Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

A- A A+

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca reaminteşte contribuabililor că data de 25.05.2015 este termenul limită pentru  depunerea următoarelor declaraţii:

Formular 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”, de către persoanele impozabile, care la data de 1 ianuarie 2015 aplică sistemul TVA la încasare şi care se află într-una din următoarele situaţii:  au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna aprilie 2015 sau – nu au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei dar renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare;

Formular 100 (format electronic)’’Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat ’’aferente perioadei de raportare precedente (luna , alte termene);

–Formular 112 ’’Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate’’ pentru luna precedentă;

Formular 200 sau Formular 201declaraţii privind veniturile realizate din România sau din străinătate, după caz, pentru fiecare categorie şi sursă de venit , pentru anul trecut.

Formular 220 – ’’Declaraţie privind venitul estimat / norma de venit ’’- pentru anul în curs de către contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior;

Formular 221 ’’Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit’’ – pentru anul în curs;

-Formular 223-’’Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale’’ pentru anul în curs;

Formular 224-’’Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România’’ pentru luna precedentă ;

Formular 230 ’’Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ ’’;

Formular 300–  ’’ Decont de taxă pe valoarea adăugată (format electronic);

Formular 301– ’’Decont special de taxa pe valoarea adăugată’’ pentru luna precedentă (format electronic);

Formular 307-’’Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată’’;

Formular 311 ’’Declarație privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat’’ conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) sau h) din Codul fiscal;

Formular 390 VIES ’’Declaraţie recapitulativă privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri ’’ pentru luna trecută ;

Formular 394-’’Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional’’ aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) ;

Declararea impozitului pe construcţii în formularul 100 şi plata acestui impozit , rata I. Impozitul pe construcţii, declarat potrivit art.296^36 alin. (1) din Codul fiscal, se plăteşte în două rate egale, până la datele de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv.

Menţionăm că, persoanele fizice au posibilitatea de transmitere on-line prin utilizarea serviciului Spaţiul Privat Virtual ( instrucţiuni detaliate se găsesc la www.anaf.ro.mfinante.gov.ro,, Spaţiul Privat Virtual’’) a următoarelor formulare:

– D200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”

– D 220 – ’’Declaraţie privind venitul estimat / norma de venit’’

-D230 ’’Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor ’’ .

Pentru depunerea D200 D220 sau D230 prin Spaţiul Privat Virtual nu este necesară deţinerea unui certificat digital calificat, singura condiţie fiind ca persoana să fie înregistrată ca utilizator SPV.

În vederea înregistrării ca utilizator  SPV , contribuabilul  accesează www.anaf.mfinante.gov.ro « Spaţiul privat virtual»  pagina „Inregistrare utilizatori” şi completează informaţiile solicitate.  Sunt necesare doar datele de identificare, numărul de telefon, adresa e-mail şi numărul uneia dintre decizile de impunere emise de ANAF începând cu anul 2013.

Contribuabilii care nu deţin un act administrativ  fiscal, se vor adresa oricărei adminisraţii fiscale, în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării în Spaţiul Privat Virtual  pentru verificarea datelor care s-au completat , cu BI/CI în originial şi numărul de înregistrare generat pe site-ul  A.N.A.F.

În scopul evitării aglomeraţiei la ghişeele organelor fiscale în zilele premergătoare scadenţei datei de 25.05.2015, D.G.R.F.P.Cluj-Napoca recomandă contribuabililor următoarele:

– utilizarea metodei de depunere on-line a declaraţiilor ;

– utilizarea serviciului Spaţiul Privat Virtual de către contribuabilii persoane fizice  ;

-prezentarea din timp la ghişeele organelor fiscale, în situaţia în care contribuabilii  nu depun declaraţiile on-line.

-plata obligaţiilor fiscale prin unităţile bancare, în scopul desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de plată/încasare la ghişeele de la unităţile Trezoreriei Statului.’’

Sursa:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

Gligor GAVRIS

Compartiment  Comunicare Cluj

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

Related Posts with Thumbnails