Finantare nerambursabila intre 200.000 euro si 1.000.000 euro pentru IMM-uri


Finantare nerambursabila intre 200.000 euro si 1.000.000 euro pentru IMM-uri

DS Invest SRL Cluj-Napoca vă informează ca începand cu data de 23 februarie 2017 si  pana la data de 23.08.2017 se pot depune proiecte in cadru prioritatii de investitie 2.2 „Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor” destinat IMM-urilor.

Valoarea finantarii nerambursabile este cuprinsa intre 200.000 euro – 1.000.000 euro.

Investitiile eligibile in cadrul acestui program sunt:

 • Construirea/extinderea spatiilor de productie/servicii
 • Achizitia de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica care se regasesc in Subgrupa 2.1 „Echipamente tehnologice”, Subgrupa 2.2 „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”, Clasa 2.3.6. „Utilaje si instalatii de transportat si ridicat” sau Grupa 3 „ Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale”
 • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie
 • Achizitia de active necorporale  cum ar fi: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepuri si active similare
 • Achizitia de instrumente de comercializare on-line
 • Participarea la targuri si expozitii internationale, misiuni comerciale in calitate de expozant
 • Certificarea/ recertificarea  sistemelor de managent  (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO 13485, ISO/IEC 20000, SA 8000),
 • Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de catre un organism de certificare acreditat

Atentie: Sunt eligibile doar investitiile initiale, investitie initiala inseamna:
1) Crearea unei noi unitati de productie/ prestare servicii,
2) Extinderea capacitatii unei unitati existente, prin cresterea volumului cel putin pentru un produs / serviciu si
3) Diversificarea productiei unei unitati existente, prin produse/ servicii care nu au fost fabricate/ prestate anterior

Beneficiarii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt Microintreprinderile, Intreprinderile Mici si cele Mijlocii din zona urbana si Intreprinderile Mijlocii non-agricole din mediul rural, infiintate in baza Legii nr.31/1990 sau Legii nr.1/2005 (legea cooperatiei) care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • Au desfasurat activitate pe o perioada de cel putin un an si au inregistrat profit din exploatare in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare (anul 2016 in cazul de fata)
 • Au avut un numar mediu de salariati de cel putin 3, in anul 2016
 • Au capacitatea de a asigura cofinantarea investitiei
 • Nu se afla in dificultate conform regulamentelor UE, nu se afla in faliment, insolventa sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara

Activitatile finantate in cadrul acestui program sunt:

 • Activitati de productie (Grupa CAEN: 132, 133, 139, 141, 142, 143, 151, 152, 161, 162, 181, 211, 212, 221,222,231, 234, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 271, 272, 273, 274, 275,

279, 281, 282, 283, 284, 289,  291, 292, 293, 310, 321, 322, 323, 324, 325, 329)

 • Hoteluri si alte facilitati de cazare (Grupa CAEN  551, 552, 553, 559)
 • Activitati medicale – Grupa CAEN 861, 862, 869
 • Activitati de editare a cartilor, ziarelor, revistelor si alte activitati de editare – Grupa CAEN  581,
 • Activitati de editare a produselor software – Grupa CAEN 582
 • Activitati de productie cinematografica, video programe de televiziune, inregistrari audio si activitati de editare muzicala – Grupa CAEN 591, 592
 • Activitati de difuzare a programelor de radio si televiziune – Grupa 601, 602
 • Activitati de realizare a soft-ului la comanda si consultanta in tehnologia informatiei – Grupa 620
 • Activitati de servicii informatice – Grupa CAEN 631, 639
 • Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea – Grupa CAEN 711
 • Publicitate – Grupa CAEN 731
 • Activitati de design specializat – CAEN 7410
 • Activitati fotografice – CAEN 7420
 • Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale – Grupa CAEN 910
 • Activitati sportive – Grupa CAEN 931
 • Alte activitati recreative si distractive – Grupa 932
 • Distributia apei si gestionarea deseurilor  (Grupa CAEN, 360, 370, 381, 382, 382, 390)
 • Lucrari de tamplarie si dulgherie – CAEN 4332
 • Servicii de reparatii – CAEN 9511, 9512, 9523, 9524, 9601

Microintreprinderile si Inreprinderile mici beneficiaza de finantare nerambursabila de 70% cu exceptia investitiilor din regiunea Vest unde finantarea este de 55%
iar Intreprinderile mijlocii beneficiaza de finantare nerambursabila de 60% cu exceptia investitiilor din regiunea Vest unde finantarea este de 45%.

Pentru orice alte detalii sau intrebari nu ezitati sa ma contactati.

Pentru orice alte detalii sau întrebări vă rugăm să contactați.  pe domnul Dan Sicobean, DS Invest SRL Cluj Napoca,

Str. Lunii, nr. 18/10,  tel. fix 0264 524 114, tel. mobil 0745 782 111, e-mail: dan.sicobean@dsinvest.ro

Sursa:

DS Invest SRL Cluj Napoca

www.dsinvest.ro