţiu Duică, Colliers International România: Sper ca după această perioadă produsele Made in China să fie din ce în ce mai puţine şi să ne dăm seama că avem nevoie de producţii interne

Zf.ro: Klaus Iohannis: Consiliul European şi-a dat acordul. România va putea achiziţiona echipamente medicale în limita a 10 milioane de euro

Zf.ro: Societatea Romwine care a câştigat un contract pentru achiziţia a 1,7 mil măşti de protecţie pentru 56 mil. lei dă detalii despre contract. „În data de 23 martie, cu eforturi foarte mari au fost livrate primele 100.000 măşti către Inspectoratul de Situaţii de Urgenţă”

Zf.ro: Declaraţiile lui Iohannis: Nelu Tătaru este noul ministru al Sănătăţii; România este puternic afectată de criză, mai ales în sectorul industrial şi avem mare nevoie de o acţiune coordonată la nivelul Uniunii Europene

Hotnews.ro: Ce se întâmplă cu ITP-urile care expiră în perioada de carantină națională?- Autoritățile nu au reușit să lămurească problema și oamenii riscă amenzi

Economica.net: Coronavirus. Vești proaste pentru România. Turcia, prima țară de unde am luat măști și combinezoane, sistează exporturile

Bursa.ro: LA MIJLOCUL SEDINTEI: Lichiditate de 3,81 milioane de euro pe BVB

Agerpres.ro: Două produse biocide pentru igienă umană de la Gerocossen sunt în avizare

Zf.ro: Chronos Trade Medical, furnizor de mănuşi de protecţie, ce va livra 1,75 mil. bucăţi către IGSU: În primele două săptămâni am livrat 200.000 de bucăţi, aduse din Anglia, Olanda şi Germania

PARLAMENT

Profit.ro: FOTO Senatorii au adoptat telefonic un nou regulament, pentru a putea vota online legile. Liberalii contestă adoptarea noului regulament la CCR

TURISM

Economica.net: CFR Călători: Duminică, transportul feroviar de călători trece la ora de vară

 

Sursa:

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Biroul Comunicare Publică

Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti

tel.  0213190085, fax: 021319015

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport monitorizarea presei 26 martie 2020, ora 17.00

Raport monitorizarea presei 26 martie 2020, ora 14.00

Raport monitorizarea presei 26 martie 2020, ora 14.00

CCIR

CCIR

RomaniaMama.ro: Putem invoca forță majoră, in starea de urgență? Ce se întâmplă cu contractele comerciale

LegalMarketing.ro: GUEST WRITER | Enache Pirtea & Asociații | Simona Pirtea, Managing Partner și Cezara Șerban, Senior Associate: Acordarea certificatelor pentru situații de urgență

CCI BOTOSANI

Banulbotosanean.ro: Cea mai mare fabrică din Botoșani se ÎNCHIDE din cauza crizei Coronavirus. Peste 1000 de salariați trimiși acasă

Camera de Comerț și Industrie România – China

Zpl.ro: Exclusiv! Ghid pentru preventia si tratamentul COVID-19

Radioresita.ro: [AUDIO] Apel către prieteni: China, SUA şi Coreea cu faţa spre Banatul de Munte!

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCIR

Juridice.ro: Clauza arbitrală – un avantaj pentru profesioniștii aflați în litigiu

ENERGIE

Zf.ro: Electromagnetica Bucureşti le propune acţionarilor dividende de 2,7 mil. lei din profitul de anul trecut. Randament de 3,1%

FISCALITATE

Zf.ro: Adrian Vascu, Veridio: Virusul economic produs de pandemie se răspândeşte galopant; avem nevoie de o economie funcţională pentru a avea un buget de stat capabil să lupte cu COVID19 şi să învingă

Agerpres.ro: ANAF a derulat campanii pentru susţinerea conformării voluntare şi a rambursării rapide a TVA

Agerpres.ro: Elite Business Women: Măsurile de relaxare din partea statului pot fi ultima speranţă pentru majoritatea firmelor

Hotnews.ro: ANAF dă de înțeles că e mai „umană” zilele astea. Unii contribuabili au fost întrebați, la telefon, cu ce probleme se confruntă

Economica.net: ANAF: sistemul nu poate funcționa fără plata taxelor. Îndepliniți-vă obligațiile fiscale de la distanță!

Adevarul.ro: Fiscul sună la firme şi le roagă să îşi plătească taxele şi impozitele

Zf.ro: Dan Pitic, proprietar Ax Perpetuum, furnizor de amenajări interioare: Problemele financiare se transmit viral, exact la fel ca virusul. Vom ajunge într-o pandemie economică

GUVERN

Mediafax.ro: Şedinţă de guvern la ora 17.00. Măsuri privind creditele şi ajutarea firmelor, pe ordinea de zi

Zf.ro: Premierul Orban confirmă: Am luat act de demisia lui Victor Costache. Îl voi propune pe Nelu Tătaru pentru funcţia de ministru al Sănătăţii

IMM

Economica.net: A apărut „#camera de gardă pentru afacerile mici”, prima platformă de finanţare a micilor afaceri

INVESTIȚII

Zf.ro: Electrolux închide fabrica de aragazuri de la Satu Mare, cu 850 de salariaţi, din cauza coronavirus. “Este o măsură pe termen scurt”

Zf.ro: Continental închide pe perioade determinate fabrici din Timişoara (anvelope), Carei şi Nădab. „Imediat ce circumstanţele o vor permite, angajaţii vor reveni la modul de lucru uzual.“

Profit.ro: Saint-Gobain a redus producția de parbrize din Călărași după închiderea Dacia și Ford pe fondul coronavirus

Bursa.ro: REYNAERS ALUMINIUM ROMANIA: ‘Industria de construcţii nu se confruntă încă cu întreruperi ale activităţii’

Bursa.ro: BVB Scăderi pentru indici, după primele două ore de tranzacţionare

Agerpres.ro: Bursa de la Bucureşti a deschis în scădere şedinţa de tranzacţionare de joi

Agerpres.ro: MedLife vrea să dezvolte centre de tratament pentru recăpătarea funcţiilor pulmonare

Zf.ro: Belgienii de la Reynaers Aluminium: Industria de construcţii nu se confruntă deocamdată cu întreruperi ale activităţii

IT&C

Hotnews.ro: Plăţile online, blocate pentru zeci de companii care comercializează produse în condiții neconforme

Agerpres.ro: Tranzacţii online în creştere cu 25% şi valoare medie a comenzilor mai mare cu 22%, în această perioadă (MerchantPro)

Zf.ro: Decathlon: Am închis magazinele fizice, dar traficul a crescut în magazinul online şi pe pagina de Facebook

Hotnews.ro: Google lasă antreprenorii să-și marcheze afacerea ca “închisă temporar” în Search și Maps

Economica.net: UiPath oferă licenţe gratuite pentru platforma sa de automatizare spitalelor din România

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Zf.ro: Cât costau în Germania măştile pe care statul român vrea să le aducă cu 32 de lei (6,6 euro) în 35 de zile?

Jurnalul.antena3.ro: Valabilitatea documentelor care expiră în starea de urgență se prelungește

Zf.ro: Cum va decurge preluarea spitalului privat Polaris de către Consiliul Judeţean Cluj pentru tratarea cazurilor de coronavirus?

Zf.ro: Ce spune firma românească NanoSystems, care va livra camere de izolare ed 29 mil. lei: Avem contracte de distribuţie, suntem reprezentanţi ai producătorilor

Zf.ro: CFR S.A: Am constituit „Celule de urgenţă” pentru urmărirea permanentă a situaţiei existente. Toţi cei 23.252 de salariaţi lucrează în această perioadă

Profit.ro: O firmă de securitate vrea să le vândă supermarketurilor, aeroporturilor și spitalelor un aparat care măsoară de la distanță temperatura corpului uman

Hotnews.ro: Cum arată certificatele de situație urgență pentru firmele afectate de coronavirus

Agerpres.ro: Ministerul Muncii a transmis furnizorilor de servicii sociale recomandări privind prevenirea răspândirii COVID-19

Agerpres.ro: Peste 3.000 de magazine din România sunt aprovizionate, zilnic, cu produse din 23 de centre de distribuţie (analiză)

Agerpres.ro: O companie de taxi oferă gratuit personalului medical şi persoanelor cu dizabilităţi maşini pentru deplasarea la spitale

Ziare.com: A aparut procedura de eliberare a certificatului de situatie de urgenta. Ce trebuie sa faca firmele

Zf.ro: NanoSystems, care va furniza în 85 de zile camere de izolare de 29 mil. lei: Avem contracte de distribuţie, suntem reprezentanţi ai producătorilor

Profit.ro: MedLife trimite personalul non-critic în șomaj tehnic, reduce cu 50% salariile echipei de management pentru 45 de zile și negociază amânarea sau reducerea plăților de chirie

SISTEM BANCAR

Zf.ro: ROBOR la 3 luni a scăzut la 2,58%. Presiunea pe cursul euro-leu s-a retras, după ce BNR a ieftinit creditele

Financialintelligence.ro: ANALIZA: Ce masuri au luat bancile din Romania pentru client in contextul Pandemiei COVID-19? (II)

Economica.net: ROBOR la trei luni continuă să scadă. Cel mai mic nivel din mai 2018 încoace: 2,58%

Bursa.ro: Euro s-a depreciat la 4,8345 lei

TELECOM

Economica.net: Un service GSM din Iaşi a lansat un serviciu de reparaţii ale telefoanelor mobile, cu livrare gratuită la uşă

Hotnews.ro: Vodafone, Deutsche Telekom, Orange și alți cinci operatori au convenit să transmită Comisiei Europene datele de localizare ale telefoanelor utilizatorilor, pentru a urmări răspândirea coronavirusului

 

Sursa:

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Biroul Comunicare Publică

Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti

tel.  0213190085, fax: 021319015

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport monitorizarea presei 26 martie 2020, ora 14.00

Ordinului nr. 791/24.03.2020 ​al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

Ordinului nr. 791/24.03.2020 ​al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

Vă informăm despre publicarea în M. Of. partea I, nr. 248/25.03.2020, a Ordinului nr. 791/24.03.2020 ​al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Descărcați aici: Ordin 791 din 24 martie 2020 MEEMA acordare Certificat de situatii de urgenta

Sursa: Camera de Comerț și Industrie a României


Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Ordinului nr. 791/24.03.2020 ​al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

AVIZUL privind existența cazurilor de forță majoră și CERTIFICATUL de Situație de Urgență – comparație potrivit actelor normative în vigoare la 25 martie 2020

AVIZUL privind existența cazurilor de forță majoră și CERTIFICATUL de Situație de Urgență – comparație potrivit actelor normative în vigoare la 25 martie 2020


AVIZUL-privind-existența-cazurilor-de-forță-majoră-și-CERTIFICATUL-de-Situație-de-Urgență

 

Potrivit legii[1], CCIR și Camerele județene avizează, la cerere, pentru societăţile româneşti, pe bază de documentaţie, existenţa cazurilor de forţă majoră şi efectele acestora asupra executării obligaţiilor comerciale internaţionale.

Nici CCIR și nici Camerele județene nu sunt abilitate să declare sau nu la nivel național/internațional o anumită situație ca fiind o situație sau un caz de forță majoră.

Singurul atribut al CCIR și al Camerelor județene este de a analiza, la cererea comercianților, și a aviza sau nu, existența forței majore – privită exclusiv din perspectiva efectelor și influenței acesteia asupra executării obligațiilor rezultate dintr-un contract comercial.

Astfel, pentru a putea aviza existența forței majore, trebuie să existe un contract, care să conțină o clauză de forță majoră, și ale cărui obligații nu pot fi îndeplinite din cauza obiectivă a intervenirii faptului definit ca forță majoră și care împiedică executarea obligațiilor contractuale.

Potrivit Codului civil, dacă legea nu prevede altfel sau părţile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţă majoră, care este definită ca fiind orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

Răspunderea înlăturată de care vorbește Codul civil este a părții care invocă imposibilitatea de executare a obligațiilor contractuale, iar prejudiciul este cel generat co-contractantului urmare neexecutării obligației de către partea care invocă forța majoră.

Potrivit doctrinei[2] “evenimentele de forţă majoră sunt, de cele mai multe ori, fenomene naturale extraordinare, străine de activitatea şi de voinţa omului, cum sunt cutremurele, inundaţiile catastrofale, trăsnetele şi alte fenomene naturale neobişnuite. Chiar şi unele evenimente sociale extraordinare, provocate de oameni, precum revoluţiile sau războaiele, au fost catalogate drept cazuri de forţă majoră. Forţa majoră presupune, aşadar, o imprevizibilitate cu caracter obiectiv, chiar absolut. Imposibilitatea de prevedere a unui eveniment se apreciază «luând ca etalon prudenţa şi diligenţa unei persoane ce depune toată grija de care este capabil un om în activitatea sa». O împrejurare relativ imprevizibilă, când imposibilitatea de prevedere este doar subiectivă, nu constituie un caz de forţă majoră.
 
În funcţie de starea de fapt concretă, se poate reţine ca având efect exonerator de răspundere chiar şi împrejurările care nu sunt nici total imprevizibile, nici total invincibile, dar constituie obstacole reale pentru executarea obligaţiilor izvorâte din contracte. O asemenea viziune tolerantă faţă de exigenţele clasice ce privesc forţa majoră se explică prin faptul că în noile împrejurări devine imposibilă executarea contractului în condiţii normale, rezonabile. Condiţiile actuale în care se desfăşoară activităţile de comerţ, precum şi alte activităţi menite să stimuleze circuitul civil, tocmai pentru a se oferi stabilitate şi a încuraja astfel de activităţi, impun necesitatea recurgerii la unele extinderi, adaptări sau atenuări ale severităţii în aprecierea forţei majore. Pentru motivele arătate, alături de fenomenele naturale sau sociale care întrunesc trăsăturile caracteristice tradiţionale ale forţei majore, prin intermediul practicii judiciare s-a admis că pot avea efect exonerator şi alte fenomene sociale, cum sunt măsurile luate de organele de stat competente, care, în baza atribuţiilor lor legale, opresc derularea transporturilor (fără culpa părţilor contractante), cum sunt actele de piraterie sau sabotaj, sau chiar grevele, respectiv conflictele de muncă, dacă acestea fac imposibilă executarea obligaţiilor înscrise în contracte.” – s.n.

Majoritatea contractelor (deși nu toate) conțin clauze referitoare la forța majoră, care stabilesc în general ce se întâmplă atunci când ceva extern și imprevizibil împiedică una dintre părți să-și îndeplinească obligațiile agreate.

Unele clauze de forță majoră chiar pot fi prevăzute astfel încât să includă epidemiile sau pandemiile. Atunci când o clauză de forță majoră este prevăzută în sens mai general – chiar fără să includă epidemiile sau pandemiile, însă prevede orice act sau fapt survenit dincolo de controlul sau voința părților afectate, atunci răspândirea epidemiei sau pandemiei poate fi considerată ca un eveniment de forță majoră. Cu toate astea, o clauză de forță majoră insuficient definită, care se referă numai la evenimente naturale, intemperii etc. sau doar menționează sintagma un eveniment de forță majoră, ar putea fi considerată ca insuficientă pentru a putea exonera de răspundere.

Cu alte cuvinte, faptul că o clauză de forță majoră acoperă explicit și situația apariției  unor epidemii sau pandemii, cum este și cazul Coronavirusului nu este suficient de unul singur. Persoana care încearcă să se bazeze pe aceasta trebuie să demonstreze că nu poate îndeplini contractul din cauza circumstanțelor dincolo de controlul său (generate din cauza virusului). De asemenea, acesta trebuie să demonstreze că nu au putut fi făcute demersuri rezonabile pentru a evita sau a atenua evenimentul sau consecințele acestuia.

În concluzie, nici CCIR şi nici Camerele judeţene nu pot şi nu au competenţa de declara un eveniment ca fiind de forță majoră sau de a interveni în vreun contract, ci doar aceea de a constata, în baza unei documentaţii depuse exclusiv de solicitant, în baza unui tarif, existenţa unei situaţii de forţă majoră ca fapt exonerator de răspundere, din perspectiva efectelor acesteia invocate de către solicitant, în ceea ce privește ne-executarea obligațiilor contractuale.

Nu în ultimul rând, trebuie precizat și faptul că potrivit jurisprudenţei în materie, precum şi din practica Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCIR, este la latitudinea părţii care se consideră prejudiciată să ia sau nu în considerare motivele şi dovezile (între care şi avizul de forţă majoră emis de CCIR) prezentate de partenerul contractual în culpă, pentru justificarea neîndeplinirii obligaţiilor, ultimul cuvânt avându-l, evident, instanța de judecată.
 
Camera de Comerț și Industrie a României

[1] Art. 4, lit. j) și art. 28 alin. (2), lit. i) ale Legii nr. 335/2007 privind camerele de comerț din România, cu modificările și completările ulterioare.

[2] D.-E. Sîngeorzan, Răspunderea contractuală în materie civilă şi contractuală, pp. 223-224, pp. 228-229


Sursa: Camera de Comerț și Industrie a României

Publicat in sectiunea : Economic - Financiar, UncategorizedComentariile sunt închise pentru AVIZUL privind existența cazurilor de forță majoră și CERTIFICATUL de Situație de Urgență – comparație potrivit actelor normative în vigoare la 25 martie 2020

Raport monitorizarea presei 25 martie 2020, ora 17.00

Raport monitorizarea presei 25 martie 2020, ora 17.00

CCIR

ExpresNational.ro: M.Grapini, scrisoare către Ministrul Economiei:”Multe întreprinderi vor suferi pierderi majore, unele își vor sista complet activitatea, altele riscă să falimenteze.”

CronicaRomana.net: Maria Grapini, scrisoare deschisă către ministrul Economiei, Virgil Popescu. Susținerea IMM-urilor, o prioritate pentru europarlamentarul român!

UniversulJuridic.ro: Consecințe ale forței majore în contextul pandemiei de virus COVID-19

OraNoua.ro: Victor Ponta: Vreau să văd măsurile pentru firmele româneşti

Juridice.ro: Care sunt efectele și implicațiile juridice ale epidemiei COVID-19 asupra contractelor în derulare?

AGRICULTURĂ

Agerpres.ro: APIA efectuează de miercuri plăţile aferente măsurii privind bunăstarea animalelor

ENERGIE

Financialintelligence.ro: Rompetrol susține cu carburanți autoritățile din Republica Moldova, în lupta împotriva răspândirii virusului COVID-19

Economica.net: Se pregăteşte liberalizarea preţurilor la gaze. Furnizorii actuali trebuie să facă oferte noi lunar, până la 1 iulie, ce trebuie să ştie clienţii

IMM

RomaniaLibera.ro: Rețeaua de sănătate REGINA MARIA dă posibilitatea IMM-urilor să amâne plata abonamentelor medicale

Zf.ro: Petru Ianc, preşedintele Societăţii Române de Metalurgie: Aţi luat măsuri pentru IMM-uri, dar cu “industria mare”, care reprezintă o a doua armată a ţării, ce faceţi? Criza nu a suspendat competiţia dură de pe pieţe, dimpotrivă. Dacă industria mare cade, recuperarea va fi enorm de grea

Adevarul.ro: Eficienţa măsurilor Guvernului pentru IMM-uri: doar 9% din companii spun că sunt ajutate

INVESTIȚII

Zf.ro: ​AUDIO ZF Live 15 MINUTE CU UN ANTREPRENOR: Cum facem ca economia să funcţioneze în continuare? Cât timp îi va lua industriei HoReCa să se restarteze şi să repornească motoarele? O discuţie cu Dragoş Petrescu, fondator al grupului City Grill.
Zf.ro: Zeelandia, producător de ingrediente pentru cofetărie, patiserie şi brutărie: Trebuie să mergem mai departe. Avem stocuri în depozit şi sperăm să meargă totul bine pe lanţul alimentar

Zf.ro: Consultanţii imobiliari: Există deja în piaţă cereri pentru reducerea chiriilor, în special din partea celor din HoReCa

Zf.ro: Bursa şi-a temperat ritmul de creştere la mijocul şedinţei, indicele principal, BET, afişând un plus de doar 0,5% la ora 14.00, faţă de 3-4% la deschidere

Zf.ro: ZF Audio Special: 15 MINUTE CU UN ANTREPRENOR. Mircea Turdean, Farmec Cluj: Avantajul nostru a fost că am ştiut întotdeauna să ne adaptăm cerinţelor pieţei. Sfatul meu pentru companiile româneşti e să se plieze pe necesităţile actuale

Economica.net: Campionii crizei COVID 19: Top 5 decizii de business luate de companii de la începutul epidemiei coronavirus în România

Economica.net: Dezvoltatorul imobiliar Iulius, proprietarul Palas Iaşi, a lansat o platformă de donaţii pentru spitale pentru persoane fizice şi companii

IT&C

Hotnews.ro: FOTO O firmă românească folosește tehnologia 3D pentru a ajuta spitalele în lupta împotriva Covid-19

Financialintelligence.ro: Complice.ro lansează o categorie nouă de cadouri experiențiale, exclusiv online, accesibile din orice loc al lumii

Economica.net: O firmă IT din Cluj ce dezvoltă un motor de căutare pentru industria globală de stomatologie a atras o investiţie de 100.000 de euro

Economica.net: Staffbase şi Exploratist lansează Staffbase Now, aplicaţie de comunicare cu angajaţii

Zf.ro: Ştefan Vâju, business transformation manager APS şi LIH (Life is Hard): În urma acestei crize departamentul de HR va câştiga mult capital de imagine

Zf.ro: Aurelian Chitez, sales manager Romanian Software: Departamentul de resurse umane trebuie să ofere suport angajaţilor, să vină cu idei şi să încerce să treacă peste procesele birocratice

Zf.ro: Cristina Anculescu, HR Director, UNIQA Asigurări: HR-ul va ieşi mult mai digital din această experienţă. Procesele care nu aduc valoare adăugată vor fi digitalizate

Zf.ro: Adrian Dinu, fondator Creasoft: Înainte să înceapă criza generată de coronavirus, am dezvoltat o aplicaţie de pontaj, care în aceste situaţii mobilizează angajaţii care muncesc de acasă

Economica.net: Cum poți plăti online impozitul la mașină sau amenzile, de acasă

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Agerpres.ro: Chriţoiu: Dacă produsele sanitare nu se ieftinesc, vom lua măsuri de urgenţă, precum rechiziţionarea sau plafonarea preţurilor

Zf.ro: Câştigătorii din criză: Cine este Viggo Fashion International, firma care a câştigat două contracte de 88 mil. lei pentru furnizarea de combinezoane şi viziere de protecţie. Ionuţ Marin, proprietarul, îl are ca imagine pe Cătălin Botezatu şi a îmbrăcat Naţionala de Fotbal a României

Profit.ro: Suspendarea prin lege a plății utilităților, facturilor de telefonie și ratelor la credite, contestată de patronatele către care se transferă costurile: “Măsurile populiste pot gripa întreaga economie”

Hotnews.ro: S-a lansat programul Rabla Plus, pentru achiziționarea de mașini electrice și hibride. Bugetul este de 140 milioane lei

Economica.net: Chiriţoiu: Vom lua măsuri de urgenţă, precum rechiziţionarea sau plafonarea preţurilor dacă produsele sanitare nu se ieftinesc

Bursa.ro: Varujan Vosganian vrea ca angajaţii tuturor firmelor să poată beneficia de şomaj tehnic

Hotnews.ro: Achiziție directă controversată: Au fost cumpărate 1,7 milioane măști de protecție, la preț ridicat, de la un comerciant de alimente, băuturi și tutun

Zf.ro: Cine este Viggo Fashion International, firma care a câştigat două contracte de 88 mil. lei pentru furnizarea de combinezoane şi viziere de protecţie

Zf.ro: Federaţia Constructorilor propune trei modificări la ordonanţa privind indemnizaţia plătită salariaţilor, pentru ca firmele de construcţii să se încadreze în prevederi

Zf.ro: Cine sunt câştigătorii contractelor de achiziţie de echipamente de protecţie? Pe listă sunt firme înfiinţate în 2019, cu activităţi de comerţ de alimente şi băuturi, companii fără bilanţ sau intermediari cu 2 angajaţi

Profit.ro: Plouă cu proiecte PSD pentru starea de urgență: suspendarea rambursării creditelor, plafonarea prețului la medicamente și alimente, scutirea de plata chiriei

Hotnews.ro: BNS: Angajații ne comunică că li s-au suspendat contractele fără șomaj tehnic. Cerem ca acei angajatori să nu poată accesa măsurile de sprijin

Bursa.ro: CLAUDIA SOFIANU: Economia colaborativă – evoluţie şi tendinţe

Bursa.ro: FPSC cere Guvernului modificarea Ordonanţei de urgenţă 30/2020

Adevarul.ro: Sindicat: Oamenii sunt concediaţi pe capete, fără şomaj tehnic. E o lipsă totală de umanitate

Adevarul.ro: Rabla Plus demarează miercuri. Cel mai mare buget de când există programul: 140 de milioane de lei

Agerpres.ro: Programul ‘Rabla Plus’ a demarat miercuri; acesta permite populaţiei şi achiziţia de motociclete full electric

SISTEM BANCAR

Agerpres.ro: Restanţele la creditele în lei, în scădere cu 0,19%; cele la împrumuturile în valută au coborât cu 7,29%, în februarie

Zf.ro: Mugur Tolici, director de resurse umane, Banca Naţională a României: Jumătate dintre angajaţii BNR lucrează acum de acasă şi vom creşte această pondere

Zf.ro: Fără dividende la Patria Bank: Administratorii instituţiei de credit deţinute de fondul de investiţii Emerging Europe vor să repartizeze profitul pe 2019 în rezultat reportat şi la rezerve legale

Mediafax.ro: Măsuri anunţate de Florin Cîţu: Joi adoptăm OUG care va permite amânarea plăţii ratelor pe o perioadă de nouă luni

Zf.ro: Euro scade sub 4,84 lei pentru prima dată în ultimele două săptămâni

Zf.ro: Curs BNR. Cursul valutar al zilei de miercuri, 25 martie 2020. Isărescu ţine cursul sub control: Euro a scăzut la 4,8387 lei/euro

Mediafax.ro: Leul s-a apreciat, miercuri, în raport cu euro

Hotnews.ro: Bogdan Neacșu, CEO CEC Bank: Până acum, pe întreg portofoliul de credite am avut solicitări de amânare la plată de circa 25% din împrumuturile acordate, scadente în luna martie

Economica.net: Euro scade la 4,83 lei, la BNR Cursul de schimb pentru tranzacţiile online cu sau fără card a sărit de 5 lei/euro

Bursa.ro: Euro s-a depreciat la 4,8367 lei

TURISM

Adevarul.ro: Parlamentul European va opri „zborurile fantomă“ pe care companiile le operează pentru a-şi păstra dreptul de zbor pe rutele comerciale

Zf.ro: Tarom a decis suspendarea curselor interne precum şi pe cele spre Franţa şi Germania

Economica.net: CFR Călători suspendă noi trenuri de miercuri, în urma Ordonanței Militare 3

Agerpres.ro: TAROM a suspensat cursele interne timp de două săptămâni

Sursa:

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Biroul Comunicare Publică

Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti

tel.  0213190085, fax: 021319015

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport monitorizarea presei 25 martie 2020, ora 17.00

Raport monitorizarea presei 25 martie 2020, ora 14.00

Raport monitorizarea presei 25 martie 2020, ora 14.00

CCIR

Bizlawyer.ro: Cine suportă riscurile contractuale în contextul actual al stării de urgență decretate ca urmare a extinderii pandemiei (COVID-19)?

Camera de Comerţ Româno-Germană

Agerpres.ro: Anastasiu (AHK): Măsurile de sprijin economic să se aplice tuturor firmelor care le solicită

Coaliția pentru Dezvoltarea României

Agerpres.ro: CDR: Considerăm ”parţial neclare” în special măsurile care vizează şomajul tehnic

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCIR

Rlw.juridice.ro: COVID-19: Arbitration – Where to?

AGRICULTURĂ

Financialintelligence.ro: Ministerul Sănătății și Carrefour România asigură alimente pentru spitalele din țară, aflate în prima linie în lupta cu Covid-19

Zf.ro: Octavian Petrescu, RodBun: Avem stocuri, vindem inputuri, avem nevoie de rulaje. Sper ca în două-trei luni să văd oameni şi tractoare pe câmp

Digi24.ro: Recoltele din Europa, afectate de pandemia de COVID-19. Mai multe state se confruntă cu o penurie de muncitori sezonieri

Adevarul.ro: Petre Daea propune un plan de măsuri pentru aprovizionarea populaţiei

Agerpres.ro: Producătorul român de salate Eisberg România continuă producţia şi livrările la capacitatea obişnuită

Zf.ro: Ion Udrişte, un antreprenor din industria cărnii din judeţul Argeş: Suntem în tratative cu câteva supermarketuri pentru listarea produselor. În fabrica din Bascov lucrează 50 de persoane. Capacitatea de procesare a acesteia este de două tone de carne pe zi

ENERGIE

Hotnews.ro: Producătorii de energie regenerabilă cer ca avizele tehnice de racordare, în cadrul programului Casa Verde, să fie obținute online: Digitalizarea este soluția!

FISCALITATE

Agerpres.ro: Dan Armeanu (ASF): Am relaxat limitele de investiţii în titluri de stat pentru fondurile de pensii private

Agerpres.ro: MFE: Finanţare de 682 milioane de euro pentru IGSU, în vederea implementării măsurilor de combatere a răspândirii COVID-19

Zf.ro: Florin Cîţu, ministrul Finanţelor: Vom face o rectificare bugetară săptămâna viitoare. Resursele de la alte ministere trebuie să meargă la ministerul Sănătăţii

Zf.ro: BNR: Operaţiunile prin care banca centrală va cumpăra titluri de stat pe piaţa secundară vor fi folosite ori de câte ori va fi necesar

Financialintelligence.ro: Confederația Patronală Concordia: “Măsurile populiste, luate în pripă, pot gripa întreaga economie. Energia electrică, alimentarea cu gaze și apă, siguranța operatorilor de telefonie și soliditatea sistemului bancar nu trebuie puse la încercare”

Economica.net: Adecco propune reducerea impozitului pe venit pentru angajaţii din producţie alimentară, logistică, sănătate, în contextul epidemiei de COVID 19

Economica.net: Organizaţia patronilor din România cere Guvernului să o consulte înainte să ia decizii care să încurajeze neplata, pot fi efecte iremediabile

Bursa.ro: DAN ARMEANU, ASF: ‘Am relaxat limitele de investiţii în titluri de stat pentru fondurile de pensii private’

Agerpres.ro: Cîţu: Sper ca rectificarea bugetară să fie gata săptămâna viitoare; avem nevoie de resurse pentru Sănătate

GUVERN

Hotnews.ro: Pandemia, statul român şi buna guvernare

Stiri.tvr.ro: Președintele Klaus Iohannis, ședință cu premierul și cu mai mulți miniștri pentru evaluarea măsurilor privind criza declanșată de coronavirus

Adevarul.ro: Apel disperat al mediului de afaceri către politicieni: Lăsaţi populismul

IMM

Zf.ro: SONDAJ. Jumătate din IMM-uri şi-au redus activitatea, afectate de deciziile luate de autorităţi în lupta cu COVID-19. „Măsurile sunt neclare şi presupun o procedură laborioasă”

Hotnews.ro: Majoritatea patronilor IMM vor să-și cheme angajații la muncă în continuare, cu plata a 75% din salarii de către stat (sondaj)

Financialintelligence.ro: Sondaj CNIPMMR: 64.3% dintre antreprenori au precizat că li s-au redus veniturile

Bursa.ro: SONDAJ CNIPMMR: Eficienţa măsurilor luate de guvern şi noi propuneri pentru IMM-uri

INVESTIȚII

Jurnalul.antena3.ro: Investiție de peste 3 milioane de euro, la Galați: O secție de ATI va fi înființată

Zf.ro: Omer Susli, proprietarul magazinelor de decoraţiuni interioare Homelux: În fiecare zi facem o strategie nouă şi o modificăm pe cea din ziua anterioară, pentru că lucrurile evoluează continuu. Nu trebuie să ne panicăm. „Nu trebuie să aşteptăm totul de la stat. Şi noi, ca patroni, trebuie să luăm decizii şi să ni le asumăm.“

Zf.ro: MedLife: tranzacţii de 7,3 milioane de lei miercuri dimineaţă la bursă, adică 1,2% din companie

Hotnews.ro: Cum se descurcă afacerile cu mâncare din mall-uri în criza Covid-19: Dan Isai, CEO Salad Box, invitat online #deladistanță, joi 26 martie 2020, de la 12.00

Economica.net: Wetterbest, al doilea producător de acoperişuri din România, s-a relocat într-o fabrică de 44,5 mil. lei din Băicoi

Bursa.ro: ARIR anunţă că 4 companii listate reconfirmă planurile pentru acest an

Financialintelligence.ro: Wetterbest finalizează relocarea fabricii din Băicoi și inaugurează noua facilitate de producție – o investiție de 44,5 milioane de lei

Zf.ro: Unii sistează producţia, alţii inaugurează fabrici: Producătorul de acoperişuri Wetterbest a deschis azi o fabrică nouă în Prahova, investiţie de 45 mil. lei

Zf.ro: Omul de afaceri Omer Susli închide temporar toate magazinele Homelux, după ce, până ieri, doar cel din Bucureşti fusese închis. „În fiecare zi suntem nevoiţi să luăm altă decizie”

Zf.ro: Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre finanţează cu 900 mil. euro industriile afectate de criza coronavirus

Zf.ro: Bursa de la Bucureşti a deschis tranzacţiile de miercuri cu creşteri de 1,5-4% pe toţi indicii, după ce a înregistrat marţi cea mai bună şedinţă din decembrie 2018 încoace

Agerpres.ro: CNAIR anunţă începerea lucrărilor la Varianta de Ocolire Timişoara Sud

Agerpres.ro: Bursa de la Bucureşti a deschis pe verde şedinţa de miercuri

Agerpres.ro: Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre realocă 900 de milioane de euro industriilor afectate de COVID-19

Zf.ro: Continental ia măsuri preventive pentru a veni în sprijinul angajaţilor săi: soluţii individuale pentru angajaţi, precum telemunca, reorganizarea activităţii în producţie

IT&C

Economica.net: Încă un ajutor pentru sistemul medical. BinBox pune la dispoziţie gratuit servicii de Cloud şi securitate cibernetică pe toată perioada crizei

Economica.net: O companie din România a creat un prototip de robot autonom de dezinfecție. Este similar cu cel folosit de Matei Balș

Zf.ro: Florin Rădulescu, partener Ascendis: Trebuie să folosim mai multe canale de comunicare cu colegii. Liderii şi managerii trebuie să ofere încredere echipelor pe care le conduc şi să organizeze şi videoconferinţe fără subiecte legate de muncă

Zf.ro: Suedezii de la H&M s-au pregătit fără să ştie de pandemia actuală: în 2020 lansează în România operaţiuni online pentru cinci noi branduri. Ei au 59 de magazine în malluri şi unul stradal, toate acum închise

Zf.ro: Florin Godean, country manager, Adecco Romania & Ungaria: După această criză lucrurile vor continua în acest fel, se va munci de acasă, se va îmbrăţişa cultura digitalizării

Zf.ro: Andreea Baciu, VP of Global Talent Development, UiPath: Dacă informaţia este digitală, poate fi automatizată. Cred că industria numărul doi care va avea multă treabă după ce ieşim din criză va fi automatizarea

Zf.ro: VIDEOCONFERINTA ZF HR Trends 2020: Angajaţii şi angajatorii, faţă în faţă cu digitalizarea în vreme de criză

Economica.net: Atu Tech lansează o aplicaţie mobilă prin care oferă instalatorilor lucrări de montare a sistemelor de securitate şi supraveghere video

Agerpres.ro: Cel mai mare spital virtual dezvoltat în România pune la dispoziţia statului român platforma sa tehnologică

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Hotnews.ro: Opțiuni aflate la îndemâna angajatorilor în contextul COVID-19

Zf.ro: Opinii. Reff & Asociaţii: Opţiuni aflate la îndemâna angajatorilor în contextul COVID-19

Financialintelligence.ro: Clifford Chance Badea: Impactul coronavirus asupra contractelor de hedging

Economica.net: Coronavirus: Ministerul Transporturilor anunță interdicții în porturi românești

Agerpres.ro: Ministerul Transporturilor pune la dispoziţia operatorilor de transport rutier de marfă harta interactivă a traseelor de tranzit

Economica.net: Specialiştii în logistică solicită protecţie din partea Guvernului pentru transport, depozitare şi manipulare a mărfurilor

Hotnews.ro: HARTĂ INTERACTIVĂ Cele cinci coridoare rutiere de tranzit prin România pentru transportul de marfă internațional

Zf.ro: Opinie Claudia Sofianu, EY România: Economia colaborativă, evoluţie şi tendinţe

Zf.ro: Farmaciile independente vor măsuri de protecţie pentru farmacişti. Sânziana Mardale, farmacistă: “Autorităţile trebuie să se asigure că cei care menţin starea de sănătate a populaţiei sunt la rândul lor protejaţi”

Hotnews.ro: Cum trebuie comunicate antreprenorilor măsurile economice acum. Exemplul australian

Hotnews.ro: Șase neclarități semnalate de mediul de afaceri privind măsurile guvernamentale de sprijin

Agerpres.ro: Anghel (ANPC): Operatorii autorizaţi care comercializează peşte trebuie să ia măsuri suplimentare pentru prevenirea răspândirii COVID-19

SISTEM BANCAR

Zf.ro: Banca Transilvania a răscumpărat în două şedinţe acţiuni în valoare de 3,9 mil. lei

Financialintelligence.ro: Organismele europene le cer băncilor să fie flexibile cu privire la neplata ratelor în perioada pandemiei

Zf.ro: Opinie Alexandra Manciulea (partner), Camelia Iantuc (associate), Filip&Company: Clarificări BNR pentru bănci şi IFN-uri în contextul Covid-19

Zf.ro: Gyula Fatér, CEO al OTP Bank: Băncile trebuie să acţioneze cu responsabilitate faţă de economia locală

Zf.ro: Creditarea totală privată s-a revigorat în februarie, avansând cu 7,6%, dar analiştii anticipează o încetinire puternică până la finele anului din cauza crizei coronavirus

Stiri.tvr.ro: Se caută o soluție pentru românii cu rate la bănci care se află în dificultate din cauza COVID-19. Mai multe instituții sunt de acord cu amânări la plată

Mediafax.ro: COTAR: Suspendarea ratelor pe 9 luni poate face diferenţa dintre supravieţuirea sau falimentul industriei

Mediafax.ro: Măsurile anunţate de Ministerul de Finanţe, în plină epidemie de coronavirus: Joi adoptăm OUG care va permite amânarea plăţii ratelor pe o perioadă de nouă luni

Mediafax.ro: Anunţ important din partea BNR: cine va beneficia de amânări la plata ratelor

Hotnews.ro: Ordonanța pentru amânarea plății ratelor la bănci ar putea intra joi în ședința de Guvern. Cîțu propune o amânare de 9 luni/ Vor fi și clarificări la măsurile luate

Financialintelligence.ro: Avocat Adrian Cuculis: Dacă băncile nu vor realiza criza majoră de capital prin care va trece România, cu tot cu directivele BNR, vor înregistra milioane de credite neperformante ce le vor trimite pe ele însele în faliment”

Financialintelligence.ro: Florin Cîţu: “Cei care doresc să aibă ratele amânate pot să o facă până la nouă luni de zile; vom vedea dacă va fi propunerea finală” (video)

Economica.net: BREAKING NEWS: Cîţu: Suspendarea plăţii ratelor timp de 9 luni pentru toată lumea, persoane sau firme. Vom da ordonanţă mâine

Economica.net: Atenție la plățile online: Euro a sărit deja de 5 lei, iar unele bănci încă nu afișează cursul de schimb

Bursa.ro: ROBOR la trei luni a scăzut la 2,60%

Agerpres.ro: Analiştii CFA România anticipează o depreciere a monedei naţionale în următoarele 12 luni, până la 4,9400 lei/euro

Agerpres.ro: Ministrul Finanţelor propune o amânare de până la 9 luni a plăţii ratelor la bănci

TELECOM

Zf.ro: Carmen Dumitrache, director executiv de resurse umane, Telekom România: Dintre 5.000 de angajaţi ai companiei, 3.200 lucrează de acasă acum

Economica.net: Criza coronavirus. Digi şi Telekom, despre cererile de amânare a facturilor: analizăm fiecare opţiune de plată

TURISM

Adevarul.ro: Tarom suspendă toate zborurile interne. Când ar putea fi reluate

Economica.net: Tarom suspendă toate zborurile interne şi pe cele spre Franţa şi Germania, pentru 14 zile

Sursa:

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Biroul Comunicare Publică

Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti

tel.  0213190085, fax: 021319015

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport monitorizarea presei 25 martie 2020, ora 14.00

Raport monitorizarea presei 25 martie 2020, ora 11.00

Raport monitorizarea presei 25 martie 2020, ora 11.00

CCIR

Economistul.ro: Curierii sunt la datorie! #statiincasa #venimnoi

Oglindalawyers.ro: Contractele în derulare și pandemia COVID-19

Clubeconomic.ro: Curierii sunt la datorie! #statiincasa #venimnoi

Bizlawyer.ro: Continuarea activității judiciare în contextul COVID-19 – între imperativ și compromis

Juridice.ro: Efectele situației de urgență instituite prin Decretul prezidențial 195/2020 asupra raporturilor contractuale aflate în derulare

CCI BRAILA

Obiectivbr.ro: Comunicat important pentru mediul de afaceri

Mihaeladanpress.ro: CCIA BRĂILA SOLICITĂ ANALIZA ÎN REGIM DE URGENȚĂ DE CĂTRE GUVERN A MĂSURILOR DE MAXIMĂ PRIORITATE PENTRU MEDIUL DE AFACERI

Reperul.ro: Reprezentanții Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila solicită o analiză urgentă pentru evaluarea dezastrului produs de COVID 19

CCI BRASOV

Bzb.ro: CCI: Anunţ pentru firmele din Braşov care şi-au încetat total sau parţial activitatea

CCI BUZAU

Gazetabuzoiana.ro: Scrisoarea de mulțumire adresată de directorul Claudiu Damian celor care au ajutat Spitalul Județean

CCI DAMBOVITA

Ziaruldambovita.ro, preluat de Ziarelive.ro: CCIA Dâmboviţa -preocupare pentru derularea relaţiilor cu agenţii economici

CCI TIMIS

Ziuadevest.ro, preluat de Ziare.com: Judecătorul Ioan Ispas, primul președinte al Curții de Apel Timișoara, a încetat din viață

AGRICULTURĂ

Financialintelligence.ro: Clubul Fermierilor Români salută inițiativa KAUFLAND de sprijinire a furnizorilor autohtoni de produse agro-alimentare

Zf.ro: Naturevo, distribuitor de inputuri agricole: Comenzile curg, fermierii sunt alarmaţi şi fac stocuri. Compania a avut în 2019 o cifră de afaceri de 115 milioane de lei, în creştere cu 18% faţă de anul precedent

ENERGIE

Profit.ro: Exxon, care are toate contractele necesare dezvoltării proiectului din Marea Neagră, și-a notificat partenerii că va reduce cheltuielile de capital și operaționale pe termen scurt ca urmare a pandemiei

Profit.ro: EXCLUSIV După ce anunțase începerea producției de gaz în proiectul MGD din Marea Neagră în 2021, BSOG – un nou mesaj: își va adapta planurile în funcție de evoluția pandemiei și a cotațiilor externe

Profit.ro: Tranzacție în plină pandemie: deținător indirect al combinatului Ga-Pro-Co Chemicals poate deveni șeful Astra Giurgiu, Petrică Buduru, colaborator al lui Ioan Niculae

Profit.ro: Plafonarea plafonării prețurilor în energie, permisă prin Decret, ar însemna de fapt o scumpire

Zf.ro: Nuclearelectrica, o companie de stat, vrea să împartă 92% din profitul pe 2019 cu acţionarii: Randamentul dividendelor este de 14%

Profit.ro: Plafonarea plafonării prețurilor în energie, la media ultimelor trei luni, permisă prin Decretul stării de urgență, ar însemna de fapt o scumpire. Prețurile pe piața concurențială sunt deja sub cele deja plafonate

Financialintelligence.ro: Conpet propune distrebuirea către acționari a 7,05 lei/acțiune din profitul pe 2019 și rezultatul reportat

Bursa.ro: Transgaz vrea să aloce 52% din profitul anului trecut, ca dividende

Bursa.ro: DIN CAUZA STARII DE URGENTA, Producătorii de energie regenerabilă solicită modificarea procedurilor

Zf.ro: Conpet Ploieşti vrea să-şi remunereze investitorii cu dividende cu un randament de 11,4%

Zf.ro: ZF Live. Mark Davis, director regional BERD pentru România şi Bulgaria: BERD este interesată să investească la Hidroelectrica, în pofida situaţiei economice dificile în care ne aflăm

Adevarul.ro: Transgaz, măsuri de urgenţă pe perioada pandemiei COVID-19

Zf.ro: ​Nuclearelectrica vrea să-şi remunereze investitorii cu dividende cu un randament de 14%. Compania vrea să împartă cu acţionarii 92% din profitul pe 2019

Financialintelligence.ro: Nuclearelectrica propune distribuirea unor dividende de 498,4 milioane lei

Economica.net: Adunarea Creditorilor a aprobat noul plan de reorganizare al companiei ELCEN

Financialintelligence.ro: Transgaz: Am luat toate măsurile pentru ca Sistemul Național de Transport gaze naturale să continue să funcționeze în condiții de siguranță și la parametri optimi ( galerie foto)

Financialintelligence.ro: Noul plan de reorganizare a ELCEN a fost aprobat de Adunarea creditorilor

FISCALITATE

Zf.ro: PFA-urile vor putea beneficia de sprijin economic printr-o indemnizaţie fixă

Adevarul.ro: Statul face chetă pentru a putea suporta cheltuielile urgente. Ce le-a cerut Cîţu şefilor instituţiilor publice

Adevarul.ro: Oficiali: Ajutoarele financiare trebuie drămuite. Riscăm să nu putem reporni economia. Nu putem scădea taxele şi impozitele

Zf.ro: ZF 15 minute cu un antreprenor: Cum facem ca economia să funcţioneze în continuare? Urmăriţi emisiunea de miercuri, ora 9:00, cu Cristian Erbaşu, proprietar Construcţii Erbaşu

Zf.ro: Când punctele slabe devin puncte forte: turismul contribuie în România cu doar 5% la PIB, pe când în Italia sau Spania ponderea ajunge să fie şi de trei ori mai mare

Zf.ro: Ce măsuri excepţionale au luat principalele companii de asigurări din cauza pandemiei de coronavirus: Încheierea poliţelor, constatarea daunelor şi plata primelor şi a despăgubirilor online sau extinderea perioadei de graţie pentru plata primelor

Zf.ro: Criza este prezentă peste tot, dar nu şi în statistici. Când apar primele date. Ministrul economiei Virgil Popescu: „Depinde cât va ţine această criză. Dacă se va încheia în vreo două luni, probabil ne vom duce până în 5% deficit bugetar, dacă va dura 3-4-5 luni, atunci nu se poate aproxima nimic.“

Zf.ro: Contzilla.ro: Cum şi în cât timp îşi vor recupera angajatorii banii plătiţi angajaţilor în şomaj tehnic?

Adevarul.ro: Coaliţia pentru Dezvoltarea României: Măsurile Guvernului pentru economie sunt insuficiente şi neclare

Hotnews.ro: Ludovic Orban, despre posibilitatea ca firmele să beneficieze de scutiri de taxe: Suntem în analiză/ Spațiul de manevră bugetar este aproape zero

Financialintelligence.ro: Mircea Cirt, ATP Exodus: Vă rog să vă asumați rolul și autoritatea pe care o aveți și să mișcați lucrurile în direcția bună! Cu fiecare zi de întârziere a unor măsuri, țara se îngroapă și nu vom mai putea recupera ce se demolează

Adevarul.ro: Economia aşteaptă noi măsuri de sprijin de la Guvern

Adevarul.ro: Orban: Spaţiul bugetar şi fiscal de manevră bugetar este aproape zero. Rectificare bugetară în 2-3 săptămâni. Pregătim o repornire a motoarelor

Agerpres.ro: Virgil Popescu: Vor fi pachete pentru mediul de afaceri implementate gradual; trebuie să dozăm efortul bugetului

Agerpres.ro: ASF a decis scăderea cu 25% a tuturor contribuţiilor datorate de entităţile reglementate, începând cu 1 aprilie

INVESTIȚII

Profit.ro: FOTO Milionarii Spiru Mantu și Mihai Humă intră pe piața imobiliară din București

Zf.ro: Marcel Murgoci, Estinvest: Scăderile şi volumele din timpul crizei din 2008 erau mai mari faţă de cele de acum, dar nivelul de la care a plecat căderea era mai sus. „Probabil că vor fi scăderi şi după ce amploarea pandemiei se va diminua. Neliniştea cea mai mare este legată de impactul asupra economiei.“

Zf.ro: Cum facem ca economia să funcţioneze în continuare – industria auto: O zi de oprire a producţiei industriei auto în România generează o scădere de business de 124 milioane euro

Zf.ro: Afaceri de la zero. Claudia Ioniţă a creat brandul Couture de Marie, pornit din pasiunea pentru haine, şi l-a dus la afaceri de 70.000 de euro

Zf.ro: Jurnal bursier 24 martie 2020. Cea mai bună şedinţă bursieră din ultimele 15 luni: bursa de la Bucureşti a urcat marţi cu 6,15%. Investitorii revin la cumpărare încurajaţi de sesiunea pozitivă de pe plan extern. Avertisment de la un broker: Este un yo-yo bursier

Zf.ro: Producătorul de medicamente Biofarm, controlat de două SIF-uri, vrea să distribuie dividende cu un randament de 6,3% din profitul pe 2019

Zf.ro: IAR Braşov, companie de stat care repară elicoptere, vrea să-şi remunereze acţionarii cu dividende de 18,3 milioane lei: randament de 9,7%

Bursa.ro: MIHAELA TUDOR, TUDOR COMMUNICATION: ‘Contextualizarea comunicării şi adaptabilitatea – soluţiile care pot salva companiile pe timp de criză’

Zf.ro: Procema, compania din construcţii a lui Sorin Creţeanu: Ne aşteaptă un trimestru dificil, preconizăm o reducere a activităţii

Zf.ro: Micii antreprenori nu cedează. Bianca Georgescu a dezvoltat o colecţie de încălţăminte pentru copii în parteneriat cu fabrica de încălţăminte Tino din Braşov

Zf.ro: Glovo către restaurante: Avem sute de mii de clienţi. Puteţi folosi platforma noastră ca market-place şi livra cu proprii angajaţi

Zf.ro: Acţionarul unui grup de zece restaurante cu 1.500 de clienţi pe zi: Facem livrări din trei unităţi şi vrem să o deschidem pe a patra. Cu livrare facem 15% din businessul normal

Zf.ro: Piaţa de 1,7 mld. lei de stomatologie, suspendată temporar. Ce impact va avea asupra afacerilor cu clinici dentare?

