Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

CURSURI GRATUITE

A- A A+
CURSURI GRATUITE

Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România în parteneriat cu Cobaty România, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti şi Siveco România SA implementează începând cu data de 01.02.2011 proiectul cu titlul „Formarea profesională şi creşterea adaptabilităţii angajaţilor şi întreprinzătorilor din sectorul producţiei de materiale pentru construcţii prin promovarea utilizării noilor tehnologii”.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 3 ani şi este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, Domeniul Major de Intervenţie 3.2. – Competenţe pentru competitivitate.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale angajaţilor din sectorul producţiei materialelor pentru construcţii (ocupaţi în funcţii de management, asigurarea calităţii, producţie şi dezvoltare) şi a persoanleor fizice autorizate din acest domeniu, atât în domeniul producţiei de materiale pentru construcţii, al organizării şi eficientizării activităţii, cât şi în domeniile comunicării şi utilizării TIC.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: îmbunătăţirea abilităţilor şi cunoştintelor personalului din domeniul producţiei materialelor de construcţii în utilizarea de tehnologii moderne; perfecţionarea cunoştinţelor grupului ţintă în domeniul TIC; identificarea modelelor europene privind adaptabilitatea lucrătorilor şi a întreprinderilor la noile tehnologii din domeniu; utilizarea de instrumente moderne inovative de instruire (tehnologii de tip eLearning) în vederea perfecţionării utilizării noilor tehnologii în domeniul producţiei materialelor de construcţii.

Cursurile propuse includ: sisteme informatice de management; anagement strategic; anagementul proiectelor; managementul inovarii; managementul logistic; mentenanţa, utilajelor din industria materialelor pentru construcţii (IMC)-principii, proceduri şi modalităţi de urmarire automată a procesului; sistemul de calitate pentru produsele de construcţii-introducerea pe piaţă şi marcajul CE; cerinţele esenţiale ale produselor pentru construcţii reflectate în standardele europene, armonizate, de profil; produsele de construcţii ecologice-definire, caracteristici, ciclu de viaţă; cerinţe pentru clădirile eficiente energetic conform legislaţiei europene-studii de caz şi bune practici; anveloparea clădirilor de locuit-variante constructive şi greşeli frecvente apărute la realizare; materiale pentru restaurarea monumentelor istorice-concordanţa dintre principiile de restaurare şi obţinerea materielelor specifice cu caracteristice ecologice; basic IT Skills.

Pentru informații suplimentare și înscrieri vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: edith.kovacs@ccicj.ro, aurelia.reut@ccicj.ro sau la tel.: 0364-730.980.

Website proiect: www.permat.ro

Related Posts with Thumbnails