Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Cum poţi renunţa la plata TVA-ului

A- A A+
Cum poţi renunţa la plata TVA-ului

Persoanele impozabile care nu au depăşit în cursul anului 2011 plafonul de scutire de 35.000 de euro pot cere direcţiiilor financiare, până pe 20 ianuarie, scutire de la plata taxei pe valoare adăugată (TVA).

Plafonul maxim de scutire nu poate depăşi valoarea de 35.000 de euro,  calculati la cursul de schimb de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, respectiv 3,3817 lei pentru un euro, informează www.avocatnet.ro.

Pentru scutirea de TVA, contribuabilii trebuie să depună la Finanţe formularul 096, „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din CF, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din CF”, însoţit de balanţă de verificare sau jurnal de vânzări şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

„Contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA au obligaţia să depună decontul de TVA pentru operaţiunile realizate în cursul lunii ianuarie, până la data de 25 februarie 2012 inclusiv”, specifică  www.avocatnet.ro.

În acest caz, anularea înregistrării în scopuri de TVA se va face începând cu prima zi a lunii următoare celei pentru care s-a solicitat scoaterea din evidenţă.

Related Posts with Thumbnails