COMUNICATE DE PRESĂ Proiect de Ordin al Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală


COMUNICATE DE PRESĂ

Proiect de Ordin al Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind procedura şi conţinutul cererii de emitere şi modificare prin prelungirea valabilităţii, extindere sau revizuire a acordului de preţ în avans.

Ca urmare a aprobării şi publicării Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (act normativ ce intră în vigoare începând cu data de 01.01.2016) este necesară elaborarea şi actualizarea legislaţiei secundare, dată în aplicarea actului normativ anterior menţionat.

Astfel, având în vedere prevederile art. 52 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în aplicarea acestora, a fost elaborat Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind procedura şi conţinutul cererii de emitere şi modificare prin prelungirea valabilităţii, extindere sau revizuire a acordului de preţ în avans.

Prin art. 354 lit. d) a fost abrogată Hotărârea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans.

Având în vedere cele anterior menţionate, se propune aprobarea Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind procedura şi conţinutul cererii de emitere şi modificare prin prelungirea valabilităţii, extindere sau revizuire a acordului de preţ în avans.

Proiect de Ordin al  Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind procedura şi conţinutul cererii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate

Ca urmare a aprobării şi publicării Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (act normativ ce intră în vigoare începând cu data de 01.01.2016) este necesară elaborarea şi actualizarea legislaţiei secundare, dată în aplicarea actului normativ anterior menţionat.

Astfel, având în vedere prevederile art. 52 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în aplicarea acestora, a fost elaborat Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind procedura şi conţinutul cererii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate.

Prin art. 354 lit. d) a fost abrogată Hotărârea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans.

Având în vedere cele anterior menţionate se propune aprobarea Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind procedura şi conţinutul cererii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate.

*  *  *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  •    Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
    ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
    ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

 

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
str Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti