Comunicat ANAF: Legea 52/2003 – corectare erori materiale decont TVA


Comunicat ANAF: Legea 52/2003 – corectare erori materiale decont TVA
Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată
Prin dispoziţiile art. 105 alin.(4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.574 din 23 iulie 2015, s-a prevăzut că erorile materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se corectează potrivit procedurii aprobate prin ordin al președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Instrucţiunile de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată au fost aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 179/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.347 din 22 mai 2007.
Având în vedere aceste dispoziții legale, considerăm că este necesară elaborarea unui ordin al președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în care să fie preluate aceste instrucțiuni.
*   *  *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  •        Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
    ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
    ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti