Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

COMUNICAT ASFOR INFORMARE – REFERITOR LA LICITAȚIILE DE MATERIALE LEMNOASE FASONATE

A- A A+

COMUNICAT ASFOR

INFORMARE – REFERITOR LA LICITAȚIILE DE MATERIALE LEMNOASE FASONATE

Vă informez că prevederile Regulamentului de valorificare masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică nu sunt aplicate in conformitate cu HG nr. 715/2017, in cazul materialelor lemnoase fasonate. Astfel, deși art. 1 lit. q reglementează expres că pentru sortimentele de lemn de lucru prețul de pornire la licitație se stabilește distinct, pe fiecare lot/piesă personalizată, pentru volumul net și pentru coajă, Direcțiile Silvice din cadrul RNP Romsilva și unele ocoale silvice de regim, stabilesc prețul de pornire pentru volumul brut, iar licitația se desfășoară la același preț și pentru coajă.

Art.1.-
q) preț de pornire la licitație/negociere, denumit în continuare preț de pornire […]
la sortimentele de lemn de lucru acesta se stabilește distinct, pe fiecare lot/piesă personalizată, pentru volumul net și pentru coajă.

Nu se respectă de asemenea nici prevederile art. 20 alin. 4 pct. b, privind anunțul de licitație, care se referă exclusiv la volumul net și prețul de pornire al volumului net, volumul de coajă și prețul de pornire al cojii, și care nu face nicio referire la prețul de pornire pentru volumul brut.

Art. 20. –
(4) Anunțul afișat la sediul organizatorului și cel publicat pe site-urile prevăzute la alin. (3) vor cuprinde datele prevăzute în anexa la prezentul regulament, precum și:

b) prețul de pornire la licitație și pasul de licitare, în cazul licitației publice deschise, astfel: în lei/mc volum brut, pentru fiecare partidă/lot de lemn fasonat de foc; în lei/mc volum net, pentru fiecare lot/piesă de lemn fasonat de lucru; în lei/mc volum coajă. Prețul este fără TVA.

Nefiind respectate prevederile articolelor prezentate mai sus, nici la facturare nu este respectat art.54 punctul 8 și 9, mai ales în ceea ce privește stabilirea valorii unitare a cojii.

Art. 54. –
(8) În contractul de vânzare, masa lemnoasă adjudecată/lemnul fasonat adjudecat se explicitează cantitativ și valoric și se facturează corespunzător, în funcție de modul de valorificare, astfel:

b) în cazul loturilor și pieselor de lemn fasonat din sortimente de lemn rotund și despicat de lucru, facturarea se realizează prin înscrierea volumului net al lotului/piesei de lemn fasonat și a valorii aferente lotului/piesei, fără TVA și prin înscrierea volumului cojii acestora și a valorii aferente pentru fiecare lot/piesă, fără TVA; în factură, pentru fiecare lot/piesă se înscrie și volumul brut rezultat din însumarea volumului net și a volumului cojii aferente volumului net;

c) în cazul lemnului de foc, facturarea se realizează prin înscrierea volumului brut al acestuia și a valorii aferente lotului, fără TVA.

(9) Valoarea unitară a cojii prevăzută la alin. (8) lit. b) aferentă unui lot sau unei piese din sortimente de lemn de lucru se determină prin multiplicarea prețului de pornire la licitație/negociere stabilit pentru coajă, pentru fiecare specie/grup de specii forestiere, cu factorul rezultat din raportul dintre prețul de adjudecare și prețul de pornire la licitație ale lotului/piesei din sortiment de lemn de lucru în cauză.

Prin licitarea volumului brut și obținerea unui preț de adjudecare pentru acesta, este denaturată în mod considerabil valoarea totală a contractului.

La întâlnirea din luna decembrie, desfășurată pe această temă cu reprezentanții Ministerului Apelor și Pădurilor: Dl. Istrate Ștețco – Secretar de stat, Dl. Dănuț Iacob –  Director și Dl. Mohanu Gheorghe – Consilier au confirmat că licitarea și facturarea lemnului de lucru se fac în volum net, nu în volumul brut.

Agenții economici participanți la licitațiile de materiale lemnoase fasonate pot contesta desfășurarea acestei proceduri folosind modelul de contestație atașat în temeiul art.32 pct.5 sau pot încheia contractele cu obiecțiuni.

NICOLAE ȚUCUNEL
PREȘEDINTE AL ASOCIȚIEI FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR

CĂTRE DIRECȚIA SILVICĂ ………………………………. 

Subscrisa ………………………………., cu sediul în ………………………………., având numărul de înregistrare fiscală ………………………………., reprezentată legal de Domnul ………………………………., în calitate de ………………………………., formulăm prezenta

CONTESTAȚIE

La licitația de materiale lemnoase fasonate, anunțată pentru data de ………………………………. la Direcția Silvică ………………………………., licitație la care a participat și subscrisa, constatând că nu se respectă Regulamentul de valorificare  aprobat prin Hg nr. 715/2017 depunem următoarea contestație: 

Deși art 1 lit.q precizează că licitarea materialelor lemnoase fasonate se face pentru volumul net, iar art.20 pct. 4 lit.b precizează că anunțul de licitație trebuie să cuprindă doar volumul net și prețul de pornire al acestuia, precum volumul cojii și prețul ei de pornire, Direcția Silvică ………………………………. nu a ținut seama și solicită ofertă pentru volumul brut.

În aceste condiții nu poate fi respectat nici art.54 alin.8 și 9 privind încheierea contractului și facturarea, care trebuie făcute separate pentru volumul net / valoare volum coajă / valoare.

……………………………….…………………………
Reprezentant al ……………………………….

www.forestieri.ro

https://forestieri.ro/sendy//unsubscribe/aZ5OValVbgHTjnu92SiEaQ/A4Yvax24ZYgiT33Ls1WNYg/WMz4sFC0gaa1iHY1zscEXQ

 

Sursa:

Asociația Forestierilor din  România – ASFOR

asfor@forestieri.ro
Related Posts with Thumbnails