Economia a scăzut cu 2,6% în trimestrul I,în ritm anual, singurul sector în creştere fiind industria


Produsul intern brut (PIB) al României s-a contractat în primul trimestru al acestui an cu 2,6% faţă de trimestrul I din 2009, în condiţiile în care industria a fost singura ramură de activitate care a înregistrat o creştere a volumului de activitate, cu 4,2%, potrivit datelor publicate joi de INS.

Produsul intern brut estimat pentru trimestrul I 2010 a fost de 96,707 miliarde lei (23,5 miliarde euro) preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 2,6% faţă de trimestrul I 2009, arată datele estimative publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Construcţiile şi-au redus semnificativ volumul de activitate cu 17,3%. Reduceri mai mici s-au înregistrat în agricultură, vânat şi silvicultură, pescuit şi piscicultură (-0,9%), în activităţile de comerţ, repararea  automobilelor şi articolelor casnice; hoteluri  şi restaurante; transporturi şi telecomunicaţii (-2,4%), în activităţile financiare, imobiliare, de închirieri şi serviciile pentru întreprinderi (-1,5%) şi în alte activităţi de servicii (-2,7%).

Ca o consecinţă a evoluţiei negative înregistrate pe ansamblul economiei, s-a redus volumul impozitelor pe produs colectate la bugetul de stat, impozitele nete pe produs înregistrând o scădere cu 10,7%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, în trimestrul I 2010 cererea internă a scăzut cu 3%, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2009, în principal pe seama reducerii cu 28,9% a formării brute de capital fix.

Consumul final total s-a redus cu 4%, în special pe seama diminuării volumului cheltuielilor pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei cu  4,8%, consecinţă a reducerii volumului desfacerilor de mărfuri prin comerţul cu amănuntul (-19,7%).

Volumul cheltuielilor pentru consum final al administraţiilor publice s-a diminuat cu 1,8%.

Un efect pozitiv asupra PIB l-a avut îmbunătăţirea exportului net, ca urmare a creşterii mai accentuate a volumului exporturilor de bunuri şi servicii (+19,5%) comparativ cu cea a volumului importurilor (14,9%).

În serie ajustată sezonier, produsul intern brut din primul trimestru al acestui an a scăzut în termeni reali cu 0,3% faţă de cel din trimestrul IV din 2009, la 124,542 miliarde lei (30,26 miliarde euro) preţuri curente, mai arată datele INS.

Cu toate acestea, scăderea anunţată de INS este ceva mai mică decât anticipau analiştii financiari bancari, care mizau, în medie, pe o contracţie a produsului intern brut în trimestrul I al acestui an în termeni reali cu 3,4% faţă de perioada similară din 2009 şi cu 0,5% faţă de ultimul trimestru al anului trecut.

Produsul intern brut pentru trimestrul II 2010 – estimări „semnal” – urmează să fie anunţat de INS pe 13 august 2010, se mai arată în comunicat.

Sursa: NewsIn