Comunicat ANAF: Legea 52/2003 – aprobarea modelului și conținutului formularului (089)


Comunicat ANAF: Legea 52/2003 – aprobarea modelului și conținutului formularului (089)

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la  art.331 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal”

Prin Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României nr.688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare,  se modifică și dispozițiile referitoare la aplicarea taxării inverse asupra livrării de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă (vechiul art.160 alin.(2) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal).
Potrivit vechilor dispoziții legale, regulile privind taxarea inversă se aplicau comercianților care dețineau o licență  valabilă de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care face dovada că respectiva persoană impozabilă este comerciant de energie.
Prin noile dispoziții legale ale art.331 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal, regulile privind taxarea inversă au fost extinse și pentru comercianții care dețin o licență pentru activitatea traderului de energie electrică.
Având în vedere că formularul de declaraţie utilizat de comercianţii persoane impozabile cumpărători de energie electrică este aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.410/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundre pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal”, considerăm că este necesară modificarea acestui formular, a instrucţiunilor de completare şi a procedurii de gestionare a declaraţiei.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  •        Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
    ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
    ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti