Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

COMUNICAT DE PRESĂ

A- A A+

COMUNICAT DE PRESĂ

Ref: evoluția numărului caselor de marcat fiscalizate în primele 3 luni din 2015 și a  gradului de conformare voluntară

Ca urmare a intensificării activității de informare a contribuabililor, cât și a acțiunilor de control desfășurate de Direcția Antifraudă, numărul caselor de marcat fiscalizate a crescut cu 24,32%, în primele 3 luni din 2015, comparativ cu aceași         perioadă a anului trecut.

Dacă între 01.01-31.03.2014 au fost fiscalizate, la nivel național, 22.329 case de      marcat, în aceeași perioadă a anului curent, s-a înregistrat o creștere cu 5.441 de unități, ajungându-se la un total de 27.740 unități.

Totodată, din datele preliminare, gradul de conformare voluntară a crescut cu   cca 20%, veniturile colectate de ANAF situându-se mult deasupra programului de  încasări. Datele finale le vom transmite imediat ce se finalizează centralizarea la nivel  național.

Obiectivul principal al ANAF îl reprezintă creșterea veniturilor administrate la bugetul statului, atât prin creșterea gradului de conformare voluntară, cât și prin diminuarea economiei subterane, ca efect al combaterii marii și micii evaziuni. Îmbunătățirea colectării, prin lărgirea bazei de impozitare, este o condiție esențială     pentru crearea spațiului bugetar necesar relaxării fiscalității, astfel încât diminuarea     poverii fiscale să fie resimțită de toț agenții economici.

Reamintim că, în vederea creșterii gradului de conformare voluntară, ANAF   desfășoară acțiuni de verificare inclusiv privind munca la negru.

Proiectul pilot vizând salariile subdeclarate a fost extins la nivel naţional începând cu luna februarie 2015. În acest sens, au fost selectaţi pentru inspecţie fiscală contribuabili cu risc fiscal privind nedeclararea/subdeclararea veniturilor din salarii şi/sau de natură salarială, având ca obiectiv verificarea impozitului pe veniturile din salarii şi a  contribuţiilor sociale obligatorii. Se estimează că pentru anul 2015 să fie efectuate  verificări în cadrul acestui proiect la un număr de peste 1.000  contribuabili.

Astfel, până la data de 30.03.2015, au fost selectaţi  466 de contribuabili mijlocii şi au fost transmise 313 avize de inspecţie fiscală, 55 de inspecţii fiscale au fost finalizate,   iar 141 inspecţii fiscale se află în desfăşurare. Urmare acestora, au fost stabilite debite  suplimentare (impozit pe venit, contribuţii sociale şi accesorii aferente) în sumă totală de 79.886.479 lei, s-au aplicat amenzi în sumă de 27.300 lei, au fost înaintate organelor de  urmărire şi cercetare penală sesizări penale pentru un prejudiciu în valoare de 2.232.333 lei şi s-au impus măsuri asiguratorii pentru suma de 70.687.477 lei.

La selectarea contribuabililor s-a avut în vedere un set complex de criterii de risc,  dintre care exemplificăm:

–           înregistrarea de salarii subdeclarate faţã de media pe ramurã,

–           numãrul mediu de salariaţi conform bilanţ,

–           cheltuiala medie cu salariile,

–           ponderea cheltuielilor de personal în cifra de afaceri,

–           ponderea cheltuielilor de personal în cheltuieli de exploatare,

–           sume datorate acţionarilor/asociaţilor,

–           numãrul mediu de asiguraţi,

–           ponderea numãrului de angajaţi cu timp parţial de muncã în total numãr angajaţi,

–           numãr de angajaţi cu salariu minim pe economie,

–           codul CAEN.

Sursa: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media

Related Posts with Thumbnails