Conferinţa de final OCUP. Care au fost performantele proiectului destinat integrării şomerilor


Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) Cluj a organizat conferinţa de încheiere a proiectului „Orientarea, consilierea şi facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor tineri şi de lungă durată din judeţul Cluj” (OCUP).

Dezbaterea a fost iniţiată de Elisabeta Dumitrescu, director general al CCI  Cluj şi manager al OCUP, care a prezentat rezultatele obţinute pentru integrarea grupului ţintă, reprezentat de şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

De altfel, în urma cursurilor de specializare implementate, a consilierii, informării şi medierii furnizate de expertii CCI Cluj, un număr semnificativ de beneficiari s-au reintegrat pe piaţa muncii sau au primit asistenţă pentru dezvoltarea unor afaceri proprii.

Toţi indicatorii asumaţi prin acest proiect au fost îndepliniţi, înregistrându-se şi performanţe importante, lucru care s-a datorat colaborării funcţionale dintre promotor şi parteneri.

“Vreau să felicit echipa Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj care a reuşit să respecte toţi indicatorii şi să comunice eficient, astfel încât acest proiect este un succes şi un exemplu de bună practică”, a subliniat Camelia Parpucea, reprezentant OIR POSDRU Nord-Vest.

La rândul său CCI a înmânat diplome onorifice celor care şi-au adus o contribuţie majoră pentru ca O.C.U.P să devină un instrument viabil care să ofere soluţii reale de integrare, respectând necesităţile angajatorilor locali şi ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Participanţii au concluzionat că prin acest demers s-a reuşit formarea unui sistem de măsuri active. 69 de persoane din grupul ţintă au absolvit un curs de specializare, destinat celor cu studii superioare, iar 86 de persoane cu studii medii au absolvit un curs de calificare în meserii precum: agent de securitate, sudor, agent commercial şi patiser. Dintre toţi aceştia 41 de persoane şi-au găsit un loc de muncă.

De asemenea, au fost organizate două burse generale de locuri de muncă, la Cluj-Napoca şi Turda, cu peste 100 de angajatori prezenţi, peste 1.500 de locuri de muncă vacante şi aproximativ 6.000 de vizitatori. Prin intermediul acestor burse de locuri de muncă, angajatorii de top au putut să recruteze personal, unele firme locale angajând şi câteva sute de persoane, cum este cazul MBS Group Turda.

Proiectul O.C.U.P a fost implementat pe o perioadă de 18 luni de un consortiu condus de Camera de Comert si Industrie Cluj, fiind finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 5, domeniul major de intervenţie 5.1. Evenimentul a fost realizat în colaborare cu partenerii din proiect: Asociaţia Caritas, Tils România şi IF Italia Forma.