Cazierul fiscal al contribuabililor, actualizat


 

Cazierul fiscal al contribuabililor, actualizat

Ministerul Finanțelor Publice a postat pe site-ul propriu, la rubrica Transparență decizională, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor,  potrivit legislaţiei în vigoare.

Principiile care au stat la baza modificărilor legislative din domeniul organizării cazierului fiscal, concretizate prin aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2015, sunt: îmbunătăţirea comportamentului fiscal al contribuabililor şi creşterea conformării voluntare, stabilirea unui cadru unitar şi coerent care să permită orientarea activităţilor specifice de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale către contribuabilii cu risc fiscal ridicat, precum şi furnizarea informaţiilor fiscale necesare evidenţierii modului de respectare a disciplinei financiare de către contribuabili. În acest sens, au fost analizate şi inventariate actele normative care cuprind sancţiuni pentru nerespectarea legilor fiscale, contabile, vamale şi a celor care privesc disciplina financiară.

 

Prin proiectul de hotărâre se propune:

  • introducerea în anexă a unor fapte noi faţă de cele care se regăsesc în Hotărârea Guvernului nr. 31/2003, a căror săvârşire reflectă un comportament fiscal inadecvat;

 

  • eliminarea unor fapte care, în prezent, se regăsesc în anexa la  Hotărârea Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât actele normative sau unele articole din acte normative care prevedeau şi sancţionau faptele au fost abrogate;

 

  • introducerea în anexă a faptelor care, începând cu 1 ianuarie 2016, constituie contravenţii sau infracţiuni şi se sancţionează conform prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

 

  • abrogarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Acest act normativ abrogă Hotărârea Guvernului nr.31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 Biroul de presă

 

Sursa:

Biroul de presă
Ministerul Finanţelor Publice
Tel./fax: 021/319.97.35