Convocator


În conformitate cu Art. 22 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, în data de 29 aprilie 2010, ora 10,00 în Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Expunere de motive la proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Camerei pe anul 2010;

2. Referat al Comisiei de Cenzori privind realizările preliminate ale BVC pe anul 2009;

3. Discuţii pe marginea materialelor;

4. Aprobarea materialelor prezentate.

Conform prevederilor statutare, Adunarea Generală Ordinară se consideră legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul Reprezentanţilor Camerei.

În conformitate cu Art. 23 din Statut, dacă la convocarea din 29 aprilie 2010 nu se întruneşte numărul statutar de Reprezentanţi, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă în data de 6 mai 2010, ora 10,oo la Clubul Oamenilor de Afaceri “Augustin Raţiu” de la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, str. Horea nr. 3, dată la care Adunarea se consideră legal constituită şi se va desfăşura indiferent de numărul Reprezentanţilor prezenţi.

Ing. Ştefan DIMITRIU

Preşedinte