COMUNICAT DE PRESÃ Referitor comunicatul Coaliției pentru Dezvoltarea României privind înregistrarea în scop de TVA


COMUNICAT DE PRESàReferitor comunicatul Coaliției pentru Dezvoltarea României privind înregistrarea în scop de TVA
”Putem înțelegem reacția CDR, însã doar din perspectiva termenului scurt impus marilor contribuabili pentru a aduce documente suplimentare.

Astãzi, termenul a fost prelungit cu 30 de zile, decizia privind clarificarea acestei probleme fiind comunicatã CDR încã din cursul zilei de ieri.

Subliniem faptul cã ANAF are instrumentatã o cazuistica bogatã privind fraudarea bugetului de stat cu sute de milioane de euro de cãtre firme din categoria marilor contribuabili, motiv pentru care menținerea acestei proceduri este imperios necesarã.

Clienții onești ai consultanților din CDR sunt beneficiarii direcți ai relaxãrii fiscale, consecințã a diminuãrii evaziuniii fiscale, diminuare ce se datoreazã în mare mãsurã și acestei proceduri, fapt cunoscut de consultanții fiscali ai acestora, familiarizați cu dimensiunea și metodele de evaziune fiscalã în domeniul TVA.

Intenționãm ca în zilele urmãtoare sã prezentãm opiniei publice cazuri și scheme de fraudare a bugetului de stat de cãtre firme din categoria marilor contribuabili.” – Gelu Ștefan Diaconu, președinte ANAF

SERVICIUL COMUNICARE, RELAÞII PUBLICE ªI MASS-MEDIA

 

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti