Centrul de Formare, Perfecţionare Profesională şi Resurse Umane al CCI Cluj vă invită să vă perfecţionaţi în următoarele domenii:


1. Auditor Intern pentru Sisteme de Managementul Calităţii în Industria Auto conform standardelor SR EN ISO/TS 16949 : 2009, respectiv SR EN ISO 19011 : 2003

06 iulie – 09 iulie 2010, orele 9,00 – 17,00

Obiectivul cursului: Formarea auditorilor interni (conform standardului ISO 19011 : 2002) pentru auditarea sistemului de management al calităţii conform ISO/TS 16949 : 2009 pentru organizaţii pentru producţia de autovehicule şi piese de schimb aferente.

Cursul se adresează auditorilor din cadul firmelor producătoare de automobile, de piese de schimb, distribuitorilor de automobile, deţinătorilor de ateliere auto şi furnizorilor de utilaje de producţie pentru această industrie.

Taxa de înscriere: 400 euro/persoană + TVA

Data limită de înscriere: 01 iulie 2010

2. Managementul proactiv al resurselor financiare ale afacerii

6 iulie – 8  iulie 2010, orele 16,00 – 20,00

Curs de perfecţionare autorizat

Tematica: Măsurarea stabilităţii financiare. Diagnostiul stabilităţii financiare.Identificarea oportunităţilor de finanţare. Planificarea pentru stabilitate financiară.

Taxa de înscriere: 300 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 330 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 2 iulie 2010

3. Formator

13 iulie  – 5 august 2010, orele 16,00 – 20,00 în zilele de marţi şi joi

Curs de perfecţionare autorizat

Tematica: pregătirea formării. Realizarea activităţilor de formare. Evaluare. Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare. Marketingul formării. Proiectarea programelor de formare. Organizarea programelor şi a stagiilor de formare. Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare.

Taxa de înscriere: 800 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 880 lei/paricipant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 9 iulie 2010

4. Expert Fiscal, Reglementări Fiscale şi Contabile în România

(autorizat CNFPA)

15 iulie – 16 iulie 2010, orele 9,00 – 17,00

Programul de pregătire are un pronunţat caracter practic-aplicativ. In procesul de instruire, utilizăm mijloace şi metode moderne de pregătire: prezentări, dezbateri, discuţii active, exemplificări şi studii de caz.

Cursul va fi structurat pe trei secţiuni: Dezbateri teoretice

Relaţia contabilitate- fiscalitate; impozitul pe profit; impozitul pe venit; impozitul pe veniturile obţinute de nerezidenţi TVA. Clarificări privind ultimele modificări legislative.

Taxa de înscriere: 170 Euro + TVA la care se adaugă 150 lei taxa de examinare.

Data limită de înscriere: 12 iulie 2010

5. Managementul resurselor umane

20 iulie – 17 august 2010, orele 16,00 – 20,00  în zilele de marţi şi joi

Curs de specializare autorizat

Condiţii de participare: studii superioare

Tematica: Consilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane; coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane; coordonarea elaborării politicilor şi programelor de resurse umane; coordonarea personalului din departamentul de resurse umane; elaborarea strategiei de resurse umane; monitorizarea costurilor de personal; monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei; organizarea activităţii departamentului de resurse umane; reprezentarea compartimentului de resurse umane.

Taxa de înscriere: 900 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 990 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 16 iulie 2010

6. Arbitrajul comercial

15 iulie 2010, orele 12,00 – 15,00

Tematica: Arbitrajul comercial instituţional. Trăsături. Avantaje. Analiză comparativă cu judecata desfăşurată în faţa instanţelor statale. Procedura arbitrală.

Taxa de înscriere: 40 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj, 44 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 14 iulie 2010

7. Contabilitate primară

27 iulie – 26 august 2010, orele 16,00 – 20,00  în zilele de marţi şi joi

Tematica: Generalităţi. Definiţii. Contabilitatea capitalului social. Contabilitatea cheltuielilor de constituire. Contabilitatea mijloacelor fixe. Inregistrarea aprovizionărilor cu materii prime. Contabilitatea mărfurilor. Contabilitatea datoriilor şi creanţelor privind asigurarea şi protecţia socială. Contabilitatea rezultatelor exerciţiului. Registrele de contabilitate. Dezbateri şi seminarii.

Taxa de înscriere: 200 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 220 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 23 iulie 2010

8. Curs de public speaking, tehnica vorbirii, dicţie

28 iulie  – 30  iulie 2010, orele 16,30 – 20,30

Curs de perfecţionare autorizat

Este un curs practic în care prin exerciţii specifice, dobândeşti un antrenament vocal,astfel încît să ai o voce puternică dar un timbru plăcut, să devii un vorbitor elocvent, convingător, stăpân pe obiectivele tale şi pe legăturile emoţionale cu audienţa pe care să o poţi controla.

Cursul va fi orientat pe problemele de practică şi teorie. Participanţii îşi vor dezvolta abilităţile practice printr-o suită de exerciţii specifice menite să îmbunătăţească calitatea vorbirii şi expimării în public,îşi vor îmbunătăţii dicţia, astfel încât să aibă o pronunţie clară.

Tematica: Cursul este structurat pe 9 module:

Modulul 1 – Elemente care participă la actul vorbirii(aparatul fono-respirator); Modulul 2 – Tipuri de respiraţie.Exerciţii pentru controlul respiraţiei; Modulul 3 – Pronunţia corectă. Exerciţii pentru pronunţia corectă a vocalelor şi consoanelor; Modulul 4 – Exerciţii de încălzire a aparatului fono-respirator, înaintea susţinerii unui discurs public; 5 – Registrele vocii umane. Timbrul vocal; 6 – Poziţii corporale optime pentru o emisie vocală optimă;7 – Exerciţii de atenţie distributivă, coordonare şi memorare; 8 – Descoperirea şi analizarea calităţilor naturale ale fiecărui participant;  9 – Direcţii de dezvoltare personală, elemente şi noţiuni de „igiena vocală”.

Taxa de înscriere: 400 lei/participant – pentru adulţi (preţul include TVA); 350 lei/participant- pentru minori începând cu vârsta de 14 ani (preţul include TVA).

Data limită de înscriere: 26  iulie 2010

Informaţii şi înscrieri la sediul  CCI Cluj, str. Horea nr. 3, CFPPRU – cam.301, 302, tel./fax: 0264-433.558, tel.: 0264-406.820. Persoane de contact:  Catalin Momeu si Aurelia Reut.