Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

COMUNICAT DE PRESA ANAF – Legea 52/2003-transparenta decizionala

A- A A+

 

ANAF – Legea 52/2003-transparenta decizionala
Proiect de ordin al presedintelui ANAF privind aprobarea modelului si continutului formularului „Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate”

Ca urmare a aprobării şi publicării Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (acte normative care intră în vigoare începând cu data de 01.01.2016) este necesară elaborarea şi actualizarea legislaţiei secundare, dată în aplicarea actelor normative anterior menţionate.

Astfel, având în vedere prevederile art. 283 alin. (3) şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile art. 11 alin. (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în aplicarea acestora, a fost elaborat Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele române afiliate.

Astfel, procedura de eliminare a dublei impuneri pentru tranzacţiile derulate între persoanele afiliate române, se desfăşoară după cum urmează:

 •        decizia de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate se emite doar pentru cealaltă persoană afiliată, fiind opozabilă, prin excepţie, organului fiscal care are competenţă pentru administrarea celeilalte persoane afiliate;
  ·        decizia de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate se emite după expirarea termenului de contestare, în situaţia în care contribuabilul verificat nu contestă decizia de impunere;
  ·        decizia de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate se emite după emiterea deciziei de soluţionare a contestaţiei/deciziei instanţei, după caz, în situaţia în care contribuabilul verificat nu contestă/iniţiază o  procedură judiciară.

Având în vedere că până la data prezentei nu a fost elaborat formularul Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele române afiliate, respectiv instrucţiunile de utilizare ale acestuia se supune aprobării Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele române afiliate.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 •        Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
  Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA
Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
str Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Related Posts with Thumbnails