COMUNICAT DE PRESĂ Loteria bonurilor fiscale aferentă lunii octombrie are loc în data de 22 noiembrie a.c.


 

COMUNICAT DE PRESĂ

Loteria bonurilor fiscale aferentă lunii octombrie are loc în data de 22 noiembrie a.c.

 

Duminică, 22 noiembrie a.c., va avea loc extragerea bonurilor fiscale câștigătoare emise în perioada 1 – 31 octombrie 2015. Fondul de premiere pentru extragerea lunară este de 1 milion de lei, sumă din care vor fi acordate cel mult 100 de premii.

Selecția câștigătorilor va fi realizată în două etape. Astfel, duminică, 22 noiembrie a.c., va fi organizată prima etapă de selecție care va consta în  extragerea din urne a bilelor care vor desemna ziua și valoarea bonurilor câștigătoare. După centralizarea cererilor de revendicare a premiilor,  dacă numărul acestora este mai mare de 100, va fi organizată cea de a doua extragere, pentru determinarea a maximum 100 de bonuri câștigătoare.

 

Detalii despre prima etapă de selecție a câștigătorilor Loteriei bonurilor fiscale din data de 22 noiembrie a.c.:

Extragerea va fi organizată în studioul TV al Loteriei Române, începând cu ora 17.00. Extragerea este publică și va putea fi transmisă, în direct, de către toate televiziunile interesate, prin preluarea semnalului audio-video de la studioul Loteriei Române.

Extragerea va avea două etape, după cum urmează:

– etapa I: va fi extrasă o bilă pentru determinarea zilei bonurilor câștigătoare;

– etapa II: vor fi extrase 3 bile pentru determinarea valorii bonurilor câștigătoare.

Rezultatele extragerii vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP), al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și al C.N. „Loteria Română” (CNLR) pentru o perioadă de minimum 30 de zile.

 

 

Extragerea va fi realizată cu urnele și bilele pe care Loteria Română le utilizează pentru tragerile loto. Totodată, aceasta va fi supravegheată de o comisie de tragere formată din câte un reprezentant al MFP, ANAF și CNLR, iar bilele și urnele vor fi verificate în prezența comisiei înainte de tragere.

Cererile de revendicare pot fi depuse începând cu prima zi după efectuarea extragerii, timp de 30 de zile. Posesorii bonurilor câștigătoare trebuie să depună bonurile fiscale (în original), alături de copia actului de identitate și de o cerere, la orice administrație fiscală din structura ANAF.

Un bon fiscal este considerat câștigător doar dacă îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute de lege, având înscrise elementele obligatorii care arată că a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat (de exemplu: logotipul și seria fiscală ale aparatului de marcat electronic fiscal, data și ora emiterii precum și numărul de ordine). Fiecare unitate teritorială ANAF, la care se depun bonurile fiscale câștigătoare în prima etapă de selecție, va elibera o copie a acestora cu mențiunea „conform cu originalul”, pe care va fi scris numărul unic de înregistrare. Pentru asigurarea transparenței, lista cu numerele unice de înregistrare ale cererilor de revendicare va fi publicată pe site-urile MFP și ANAF. În situația în care, după finalizarea perioadei de depunere a cererilor de revendicare, lista centralizatoare cuprinde cel mult 100 de cereri, premiul de 1 milion de lei este împărțit persoanelor care le-au depus, după verificarea autenticității bonurilor câștigătoare. Dacă în urma centralizării listei bonurilor fiscale pentru care s-au revendicat premiile, se constată depășirea numărului de maximum 100 de cereri de revendicare, va fi organizată a doua extragere în vederea determinării a 100 de câștigători.

 

Detalii despre a doua etapă de selecție a câștigătorilor în cadrul Loteriei bonurilor fiscale:

În cazul realizării celei de a doua etape de selecție în cadrul Loteriei bonurilor fiscale, va fi extras un număr din lista numerelor unice de înregistrare acordate bonurilor pentru care au fost revendicate premii. Și această extragere va fi realizată cu urnele CNLR și va fi televizată, organizarea acesteia urmând să fie anunțată ulterior.

Numărul extras în cadrul acestei trageri va fi primul câștigător. Pentru desemnarea celui de-al doilea câștigător,  se aplică crescător la primul număr extras un pas care are valoarea egală cu ziua emiterii bonului fiscal câștigător. Pentru aflarea celorlalți câștigători, pasul se adună succesiv la numărul desemnat anterior ca fiind câștigător.

 

Dacă în urma aplicării acestei proceduri de selecție se depășește numărul unic maxim atribuit bonurilor fiscale din listă, următorul număr câștigător din listă este dat de diferența dintre suma determinată prin aplicarea pasului la baza de referință şi numărul unic maxim atribuit, continuând cu aplicarea pasului până la stabilirea numărului maxim de premii prevăzut de lege, respectiv 100. În procesul de aplicare al pasului, numerele selectate ca fiind câștigătoare, sunt eliminate din listă.

După stabilirea celor 100 de bonuri fiscale câștigătoare, acestea vor fi centralizate și transmise în termen de două zile către ANAF în vederea încărcării rezultatelor în „Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale”, respectiv pentru verificarea autenticității bonurilor fiscale câștigătoare de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală.

Pentru extragerea din data de 20 septembrie a.c., în termenul de 30 de zile au fost depuse 35 cereri de revendicare. Totodată, pentru extragerea organizată în data de 18 octombrie a.c. au fost depuse 26 cereri de revendicare a premiilor până la data de 18 noiembrie a.c.

Având în vedere informaţiile care au circulat în presă în zilele precedente reiterăm că extragerile la loteria bonurilor fiscale se desfăşoară în deplină legalitate, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.166/2015, precum și cele ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr.417/2015, modificat şi completat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.755/2015.

 

NOTĂ:

Mai multe informații referitoare la Loteria bonurilor fiscale sunt disponibile pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice la următorul link: http://www.mfinante.ro/loteriabonurilor.html?pagina=loteriabonurilor

Reprezentanții posturilor TV interesate să transmită în direct extragerea sunt rugați să contacteze Biroul Comunicare și Protocol al Loteriei Române, la numerele: 0372.137.35 sau 0730.980.541, e-mail: pr@loto.ro. Accesul în studioul TV al Loteriei Române din str. Reînvierii nr. 2b, sector 2, București, se va face pe baza de legitimație de presă, începând cu ora 16.30.

 

Sursa:

Biroul de presă
Ministerul Finanţelor Publice
Tel./fax: 021/319.97.35