COMUNICAT DE PRESA referitor rambursare suplimentara de TVA de 1,09 mld lei in decembrie


COMUNICAT DE PRESA

Ref: Rambursare suplimentara de TVA de 1,09 mld lei in decembrie
Referitor la indeplinirea atributiilor legale din domeniul analizarii si solutionarii deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare si in conformitate cu „Instructiunile nr. 802.520/03.07.2009 privind rambursarea lunara a TVA, cu modificarile si completarile ulterioare”, in data de 09.12.2015 s-a realizat selectia nationala a deconturilor cu optiune de rambursare pentru care exista decizie de rambursare aprobata si care sunt programate la restituire pentru luna decembrie 2015, acestea totalizand suma de 1.280,08 mil. lei. In selectia lunii decembrie a.c. au fost cuprinse, in ordinea vechimii, toate deconturile de TVA solutionate pana la data efectuarii acesteia.
Prin „Nota privind selectia nationala pentru luna decembrie”, emisa sub nr. 1275/10.12.2015 si aprobata de conducerea Ministerului Finantelor Publice s-a dispus: „realizarea unei selectii suplimentare in data de 21 decembrie, selectie in care sa fie incluse toate deconturile cu decizie de rambursare aprobata in perioada 09-21 decembrie a.c. si pentru care sa se aprobe restituirea in data de 23 decembrie 2015”.
In aplicarea „Notei” sus mentionate s-a realizat o selectie suplimentara pentru luna decembrie 2015, suma deconturilor aprobata cu decizie de rambursare solutionate in perioada analizata fiind de 1.094,98 mil lei.
Deconturile selectate au fost organizate dupa cum urmeaza:
– lista deconturilor cu compensare si restituire: totalizeaza 1.006,58 mil, lei, din care se compenseaza suma de 90,82 mil. lei si se restituie suma de 915,76 mil. lei;
– lista deconturilor cu compensare integrala: pentru suma de 88,40 mil lei;
Pentru sumele de restituit care totalizeaza 915,76 mil lei, plata efectiva a fost programata pentru data de 23 decembrie 2015.
SERVICIUL COMUNICARE, RELATII PUBLICE SI MASS-MEDIA

 

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti