Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC „Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca”

A- A A+

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

 „Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca” informează contribuabilii

 

că  în M.O. nr.938 din 18.12.2015 s-a publicat Ordinul A.N.A.F. nr. 3655/15.12.2015 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 „Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii

 

 

Declaraţia se completează şi se depune începând cu 1 ianuarie 2016 de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente care determină venitul net anual în sistem real, sau pe baza normelor anuale de venit, prevăzute la art. 148 alin. (1) şi (2) din Codul Fiscal, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte şi care îndeplinesc următoarele condiţii, după caz:

  1. a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real;
  2. b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) din Codul Fiscal depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi îşi încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;
  3. c) valoarea lunară a normelor de venit obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor prevăzute la art. 69 depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit.

            Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari.

Declaraţia se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Declaraţia se poate depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ca metodă alternativă de depunere a declaraţiilor, în conformitate cu prevederile legale. În acest caz, data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, cu condiţia validării conţinutului declaraţiilor.

Termenul de depunere a formularului 600  este până la data de 31 ianuarie inclusiv  a anului pentru care se stabilesc plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale (pentru anul 2016 termenul de depunere a formularului 600 este 1 februarie, data de 31 ianuarie fiind zi nelucrătoare). În cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal , formularul 600  se depune în termen de 30 de zile de la data începerii activitãții.

Cota de contribuţie de asigurări sociale pentru contribuabilii care realizeazã venituri din activitãți independente este  cota pentru contribuţia individuală de asigurãri sociale care de exemplu, pentru condiţii normale de muncă este de 10,5%.

Contribuabilii pot opta pentru cota integrală de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă de 26,3 %, bifȃnd căsuţa corespunzătoare opţiunii pentru aplicarea cotei integrale de contribuţie de asigurări sociale aferente condiţiilor normale de muncă;

Opțiunea este obligatorie pentru contribuabil pentru întreg anul fiscal , inclusiv la regularizarea plăţilor anticipate, şi se consideră reînnoită pentru următorul an  fiscal dacă contribuabilul nu solicită revenirea la cota individuală. Dacã contribuabilul solicitã  revenirea la cota individalã de asigurãri sociale va  bifa  căsuţa corespunzătoare renunţării la opţiune    şi depune formularul 600 la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se doreşte revenirea la cota individuală de contribuţie de asigurări sociale. “

 

 

                             

 

Gligor GAVRIS                                                      

Purtator de Cuvant FinanteCluj              

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

 

Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

 

Related Posts with Thumbnails