COMUNICAT DE PRESA


 

COMUNICAT DE PRESA

 

Proiect de Ordin privind condiţiile de solicitare şi de prezentare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer

Ca urmare a aprobării şi publicării Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (acte normative care intră în vigoare începând cu data de 01.01.2016), este necesară elaborarea şi actualizarea legislaţiei secundare, dată în aplicarea actelor normative anterior menţionate.

Astfel, având în vedere prevederile art. 11 alin. (4), art. 19 alin. (6), art. 36 alin. (3) şi art. 37 alin. (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 108 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în aplicarea acestora, a fost elaborat Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind condiţiile de solicitare şi de prezentare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer.

Principalele modificări vizează:
·        introducerea unor praguri de semnificaţie, pentru tranzacţiile derulate între persoanele afiliate dincolo de care devine obligatorie întocmirea dosarului preţurilor de transfer;
·        actualizarea cerinţelor privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer urmare modificărilor aduse la Capitolul V – Documentaţia preţurilor de transfer din cadrul Liniile directoare privind preţurile de transfer emise de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică pentru societăţile multinaţionale şi administraţiile fiscale, cu amendamentele/modificările şi completările ulterioare;
·        modificarea procedurii de efectuare a ajustării/estimării preţurilor de transfer configurate de tendinţa centrală a pieţei;
·        abrogarea prevederilor ordinului Preşedintelui A.N.A.F. nr. 222/2008 privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer.
r

*  *  *
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  •        Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
    ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
    ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
    Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

 

Gligor GAVRIS                                                      

Purtator de Cuvant FinanteCluj              

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti