Flash Feed Scroll Reader

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

A- A A+

 

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

 

,,Aplicarea taxării  inverse în anul 2016”

 

,,Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că începând cu data de 1 ianuarie 2016 , prin intrarea în vigoare a prevederilor noului Cod fiscal aprobate prin Legea nr.227/2015 se extinde aplicarea  taxării inverse  şi pentru livrările taxabile de clădiri, părţi de clădire şi terenuri de orice fel.

De asemenea , de la data de1 ianuarie 2016 se  introduce taxarea inversă , până la data de 31 decembrie 2018, pentru următoarele operaţiuni efectuate în interiorul ţării:

– furnizările de telefoane mobile, şi anume dispozitive fabricate sau adaptate pentru utilizarea în conexiune cu o reţea autorizată şi care funcţionează pe anumite frecvenţe, fie că au sau nu vreo altă utilizare;

– furnizările de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare şi unităţi centrale de procesare, înainte de integrarea lor în produse destinate utilizatorului final;

– furnizările de console de jocuri, tablete PC şi laptopuri.

Condiţia obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât şi beneficiarul să fie înregistraţi în scopuri de TVA  în România.

Taxarea inversă se aplică numai pentru livrările de bunuri/prestările de servicii în interiorul ţării.

Pe facturile emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care se aplică taxarea inversă  furnizorii/prestatorii nu vor înscrie taxa colectată aferentă. Beneficiarii vor determina taxa aferentă, care se va evidenţia în decontul de taxă , atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă.

Prin normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 vor fi definite bunurile  care vor intra sub incidenţa  taxării inverse până la 31 decembrie 2018, fiind stabilite şi codurile NC  corespunzătoare bunurilor pentru care s-a reglementat aplicarea taxării inverse.

Taxarea inversă se aplică şi  în prezent    pentru următoarele  operaţiuni : livrarea de deşeuri, livrarea de  masă lemnoasă şi materiale lemnoase, livrarea de cereale şi plante tehnice, livrarea de energie electrică,  transferul de certificate verzi,  transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră.                                 

 

 

Gligor GAVRIS                                                      

Purtator de Cuvant FinanteCluj              

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105;   021.3199857
presa.anaf@mfinante.ro
str Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Related Posts with Thumbnails