David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca, invitat să facă parte din boardul IAP-CoP


David CICEO, directorul general al Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca, a fost invitat să facă parte din boardul IAP-CoP (International Airport Professional Community of Practice – Comunitatea de Practică Profesională Aeroportuară Internatională), organizaţie internaţională cu sediul la Montreal, Canada, reprezentând un veritabil forum de colaborare si generator al unui susţinut schimb de experientă între profesionisti din domeniul aeroportuar. Scopul principal al IAP-CoP este de a se constitui într-un principal punct de referintă pentru managementul aeroportuar. În acest sens, accentul este pus pe inovatie, conducere si stabilirea de bune practici pentru beneficiul industriei aviaţiei. IAP-CoP şi-a propus să susţină acest demers prin intermediul unui networking interdisciplinar, precum si prin alte programe si metode de comunicare.

Din boardul IAP-CoP mai fac parte Phil RITTER, vice-preşedinte executiv al Aeroportului Internaţional Dallas/Fort Worth, SUA, Dr. Michael KERKLOH, preşedinte al consiliului de administraţie şi director general al Aeroportului Internaţional Franz-Joseph Strauss, München, Germania, Craig SHAW, manager general, Aeroportul Queensland, Australia, Peter GARGIULO, director de strategie la Aeroportul Detroit, SUA, precum şi alţi specialişti din domeniul aviaţiei civile internaţionale.

Potrivit consiliului de conducere, argumentele care l-au recomandat pe David CICEO pentru această poziţie au fost compententele demonstrate în managementul aeroportuar, calitatile de leadership, gândirea inovativă si angajamentul fată de excelenta profesională.

Menţionăm că David CICEO ocupă deopotrivă poziţia de Presedinte al Asociatiei Aeroporturilor din România, de membru al boardului Airport Council International Europa şi de membru în Comitetul Director AMPAP (Airport Management Professional Accreditation) pentru a reprezenta membrii AMPAP din toate aeroporturile din lume incluse în categoria cu trafic mai mic de 10 milioane pasageri/an.