Zf.ro: Cea mai bună şedinţă bursieră din ultimele 15 luni: bursa de la Bucureşti urcă marţi cu 6,15%. Investitorii revin la cumpărăre încurajaţi de sesiunea pozitivă de pe plan extern. Avertisment de la un broker: Este un yo-yo bursier

Zf.ro: Spălătoria ecologică Blue Lagoon Clean: Putem steriliza echipamentele de protecţie produse de fabricile din România. Avem discuţii avansate cu un producător român de materiale textile

Zf.ro: Ion Bican, Kärcher: Producem în continuare şi mergem mai departe cu investiţiile pe care ni le-am propus. Sperăm să nu apelăm la banii guvernului, ci să sprijinim noi economia

IT&C

Zf.ro: ZF IT Generation. Bogdan Liţescu, CEO al Plant an App, platformă pentru crearea de aplicaţii software: Am pus finanţarea pe planul doi şi am readus pe primul plan strategiile de dezvoltare de business

Zf.ro: Start-up-ul clujean Gumzzz, evaluat la 1 mil. euro, ţinteşte să ajungă la un portofoliu de 500 de clinici stomatologice în primul an de funcţionare a platformei online. „Până în momentul de faţă, avem agreate colaborări cu clinici stomatologice din oraşe mari ale ţării precum Bucureşti, Cluj-Napoca, Târgu-Mureş şi Baia Mare.“

Zf.ro: Ziarul Financiar organizează astăzi videoconferinţa ZF HR Trends, ediţia a XIV-a. Angajaţii şi angajatorii, faţă în faţă cu digitalizarea în vreme de criză

Zf.ro: Reacţie rapidă: start-up-ul Symphopay, austriecii de la Kapsch şi câteva bănci lansează o soluţie de plată neasistată a bunurilor şi serviciilor

Zf.ro: Romanian Software: Punem la dispoziţie platforma noastră de HR companiilor care produc echipamente necesare în lupta cu COVID-19

Profit.ro: Directorul general al S&T România rămâne la șefia companie încă doi ani

Profit.ro: Propunere: Laptop sau tabletă – de la Guvern pentru anumiți elevi și toate cadrele didactice

Economica.net: Ghidul gastronomic Gault&Millau deschide un restaurant online care include oferte de la unităţi din zece oraşe

Bursa.ro: Covid 19 mută în online activitatea firmelor de asigurare

Zf.ro: Gumzzz, un start-up clujean care dezvoltă un motor de căutare pentru industria globală de stomatologie, a luat o investiţie de 100.000 de euro

Zf.ro: Apasă pedala online-ului. Dragoş Bonea, proprietarul furnizorului de amenajări interioare Delta Studio: Lucrăm la un proiect video, pentru planificarea amenajării la distanţă

Zf.ro: Romanian Software preia salarizarea şi administrarea de personal pentru companiile care produc măşti, halate de protecţie, izolete, dezinfectanţi şi tratamente medicale

Hotnews.ro: Cum să lucrezi în siguranță de acasă și cum să te ferești de fraude când cumperi online. Câteva sfaturi pentru săptămânile în care vom sta în casă

Hotnews.ro: Ministerul Educației a lansat o platformă digitală pentru a-i ajuta pe profesori să predea online

Hotnews.ro: Firmă IT din Cluj ce dezvoltă un motor de căutare pentru industria globală de stomatologie a atras o investiție de 100.000 Euro

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Profit.ro: Vești proaste – Frații Micula se judecă cu statul român în SUA să poată executa România pentru încă 143 milioane dolari

Jurnalul.ro: Statul nu cunoaște criza. Când este vorba despre fântâni, bilete de avion și amenajarea parcurilor

Digi24.ro: Magazinele de electronice și electrocasnice cu livrare la domiciliu și centrele de optică medicală din mall-uri rămân deschise

Ziare.com: Se redeschid magazinele de electrocasnice si optica medicala din mall-uri. Ce spune exact noua ordonanta militara

Ziare.com: Firmele nu trebuie sa mai depuna declaratia privind beneficiarul real. Obligatia a fost temporar suspendata

Zf.ro: Raul Ciurtin, proprietar Prefera Foods. Guvernul trebuie să ia acum două măsuri: să plătească 3 luni şomajul tehnic pentru toţi angajaţii şi să ofere garanţii băncilor ca oamenii să nu mai plătească rate timp de 6 luni. „Avem pe cine să susţinem şi vrem să vedem companiile româneşti pe piaţă şi peste 3-4 luni.“

Bursa.ro: OPINII Implicaţii din perspectiva protecţiei datelor cu caracter personal ale angajaţilor în lupta împotriva COVID-19

Bursa.ro: IN NOILE CONDITII DE CRIZA FPSC reclamă controalele efectuate de ITM

Adevarul.ro: Violeta Alexandru: Pregătim noi măsuri pentru PFA, cei pe drepturi de autor şi Întreprinderi individuale

Adevarul.ro: Miron Mitrea critică modul de aplicare a şomajului tehnic: Oamenii mănâncă astăzi şi nu mulţi au rezerve

Agerpres.ro: CDR: Considerăm ”parţial neclare” în special măsurile care vizează şomajul tehnic

Hotnews.ro: Procedura pentru șomaj tehnic plătit de stat, pe OUG 30, ca urmare a pandemiei coronavirus COVID-19

Adevarul.ro: Ministrul Muncii: 458.000 de contracte de muncă sunt suspendate

Zf.ro: Proiect european de 10,6 mil. lei pentru dotarea ambulatoriului din cadrul spitalului municipal Moreni, Dâmboviţa

Zf.ro: Mihnea Bâldea, general manager Rondocarton: Înţelegem perfect nevoia industriei alimentare şi a celei farmaceutice în acest moment de a fi deserviţi la capacitate optimă, astfel că nu luăm în calcul suspendarea activităţii

Zf.ro: 5 soluţii de la 5 antreprenori români din construcţii. Cinci antreprenori din construcţii vin cu propuneri pentru a depăşi criza coronavirusului: Economia trebuie încurajată şi susţinută. România nu se opreşte aici

Zf.ro: TeraPlast, grup din construcţii cu 1.300 de angajaţi: De ce nu este nimeni care să centralizeze datele cu ce firme funcţionează şi care s-au oprit? Ne sperie nesiguranţa, lipsa de informaţii şi lipsa unui plan concret de acţiune

Zf.ro: Raul Ciurtin, proprietar Prefera Foods: Restricţiile impuse transportui de marfă sunt o problemă reală. Ar trebui deblocate căile, să deservesă zona medicală şi alimentară pentru aprovizionare

Profit.ro: Clarificări ANOFM – Pașii de urmat pentru șomaj tehnic

Profit.ro: Unele business-uri au accelerat pe fondul pandemiei. Angajări peste ritmul normal

Hotnews.ro: Angajații din restaurantele Pizza Hut, KFC și Taco Bell din România, în șomaj tehnic. Grupul spune că a obținut deja certificat de forță majoră

Economica.net: Încep concedierile. O fabrică de confecții din Sfântu Gheorghe își dă afară toți angajații

Agerpres.ro: Cojanu (FNPR): Măsura radicală anunţată de preşedinte este foarte necesară, dar sunt şi multe probleme ce trebuie rezolvate

Agerpres.ro: Oferte care acoperă sau chiar depăşesc cantităţile solicitate, la licitaţia organizată de Comisia Europeană pentru echipamente de protecţie

Hotnews.ro: Ieșirea din bârlog o vom face treptat, după ce vom include riscurile pe cele trei planuri: sănătate publică, social și economic

Digi24.ro: 1,5 milioane de echipamente de protecţie au fost oprite la vamă pentru că nu erau declarate în acte

PARLAMENT

Profit.ro: Pandemia poate conduce la un Parlament mai eficient: Senatorii își schimbă regulamentul pentru a putea vota online legile

SISTEM BANCAR

Zf.ro: Mihai Ionescu, preşedintele ANEIR: Băncile trebuie să flexibilizeze condiţiile de acordare a creditelor, pentru asigurarea capitalului de lucru al companiilor

Zf.ro: BNR a decis: Pentru ratele la credit amânate la plată din cauza crizei coronavirus creditele nu trebuie reclasificate, iar băncile nu trebuie să facă provizioane

Zf.ro: Europa: frica de default şi birocraţia îngreunează eforturile băncilor care vor să ajute economiile

Zf.ro: Adrian Vasilescu, BNR: Istoria între vorbe şi acte (1)

Zf.ro: Bob De Man, CEO al Raiffeisen Leasing: „Discutăm cu fiecare şi stabilim împreună cum îi putem sprijini“. Clienţii Raiffeisen Leasing pot opta pentru o perioadă de graţie de până la 3 luni pentru plata capitalului şi alte 3 luni de prelungire a perioadei contractului

Zf.ro: Acceleratorul BCR-InnovX face loc suplimentar pentru start-up-urile care au soluţii la criza COVID-19

Zf.ro: Libra Internet Bank atrage 4,2 milioane euro de la investitori printr-o emisiune de obligaţiuni, adică jumătate din suma propusă

Zf.ro: ROBOR la 3 luni a crescut uşor ieri, la 2,62%. Efectele scăderii dobânzii de referinţă de către BNR se văd în continuare

Zf.ro: ZF Live. Csaba Balint, membru al boardului BNR: „Dacă lichiditatea oferită de BNR băncilor va ajunge la populaţie, antreprenori şi finanţarea bugetului, o eventuală recesiune ce va urma va fi mai mică“

Stiri.tvr.ro: Recomandări pentru cei care au de mers la bănci în aceasta perioadă

Agerpres.ro: COTAR: Suspendarea plăţii ratelor bancare pe o perioadă de 9 luni poate face diferenţa dintre supravieţuire sau faliment

Digi24.ro: Orban: O decizie privind amânarea ratelor trebuie luată în colaborare. De sănătatea sistemului bancar depinde sănătatea economiei

Zf.ro: BNR a creat cadrul legislativ pentru amânarea la plată a ratelor: Creditele nu trebuie reclasificate, iar instituţia bancară nu trebuie să constituie provizioanele pe sumele datorate, ca urmare a restructurării

Hotnews.ro: Băncile și IFN-urile pot amâna ratele la credite, anunță BNR

Hotnews.ro: Ludovic Orban, despre măsuri economice: Suntem gata să ne asumăm plata unei părți din dobânzi la achitarea ratelor către bănci

Economica.net: EXCLUSIV Cum vor putea lua firmele din România credite garantate 90% de stat. Avem proiectul normelor de aplicare pentru IMM Invest

Economica.net: BREAKING NEWS: Oficial. BNR dă liber băncilor să amâne ratele pentru creditele clienților. Fără provizioane și fără restricții privind lichiditatea minimă

Economica.net: BREAKING NEWS: Guvernul va aproba prin Ordonanţă amânarea plăţii ratelor pe o perioadă “mai apropiată de şase luni”

Adevarul.ro: Orban, despre amânarea cu 9 luni a ratelor: Nu se poate aşa ceva. Căutăm să dăm o gură de oxigen oamenilor care nu mai au posibilitatea să plătească creditele

Agerpres.ro: BNR va transmite scrisori de informare creditorilor prin care li se va confirma posibilitatea restructurării creditelor debitorilor

Agerpres.ro: Suciu (BNR): Banca nu mai este obligată să constituie provizioane dacă nu se plătesc rate la un credit, din cauza COVID-19

Agerpres.ro: Ministrul Finanţelor: Amânarea ratelor va fi pe o perioadă mai mare de starea de urgenţă; clienţii nu vor avea condiţionalităţi

Economica.net: Patria Bank își ajustează programul de funcționare al sucursalelor sale și anunță că a donat 100.000 de lei către Asociația „Dăruiește Viață”

TELECOM

Agerpres.ro: Thierry Breton (Comisia Europeană): Operatorii de telecomunicaţii sunt hotărâţi să protejeze buna funcţionare a internetului deschis şi să prevină congestionarea reţelelor

TURISM

Profit.ro: O companie de management al rezervărilor propune reduceri de 20% la sejururi pentru turiștii care rezervă acum vacanțe, pentru indiferent ce perioadă în următoarele 12 luni

 

Sursa:

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Biroul Comunicare Publică

Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti

tel.  0213190085, fax: 021319015

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport monitorizarea presei 25 martie 2020, ora 11.00

Ordonanța militară nr.3

Ordonanța militară nr.3

Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 14 din 24.03.2020,

În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct.1, 3 – 5 din anexa nr. 2 la același decret și al art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul afacerilor interne emite următoarea

Ordonanță militară

Art. 1. – Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Art. 2. – Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11.00 – 13.00, strict pentru următoarele motive:

a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;

d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

Art. 3. – Circulația persoanelor prevăzute la art. 2, în exteriorul locuinței/ gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11.00 – 13.00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole.

Art. 4. – (1) Pentru verificarea motivului deplasării:

a) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;

b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la alin.(1), se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.

(4) Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.

(5) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

Art. 5. – (1) Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru toate persoanele care intră în România.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

Art. 6. – (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor fără adăpost, precum și să asigure adăpostirea și îngrijirea acestora.

(2) Evidența persoanelor fără adăpost se actualizează și se raportează săptămânal la Centrul județean/al Municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art. 7. – (1) Instituțiile publice și operatorii economici au obligația de a marca zona destinată accesului cetățenilor/clienților și suprafața de relații cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri.

(2) Administratorii piețelor agroalimentare au obligația de a organiza activitatea de vânzare astfel încât să se păstreze o distanță socială între producătorii agricoli, comercianți și cumpărători. Comercianții și producătorii agricoli aflați în piețele agroalimentare sunt obligați să adopte măsuri de protecție împotriva răspândirii COVID-19, respectiv să poarte mănuși și măști.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art. 8. – Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Franța și Germania și din Franța și Germania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile.

(2) Măsura nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și autorizărilor tehnice necomerciale.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 23.00, ora României.

Art. 9. – (1) Se interzice accesul piloților la bordul navelor, sosite din zonele de risc roșii/galbene în porturile maritime române, dacă nu dispun de echipament de protecție stabilit de Direcția de sănătate publică Constanța sau dacă navele nu au efectuat perioada de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă de risc roșie/galbenă.

(2) Se interzice accesul navelor maritime și fluvio-maritime în porturile situate pe Dunărea maritimă, până la efectuarea perioadei de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă roșie/galbenă, în următoarele două zone de staționare în ancoră:

a) rada portului Sulina, pentru navele care vin dinspre Marea Neagră;

b) Dunărea, mila marină 44, pentru navele care vin dinspre canalul Bâstroe.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art. 10. – Ministerul Apărării Naționale asigură, la solicitarea ministrului afacerilor interne:

a) preluarea în pază a unor obiective a căror protecție este asigurată în prezent de către Jandarmeria Română;

b) personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activităților de ordine publică;

c) personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activităților Poliției de Frontieră Române, în punctele de trecere a frontierei de stat.

Art. 11. – Pentru verificarea respectării condițiilor de carantinare sau izolare la domiciliu, instituțiile de securitate națională vor proiecta sisteme de comunicații și aplicații informatice, necesare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și autorităților locale, pentru a comunica în timp real și permanent cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu.

Art. 12. – (1) Documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.

Art. 13. – (1) După alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanța militară nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(21), cu referire la activități permise în centrele comerciale, cu următorul cuprins:

„(21) Suspendarea temporară a activității comerciale potrivit alin.(1) nu se aplică:

a) vânzării produselor electronice și electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului;

b) vânzării produselor și serviciilor de optică medicală.”

(2) Măsurile prevăzute la alin.(1) se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul oficial al României, Partea I.

Art.14. – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:

a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală pentru măsurile prevăzute la art.1 – 4;

b) Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția locală, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsura prevăzută la art.5;

c) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsura prevăzută la art.7;

d) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsura prevăzută la art.8;

e) Autoritatea Navală Română și direcțiile de sănătate publică, pentru măsura prevăzută la art.9.

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1 – 5, art. 7 – 9 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile art.4 și 5 din Ordonanța militară nr.2/2020 își încetează aplicabilitatea.

(3) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

Consultati aici Ordonanţa Militară nr.3 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Sursa: www.mai.gov.ro 

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Ordonanța militară nr.3

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 13 din 21.03.2020,

În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență Ia nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 3 -5 din anexa nr. 2 la același decret și al art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul afacerilor interne emite următoarea:

 

Ordonanță militară

 

Articolul 1

(1) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară.

(2) Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgență.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

 

Articolul 2

(1) Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul, a produselor și serviciilor, în centrele comerciale în care-și desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie.

(2) Prin centru comercial se înțelege „structura de vânzare cu suprafața medie sau mare în care se desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piață și de alimentație publică, ce utilizează o infrastructură comună și utilități adecvate”, astfel cum este reglementat în anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

 

Articolul 3

(1) Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai eu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane.

(2) Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.

 

Articolul 4

În intervalul orar 06.00 – 22.00, se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:

 1. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 2. b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 3. c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 4. d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 5. e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.

 

Articolul 5

(1) În intervalul orar 22.00 – 06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(4) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

(5) Fac excepție de la aceste prevederi personalul din cadrul Administrației Prezidențiale, Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Public, instituțiilor sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, corpului diplomatic și personalul care asigură serviciile de utilitate publică.

(6) Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora României.

 

Articolul 6

(1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, astfel cum sunt definiți la art.2 lit.a) și b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificăriile și completările ulterioare, cu excepția situației în care aceștia tranzitează teritoriul României, pe culoare de tranzit, organizate prin înțelegeri cu statele vecine.

(2) Prin excepție, este permisă intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și apatrizilor care fac parte din următoarele categorii :

 1. a) sunt membri de familie ai cetățenilor români;
 2. b) sunt membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
 3. c) sunt persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile române potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;
 4. d) sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
 5. e) este personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 6. f) sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
 7. g) sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);
 8. h) sunt persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

 

Articolul 7

(1) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină instituționalizată, sub pază.

(2) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.

(3) Măsurile dispuse potrivit alin.(1) și (2) nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională sau penală.

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Articolul 8

(1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor.

(2) Evidențele se actualizează și se raportează săptămânal la centrul județean/ al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

(3) Comitetele locale, județene și al municipiului București pentru situații de urgență identifică modalități de sprijin pentru persoanele prevăzute Ia alin. (1).

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Articolul 9

(1) Ordonanța militară nr. I/2020 privind unele măsuri de primă urgență, care aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 1 8 martie 2020, se completează după cum urmează:

 1. După alineatul (1) al articolului 2 se introduc două noi alineate, alin.(2) și (3), cu următorul cuprins:

„(2) Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult, de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.

(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), Ia care pot participa maximum 8 persoane, cât și împărtășirea credincioșilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora”.

 1. După alineatul (2) al articolului 4, se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

„(3) Prevederile alin. (I) și (2) se aplică și conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4t”.

 1. După alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

„(3) Alte excepții de la interdicția prevăzută la alin.(1) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.”

(2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Articolul 10

(1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:

 1. a) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art. 1 și 2;
 2. b) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art. 3, 5 și 7;
 3. c) Poliția de Frontieră Română, pentru măsura prevăzută la art. 6.

(2) Nerespectarea măsurilor de primă urgență prevăzute la art. 1-7 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

 

Articolul 11

(1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

 

Ministrul afacerilor interne,

Marcel Ion Vela

 

București, 21 martie 2020.

Sursa: www.mai.gov.ro 

 

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ORDONANȚA MILITARĂ nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Raport monitorizarea presei 24 martie 2020, ora 14.00

Raport monitorizarea presei 24 martie 2020, ora 14.00

CCIR

fiscalitatea.ro: Cheltuieli deductibile, cu deductibilitate limitata sau nedeductibile. Conditii si exceptii de la regula

avocatweb.ro: Avizarea existenţei cazului de forţă majoră. Certificatul de forţă majoră

actualdecluj.ro: Măsuri economice pe timp de pandemie. Ce trebuie sa stie reprezentantii firmelor şi angajaţii

CCI BRASOV

LapasprinBrasov.ro: Certificatul de situație de urgență și avizul de existența a cazului de forță majoră

Transilvania365.ro: SINTEZA măsurilor economice și fiscal-bugetare în temeiul O.U.G. 29/2020 publicate în Monitorul Oficial nr. 230/21.03.2020

CCI BUZAU

Buzaumedia.ro: SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU – SCRISOARE DE MULȚUMIRE

ENERGIE

Financialintelligence.ro: PATRES apreciază efortul AFM pentru deblocarea Programului Casa Verde – Panouri Fotovoltaice, însă proiectele pot fi puse în aplicare de către beneficiari cu mare dificultate în contextul Situației de Urgență!

Agerpres.ro: Transelectrica: Sistemul Electroenergetic Naţional funcţionează în parametri normali

Financialintelligence.ro: Hidroelectrica a finalizat procesul de retehnologizare a hidroagregatului de la CHE Dimitrie Leonida (Stejaru)

FISCALITATE

Agerpres.ro: UNSAR: Industria de asigurări din România a luat o serie de măsuri pentru a-şi proteja angajaţii şi clienţii

Zf.ro: Goldman Sachs: Economia zonei euro se va contracta cu 9% în 2020

Zf.ro: Octavian Petrescu, director commercial RodBun: Economia va mai arăta la fel de bine ca înainte de coronavirus peste 2-3 ani

IMM

Economica.net: Măsuri noi de la Raiffeisen Bank pentru sprijinirea clienţilor IMM cu credite în derulare: amânarea ratelor cu până la 12 luni

Agerpres.ro: IMM-urile pot obţine până la un milion de euro prin POR, însă depunerea proiectelor ar trebui prelungită (consultanţi)

INVESTIȚII

Zf.ro: Compania de stat IAR Braşov, care repară elicoptere, vrea să-şi remunereze acţionarii cu dividende de 18,3 milioane lei: Randament de 9,7%

Hotnews.ro: Germanii de la Schaeffler reduc treptat producția la una dintre fabricile de la Brașov

Zf.ro: Oficialii H&M: În acest moment nu mai este deschis niciun magazin H&M în România

Zf.ro: Mircea Turdean, Farmec Cluj: Trebuie să continuăm să lucrăm pentru a produce ceea ce este necesar în această perioadă, o companie românească trebuie să se adapteze rapid cerinţelor din momentul respectiv

Zf.ro: Germanii de la HeidelbergCement au vândut mai multe agregate pentru beton în 2019 în România, dar mai puţine prefabricate

Zf.ro: Ce spun analiştii Colliers: Economia bazată pe servicii a Bucureştiului, printre cele mai izolate de epidemie

Zf.ro: O reţea de şase săli de fitness din Bucureşti: Noi am închis, iar în cazul în care situaţia din România se agravează, putem pune la dispoziţia autorităţilor spaţiile

Zf.ro: De la Londra, la Paris şi până la Bucureşti, acţiunile europene se apreciază pe fondul promisiunilor băncii centrale de peste Ocean de a stimula economia cu bani nelimitaţi. Detensionare şi ca urmare a scăderii cazurilor de infectare în Italia

Zf.ro: Laurenţiu Ştefănescu, general manager Sika România: Poate că este momentul în care investiţiile în infrastructură să devină motorul susţinerii sectorului de construcţii în perioada de după această stare de urgenţă

Stiri.tvr.ro: O fabrică din România anunță că poate produce măști textile omologate de Ministerul Sănătății

Economica.net: Lasselsberger continuă producţia de plăci ceramice la fabrica din Cluj-Napoca, adaptată pandemiei de coronavirus

Economica.net: Ca unul dintre cele mai izolate centre europene de servicii, Bucureştiul ar putea suferi mai puţin efectele pandemiei de COVID-19

Agerpres.ro: Bucureşti este unul dintre cele mai izolate centre de servicii din Europa (analiză)

Zf.ro: Purcari alocă 500.000 de lei pentru combaterea epidemiei de COVID-19 în Republica Moldova şi România şi reduce salariile echipei de management pentru protecţia angajaţilor cu venituri mici

Zf.ro: Bursa de la Bucureşti a deschis şedinţa de marţi în urcare, toţi indicii fiind pe verde, cu creşteri de până în 3%

Zf.ro: Producătorul hârtiei igienice Zewa a făcut afaceri nete de 40 mil. euro în 2019 în România, plus 17%

Zf.ro: Stere Farmache, cel mai longeviv CEO al BVB: Criza creată de coronavirus este prima de mari proporţii pe care nimeni nu a anticipat-o şi al cărei curs nimeni nu îl poate prevede

Financialintelligence.ro: Grupul Purcari va contribui cu 500.000 lei la un fond adresat exclusiv combaterii epidemiei de COVID19; compania își asumă, pentru moment, minimizarea măsurilor în privința personalului de rând, iar managementul cedează părți semnificative din salariu

Financialintelligence.ro: Chimcomplex lansează producția de biocid, ce stă la baza dezinfectanților recomandați de Organizația Mondială a Sănătății în lupta cu COVID-19

IT&C

Zf.ro: Anca Minescu, cofondatoarea platformei online Swaparoo: Prin platforma noastră, încurajăm oamenii să economisească. De acum înainte, oameni se vor gândi foarte mult cum să facă economii

Profit.ro: DB Global Technology, centrul de tehnologie al Deutsche Bank din București, recrutează angajați

Zf.ro: Logiscool, un business din domeniul educaţiei specializat în predarea programării pentru copii şi adolescenţi, îşi mută cursurile în online pe timpul pandemiei

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Zf.ro: Iohannis: Se vor introduce noi restricţii de circulaţie. Ce a fost până acum o recomandare va fi de acum o obligaţie

Zf.ro: Constructorii din Europa cer condiţii de prevenţie a răspândirii epidemiei pe şantiere şi, acolo unde nu e posibil, suspendarea lucrărilor fără penalităţi

Digi24.ro: Transportul în comun din Iași, suspendat. Autobuzele și tramvaiele vor face curse doar pentru cadrele medicale și farmaciști

Zf.ro: ZF Audio Special: 15 MINUTE CU UN ANTREPRENOR. Adrian Mihai, acţionar al Fan Courier: Guvernul ar trebui să iniţieze discuţii cu mediul de afaceri, cu companii din sectorul farma, să vadă care sunt lipsurile şi care sunt soluţiile

Zf.ro: Bogdan Badea, eJobs: Piaţa angajărilor rămâne activă. Sunt zone în care este nevoie de suplimentarea numărului de angajaţi

 

Hotnews.ro: Top domenii în care se caută angajaţi în această perioadă de criză

Economica.net: Indemnizaţia şi concediul medical pe perioada stării de urgenţă: norme de aplicare a legii. Actele pe care le puteţi primi şi trimite online

Economica.net: Autorităţile publice din Cluj au preluat spitalul privat Polaris pentru a lupta împotriva COVID-19

Zf.ro: Cătălina Aldea, retail expert Aldea Consulting Vision: Nu cred că retailerii vor face schimbări majore la raft. În urma pandemiei, rafturile vor fi pline cu orice este disponibil, nu va mai conta brandul

Zf.ro: EDIŢIE SPECIALĂ ZF LIVE: CUM DEPĂŞEŞTE INDUSTRIA AUTO PERIOADA DE ŞOMAJ TEHNIC ŞI CUM TREBUIE SUSŢINUTĂ DE STAT. PROGRAMUL RABLA. Care sunt cele mai căutate maşini şi cât de mari sunt stocurile. O discuţie cu CRISTIAN MILEA, preşedintele APIA, ADRIAN SANDU, secretar general ACAROM, CRISTIAN NEVZOREANU, consilier al primului ministru pentru industria auto

Zf.ro: Sprijin din partea autorităţilor pentru editorii legitimi de presă scrisă şi online, în contextul crizei generate de COVID19

Zf.ro: Veşti bune pentru angajatori şi angajaţi în plină pandemie: BestJobs permite publicarea gratuită de anunţuri pentru joburi de la distanţă

Hotnews.ro: Noi măsuri economice pentru mediul de afaceri afectat de coronavirus vor fi analizate astăzi

Economica.net: Cum să-ţi continui afacerea în perioada crizei provocate de pandemia de CORVID-19

Adevarul.ro: Acuzaţii: Magazine alimentare închise abuziv

Agerpres.ro: INTERVIU/Picu (ANOFM): Banii pentru şomajul tehnic ajung pentru toată lumea, ne pregătim pentru un milion de persoane

Zf.ro: Mega Image reduce programul de funcţionare al magazinelor. “Dacă va fi necesar, pentru a evita aglomerarea, vom permite accesul unui număr limitat de persoane”

Hotnews.ro: Șomerii nu vor mai trebui să se prezinte personal la ANOFM: Vor fi sunați de funcționari

Hotnews.ro: Cine face angajări? Anunțuri gratuite de joburi remote, pe BestJobs

Financialintelligence.ro: KFC, Pizza Hut și Taco Bell au trimis în șomaj tehnic angajații din restaurantele închise; O structură de conducere de criză a fost înființată la nivelul grupului Sphera

Financialintelligence.ro: Consiliul Județean Cluj preia Spitalul Polaris și finanțează operațiunile necesare tratării pacienților infectați cu COVID-19

SISTEM BANCAR

Ziare.com: Curs valutar: Euro creste usor, dar dolarul face un pas mare in spate

Zf.ro: Creditarea privată a crescut la finele lunii februarie cu 7,6% faţă de perioada similară din 2019, la 271 mld.lei. Imprumuturile în lei ale populaţiei totalizau 110 mld.lei, în creştere cu 14,4%

Zf.ro: BNR: Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 9,9% faţă de februarie 2019

Zf.ro: Curs BNR. Cursul valutar al zilei de marţi, 24 martie 2020. BNR ţine euro pe loc

Mediafax.ro: Cresc depozitele românilor în bănci. În ce monedă preferă să-şi păstreze banii

Zf.ro: Mişu Negriţoiu, bancher: România are suficiente resurse financiare pentru compensarea unor pierderi importante, dar cheia succesului stă în colaborarea autorităţilor publice cu sectorul privat. Avem o necunoscută la capacitatea de distribuţie, mai ales când este vorba de fonduri publice

Zf.ro: Vladimir Kalinov, vicepreşedinte retail, Raiffeisen: Firmele care aplică pentru facilităţi în criza coronavirus să o facă responsabil, pe baza unor dificultăţi reale

Zf.ro: Libra Internet Bank a atras 4,2 milioane euro de la investitori, printr-o emisiune de obligaţiuni, jumătate din suma pe care şi-o propusese

Profit.ro: CORONAVIRUS Măsuri și pentru ratele de leasing: Raiffeisen Leasing acordă 3 luni perioadă de grație pentru plata capitalului și prelungește contractele

Financialintelligence.ro: Raiffeisen Leasing: “Clienții au posibilitatea de a opta pentru o perioadă de grație de până la 3 luni pentru plata capitalului, plus 3 luni de prelungire a perioadei contractului de leasing”

Bursa.ro: Libra Internet Bank finalizează cu succes emisiunea de obligaţiuni, înainte de termen

Agerpres.ro: Indicele ROBOR la 3 luni a urcat marţi la 2,62% pe an

Hotnews.ro: Componența CIFGA de la EximBank, modificată pentru a zecea oară în ultimii 13 ani

Agerpres.ro: Asociaţiile consumatorilor de servicii financiar-bancare solicită Parlamentului să adopte, urgent, propunerea ce vizează reechilibrarea contractelor de credit

Zf.ro: Ce strategie are Citibank pentru companii în contextul crizei coronavirusului: Citibank va face evaluări caz cu caz să vedem cum putem să îi sprijinim cel mai bine pe clienţi, dar păstrând nivelul nostru ridicat de capital şi securitatea financiară a băncii

TURISM

Agerpres.ro: Asociaţia Incoming România: Autorităţile trebuie să privească în ansamblu problemele economice cu care ne confruntăm

Zf.ro: Companiile de turism din Delta Dunării: Guvernul trebuie să ia măsuri imediat ca firmele să poată supravieţui. „Românii nu vor mai merge probabil în vacanţe anul acesta şi de frică şi pentru că nu vor mai avea bani.“

Digi24.ro: Directorul aeroportului din Iași cere suspendarea tuturor zborurilor comerciale: În fiecare zbor sunt persoane care mint sau cu febră

Agerpres.ro: Wizz Air suspendă zborurile din Timişoara, Craiova şi Sibiu

 

Sursa:

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Biroul Comunicare Publică

Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti

tel.  0213190085, fax: 021319015

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport monitorizarea presei 24 martie 2020, ora 14.00

Raport monitorizarea presei 24 martie 2020, ora 11.00

Raport monitorizarea presei 24 martie 2020, ora 11.00

CCIR

CugetLiber.ro, preluat de Constanta.press, Ultimele-stiri.eu: Ce fac camerele de comerț și organizațiile patronale pentru IMM-uri, pe timp de criză?

Stiripesurse.ro: Lucian Iliescu (PMP): Ne place sau nu, GUVERNUL TREBUIE SPRIJINIT prin respectarea deciziilor! Statul are obligația să sprijine firmele!

Infoargesnews.ro: Cătălin Gherzan: Deciziile proaste, luate astăzi, nu vor mai repara falimentele de mâine

Opiniatransilvana.ro: Mediul de afaceri, lovit în plin de ezitările guvernului. Fac apel la responsabilitate și la măsuri cu mult mai eficiente!

Economistul.ro: Tot ce trebuie să știe angajatorii despre activarea clauzei de forță majoră din contracte!

Clubeconomic.ro: Tot ce trebuie să știe angajatorii despre activarea clauzei de forță majoră din contracte!

Magazinuljuridic.ro: Cum se obține Certificatul de Situație de Urgență?

