Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Comunicat de presă lansarea proiectului „Modernizarea si extinderea capacitatii de productie a firmei „Cosmetic Plant Prodcom prin achizitia de tehnologii performante

A- A A+

Comunicat de presă lansarea proiectului „Modernizarea si extinderea capacitatii de productie a firmei „Cosmetic Plant Prodcom prin achizitia de tehnologii performante


Data: 11 mai 2015

Localitatea: Cluj-Napoca

SC COSMETIC PLANT PRODCOM SRL, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Ariesului, Nr. 25, Judeţul Cluj, derulează, începând cu data de 16 aprilie 2015, proiectul „Modernizarea si extinderea capacitatii de productie a firmei „Cosmetic Plant Prodcom” prin achizitia de tehnologii performante”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 5imm/098/5/16.04.2015 incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene,  Autoritate de Management  pentru  Programul Operațional Sectorial ,,Creșterea Competivității Economice’’ (POS CCE)  prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord -Vest în calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, Axa Prioritară 1-”Un sistem de productie inovativ si eco-eficient”, Domeniul Major de Intervenție D1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, Operațiunea “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” pentru întreprinderi.

Valoarea totală a proiectului este de 675.863,80 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 365.490,52  lei (314.321,85 lei provenind din FEDR și 51.168,67 lei din bugetul național).

Proiectul se implementează în localitatea Cluj-Napoca pe o durată de 6 luni.

Obiectivul proiectului îl reprezintă realizarea de investiții în baza tehnologică a firmei în vederea creşterii capacităţii fizice de producţie și modernizării fluxului productiv, investiții care să permită și abordarea a noi segmente de piață. În acest sens se urmărește achiziționarea a 3 echipamente ce vor fi integrate fluxului productiv și cresterea echipei de angajați (cu o persoană), în vederea consolidării – pe termen lung – a competitivității firmei COSMETIC PLANT PRODCOM și a poziției sale de piață.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Laszlo Susana
Funcţie: administrator
Tel. 0264 414 819, Fax:  0264 414 819, e-mail: office@cosmeticplant.ro


Related Posts with Thumbnails