Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | CCICJ, Economic - Financiar

CONVOCATOR

A- A A+
CONVOCATOR

În conformitate cu Art. 42.1 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj se convoacă pentru data de 5 august 2011, ora 10,oo în Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, Adunarea Generală a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj pentru alegeri cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

–  Raport privind activitatea Colegiului de Conducere al Camerei în perioada 3 august 2007 – 5 august 2011;

–  Descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere al Camerei pentru activitatea desfăşurată în perioada 3 august 2007 –  5 august 2011;

–  Menţinerea calităţii de membru a Camerei, fără drept de vot, a societăţilor comerciale cu cotizaţia achitată pe anii 2009 – 2010 pînă la finele anului 2012;

–  Aprobarea Statutului Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj;

–  Aprobarea nivelului minim al cotizaţiei de membru al Camerei;

–  Alegerea prin vot secret, a membrilor Colegiului de Conducere al Camerei şi a Comisiei de Cenzori pe perioada 5 august 2011 – 5 august 2015;

–  Alegerea, prin vot secret, a preşedintelui Camerei dintre toţi membrii Colegiului de Conducere, pe perioada 5 august 2011 – 5 august 2015;

–  Discuţii pe marginea materialelor;

–  Aprobarea materialelor prezentate;

Diverse.

Raportul şi proiectul de Statut pot fi consultate la secretariatul Camerei sau pe site-ul instituţiei www.ccicj.ro.

Conform prevederilor statutare, Adunarea Generală se consideră legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor Camerei.

În conformitate cu Art. 26 din Statut, dacă la convocarea din 5 august 2011 nu se întruneşte numărul statutar de membri, Adunarea Generală se reconvoacă în data de 12 august 2011, ora 10,oo la Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea   nr. 3, dată la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Ing. Ştefan DIMITRIU

Preşedinte

Related Posts with Thumbnails