Clusterul pentru Sănătate RoHealth – Noi apeluri de proiecte: Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.


Clusterul pentru Sănătate RoHealth – Noi apeluri de proiecte: Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.

Clusterul pentru Sănătate ROHEALTH sa va aducă la cunostinta faptul că:
MDRAPFE, în calitate de Autoritate de Management, a lansat, în data de 20 decembrie 2017, două apeluri de propuneri de proiecte pentru Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.
*       Apelul 1 se adresează proiectelor HARD (proiecte a căror componentă de infrastructură depășește 1.000.000 de euro), iar alocarea financiară totală disponibilă este de 32.500.000 de euro. Ghidul poate fi consultat aici.

*       Apelul 2 se adresează proiectelor SOFT (proiecte care nu includ componentă de infrastructură sau a căror componentă de infrastructură are o valoare mai mică de 1.000.000 de euro), iar alocarea financiară totală disponibilă este de 16.102.160 de euro. Ghidul poate fi consultat aici.

Data limită pentru depunerea on-line a aplicațiilor este 7 mai 2018, ora 16:00. Aplicațiile vor fi depuse și în format de hârtie. Informații despre pașii de urmat pentru depunerea aplicațiilor, prioritățile vizate de apeluri, valoarea maximă a finanțărilor acordate, precum și regulile de eligibilitate sunt prezentate în pachetele de aplicație disponibile aici.

 

Relații suplimentare puteți obține de la:

Gabriela Toader

e-mail: rohealth@rohealth.rorohealth.cluster@gmail.com

tel: +40 731 316 510

Sursa:

ROHEALTH Clusterul pentru Sănătate                                                                                                                                               e-mail: rohealth@rohealth.ro

ROHealth