Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

COMUNICAT DE PRESA privind aprobarea ordinului cu privire la procedura de furnizare de informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

A- A A+

 

COMUNICAT DE PRESA
privind aprobarea ordinului cu privire la procedura de furnizare de informații
conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Începând cu 1 ianuarie 2016, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, s-a legiferat, prin art. 61 „Obligația instituțiilor de credit de a furniza informații”, după cum urmează:
(1) Instituțiile de credit au obligația ca, la solicitarea organului fiscal central, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informațiile şi documentele privind operațiunile derulate prin respectivele conturi.
(2) Instituțiile de credit sunt obligate să comunice organului fiscal central, zilnic, următoarele informații:
a) lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum și datele de identificare ale persoanelor care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea;
b) lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum și încetarea contractului de închiriere.
(4) Persoanele fizice, persoanele juridice și orice alte entități care au obligația transmiterii de informații către Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, transmit concomitent și pe același format informațiile respective și către A.N.A.F.
Potrivit prevederilor alin. 6 art. 61 din Legea nr. 207/2015, “procedura de aplicare a prezentului articol se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.”, sens în care proiectul de ordin propus are următoarea structură:
·        procedura de furnizare de informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
·        instrucțiunile cu privire la modul de transmitere a datelor și informațiilor prevăzute în anexa A;
·        anexa A1 referitoare la documentele ce trebuie depuse în vederea înregistrării administratorului;
·        anexa A2 referitoare la datele ce trebuie completate online în sistemul informatic MFP-ANAF în vederea înregistrării utilizatorilor comuni;
·        anexa A3 referitoare la formularul de acceptanță.

*  *  *
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  •    Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
    ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
    ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
    Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA                                                                                                                             
Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti
                                                                                     

Related Posts with Thumbnails