Juridice.ro: Certificatul de situație de urgență vs. forța majoră prin prisma prevederilor OUG 29/2020

CCI BRAILA

Obiectivbr.ro: Campionatul Naţional de Autoslalom, amânat

Obiectivbr.ro: Preşedintele Camerei de Comerţ Brăila avertizează: «Am semnale că va începe o criză de desfacere pentru ferme»

CCI BUCURESTI

Rador.ro: DOCUMENTAR: Radio România Muzical, un post aflat în slujba muzicii lumii

CCIB solicită sprijinirea producătorilor şi transportatorilor români

Bursa.ro, preluat de Pescurt.ro, Astazi.ro: CCIB solicită sprijinirea producătorilor şi transportatorilor români – 24.03.2020

Fluxstiri.ro: INTERVIU/ Preşedintele CCIB: Producătorii români ar trebui susţinuţi necondiţionat, prin acordarea de credite de producţie

CCI DAMBOVITA

Generatia9.eu: Gabriel Cioacă! Informații utile pentru cei care activează în mediul de afaceri dâmbovițean

Ripostapenet.ro: Gabriel Cioacă! Informații utile pentru cei care activează în mediul de afaceri dâmbovițean

CCI DOLJ

Oltenasul.ro, preluat de Zpn.ro: La solicitarea scrisă a agenţilor economici, exclusiv persoane juridice din România, Camera de Comerţ şi Industrie a județului Dolj, avizează existenţa cazului de forţă majoră, în baza art. 4 litera j) din Legea 335/2007

CCI MARAMURES

Tlplus.ro:  Activitatea Camerei de Comerț și Industrie MM, online

CCI PRAHOVA

Prahovabusiness.ro, preluat de Ziare.com, Monitoruldestiri.ro: In atentia mediului de afaceri: Informatii de la CCI Prahova

Prahova-news.ro:  Alin Moldoveanu: Cinci investitori își mută afacerile în clădirile fostului Petroutilaj

Camera de Comerț și Industrie România – China

Ziare.com: COMUNICAT. Medicii din Deva si Yancheng au inceput consultarile pe tema COVID-19 | Deva

Zvj.ro:  Medicii din Deva și Yancheng au început consultările pe tema COVID-19

AvantulLiber.ro: Medicii din Deva și Yancheng au început consultările pe tema COVID-19

Ziarulexclusiv.ro: Medicii din Deva și Yancheng au început consultările pe tema COVID-19

www.primariadeva.ro: Medicii din Deva și Yancheng au început consultările pe tema COVID-19

Replicahd.ro: Medicii din Deva și Yancheng au început consultările pe tema COVID-19

Hunedoaraplus.ro: Medicii din Deva și Yancheng au început consultările pe tema COVID-19

HunedoaraLibera.ro: Medici din Deva și județul Hunedoara și din Yancheng au început consultările pe tema COVID-19

AGRICULTURĂ

Zf.ro: Fragilul sistem de aprovizionare al lumii cu alimente este sub presiune. La nivel mondial, preţurile alimentelor vor creşte

Agerpres.ro: Ministrul Economiei: Stocurile de alimente sunt suficiente; cozile ce se creează la supermarketuri pot fi un eventual focar de infecţie

ENERGIE

Zf.ro: OMV Petrom: În prezent, circa 30% dintre angajaţii companiei noastre lucrează de acasă

Zf.ro: Transgaz vrea să împartă cu acţionarii 182 mil. lei din profitul pe 2019: randament al dividendelor de 6,7%

Zf.ro: Dieselul continuă să piardă teren în faţa motorizărilor pe benzină sau alternative. De partea cealaltă, motorizările alternative, electrice şi hibride, au ajuns la 6% cotă de piaţă, faţă de 4,2% în primele două luni din 2019

Zf.ro: Producătorul de motoare şi generatoare electrice Electroprecizia Săcele vrea să-şi remunereze investitorii cu dividende de 1,25 milioane de lei: randament de 4,6%

Zf.ro: Transgaz vrea să împartă cu acţionarii 182 mil. lei din profitul pe 2019: randament al dividendelor de 6,7%

Zf.ro: Petrom estimează venituri de 18,8 mld. lei şi un profit de 2,8 mld. lei în 2020, dar într-un scenariu optimist în care preţul ţiţeiului este dublu faţă de cel de acum

Financialintelligence.ro: Transgaz propune dividende de 182,1 milioane lei

Financialintelligence.ro: AFM a aprobat primele 5.300 de dosare de finanţare în Programul “Casa Verde Fotovoltaice”

Economica.net: Proprietarul unui furnizor de energie electrică se apucă să facă măşti şi combinezoane. Va dona toată producţia, 75.000 de măşti pe zi

Agerpres.ro: Rompetrol-KMG International donează carburant pentru transportul medical şi sponsorizează achiziţia a 2.500 de kituri pentru COVID-19

Agerpres.ro: Ministrul Economiei: Sistemul Energetic Naţional funcţionează, în prezent, la parametri optimi

FISCALITATE

Zf.ro: Producătorul condimentelor CIS: „Sper că măsurile luate de autorităţi sunt o glumă proastă”

Zf.ro: Cătălin Naftan, Paylex Consulting: Măsurile sunt bune, dar trebuie clarificate, vom vedea pe viitor dacă şi procedurile vor fi aplicate cu uşurinţă

Zf.ro: Omniasig: Am constatat o scădere de aproximativ 25% a avizărilor de daune pe segmentele de asigurări auto

Zf.ro: Tudorel Andrei, preşedinte INS: Vor fi institute naţionale de statistică din Europa care nu vor publica datele cu privire la inflaţie. Italia a anunţat că nu va publica indicele preţurilor de consum

Zf.ro: Consiliul Investitorilor Străini încurajează autorităţile să iniţieze discuţii cu FMI, Banca Mondială sau Comisia Europeană pentru a ajuta economia naţională

Zf.ro: Ionel Dancă, şeful Cancelariei premierului: PFA-urile care şi-au întrerupt activitatea vor beneficia de o indemnizaţie fixă

Zf.ro: Gabriel Biriş, avocat: În momentul în care statul spune prin lege că plata devine opţională, înseamnă că nu este nevoie de niciun ban de la companii

Zf.ro: Allianz-Ţiriac: Estimăm că numărul daunelor auto s-ar putea diminua în perioada următoare, în contextul crizei coronavirus

Zf.ro: Ministerul de Finanţe a reuşit să împrumute astăzi 715 mil.lei de la bănci, într-o emisiune de obligaţiuni scadentă în 2022, la o dobândă în scădere, de 3,55% pe an

Zf.ro: Cele mai puternice companii din România, care au afaceri cât 23% din PIB, cer Guvernului să apeleze la Comisia Europeană, FMI şi Banca Mondială pentru a atrage toate resursele disponibile pentru a trece această criză

Zf.ro: ZF Live. Dragoş Doroş, tax partner KPMG România: Măsurile fiscale luate de stat sunt doar un prim pas. În funcţie de cum va evolua situaţia, sper să ajungem la lucruri mai drastice precum amânări de plată la credite. „Criza va trece şi după ce va trece este important să avem cât mai multe companii în viaţă.“

Zf.ro: Consultanţii fiscali: Măsurile guvernului privind şomajul tehnic ajută o perioadă, creditarea pentru unele companii va fi imposibilă. La ce se va întoarce, în două luni, cel aflat acum în şomaj tehnic? Va mai exista atunci firma lui?

Zf.ro: Cum facem ca economia să funcţioneze în continuare? Ce măsuri sunt necesare pentru trecerea crizei

Profit.ro: Pe fondul pandemiei, proiecte de scutire de impozit pentru farmacii și pentru favorizarea angajării medicilor și farmaciștilor

Economica.net: Banca Centrală Europeană va cumpăra „fără număr” datoriile statelor membre. Cum vede liderul mondial al asigurărilor ultimele decizii ale BCE

Bursa.ro: OCTAVIAN BADESCU, DESPRE MASURILE LUATE IN CRIZA CORONAVIRUS: ‘Există un pericol real să ieşim din această criză mai săraci şi mai puţin liberi’

Adevarul.ro: Recesiunea se instalează la nivel mondial. Când se aşteaptă primele semne de redresare economică

Adevarul.ro: Violeta Alexandru: Pensiile se recalculează. Nu e motiv de întrerupere a activităţii

Adevarul.ro: Violeta Alexandru: firmele care vor trimite angajaţii în şomaj tehnic vor primi sprijin financiar în cel mult 30 de zile de când se adresează AJOFM

Agerpres.ro: Violeta Alexandru: Vom face astfel ca plăţile pentru şomajul tehnic să se facă rapid, pe măsură ce se depun documentele

Agerpres.ro: Popescu: Dacă această criză va dura 1-2 luni ne putem duce cu un deficit bugetar în jur de 5%

Agerpres.ro: Ministrul Muncii: Preşedintele ANOFM a pregătit un ordin pentru a se putea desfăşura online cursuri de calificare

Digi24.ro: UDMR vrea ca statul să suspende obligațiile fiscale pentru companiile care nu concediază angajați

Agerpres.ro: Ministrul Muncii: Urmărim cu stricteţe ca pensiile şi salariile să fie plătite în calendarul cunoscut

Hotnews.ro: Un nou pachet de măsuri în economie: Cei care nu pot intra în șomaj tehnic vor primi o indemnizație la nivelul salariului minim brut pe economie

Hotnews.ro: PFA-urile care și-au întrerupt activitatea vor beneficia de o indemnizație fixă

Financialintelligence.ro: Dancă: Persoanele fizice autorizate care şi-au întrerupt activitatea – indemnizaţie egală cu salariul minim brut

Agerpres.ro: Ministerul Finanţelor a atras, luni, 715 milioane de lei de la bănci

GUVERN

Financialintelligence.ro: Premierul Ludovic Orban îşi reia activitatea la Palatul Victoria; testul pentru COVID-19 a ieşit negativ

Jurnalul.antena3.ro: Orban vrea consultări politice pentru amânarea alegerilor locale

IMM

Ziare.com: Citu spune ca nu e nevoie de certificat de stare de urgenta pentru IMM-urile care vor credite

INVESTIȚII

Zf.ro: Danezii de la Rockwool, cu o fabrică proaspăt deschisă în Prahova şi 150 de angajaţi: Nu există niciun dubiu că această pandemie va avea un impact puternic. Avem încredere că vom ieşi din criză cu bine

Zf.ro: Opus Land, dezvoltatorul Cosmopolis, vrea să cumpere teren lângă proiect pentru a continua expansiunea

Zf.ro: Bursa de la Bucureşti începe săptămâna în scădere cu 4,2%. Tranzacţii speciale de 10,4 mil. lei cu acţiuni FP pe finalul şedinţei

Zf.ro: Gigantul francez Decathlon închide magazinele din România, ca măsură împotriva răspândirii coronavirusului

Zf.ro: Michelin România opreşte producţia la fabrica Victoria din Floreşti, din cauza epidemiei de Coronavirus

Zf.ro: Grupul german Dräxlmaier, cu 15.000 de angajaţi la nivel local, suspendă activitatea fabricilor din Satu Mare, Piteşti, Timişoara, Hunedoara şi Braşov

Zf.ro: Producătorii de vopsele continuă să lucreze, în ciuda epidemiei: „Vor fi afectate mai ales companiile care nu aparţin de un grup internaţional care să le susţină financiar pentru a trece de situaţia tensionată“

Zf.ro: În timp ce companiile aeriene continuă să fie afectate de criza coronavirusului, numărul de zboruri internaţionale va fi aproape de zero în luna aprilie: Sectorul turismului poate pierde 50 de milioane de locuri de muncă

Zf.ro:  Iulia Bălan, fondator Noor Concept Store: Încerc să rămân vizibilă pe paginile de social media şi să mă organizez pentru perioada ce va veni când se vor linişti lucrurile

Zf.ro: Mazars: Fundamentele puternice ale regiunii plasează piaţa de M&A într-o poziţie favorabilă pentru o recuperare rapidă, după ce situaţia va reveni la normal după pandemie. „Conexiunile puternice ale Europei Centrale şi de Est cu pieţele din alte zone fac regiunea vulnerabilă la şocurile globale, precum recenta epidemie de Covid-19.“

Zf.ro: Top 10 sectoare economice care merg acum cu motoarle turate la maximum. Singura strategie este ca afacerile care stau în picioare să fie stânca de care să se agaţe restul economiei. Cum putem construi o altel de economie, pornind de la ceea ce funcţionează astăzi

Zf.ro: Analiştii de la Bursă: Criza virusului ar putea aduce scăderi de 20%-25% ale profitului, probleme cu NPL-uri pentru bănci şi dificultăţi pentru companiile cu grad de îndatorare ridicat

Zf.ro: Compa Sibiu: Fără dividende propuse acţionarilor, dar cu o propunere de răscumpărare de 3,9 mil. lei pentru conducere

Zf.ro: Prima zi când indicele BET urcă de la 16 la 17 acţiuni: recent intrată Teraplast scade cu 5% pe o piaţă în scădere cu 4,2%

Zf.ro: Michelin România opreşte producţia la fabrica Victoria din Floreşti, din cauza COVID-19. Grupul francez Michelin produce zilnic circa 13.000 de anvelope în fabrica de la Floreşti (judeţul Prahova)

Zf.ro: Afaceri de la zero. Doi tineri din Timişoara au ajuns la un milion de euro din organizarea de turnee naţionale şi internaţionale

Profit.ro: Randament de 9% cu elicopterele

Profit.ro: Biofarm acordă dividende cu randament net de 6%

Profit.ro: EXCLUSIV Poșta Puișor va fi transformată în clădire office. Forty Management&Investments intră cu acest proiect pe segmentul de birouri

Profit.ro: Grupul american Horizon Global oprește producția la fabrica din Brașov, cu peste 200 de angajați

Financialintelligence.ro: Vlad-Mircea Ionescu, Certinvest: Cum îi marchează “marcarea la piață” pe investitorii din România?

Economica.net: Ministerul Transporturilor vrea să extindă spitalul Witting din Bucureşti cu două clădiri de două şi trei etaje

Bursa.ro: ECHIVALENTUL A 8% DIN CAPITALUL SOCIAL MedLife vrea să-şi răscumpere cel mult 1,77 milioane de acţiuni

Agerpres.ro: Popescu: Am discutat cu directorul de la Romarm şi i-am dat undă verde pentru o linie de producţie de echipamente sanitare, măşti, combinezoane

Profit.ro: Analiză: „Lunea neagră”. Peste 300.000 de firme din România afectate, au trecut la șomaj tehnic sau concedieri. ,,Pentru a nu se complica cu acte, mulți au dat angajați afară. Îi vor aduce greu înapoi.’’

Hotnews.ro: Cum supraviețuiesc cafenelele din Iași în timpul crizei Covid-19: Livrează cafea pentru medici

Agerpres.ro: TeraPlast intră în indicele BET, care ajunge la 17 companii pentru prima dată în istorie

IT&C

Zf.ro: Efectele epidemiei cu coronavirus. Când toţi pierd, online-ul câştigă. Cei mai mari retaileri de fashion online din România: Industria va avea de suferit anul acesta, însă segmentul online nu va fi la fel de afectat. Magazinele online de modă şi-au adaptat strategiile la situaţia actuală şi cresc stocurile cu articole vestimentare mai lejere şi pentru sport

Zf.ro: Consiliul Concurenţei: Platformele de comerţ online pot limita creşterile nejustificate ale preţurilor pentru produsele şi serviciile de bază în actuala situaţie de criză

Zf.ro: Radu Georgescu, CFO Network: După ce trece criza epidemică, talentele vor fi la mare căutare

Zf.ro: Cât de pregătită este România pentru telemuncă. INS: 85% din firmele cu peste 10 salariaţi şi-au dotat angajaţii cu desktopuri, calculatoare portabile, tablete sau smartphone-uri

Zf.ro: ZF IT Generation. Florin Stoian, fondator: Milluu, o platformă care digitalizează procesul de închiriere a apartamentelor, ţinteşte o cotă de piaţă de 20% într-un an

Profit.ro: Impactul coronavirus în imobiliare: Retailerii online se bucură de o cerere crescută, dar riscă probleme de aprovizionare

Bursa.ro: TRENCADIS, ALATURI DE EXPERTII ANCPI Procesul de protejare a cetăţenilor de epidemia de COVID-19 prin soluţionarea online a tuturor solicitărilor utilizatorilor

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Zf.ro: Premieră la Galaţi: Contract de finanţare cu fonduri europene semnat online din cauza COVID-19

Zf.ro: Fonduri europene de peste 10 mil. lei pentru dotarea şi echiparea ambulatoriului din cadrul spitalului municipal Curtea de Argeş

Zf.ro: Proiect european de peste 16 mil. lei pentru modernizarea oraşului Azuga, judeţul Prahova

Zf.ro: Medicul Ovidiu Palea, fondatorul centrului medical Provita din Bucureşti: În cazul că statul are probleme, noi trebuie să ajutăm

Zf.ro: Colliers: Trăim cel mai mare experiment „work from home”. Dacă se va dovedi că productivitatea muncii poate fi măcar comparabilă în urma acestui “experiment”, atunci am putea vedea o mai mare flexibilitate a companiilor în faţa muncii de acasă

Zf.ro: NNDKP: În contextul COVID-19, societăţile trebuie să reconsidere procedurile de organizare şi ţinere a adunărilor generale ale acţionarilor

Zf.ro: Helicopter money, cecuri, subvenţii, Kurzarbeit: de această dată, către omul de rând trebuie să meargă bailout-urile de la stat

Profit.ro: Taxele miniere vor fi majorate

Digi24.ro: HARTA. Cele 5 culoare pentru transportul mărfurilor pe teritoriul României

Ziare.com: Ionel Danca: Discutam cu Comisia Europeana sa acoperim o parte din somajul tehnic cu fonduri europene

Stiri.tvr.ro: Marcel Ciolacu: Marți transmitem Senatului propunerile privind suspendarea rambursării creditelor și plafonarea prețurilor la alimente

Profit.ro: Comisia Europeană a intervenit în litigiul Roșia Montană de 4,8 miliarde dolari de la Washington. Gabriel Resources amenință România cu o nouă reclamație, dar vorbește și de „rezolvare amiabilă”

Economica.net: Viitorul medicilor de familie: până în 2027 vor fi plătiţi şi în funcţie de performanţă şi vor munci mai mult (ANALIZĂ)

Bursa.ro: Comisia Europeană cere asigurarea fluxului continuu al mărfurilor în toată Uniunea Europeană prin ‘culoare verzi’

Adevarul.ro: Comisia Europeană trimite României 1,3 miliarde de euro. Cum vor fi cheltuite fondurile

Agerpres.ro: Boloş: Comisia Europeană ne-a asigurat în această perioadă două tranşe de fonduri europene

Stiri.tvr.ro: Pandemia schimbă piața muncii. Oferte pentru job-uri de acasă

Agerpres.ro: INACO a lansat prima ediţie a Ghidului locurilor de muncă disponibile în criza COVID-19

Transportatorii rutieri solicită CE şi Guvernului să permită şoferilor profesionişti să..

Cinci culoare de tranzit pentru transportul mărfurilor, pe teritoriul României

Profit.ro: Coronavirusul schimbă politicile Concurenței: Liber la acțiuni coordonate ale firmelor pentru a evita penuria. Lupta anti-dumping, înlocuită cu încurajarea plafonărilor de preț

Profit.ro: Mesajul investitorilor străini către Guvern: Primul set de măsuri economice a fost un pas, sunt încă multe lucruri de făcut

Hotnews.ro: Investitorii străini încurajează autoritățile să inițieze discuții cu FMI, Banca Mondială și Comisia Europeană

Financialintelligence.ro: Cum poţi lua concediul pentru supravegherea copilului. Ghidul la zi şi declaraţiile de completat

Financialintelligence.ro: INACO publică Ghidul locurilor de muncă disponibile în criza COVID-19

Financialintelligence.ro: FIC: Încurajăm autoritățile să inițieze discuții cu toate organizațiile internaționale, cum ar fi Comisia Europeană, FMI sau Banca Mondială și să utilizeze toate resursele disponibile pentru a ușura efortul bugetului național

Agerpres.ro: Consiliul Concurenţei: Companiile pot acţiona coordonat astfel încât să evite deficitul de produse esenţiale

SISTEM BANCAR

Zf.ro: ZF Live. Florin Dănescu, preşedintele executiv al Asociaţiei Române a Băncilor: Dacă sistemul bancar nu va oferi un sprijin la timp acolo unde este necesar, şi industria bancară va avea de suferit. „Este o luptă pentru resurse în această perioadă, trebuie să avem răbdarea necesară pentru a aloca acolo unde trebuie.“

Zf.ro: OTP Bank permite clienţilor persoane fizice amânarea plăţii ratelor la credite până la sfrâşitul lunii mai

Zf.ro: Cum poate ajuta sectorul financiar firmele şi populaţia în criza coronavirusului. Csaba Balint, membru al boardului BNR: Băncile să fie flexibile, pot face rescadenţări, refinanţări pentru a reduce datoriile firmelor şi populaţiei

Zf.ro: UniCredit oferă măsuri personalizate clienţilor cu dificultăţi din cauza coronavirusului, inclusiv amânarea ratelor. Răsvan Radu, CEO: Vom adopta toate măsurile rezonabile pentru a ajuta companiile să depăşească această perioadă tulbure, evaluând situaţiile individuale

Ziare.com: Euro ar putea ajunge la 4,95 lei, dolarul va continua si el sa creasca. Totul depinde de cat va tine criza coronavirusului

Financialintelligence.ro: AURSF și CREDERE solicită Parlamentului să adopte, de urgență, propunerea legislativă care vizează reechilibrarea contractelor de credit, în acord cu deciziile Curții Constituționale

Agerpres.ro: Cîţu: În această săptămână avem, cred, tot funcţional, şi pentru rata la bancă, şi pentru credite pentru IMM-uri

Profit.ro: OTP Bank nu va aplica penalități și nu va trece în restanță debitorii care nu plătesc ratele până la 29 mai

Financialintelligence.ro: Clienţii bancari: “Suntem nevoiţi să plătim, după două luni de amânare a ratelor bancare, întreaga dobândă pe cele două luni plus rata obişnuită; Ajutor, nu glumă!”

Financialintelligence.ro: OTP Bank România anunță măsuri pentru clienții cu credite în derulare – persoane fizice și firme – în contextul situației generate de răspândirea virusului COVID-19

Economica.net: Unicredit Bank a adaptat programul sucursalelor sale, pentru a putea să ofere servicii clienților săi în condiții de siguranță

Bursa.ro: IN CONTEXTUL SITUATIEI GENERATE DE RASPANDIREA VIRUSULUI COVID-19 OTP Bank România anunţă măsuri pentru clienţii cu credite în derulare

Financialintelligence.ro: ANALIZĂ:  Ce masuri au luat bancile din Romania pentru clienti in contextul Pandemiei COVID-19?

TELECOM

Profit.ro: Telekom, Prime Telecom și alte firme, interesate să participe la elaborarea politicii de comunicații în bandă largă a României

Hotnews.ro: Licențele 3G ale Orange și Vodafone expiră în câteva zile: Guvernul PNL, atenționat că statul ar putea pierde 60 milioane de euro dacă nu le prelungește

Economica.net: Orange îşi ajustează oferta comercială: bonus de internet de 50GB, apeluri gratuite către SEE şi comision zero la transferurile în valută

TURISM

Bursa.ro: Turismul, îngenuncheat de Covid-19

Sursa:

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Biroul Comunicare Publică

Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti

tel.  0213190085, fax: 021319015

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport monitorizarea presei 24 martie 2020, ora 11.00

Raport monitorizarea presei 23 martie 2020, ora 17.00

Raport monitorizarea presei 23 martie 2020, ora 17.00

CCIR

Abnews.ro: Horațiu Florea, PRO România: Mediul de afaceri, lovit în plin de ezitările guvernului. Fac apel la responsabilitate și la măsuri cu mult mai eficiente!

ProAlba.ro: Horațiu Florea, PRO România: Mediul de afaceri, lovit în plin de ezitările guvernului. Fac apel la responsabilitate și la măsuri cu mult mai eficiente!

ZiarulUnirea.ro: Horațiu Florea, PRO România: Mediul de afaceri, lovit în plin de ezitările guvernului. Fac apel la responsabilitate și la măsuri cu mult mai eficiente!

Zf.ro: Ştim cu adevărat ce înseamnă şi când se aplică forţa majoră şi cazul fortuit?

Finand.ro: Avizarea existenței cazului de forță majoră în contextul stării de urgență – FINAND Consultant Personal FINANTE TAXE

Juridice.ro: Avizarea existenței cazului de forță majoră în contextul stării de urgență

CCI BIHOR

Bihon.ro: Patronatele reclamă blocarea acesului la finanțări noi

CCI BRAILA

Mihaeladanpress.ro: STATUL ROMÂN ARE DATORII ISTORICE FAȚĂ DE CONTRACTORII CARE AU AȘTEPTAT CHIAR ȘI ANI ACHITAREA ACESTORA. ÎN ACTUALA CRIZĂ, E OBLIGATORIU CA STATUL SĂ-ȘI ACHITE DATORIILE LA TERMEN

CCI BUCURESTI

Dcbusiness.ro: Putem vorbi despre un efect de domino. Pericol pentru firme

CCI DAMBOVITA

BazarMedia.ro: Societățile afectate de criza generată de coronavirus pot obține certificat de situație de urgență

Damboviteanul.com: INFORMAȚII UTILE PENTRU CEI CARE ACTIVEAZĂ ÎN MEDIUL DE AFACERI DÂMBOVIȚEAN

AmCham

Agerpres.ro: AmCham Romania: Este un moment deosebit de dificil pentru economia României; împreună vom depăşi pandemia

AGRICULTURĂ

Zf.ro: La Băcănie, lanţul de magazine alimentare de cartier din Iaşi: „Partea bună a lucrurilor este că acum românii s-au întors la produsele locale, sunt nevoiţi să cumpere de la magazinul de la colţ”

Profit.ro: Apicultorii ar putea primi în acest an 50,2 milioane lei prin Programul național apicol pentru perioada 2020-2022

Agerpres.ro: România a încheiat anul 2019 cu un deficit de 1,225 miliarde de euro în comerţul cu produse agroalimentare

ENERGIE

Zf.ro: Orice scădere cu 1 dolar a barilului Brent are un impact negativ de 20 de milioane de euro în rezultatele pe 2020 a Petrom. Compania şi-a construit bugetul pe un preţ de 60 de dolari al barilului, dar în prezent acesta este de 25 de dolari

Zf.ro: Virgil Popescu, ministrul Economiei: Sistemul Energetic Naţional funcţionează bine

FISCALITATE

Zf.ro: Preşedintele Klaus Iohannis: Tot ce avem, toate instrumentele fiscale şi economice, toate resursele, inclusiv cele de la UE, sunt puse în slujba românilor, a firmelor şi a angajaţilor. Vom adăuga un nou pachet care să rezolve problemele şi mai multor oameni de afaceri

Zf.ro: Cine în afară de jucătorii din HoReCa poate beneficia de banii statului pentru plata salariilor? Ioana Dumitru, Popovici Niţu Stoica & Asociaţii: Alţi angajatori pot accesa facilitatea doar dacă şi-a redus activitatea, nu şi dacă a întrerupt-o

Zf.ro: Managerul mallului Veranda: Dacă nu vom reuşi să oprim cu succes pandemia într-un timp relativ scurt, toată economia va fi grav afectată

Zf.ro: Opinie Ramona Ţariuc, Deloitte România: Provocări suplimentare pentru companiile care trebuie să depună declaraţiile fiscale pe 25 martie

Zf.ro: Adrian Sârbu: Deşteptarea! Până să murim de virus, o să îngropăm România

Adevarul.ro: PSD, ALDE şi Pro România propun amânarea plăţii contribuţiilor sociale şi a utilităţilor pentru români şi companii

Agerpres.ro: Deloitte: Poate fi dificil pentru contribuabili să se adapteze rapid la modificarea declaraţiei în domeniul TVA

Adevarul.ro: ANALIZĂ „Lunea neagră“ în economie. Intrăm în a doua etapă a coronacrizei: Situaţia va deveni şi mai rea. Vom asista la insolvenţe şi falimente în lanţ

Zf.ro: Adrian Benţa, consultant fiscal: Măsurile economice ale guvenului sunt puţin peste zero. Prin şomaj tehnic angajaţii vor primi 55% din salariul de bază

Ziare.com: OECD: Socul economic al crizei Covid-19 il depaseste pe cel al crizei din 2008

Hotnews.ro: Peste 300.000 de firme din România vor fi afectate de al doilea val al crizei coronavirus

Financialintelligence.ro: PSD, ALDE şi Pro România – proiect privind facilităţi fiscale, amânare şi reeşalonare de plăţi

Financialintelligence.ro: Analiză Frames: ,,Lunea neagră’’ în economie. Intrăm în a doua etapă a coronacrizei economice

Financialintelligence.ro: Petiție națională pentru susținerea suspendarea plății taxei de clawback impusă producătorilor de medicamente

Economica.net: CE propune activarea clauzei derogatorii generale din cadrul bugetar, ca răspuns la pandemie

Adevarul.ro: Iohannis: Nu este niciun secret care era starea economiei înainte de criză. România nu e unde ne dorim să fie. Venim cu un nou pachet de măsuri

Adevarul.ro: Ce salvăm: economia sau sănătatea oamenilor? Ce spune un analist financiar: Da, vom avea scădere economică. Da, ne vor scădea veniturile

Zf.ro: Cezar Verziu, cofondator Fabrica de Sandwichuri: Putem susţine activitatea companiei 2-3 luni, trei luni cel mult. Statul ar trebui să promoveze produsele româneşti perioada aceasta

Zf.ro: NEPI-Rockcastle, cel mai mare proprietar de centre comerciale: Mallurile vor funcţiona într-o măsură limitată, dar nu se închid

Zf.ro: Iulius Group, proprietarul mallurilor Iulius şi Palas Iaşi: E prematur să ne pronunţăm cu privire la impactul situaţiei actuale asupra activităţii noastre

Zf.ro: Dragoş Doroş, KPMG România, la ZF Live: Este important să avem cât mai multe companii în viaţă după ce va trece această criză

Zf.ro: Profi vrea să preia o parte dintre angajaţii disponibilizaţi de retailerii nealimentari din cauza coronavirus

Zf.ro: Zece din ce mai mari 100 de angajatori din România şi-au închis unităţile sau au redus semificativ producţia

Zf.ro: Producătorul de medicamente Antibiotice Iaşi are trei scenarii pentru a proteja angajaţii. „Antibiotice aplică scenariul 2 care presupune întreruperea completă a activităţilor indirect productive”

Economica.net: Wetterbest inaugurează o nouă fabrică de 9,4 milioane de euro

Bursa.ro: MASURI DE PROTECTIE IN PERIOADA DE CRIZA Antibiotice Iaşi întrerupe complet activitatea indirect productivă şi le limitează pe cele de producţie şi service

Hotnews.ro: VIDEO Cum se descurcă antreprenorii 5 to Go în criza coronavirus: Radu Savopol, fondatorul francizei, interviu #deladistanță

Hotnews.ro: VIDEO Marius Ștefan, Autonom: În 7-10 zile, de la o creștere puternică a afacerilor, am ajuns pe scăderi foarte mari. Am fost nevoiți să găsim soluții

Hotnews.ro: FOTO Stadiul lucrărilor la arenele Steaua, Arcul de Triumf și Giulești – CNI anunță măsuri luate împotriva Covid-19

Zf.ro: Niculae Duşu, acţionar al Celco, producător de materiale de construcţii cu 300 de angajaţi: Dacă până acum s-a bătut moneda pe consum, este absolut necesar ca factorul primordial pentru a depăşi criza să fie investiţiile

IT&C

Zf.ro: Radu Negulescu, fondatorul integratorului de IT Trencadis: Pe perioada menţinerii stării de urgenţă, conceptul de profit dispare din filosofia noastră de afaceri. „Avem în plan o listare pe Bursa principală de la Bucureşti şi pe o bursă internaţională.“
Economica.net: Glovo oferă acces business-urilor locale la sute de mii de clienţi prin marketplace – restaurantele pot livra cu proprii angajaţi

Bursa.ro: IN PERIOADA 16 – 20 MARTIE ANCPI a eliberat şi a transmis online peste 180 de mii de documente

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Zf.ro: Cătălin Naftan, HR Paylex Consulting: Sunt multe companii care vor să fie ghidate în tot hăţişul ăsta legislativ care este acum

Zf.ro: Opinie Adrian Şter şi Raluca Maxim, D&B David şi Baias: Concurenţa în timpul pandemiei: schimbări majore de abordare

Zf.ro: ​Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private, despre suspendarea internărilor în spitalele private: „Este nevoie de a analiză urgentă a situaţiilor în care se poate aplica cu adevărat acest ordin”

Adevarul.ro: Util: Număr unic pentru informare privind şomajul tehnic. Cum se depun documentele

Hotnews.ro: Senatorul Vlad Alexandrescu: Guvernul trebuie să ia măsuri urgente pentru susținerea artiștilor independenți

Profit.ro: Call-center și număr unic de apel la care pot suna angajatorii și angajații pentru șomajul tehnic

Economica.net: Supermarketurile se oferă să angajaeze din salariaţi disponibilizaţi după închiderea mall-urilor. Anunţul Profi

Profit.ro: GUEST WRITER Carmen Bănățeanu, Partner & Alexandru Chiriac, Senior Associate Rădulescu & Mușoi: Obținerea certificatelor de situație de urgență (CSU)

Profit.ro: GUEST WRITERS | Ijdelea Mihăilescu | Oana-Alexandra Ijdelea, Partner și Cătălina Șerban, Associate: COVID-19 și menținerea valabilității documentelor eliberate de autoritățile publice

Hotnews.ro: Registrul Comerțului: S-a suspendat depunerea declarației de beneficiar real, din legea contra spălării banilor

Jurnalul.ro: Luna aceasta poţi întârzia cu plata chiriei locuinţelor din subordinea Primăriei Capitalei

Hotnews.ro: Este oficial: Consiliul General a anulat vinieta Oxigen și interdicțiile de acces în centrul Bucureștiului

Profit.ro: INFOGRAFIC Șomajul va crește dramatic în următoarea perioadă

Agerpres.ro: Reprezentanţii UGIR propun un set de măsuri pentru susţinerea economiei în perioada crizei

SISTEM BANCAR

Zf.ro: UniCredit Bank oferă măsuri personalizate de suport clienţilor săi care întâmpină dificultăţi, inclusiv amânarea ratelor la credite pentru persoane fizice

Zf.ro: Raiffeisen Bank vrea să amâne cu 3 luni ratele de capital pentru firme sau să prelungească pe o perioadă de 3-12 luni liniile de credit scadente în perioada imediat următoare

Zf.ro: ​Ce spune Dragoş Damian, directorul general al producătorului de medicamente Terapia Cluj despre substanţa care ar trata coronavirus şi cât costa? „Dacă este adevărat şi studiile clinicile o vor confirma, va fi pandemia cel mai ieftin de tratat, un dolar per pacient”

Zf.ro: Adrian Dinu, fondator Creasoft: Piaţa muncii va rămâne cu transformări adânci după ce se va termina cu pandemia

Profit.ro: Romaero vrea să împrumute 8,25 milioane lei de la Banca Transilvania pentru a refinanța două credite

Agerpres.ro: Cîţu: Suntem foarte aproape de o soluţie pentru clienţii băncilor; cred că o vom prezenta în maximum 48 de ore

Profit.ro: UniCredit Bank ia în calcul amânarea ratelor la credite pentru persoane fizice, dar numai în funcție de solicitare și de fiecare situație în parte. Retrageri gratuite la ATM

Mediafax.ro: Florin Cîţu: Suntem foarte aproape de o soluţie cu băncile pentru ratele românilor. Când ar putea fi făcut anunţul

Financialintelligence.ro: Raiffeisen Bank ia măsuri pentru amânarea ratelor și prelungirea liniilor de credit pentru clienții IMM

Economica.net: Cîţu promite ajutor firmelor în 48 de ore. Băncile au început evaluarea firmelor care pot să mai primească sau nu linii de credit

Mediafax.ro: Scad costurile cu creditele în lei, după reducerea dobânzilor de către BNR

TELECOM

Zf.ro: Şeful Comisiei IT&C din Parlament către Guvern: Este ceasul al 12-lea, prelungiţi urgent licenţele Orange şi Vodafone care expiră în câteva zile. Extindeţi şi licenţele Telekom şi Digi ca să luaţi bani la buget şi să păstraţi echilibrul pe piaţă

Financialintelligence.ro: Drulă (USR): Guvernul trebuie să adopte urgent hotărârea de prelungirea a licenţelor 3G

TURISM

Zf.ro: Hotelul Best Western Bucovina din Gura Humorului, închis din weekend şi până la încetarea stării de urgenţă

Zf.ro: Efectele COVID-19: Jumătate din personalul Aeroportului Internaţional Iaşi au fost trimişi în şomaj tehnic

Agerpres.ro: Sibiu: Pasagerii mai pot zbura de pe aeroport către şase oraşe din Germania şi Marea Britanie

Hotnews.ro: Valabilitatea voucherelor de vacanță care expiră în luna mai va fi prelungită până la sfârșitul anului

Economica.net: Tarom închiriază aeronave pentru transport pasageri și cargo

Sursa:

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Biroul Comunicare Publică

Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti

tel.  0213190085, fax: 021319015

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport monitorizarea presei 23 martie 2020, ora 17.00

Raport monitorizarea presei 23 martie 2020, ora 14.00

Raport monitorizarea presei 23 martie 2020, ora 14.00

CCIR

CCIR

Aradon.ro: Pandemie. O.U.G. nr. 30/2020. Principalele măsuri economice în România, explicate de doi avocați

Energynomics.ro: Ministrul Economiei: Certificatele de situaţie de urgenţă vor fi eliberate online şi fără costuri

CurierulNational.ro: Cum obțin firmele de la stat 75% din salariul angajaților aflați în șomaj

UniversulJuridic.ro: Coronavirus și contractele comerciale

CCI BUCURESTI

Agerpres.ro, preluat de Investingromania.com, Ziarelive.ro, Monitorulapararii.ro, Minutulunu.ro, Ziuanews.ro, E-politic.ro: INTERVIU/ Preşedintele CCIB: Producătorii români ar trebui susţinuţi necondiţionat, prin acordarea de credite de producţie

CCI DAMBOVITA

Gazetadambovitei.ro: Certificatul de situație de urgență pentru societăţile afectate de Covid-19. La ce foloseşte şi cum poate fi obţinut

CCI MARAMURES

Eziarultau.ro: Camera de Comerț și Industrie Maramureș |Relații cu publicul, doar telefonic și pe e-mail

AmCham

Bursa.ro: Amcham salută eforturile guvernamentale pentru limitarea riscurilor răspândirii noului coronavirus

AGRICULTURĂ

Agerpres.ro: Reprezentanţii industriei agro-alimentare solicită declararea, în condiţiile actuale, a acestui sector ca strategic, de siguranţă naţională

Agerpres.ro: Emil Dumitru (Ministerul Agriculturii): Stocurile de legume, lapte şi grâu sunt suficiente la ora actuală

Digi24.ro: Piețele agroalimentare rămân deschise. Ministru: Producătorii români trebuie să aibă unde să-şi vândă producţia. Fără samsari!

Zf.ro: Cooperativa agricolă Honey Dobrogea: Marea noastră problemă va fi de natură logistică. Începem pastoralul prin ţară şi va fi o provocare să găsim mijloace de transport

ENERGIE

Zf.ro: OMV Petrom, cea mai mare companie listată la Bucureşti, estimează venituri de 18 mld. lei în 2020 şi un profit net de 2,8 mld. lei, mai mic cu 21% faţă de cel din anul precedent. Dar indicatorii sunt bugetaţi pe un preţ al petrolului de 60 de dolari, faţă de 28 de dolari în prezent

Economica.net: Petrom estimează în 2020 un profit net în scădere cu 21%, la o producţie redusă de hidrocarburi. Investiţii mai mari, cu circa 1,6 mld.lei

Economica.net: Coronavirus. 52% din angajaţii Enel muncesc de acasă, sunt operate de la distanţă 45 de milioane de contoare şi 15.000 de staţii de distribuţie

FISCALITATE

Agerpres.ro: Aproximativ 46% dintre români se declară îngrijoraţi de starea lor financiară, în contextul pandemiei de coronavirus (studiu)

Ziare.com: Factoringul este o solutie de finantare in perioada de criza

Mediafax.ro: Avertisment OECD: Economia globală va avea nevoie de ani pentru a se reface. Şocul economic este deja mai mare decât criza financiară din 2008

Zf.ro: Dmitry Pankin, preşedintele Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre: Pandemia Covid-19 va determina probabil cea mai mare contracţie economică după Marea Depresiune din 1929, iar recuperarea va fi decisă de durata acestei perioade de blocaj

Zf.ro: Ce măsuri au luat alte ţări europene pentru evitarea colapsului economic. În criză, ca în orice criză, fiecare este pe cont propriu

Financialintelligence.ro: Adrian Codirlașu, CFA: Probabil, ulterior eliminării coronavirusului, vor fi luate măsuri menite să repornească economia, după cele de acum, menită să asigure lichiditatea companiilor

Adevarul.ro: Miron Mitrea: Economia nu va funcţiona la fel după criză. România are un mare avantaj în lipsa infrastructurii. Ce ar trebui să facă Guvernul

IMM

Hotnews.ro: IMM-urile și clauzele de forță majoră, în contextul pandemiei (Adrian Bența)

Agerpres.ro: COTAR: Planul de măsuri anunţat de Guvern pare a fi făcut pentru a salva băncile şi multinaţionalele, nu IMM-urile şi populaţia

INVESTIȚII

Zf.ro: Compa Sibiu: Fără dividende propuse acţionarilor, dar cu o propunere de răscumpărare de 3,9 mil. lei pentru conducere

Zf.ro: Disofa, producător de mobilier tapiţat din Braşov: Avem posibilitatea să producem halate de unică folosinţă pentru personal medica, măşti, dar nu avem posibilitatea să le sterilizăm

Zf.ro: Bursa de la Bucureşti la ora 13:00: Indicele principal BET scade cu 4%. Toate acţiunile din structura indicelui sunt pe minus, de la 1,4% pentru MedLife la 6,7% la Electrica

Zf.ro: Îmbuteliatorul AQUA Carpatica investeşte 20 de milioane de euro în creşterea producţiei „Până la finalul lunii mai vor fi active încă trei linii de producţie”

Financialintelligence.ro: BVB lansează cartea cu poveștile de succes ale celor 15 companii finaliste ale celei de-a treia ediții a programului Made in Romania

Zf.ro: Până în urmă cu două săptămâni ştiau de aceste branduri doar gospodinele, dar acum sunt pe buzele tuturor. Cinci branduri „curăţă“ peste 40% din piaţa de 60 mil. euro a produselor pentru îngrijirea suprafeţelor. Cif este lider, dar Igienol şi Dettol vin puternic din urmă

Ziare.com: S-a lansat abonamentul economic de mancare livrata in conditii de maxima siguranta

Zf.ro: De la Daewoo Matiz la Ford Puma: S-au împlinit 12 ani de când Ford a preluat uzina auto de la Craiova

Zf.ro: Grupul german Leoni închide o parte din fabricile din Europa şi reduce programul de lucru în alte locaţii. În România, compania a oprit producţia la Piteşti, dar continuă la Bistriţa şi Hunedoara

Economica.net: Cum se descurcă Kingfisher, proprietarul magazinelor Brico Depot, în criza Covid-19. Magazinele din România rămân deschise. Vânzările scad.

Zf.ro: Metro Cash&Carry: Vânzările au crescut astfel cu 30%, luând în calcul şi solicitările de livrare de la clienţii care de regulă veneau în magazine

Zf.ro: Teraplast intră de astăzi în componenţa indicelui principal de la Bursă. Director general: Avem resursele necesare atingerii obiectivelor propuse pentru 2020, iar primele luni ale acestui an sunt in parametrii bugetaţi

Zf.ro: Medlife vrea să majoreze pragul maxim al facilităţii de credit contractată la BCR şi alte bănci, la 110 milioane euro, şi să răscumpere 1,7 mil.acţiuni pentru a le oferi conducerii şi unor angajaţi

Financialintelligence.ro: TMK Artrom a dezvoltat trei proiecte de investiții-mentenanță (capex) în Secția WS1 Assel

Financialintelligence.ro: TeraPlast intră în indicele BET care ajunge la 17 companii, pentru prima dată în istorie

Agerpres.ro: Bursa de la Bucureşti a deschis cu scăderi de peste 5% pe majoritatea indicilor şedinţa de luni

IT&C

Financialintelligence.ro: CITY INSURANCE LANSEAZĂ CityinsClaimsAssist, APLICAȚIA MOBILĂ CARE PERMITE REZOLVAREA 100% ONLINE A DOSARELOR DE DAUNĂ RCA ȘI CASCO

Zf.ro: Medicii de familie cer CNAS să schimbe de urgenţă contractul-cadru pentru a permite consultaţii online în cazul pacienţilor pentru care prezenţa în cabinet nu este obligatorie

Zf.ro: Pariul pe online al marilor reţele de supermarketuri şi hipermarketuri, câştigător în timp de pandemie. „Numărul comenzilor este de zece ori mai mare decât în mod obişnuit“

Zf.ro: Medicover lansează o platformă video pentru sfaturi medicale online. Radu Gorduza, CEO: Platforma intermediază doar sfaturi şi opinii specializate, medicii nu eliberează rapoarte sau reţete medicale la finalul întâlnirii

LEGISLAȚIE ECONOMICĂ

Bursa.ro: Paula Pîrvănescu cere Guvernului României să ‘întindă o mână de ajutor’ companiilor de tip start-up

Zf.ro: Sarcom, un mic producător de vopsele din Vâlcea: Singurii care ne încurcă sunt organele statului prin deciziile pe care le iau. În orice act aprobat până în prezent strecoară articole care duc la neîncadrarea în lege şi le fac inutilizabile

Hotnews.ro: Zile libere pentru părinți, în situația în care lucrează la angajatori diferiți

Hotnews.ro: Patroni români: E nevoie de preluarea soluțiilor legislative din Germania și Franța de ajutor pentru firme

Financialintelligence.ro: Paula Pîrvănescu, președintele Romanian Business Chamber, propune o serie de măsuri pentru susținerea startupurilor din România în contextul crizei COVID-19

Economica.net: Veste bună pentru firme: Depunerea declaraţiei privind beneficiarul real la ONRC se amână

Adevarul.ro: UGIR: Măsurile luate de Guvern sunt timide. Nu e momentul să fie creativi

Adevarul.ro: COVID-19 opreşte importul de forţă de muncă din Asia

Agerpres.ro: Magazinele Auchan vor fi deschise zilnic în intervalul 8:00 şi 21:00 iar transportul gratuit maxi-taxi se suspendă

Agerpres.ro: ANPC a început verificarea aplicării măsurilor de dezinfecţie anti-coronavirus din marile magazine

Digi24.ro: PSD vrea să includă firmele cu mai puțin de 3 angajați și PFA-urile în categoria celor care vor beneficia de sprijin guvernamental

Financialintelligence.ro: ANPC a început o amplă campanie de verificare a modului în care măsurile pentru prevenirea răspândirii Covid-19 sunt aplicate, în marile lanțuri de magazine

Zf.ro: Cora România: Este o perioadă de încărcare mai mare, dar nu am impus limitări de vreun fel. Dacă apar discontinuităţi temporare la unele produse, încercăm să le suplinim propunând altele similare

Mediafax.ro: Şomajul tehnic: Ghidul contractelor de muncă pe perioada Stării de Urgenţă. Ce indemnizaţie primeşte un şomer. DOCUMENT

Mediafax.ro: Şomajul tehnic: Ghid practic pentru antreprenori | DOCUMENT

Hotnews.ro: Unele firme NU pot beneficia, momentan, de șomajul tehnic suportat de stat. Picu (ANFOM): Normal că nu o să mulțumească pe toată lumea. Ne așteptăm ca imediat în perioada următoare să fie și alte reglementări

Hotnews.ro: Câţi angajaţi lucrează de acasă în România. Pontajul rămâne obligatoriu

Financialintelligence.ro: ANOFM a stabilit un număr unic de apel pentru informarea cetățenilor cu privire la șomajul tehnic și adrese de email pentru transmiterea documentelor

Agerpres.ro: Patronatele din retail: Decontarea şomajului tehnic după două luni va crea probleme serioase firmelor

Agerpres.ro: INS: Criza cauzată de răspândirea virusului COVID-19 se răsfrânge şi asupra producţiei statistice

Agerpres.ro: Circa 500.000 de salariaţi din România vor lucra de acasă cel puţin două luni (analiză)

Hotnews.ro: Suspendarea temporară a activității centrelor comerciale – implicații asupra obligației de plată a chiriei de către comercianți în contextul stării de urgență

Zf.ro: Cum pot face firmele afectate de pandemia actuală să primească de la stat banii de şomaj tehnic. Care sunt paşii de urmat şi ce acte sunt necesare?

Profit.ro: PSD: OUG privind măsurile economice de susținere a mediului de afaceri nu este aplicabilă unor categorii largi de firme afectate de pandemia de coronavirus

Mediafax.ro: Meseriile afectate de criză: taximetriştii şi florăresele au rămas fără clienţi

Economica.net: Programul Rabla 2020: toate ofertele sub 10.000 de euro din România

Economica.net: Centrul comercial Bucur Obor s-a închis cu excepţia farmaciilor şi a Mega Image, Auchan Supermarket şi dm drogherie market

Hotnews.ro: Somaj tehnic suportat de stat: Număr unic de apel pentru informarea cetățenilor

Zf.ro: Opinie Mihaela Mitroi, EY România: Ajutoare de stat pentru sprijinirea economiei Statelor Membre în contextul focarului de infecţie cu COVID-1

SISTEM BANCAR

Ziare.com: Dolarul continua sa creasca, euro stagneaza

Zf.ro: Curs BNR. Cursul valutar al zilei de luni, 23 martie 2020. Euro rămâne la maxim istoric, dolarul creşte din nou

Zf.ro: PSD spune că vrea să-ţi suspende rambursarea creditelor

Economica.net: Dolarul atinge cel mai ridicat nivel din istorie în faţa leului. Euro rămâne aproape de maximul istoric – curs BNR 23.03.2020

Zf.ro: Isărescu a intrat în acţiune pe piaţa dobânzilor: Indicele Robor a scăzut de la 3,24% la 2,61% într-o singură zi

Mediafax.ro: ROBOR la 3 luni scade la 2,61% după reducerea dobânzilor de către BNR

Economica.net: BREAKING NEWS: Scădere masivă a indicilor ROBOR la trei şi şase luni. Cele mai mici valori din mai 2018 încoace

Bursa.ro: CSALB anunţă că negocierile dintre bănci şi consumatori continuă online şi telefonic

Bursa.ro: ROBOR la trei luni a scăzut la 2,61%

Zf.ro: Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar: Numărul de cereri şi de dosare formate în ultimele două săptămâni a fost apropiat de cel dintr-o perioadă normală

Bursa.ro: Euro s-a depreciat la 4,8444 lei

Zf.ro: Csaba Balint, membru al Consiliului de Administraţie al BNR: În această perioadă, băncile comerciale trebuie să fie flexibile, să găsească soluţii care să ajute clienţii

Zf.ro: ​Ciprian Dascălu, BCR: E greu de spus cât de rău va arăta martie, dar trimestrul II va avea o scădere destul de puternică faţă de trimestrul I, chiar şi cu două cifre

Zf.ro: BNR ţine cursul stabil, dar la maxim istoric. Cursul valutar al zilei de luni, 23 martie 2020. Euro rămâne peste 4,84 lei, dolarul creşte din nou

TELECOM

Zf.ro: Vodafone România: Emiterea autorizaţiilor şi aprobărilor pentru activităţile legate de reţelele de telecom ar trebui simplificate pe durata stării de urgenţă

Hotnews.ro: Vodafone, amendată cu 3.000 de euro pentru încălcarea GDPR – regulamentul UE privind protecția datelor personale

TURISM

Zf.ro: Dan Goicea, CEO al agenţiei de turism Cocktail Holidays. Declaraţiile făcute de premierului Ludovic Orban săptămâna trecută reprezintă un punct bun de pornire. Însă, trebuie să vedem normele de aplicare. Credem că este absolut necesar să se considere anularea/amânarea taxelor şi impozitelor incepând chiar cu cele din februarie

Economica.net: CORONAVIRUS: CFR Călători și Astra Transcarpatic suspendă mai multe trenuri, în urma Ordonanței Militare

Agerpres.ro: Ministrul Economiei: Lucrăm la un proiect de Ordonanţă de Urgenţă în aşa fel încât să prelungim valabilitatea voucherelor e vacanţă

Zf.ro: Dragoş Cătălinoiu Gociman, fondator viziteazadelta.ro: Turismul se află într-o situaţie disperată. În momentul acesta avem nevoie urgent de nişte măsuri concrete şi aplicate simplificat

Zf.ro: Sectorul hotelier de la Bursa românească, lovit dur de coronavirus: şase emitenţi şi-au închis deja uşile

Zf.ro: Ştim că nu e momentul să călătorim nicăieri, dar asta nu ne împiedică să visăm la următoarea vacanţă. Când lucrurile vor reveni la normal, ne gândim că o vacanţă în România ar fi cea mai potrivită aşa că i-am întrebat pe executivii locali care e destinaţia lor preferată

Bursa.ro: PANA PE 17 APRILIE CFR Călători suspendă temporar circulaţia unor trenuri de noapte

Sursa:

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Biroul Comunicare Publică

Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti

tel.  0213190085, fax: 021319015

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport monitorizarea presei 23 martie 2020, ora 14.00