Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Cele mai noi modificări ale declaraţiei unice fiscale

A- A A+
Cele mai noi modificări ale declaraţiei unice fiscale

Potrivit unui proiect de ordin al Angenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) se aduc modificări conţinutului declaraţiei fiscale unice, respectiv a formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Astfel, noul formular 112 ar putea  fi folosit începând cu obligaţiile fiscale pentru luna iulie 2012, care au termen de depune la organele fiscale până pe 25 august.

Măsura este parte a unui proces de simplificare care se cerea reglementat conform noilor prevederi ale Codului Fiscal.

Prin urmare, plătitorii de venituri asimilaţi angajatorilor trebuiau să depună către unităţile fiscal formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cu referire la impozitul pe venit reţinut la sursă.

Prin proiectul comun al ministerelor se va realiza declararea unitară a impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale în formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

“Ca urmare a modificărilor legislative a apărut necesitatea actualizării nomenclatorului obligaţiilor de plată la bugetul de stat care se declară de către plătitori în formularul 100, prin eliminarea impozitului pe venit aferent veniturilor de natura celor prevăzute la art.52 alin.(1) şi art.71 lit.d) din Codul fiscal.”, se menţionează în comunicatul ANAF

Noile măsuri vizează eliminarea din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat a următoarelor poziţii (care se vor declara în formularul 112):

-Impozit pe veniturile persoanelor fizice rezultate dintr-o asociere cu o persoană juridică microîntreprindere, care nu generează o persoană juridică;

-Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală;

-Impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

-Impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;

-Impozitul pe veniturile din activităţi agricole.

Pe de altă parte, vor fi eliminate din Nomenclator contribuţia individuală de asigurări sociale şi cea de asigurări pentru somaj, datorate de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială.

Related Posts with Thumbnails