Comunicate ANAF Legea 52/2003


Comunicate ANAF Legea 52/2003
Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de  Administrare Fiscalăpentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului
„Decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale”
În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 46, ale art. 95, ale art. 98, ale art. 131 şi ale art. 342 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, organele de inspecţie fiscală utilizează, la finalizarea unei acţiuni de inspecţie fiscală la un contribuabil, persoană juridică sau persoană fizică „Decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale” (prevăzută la art. 131).
Prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală sunt aduse următoarele modificări care au fost preluate în conţinutul deciziei privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale, după cum urmează:
– potrivit art. 46 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală „Decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale” cuprinde menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului;
– potrivit art. 131 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în situaţia în care se constată diferenţe ale bazelor de impozitare dar fără stabilirea de diferenţe de obligaţii fiscale principale, se emite decizie de modificare a bazelor de impozitare;
În considerarea modificărilor aduse de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a fost elaborat prezentul proiect de  ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale” , cu aplicare începând cu data de 01 ianuarie 2016.
 

Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de  Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului
„Decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale”

 

 
În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 46, ale art. 95, ale art. 98, ale art. 131 şi ale art. 342 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, organele de inspecţie fiscală utilizează, la finalizarea unei acţiuni de inspecţie fiscală la un contribuabil, persoană juridică sau persoană fizică „Decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale” (prevăzută la art. 131).
Prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală sunt aduse următoarele modificări care au fost preluate în conţinutul deciziei privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale, după cum urmează:
– potrivit art. 46 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală „Decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale” cuprinde menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului
– potrivit art. 131 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în situaţia în care nu se constată diferenţe ale bazelor de impozitare şi respectiv de obligaţii fiscale principale, se emite decizie de nemodificare a bazelor de impozitare;
În considerarea modificărilor aduse de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a fost elaborat prezentul proiect de ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale”, cu aplicare începând cu data de 01 ianuarie 2016.

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
str Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti