Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

COMUNICAT DE PRESA

A- A A+

COMUNICAT DE PRESA

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii privind gestiunea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanelor fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art.180 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru aprobarea unor formulare

Potrivit art.180 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art.155 şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse, datorează, lunar, contribuţie de asigurări sociale de sănătate şi au obligaţia să solicite înregistrarea la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care se încadrează în această categorie.
Această.categorie de persoane are obligația să depună, odată cu solicitarea de înregistrare în categoria persoanelor fizice care nu realizează venituri și o declaraţie în vederea stabilirii obligaţiilor de plată. Stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se face de organul fiscal competent prin decizie de impunere.
Conform art.180 alin.(2) din același act normativ, contribuţia se calculează prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului minim brut pe ţară şi se datorează pe toată perioada în care persoanele sunt încadrate în această categorie.
Totodată, art.180 alin.(3) din Codul fiscal stabilește că, pentru persoanele fizice care nu au realizat venituri pe o perioadă mai mare de 6 luni şi nu au efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se calculează prin aplicarea cotei individuale asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe ţară.  Dacă perioada în care nu s-au realizat venituri este mai mică de 6 luni şi nu s-a efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se stabileşte proporţional cu perioada respectivă.

De asemenea, potrivit art.183 din Codul fiscal, persoanele prevăzute la art.180 care încep să realizeze venituri de natura celor menţionate la art.155 sau se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei ori cu plata contribuţiei suportată din alte surse vor depune la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, o cerere de încetare a calităţii de persoană fizică fără venituri, în vederea recalculării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Ca urmare, este necesară elaborarea unei Proceduri privind gestiunea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art.180 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și a formularelor necesare pentru administrarea acestei categorii de contribuabili.

*  *  *
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  •        Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
    ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
    ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
    Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

 

Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

 

Related Posts with Thumbnails