Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Ce obiective au îndeplinit birourile de asistenţă ale Camerelor de Comerţ pentru responsabilitatea sociala a firmelor

A- A A+
Ce obiective au îndeplinit birourile de asistenţă ale Camerelor de Comerţ pentru responsabilitatea sociala a firmelor

Pentru consultanţă în domeniul responsabilităţii sociale, firmele clujene se pot adresa Camerei de Comerţ şi Industrie (CCI), aici existând birouri de asistenţă, unde vor primi toate informaţiile necesare aplicării unei strategii sustenabile.

În perioada octombrie 2009 – aprilie 2012, CCI a României, în parteneriat cu Ecosistemi SRL si cu sprijinul celor 42 de Camere de Comerț și Industrie județene a implementat proiectul ‘’Birouri de Asistență pentru Promovarea Responsabilității Sociale a Întreprinderii’’. Cu toate că acest proiect s-a încheiat pe 30 aprilie, societăţile comerciale interesate de responsabilitatea socială pot contacta Camera, care va continua să ofere consiliere în această direcţie societăţilor comerciale interesate de practicarea unei linii de responsabilitate socială

În perioada amintită au fost atinse următoarele obiective:

Au fost organizate întâlniri interne în cadrul Camerelor de Comerţ şi Industrie Judeţene pentru găsirea de sinergii între Birourile de Asistenţă RSI şi departamentele din Camere.

În urma unui apel de candidaturi lansat de către CCIR şi Ecosistemi la începutul anului 2012, 15 Camere de Comerţ şi Industrie judeţene s-au arătat motivate pentru a organiza întâlniri interne cu scopul de a găsi sinergii şi modalităţi de interacţiune între Birourile de Asistenţă RSI nou înfiinţate şi departamentele din cadrul CCIJ-urilor: Bacău, Bihor, Bistriţa, Braşov, Buzău, Cluj, Dolj, Galaţi, Ialomiţa, Maramureş, Călăraşi, Constanţa, Satu Mare, Sibiu şi Timiş.

Întâlnirile s-au delurat în perioada februarie – martie 2012 la sediul fiecăreia dintre cele 15 Camere de Comerţ şi Industrie Judeţene, cu participarea a minim 7 persoane provenind din departamente diverse: consiliere juridică, relaţia cu membrii, economic etc. În general, întâlnirile au fost moderate de către ofiţerii şi formatorii RSI şi au beneficiat de discursuri din partea preşedinţilor sau directorilor fiecărei Camere.

Întâlnirile interne au constituit un prilej excelent pentru prezentarea proiectului, a serviciilor Birourilor de Asistenţă RSI, a beneficiilor pe care o astfel de structura o poate aduce fiecărui CCIJ, a noutăţilor din proiect (organizarea de întâlniri cu mediul de afaceri local, premiile RSI ce vor fi introduse în Topul Firmelor) şi pentru a analiza modalităţile în care colegii din Camere pot sprijini activitatea birourilor, sprijin considerat esenţial pentru buna funcţionare a acestora.

Din rapoartele de întâlniri a reieşit receptivitatea şi gradul ridicat de participare al colegilor din Camere la întâlnirile de informare. Printre instrumentele cele mai recurente propuse pentru sprijinirea activităţii Birourilor de Asistenţă se numără promovarea standardului ISO 26000 în rândul mediului de afaceri, crearea unei secţiuni speciale pe website-urile camerelor destinată domeniului RSI, aplicarea RSI în cadrul CCIJ-urilor (în special prin realizarea de achiziţii publice ecologice), promovarea activităţii Birourilor de Asistenţă prin buletinele informative şi întâlniri diverse, promovarea bunelor practici ale firmelor (în special multinaţionale) din judeţ.

S-au susţinut seminarii de informare a mediului de afaceri judeţean privind serviciile Birourilor de Asistenţă RSI

Cele 15 Camere de Comerţ şi Industrie Judeţene: Bacău, Bihor, Bistriţa, Braşov, Buzău, Cluj, Dolj, Galaţi, Ialomiţa, Maramureş, Călăraşi, Constanţa, Satu Mare, Sibiu, Timiş care au organizat întâlnirile interne şi-au asumat şi provocarea de a organiza întâlniri cu mediul de afaceri din respectivele judeţe.

Seminariile au avut loc în perioada februarie – aprilie 2012 şi şi-au propus două obiective. Pe de o parte, întâlnirile au constituit un bun prilej pentru familiarizarea întreprinderilor cu noţiunile, aplicabilitatea şi beneficiile responsabilităţii sociale a întreprinderilor. Pe de altă parte, participanţii au fost informaţi despre existenţa serviciilor Biroului de Asistenţă localizat la sediul fiecărei Camere de Comerţ şi Industrie Judeţene. Seminariile, cu o durata medie de cca. două ore, au fost moderate de către ofiţerii şi formatorii RSI din proiect. Majoritatea seminariilor au beneficiat de un discurs introductiv din partea preşedinţilor sau directorilor respectivelor CCIJ-uri, care s-au exprimat asupra importanţei aplicării RSI în actualul context economic şi asupra rolului pe care Biroul de Asistenţa îl poate juca în dezvoltarea durabilă a fiecărui judeţ.

La fiecare seminar au participat minim 20 de persoane, reprezentanţi atât ai mediului de afaceri din judeţ cât şi a unor largi categorii de stakeholderi, precum ONG-uri, autorităţi publice, asociaţii profesionale. În anumite cazuri, aceştia au avut intervenţii şi prezentări în cadrul seminariilor pe teme legate de responsabilitatea socială.

În cadrul evenimentelor de acest gen au fost distribuite exemplare din cele cinci broşuri sectoriale elaborate la începutul anului 2012 în cadrul proiectului (construcţii, comerţ şi turism, agricultură, transport şi logistică, industria lemnului).

S-a revizuit website-ului proiectului

De la începutul anului 2012, CCIR împreună cu Ecosistemi au depus eforturi pentru îmbunătăţirea website-ului proiectului csr.ccir.ro. Revizuirea a avut două obiective principale:

– creşterea atractivităţii website-ului pentru publicul general, prin implementarea unei noi grafici;

– dezvoltarea structurii şi conţinutului website-ului, pentru a include ultimele dezvoltări din proiect şi pentru a facilita dialogul şi interacţiunea între Birourile de Asistenţă RSI judeţene.

Noua versiune a site-ului îşi propune să atingă cinci obiective:

  1. suport de informare a stakeholderilor proiectului (ONG-uri, firme, sindicate, asociaţii de consumatori etc) şi a publicului în general privind evoluţiile din cadrul proiectului şi materialele elaborate în cadrul acestuia
  2. mijloc de educaţie şi conştientizare privind aspectele RSI de la nivel internaţional, european şi naţional
  3. canal de comunicare, dialog şi schimb de informaţii şi documente între ofiţerii celor 42 de Birouri de Asistenţă RSI
  4. instrument de promovare şi recompensare a celor mai bune practici în domeniul RSI din rândul mediului de afaceri
  5. mijloc de promovare a reţelei şi a serviciilor celor 42 de Birouri de Asistenţă RSI şi a Centrului Naţional de Coordonare

În acest sens, noul site include 10 secţiuni în meniul principal, divizitate astfel: secţiunile ‘’Noutăţi’’, ‘’Resurse din proiect’’, ‘’Despre proiect’’, ‘’Galerie foto’’, ‘’Galerie video’’ care răspund la Obiectivul 1 al website-ului (informarea stekholderilor privind evoluţiile proiectului); secţiunile ‘’RSI în România şi UE’’, şi ‘’Resurse din proiect’’ răspund la Obiectivul 2; secţiunea ‘’Forum’’, destinată membrilor CCIJ-urilor răspunde la obiectivul 3; secţiunea ‘’Bune practici’’ (obiectivul 4) şi secţiunea ‘’Reţeaua Birourilor RSI’’ (obiectivul 5).  Site-ul include de asemenea şi o secţiune de ‘’Contact’’.

