Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

CAUTAM PARTENERI POCU PROGRAMUL „SCOALA PENTRU TOTI”

A- A A+

 

 

CAUTAM PARTENERI POCU

PROGRAMUL „SCOALA PENTRU TOTI”

global

Global Education impreuna cu parteneri din mediul social cauta unitati de invatamant din regiunea București-Ilfov, Sud-Muntenia si zonele limitrofe, in vederea depunerii de proiecte pe linia de finantare POCU – Programul „Scoala pentru toti”, in conformitate cu metodologie de ierarhizarea a unităților școlare (școli și grădinițe) în funcție de nivelul de defavorizare, publicata in cadrul apelului de proiecte.

„Scoala pentru toti” este o  linie de finanțare europeană

dedicată prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii.

 

Acțiunile eligibile sprijinite în cadrul acestui apel sunt structurate pe următoarele CATEGORII:
1.3.1. Acțiuni cu impact direct asupra FACILITĂRII ACCESULUI LA EDUCAȚIE ȘI PREVENIRII/REDUCERII PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII:

  • Asigurarea de servicii și programe educaționale de calitate destinate prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii.
  • Activități care facilitează accesul la servicii educaționale, prin abordarea nevoilor copiilor/tinerilor/adulților și familiilor lor

1.3.2. Acțiuni destinate ÎMBUNĂTĂȚIRII ȘI DIVERSIFICĂRII SERVICIILOR EDUCAȚIONALE OFERITE:

  • Sprijin pentru asigurarea educației de calitate în creșe, în grădinițe și în școli
  • Dezvoltarea unor mecanisme locale de susținere a procesului educațional
  • Desfășurarea de activități de informare și conștientizare locală pentru a promova participarea parentală la îngrijirea și educația timpurie a copilului (ÎETC) și importanța acesteia pentru dezvoltarea copiilor, participarea echitabilă și deplină a copiilor în învățământul obligatoriu, nediscriminarea, precum și evenimente destinate promovării valorilor incluziunii sociale

1.3.3. Acțiuni destinate DEZVOLTĂRII CAPACITĂȚII RESURSELOR UMANE din școli:

  • Programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice și personalului de sprijin
  • Programe de instruire/creșterea a capacității profesionale a persoanelor care fac parte din echipele manageriale la nivel de școală, în domeniul elaborării, implementării, monitorizării și evaluării strategiilor/planurilor locale de prevenire/reducere a părăsirii timpurii a școlii, inclusiv pentru identificarea copiilor în risc de abandon școlar, dezvoltarea și implementarea planurilor educaționale individualizate, atragerea de resurse pentru școală, leadership și orice alt domeniu
  • care contribuie la întărirea capacității echipei manageriale de a gestiona absenteismul și abandonul școlar.
  • c) Crearea/dezvoltarea de rețele de sprijin profesional între profesori/profesioniști în educație, inclusiv activități de schimb de experiență, cu accent pe sprijin intercolegial acordat celor care își desfășoară activitatea în școlile țintă etc.
  • d) Atragerea cadrelor didactice calificate în școlile cu copii cu risc educațional, prin activități menite să faciliteze motivarea acestora și rămânerea lor în același post mai mulți ani, pentru a asigura continuitatea

Pentru mai multe detalii si pentru verificarea unitatii de invatamant in conformitate cu metodologie de ierarhizarea a unităților școlare (școli și grădinițe) în funcție de nivelul de defavorizare, va invitam sa ne contactati la tel 0731 805 813.

 

Sursa:

Global Education:

Adresa: Str. Belgrad nr. 10, sector 1, Bucuresti

E-mail: iulia.nimescu@elt-globaleducation.ro

iulianimescu@gmail.com

www.elt-globaleducation.ro

 

Related Posts with Thumbnails