COMUNICAT DE INTERES PUBLIC


 

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

 „ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că începând cu 1 ianuarie 2016 se aplică prevederile  Legii nr. 227/ 2015 , în ceea ce priveşte deducerea TVA  şi  a  cheltuielilor  aferente vehiculelor rutiere motorizate utilizate de persoanele impozabile atât în scopul desfăşurării afacerii cât şi în scop personal ”

Conform art. 25, alin. (3), lit. l). din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, la calculul profitului impozabil sunt deductibile limitat în cotã de 50% ,cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului, plãtitor de impozit pe profit.

Aceste cheltuieli sunt integral deductibile la calculul profitului impozabil pentru situaţiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

 1. 1. vehiculele sunt utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;
 2. vehiculele sunt utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii ;
 3. vehiculele sunt utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
 4. 4. vehiculele sunt utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;
 5. vehiculele sunt utilizate ca mărfuri în scop comercial. Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.

În cazul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate reprezentând diferenţe de curs valutar înregistrate ca urmare a derulării unui contract de leasing, limita de 50% se aplică asupra diferenţei nefavorabile dintre veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile financiare aferente creanţelor şi datoriilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente;

Potrivit art. 68, alin.(7), lit.k). din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, la persoanele care realizeazã venituri din activitãți independente şi determinã venitul net anual în sistem real  sunt nedeductibile la calculul venitului net anual, în cotã de 50%, cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii şi a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietate sau în folosinţă. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile la calculul venitului net anual la persoanele care desfãşoarã activitãți independente, pentru situaţiile în care vehiculele se înscriu în una dintre  categoriile enumerate mai sus  la  pct.1 – pct.5. Cheltuielile care intră sub incidenţa limitãrii dreptului de deducere  nu includ cheltuielile privind amortizarea.

În cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei care desfãşoarã activitãți independente, care nu fac obiectul limitării deducerii cheltuielilor, se vor aplica regulile generale de deducere.

La art.76, alin.(4), lit.ţ). din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal se menționeazã cã, nu sunt impozabile la calculul impozitului pe veniturile din salarii, avantajele  sub forma utilizării în scop personal de cãtre salariați a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile în cota de 50% la angajatori conform prevederilor art. 25 alin. (3) lit. l).  şi art. 68 alin. (7) lit. k). din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

Nu se cuprinde în baza lunară de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii ( a CAS, contribuției de asigurãri sociale de sãnãtate, contribuției de asigurãri pentru şomaj,  contribuției pentru concedii şi indemnizații de asigurãri sociale de sãnãtate, contribuției de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale, a fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale) avantajele salariale constȃnd în utilizarea în scop personal de cãtre salariați a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile în cotã de 50% la angajatori, avantaje prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. ţ) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

Se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei pe valoarea adãugatã aferente cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate şi a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice. Restricţia  nu se aplică vehiculelor rutiere motorizate având o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 3.500 kg sau mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul şoferului.

Nu se limiteazã dreptul de deducere al TVA pentru următoarele categorii de vehicule rutiere motorizate:

 1. a) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;
 2. b) vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
 3. c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
 4. d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru instruire de către şcolile de şoferi;
 5. e) vehiculele utilizate pentru închiriere sau a căror folosinţă este transmisă în cadrul unui contract de leasing financiar ori operaţional;
 6. f) vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

În cazul vehiculelor care nu fac obiectul limitării dreptului de deducere al TVA deoarece sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, precum şi a celor exceptate de la limitarea deducerii  TVA întrucȃt sunt utilizate pe destinațiile enumerate mai sus la lit. a).- f). , se vor aplica regulile generale de deducere a TVA, stabilite la art. 297 şi art. 299 – 301 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.”                                                                                              

Gligor GAVRIS 

Purtator de Cuvant FinanteCluj            

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

 

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti