Conferinţă internaţională pentru dezvoltarea comerţului în bazinul Mediteranei. Detalii despre înscriere


Firmele locale sunt invitate să participe la conferinţa internaţională „Conectivitatea  globală cu bazinul Mediteranei”, eveniment desfăşurat la Trieste, în Italia, în perioada 2-3 iulie.  Acţiunea urmăreşte să furnizeze informaţii cu privire la dezvoltarea zonelor libere, în ceea ce priveşte producţia, procesarea şi distribuirea de bunuri. De altfel, scopul este de a formula planuri în scopul încurajării noilor parteneriate industriale prin avansul economic, al logisticii şi al facilităţilor de transport şi depozitare.

Zonele libere şi cele cu statut special manifestă un potenţial în creştere în vederea sporirii investiţiilor şi schimburilor comerciale între bazinul Mediteranei şi pieţe globale importante, precum China, India şi ASEAN.

Vor susţine prezentări la conferinţă reprezentanţi ai Comisiei Europene, Organizaţiei Mondiale a Vămilor, Uniunii Mediteranei, Centrului de Comerţ Internaţioanal, Băncii Mondiale, Băncii pentru Dezvoltarea Asiatică şi alte organizaţii internaţionale.

Participarea la acest eveniment se poate face solicitând o invitaţie organizatorilor. În acest sens, cei interesaţi sunt rugaţi să trimită un e-mail către  adresa zoe.katsinari@freezones.org, în care să specifice numele, organizaţia din partea căreia aplică, poziţia pe care o ocupă, ţara şi numărul de telefon. Pentru detalii suplimentare poate fi consultat website-ul Convenţiei Mondiale pentru Zone Libere, www.freezones.org.

De altfel, se pot adresa şi următoarelor date de contact din cadrul Camerei Naţionale: Adrian Marica, consilier de zonă, Direcţia Reprezentare Camerală, Biroul Relaţii Externe, telefon: 021.319.00.88, fax: 021.311.75.12, e-mail: drc@ccir.ro.