Pentru a facilita consultarea noii versiuni a website-ului, CCIR şi Ecosistemi au elaborat un manual de utilizare al csr.ccir.ro care va fi pus la dispozitia ofiţerilor Birourilor de Asistenţă RSI.

S-au încheiat Memorandumuri de Înţelegere între Centrul Naţional de Coordonare şi alte organizaţii interesate de promovarea RSI

În ultimii ani, în special începând din 2009 odata cu demararea proiectului ‘’Birouri de Asistenţă pentru Promovarea Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor’’ au apărut şi s-au dezvoltat în România o serie de iniţiative interesante care îşi propun să contribuie la diseminarea şi implementarea acestui concept atât în mediul de afaceri, cât şi în rândul altor actori socio-economici (sindicate, patronate, ONG-uri, asociaţii profesionale etc.). Printre astfel de iniţiative menţionam proiectul demarat în 2010 de către Federaţia Naţională a Cimentiştilor din România pentru promovarea RSI în industria cimentului; proiectul “Parteneriat pentru dezvoltarea durabilă’’ desfăşurat de către Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta în parteneriat cu Agenţia de Monitorizare a Presei pentru adoptarea dezvoltării durabile în proiectele beneficiarilor POS DRU; proiectul implementat de JCI România „Acţionăm responsabil – reţeaua naţională RSI”, împreună cu Ministerul Educaţiei, prin care îşi propune să contribuie la promovarea RSI în România; iniţiativa “Societal’’ a REPER21, ANPCDEFP şi Cries pentru a stimula adoptarea responsabilităţii sociale în mediul ONG etc. O parte din aceste iniţiative sunt finanţate prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane, iar restul prin surse private.

CCIR şi-a propus ca obiectiv strategic să încheie cu aceste organizaţii Memorandumuri de Înţelegere (în engleza: MOU – Memorandum of Understanding). Acestea reprezintă angajamente soft între părţi pentru promovarea reciprocă a acţiunilor, iniţiativelor, materialelor didactice şi promoţionale din domeniul responsabilităţii sociale. Scopul MOU-urilor este de a aduce beneficiarilor părţilor semnatare cât mai multe informaţii din domeniul RSI de la nivel naţional, evitând dublarea eforturilor de implementare şi promovare.

Încheierea de MOU-uri aduce în plus o abordare multi-stakeholder în termeni de sprijin instituţional, atât la nivel naţional cât şi european necesară pentru sustenabilitatea proiectului “Birouri de Asistenţă pentru promovarea Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor’’. Sprijinul şi angajamentul instituţional vor spori credibilitatea în domeniul RSI a birourilor de asistenţă, vor aduce expertiză pentru birourile locale, vor crea o dinamică între acestea şi vor declanşa o valoare adăugată în ceea ce priveşte reputaţia acestora.

Până în prezent au fost semnate MOU-uri cu asociaţiile REPER21, Salvaţi Dunărea şi Delta şi Federaţia Sindicatelor Cimentiştilor din România. Semnarea de MOU-uri va fi o activitate constantă pentru Centrul Naţional de Coordonare.

S-au dezvoltat reguli de funcţionare a Registrului de Experţi RSI

Una dintre principalele activităţi necesare pentru dezvoltarea Birourilor de Asistenţă RSI este crearea şi revizuirea permanentă a unor registre de experţi în domeniul RSI la nivel judeţean şi, prin preluarea şi agregarea acestora de către Centrul Naţional de Coordonare, la nivel naţional. Registrele de experţi vor acorda credibilitate Birourilor de Asistenţă în termeni de importanţă şi actor de referinţă în acest domeniu la nivel judeţean şi vor oferi informaţii utile firmelor care au nevoie de expertiza umană pentru a implementa politici şi programe de responsabilitate socială. Registrul de experţi constituie totodată unul dintre instrumentele care a fost foarte bine primit din punct de vedere al utilităţii sale în cadrul sesiunilor de formare a ofiţerilor RSI.

Pentru a permite colectarea datelor din registrul de experţi într-un mod cât mai unitar, dar şi pentru a asigura credibilitatea şi obiectivitatea datelor furnizate de viitorii experţi, CCIR şi Ecosistemi au propus o metodologie care a fost transmisă fiecărei Camere de Comerţ şi Industrie judeţeană.

Metodologia prevede evaluarea candidaţilor pe baza aspectelor transversale care au stat la baza conceptului de Responsabilitate Socială a Întreprinderii aşa cum au fost acestea definite de către principalele organizaţii, asociaţii şi iniţiative care se ocupă de această tema la nivel mondial (Global Reporting Initiative, Global Compact, ISO, OECD, Comisia Europeană, etc.).

Candidaţii care doresc să se înscrie în registrul experţilor RSI la nivelul unui judeţ trebuie să trimită către ofiţerul Biroului de Asistenţă RSI din respectivul judeţ un CV şi anexe ale diplomelor sau rapoartelor de activitate care atestă experienţa în cel puţin două din următoarele sectoare: planificarea şi gestionarea sustenabilităţii, comunicare, protecţia drepturilor universale, protecţia mediului, lupta împotriva corupţiei, consumatori şi comunităţi locale şi în cel puţin patru instrumente de responsabilitate socială dintre următoarele:  implementarea sistemelor de management de mediu (ISO 14000, EMAS sau echivalente), implementarea sistemelor de management social (SA 8000, OHSAS 18001 sau echivalent), implementarea sistemelor de implicare a părţilor interesate (AA 1000 SES  sau echivalent), implementarea sistemelor de RSI (ISO 26000 sau echivalent), întocmirea şi/sau implementarea unui plan strategic de dezvoltare durabilă  definirea şi/sau implementarea unor politici şi/sau proceduri de: mediu, oportunităţi egale şi/sau diversitate, achiziţii responsabile, drepturile omului, drepturile angajaţilor, etica în afaceri, implicarea partilor interesate, comunicarea privind sustenabilitatea (bilanţuri de sustenabilitate şi documente similare), donaţii şi filantropie, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă.

Care sunt criteriile pentru acordarea de premii RSI în cadrul ediţiilor din 2012 a Topurilor Firmelor

Premiile RSI au reprezentat unul dintre serviciile propuse pentru Birourile de Asistenţă care au fost cel mai bine primite de formatorii şi ofiţerii RSI. Criteriile pentru acordarea premiilor au fost elaborate pentru a acorda un suport instrumentar fiecărui Birou de Asistenţă în promovarea şi evaluarea candidaturilor, precum şi pentru a asigura o metodologie unitară la nivel naţional care să permită apoi decernarea premiului RSI şi în cadrul Topului Naţional al firmelor organizat de CCIR.

Premiul este destinat atât firmelor membre cât şi nemembre ale fiecărei Camere de Comerţ şi Industrie judeţeană. Pentru a ţine cont de realităţile diferite din punct de vedere financiar şi al resurselor umane al IMM-urilor şi corporaţiilor, premiul prevede criterii diferite pentru fiecare dintre aceste categorii, precum şi premii diferite. Evaluarea candidaturilor firmelor care doresc să se înscrie pentru Premiul RSI se face de către o Comisie înfiinţată la sediul fiecărei Camere de Comerţ şi Industrie judeţene şi la sediul CCIR, constituită dintr-un responsabil secondat de un asistent. Deschiderea înscrierilor în cadrul Premiilor RSI se va realiza de către fiecare CCIJ cu minim trei luni înainte de fiecare Top Judeţean al Firmelor. Candidaturile se vor realiza pe baza unui formular de participare, însoţit de documente suport.

Related Posts with Thumbnails