Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Curtea de Conturi alocă 2,99 milioane lei pentru servicii de formare continuă a personalului

A- A A+
Curtea de Conturi alocă 2,99 milioane lei pentru servicii de formare continuă a personalului

Curtea de Conturi alocă 2,99 milioane lei, fără TVA, pentru servicii de formare continuă a personalului Autorităţii de Audit implicat în auditarea instrumentelor structurale, potrivit unui anunţ publicat pe site-ul guvernamental de licitaţii publice.

„Obiectivul general al proiectului îl constituie pregătirea şi perfecţionarea profesională continuă a personalului Autorităţii de Audit implicat în auditarea Instrumentelor Structurale, în vederea dobândirii unor cunoştinţe aprofundate pentru îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din punerea în aplicare a prevederilor regulamentelor comunitare şi a legislaţiei naţionale aferente”, se arată în caietul de sarcini.

Potrivit documentului, prin intermediul acestui proiect se va pune în aplicare „Programul de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru perioada 2012-2013”, aprobat de conducerea Autorităţii de Audit, ce are ca obiectiv perfecţionarea pregătirii auditorilor publici externi, atât pentru nivelul central, cât şi pentru nivelul regional.

„Deşi personalul Autorităţii de Audit deţine o experienţă relevantă în ceea ce priveşte auditarea fondurilor comunitare nerambursabile, se impune în continuare îmbunătăţirea cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor  individuale ale tuturor auditorilor publici externi”, se mai spune în document.

Potrivit caietului de sarcini, se urmăreşte organizarea unor sesiuni de perfecţionare a pregătirii profesionale la care va participa un număr de circa 115-120 persoane, realizându-se un total de aproximativ 2.753 zile de instruire pentru o persoană. Totodată, se are în vedere organizarea a şase stagii de pregătire, de tipul schimbului de experienţă la instituţii similare Autorităţii de Audit din cadrul UE, pentru circa 72 de persoane.

Autoritatea de Audit are alocate un număr de 194 de posturi, din care pentru personalul de specialitate 189 de posturi. La data de 30 septembrie 2011, din totalul personalului de specialitate erau ocupate 180 posturi şi vacante un număr de 9 posturi. Din totalul personalului de specialitate, pentru activitatea specifică auditului Instrumentelor Structurale sunt alocate 123 persoane.

„Valoarea adăugată a proiectului constă în îmbunătăţirea cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor auditorilor publici externi,  inclusiv a managementului, ceea ce va avea ca efect creşterea calităţii activităţilor de audit realizate, precum şi întărirea capacităţii administrative a Autorităţii de Audit”, se mai spune în caietul de sarcini.

Durata contractului este de 20  luni de la data atribuirii. Companiile ofertante trebuie să depună o garanţie de participare de 50.000 lei şi o garanţie de bună execuţie de 10% din valoarea fără TVA a contractului, precum şi bilanţurile contabile sau extrasele de bilanţ pentru anii 2008, 2009 şi 2010. De asemenea, trebuie să facă dovada că valoarea medie globală a cifrei de afaceri este cel puţin egală cu 2.998.052 lei.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 7 februarie 2012.

Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi are competenţa efectuării auditului extern pentru fondurile nerambursabile de preaderare acordate României de Uniunea Europeană prin programele PHARE, ISPA şi SAPARD, pentru fondurile structurale şi de coeziune, pentru Fondul European de Garantare în Agricultură, pentru Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, pentru Fondul European pentru Pescuit, precum şi pentru alte fonduri ce vor fi acordate în perioada post-aderare.

Sursa: NewsIn

Related Posts with Thumbnails