COMUNICAT DE PRESĂ din partea Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional “Avram Iancu” Cluj


AEROPORT

COMUNICAT DE PRESĂ

din partea Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional “Avram Iancu” Cluj 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Cluj adoptată în data de 22 septembrie 2017 privind numirea Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A, membrii actuali ai Consiliului de Administrație al R.A Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj doresc să asigure toți partenerii Aeroportului, în privința continuității și stabilității conducerii executive a acestuia.

Totodată actualii membri ai Consiliului de Administrație susțin că dispozițiile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, trebuie respectate întru totul, inclusiv cu privire la atribuțiile Consiliului de Administrație de desemnare și selectare a Directorului General.

Cosiderăm că nu există rațiuni juridice sau privind performanța managerială pentru întreruperea mandatului actualului Director General al Aeroportului Internațional “Avram Iancu” Cluj, până la finalizarea procedurilor de selecție a Directorului General.

De asemenea dorim să comunicăm că încurajăm performanța managerială dovedită până în prezent în cadrul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A

În acest sens solicităm Consiliului Județean Cluj respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

 

Președinte Consiliu de Administrație

                                                                   Avram Mircea                 

Membru/ Pop Ioan

 

Membru/ Popa Irimie                                                        

 

Membru/Konnert Agnes

 

 

 

Sursa:

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj